VOĽTE NIKOHO

21. mája 2019 | OKOLO SVETA, OVPLYVŇOVANIE

Našinec má veľmi často vo zvyku nadávať na USA. Určite existuje dostatok príčin na nevôľu voči Anglosasom, ale veci nikdy nebývajú čiernobiele. Védy nás – Slovanov – symbolicky prirovnávajú k včielkam. Aký Obraz môže byť ukrytý v takejto symbolike? Nuž jeden určite hneď príde na um – včielka vylieta s prázdnym „košíkom“, prácne hľadá pekné kvietky, aby mohla z ich zozbierať peľ. Ak prekrásny kvietok vyrastá aj uprostred hnojiska – včielka ho nájde a peľ zozbiera. Zvyškom – teda hnojom – sa jednoducho nezapodieva. Hľadá iba krásu.

Natíska sa porovnanie s niekoľkými myšlienkami z nášho minulého článku – hoci hnoj existuje, včielka sa ho ani nedotkne. A ako sa chovajú „Slovania“? Až nepríjemne často vynášajú práve hnoj. A čím viac je hnoj rozmiestnený po mysliach ľudí, tým je menšia šanca ho niekedy upratať. A tu sme opäť pri Svedomí: „Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe“. Teda takto ako národ – v zmysle medzinárodného práva – neuspejeme. Veď na hnoj sadajú muchy…

Teraz sa však pozrime na konanie včielky z iného uhla pohľadu. Anglosasi sú všetko možné, len nie idioti. A teda ak sa vyskytne v USA niečo pozoruhodné – prečo to nevyužiť? My však preberáme od nich iba to negatívne, pričom pozitívne často ponechávame nepovšimnuté. A my teraz – v zmysle našej „podobnosti“ so včielkou – nájdime pekný kvietok. Veď ten neraz možno nájsť aj na hnojisku.

Kedykoľvek je volebná sezóna, začnú sa na nás z médií chrliť všakovaké múdre vyjadrenia a sľuby prosperity. Nakoniec však obyčajný človek dostane iba to, čo vyjadruje kreslený vtip v úvode článku.

Posledné prezidentské voľby (2016) v USA však priniesli zaujímavé momenty. Hovoríme o tých, ktoré sa objavili medzi radovými Američanmi, ale nedostali sa do demokratických médií. O čo ide? Nuž, radový Američan pochopil to, čo u nás stále fyzické osoby ťažko chápu: že totiž voľby nám neorganizujú preto, aby sme sa mohli dostať k moci vo vlastnej krajine. Preto je úplne jedno, koho volíte. Vaša účasť je potrebná iba z pohľadu čiernej mágie – aby všetci zúčastnení prevzali na seba ich karmu, ktorú takto majú právo vylievať na tých, ktorí sa zúčastnili volieb, pričom oni pokračujú robiť to, čo robili doteraz. To, že FO nerozumejú tomu, že tým dávajú svoj súhlas na odpracovávanie cudzej karmy (negatívu) je problém FO. Kon bol rešpektovaný. Temní ho NIKDY neporušujú.

Priblížme si v niekoľkých momentoch túto sympatickú aktivitu prebudených Američanov:

Američania naozaj trafili klinec po hlavičke. Systém voľby politických strán je vždy systémom KORUPČNÝM. A čo je zrodené korupciou to bude navždy niesť pečať korupcie. Deti sa vždy geneticky ponášajú na rodičov.

Hore vidíme, že v USA volilo NOBODYHO 46,9% voličov. A ako by asi vyzerala táto myšlienka v slovenčine?

Počuť argumenty, že aj Churchill pripustil, že demokracia síce nie je najdokonalejší systém, ale že nič lepšie aj tak neexistuje. Z týchto kruhov zaznievajú aj hodnotenia rôznych z W D.C. dosadených hláv štátov: „Je to síce sukin syn, ale je to náš sukin syn!“

Zájdime si pre porovnanie do SOCIALIZMU. Hoci nás dlhodobo demagorizujú tézami, že v totalite bolo všetko zle – pozrime sa na totalitný volebný systém trochu bližšie:

V prvom rade do volieb v ČSSR vstupovali zložky národného frontu, nie iba jediná KSČ, ako by nám chceli dnes nahovoriť, hoci bola najpočetnejšia. Pozrime si zoznam zložiek Národného Frontu ČSSR:

 • KSČ
 • Československá vedecko-technická spoločnosť
 • Česko-slovenský Červený kríž
 • Československý mierový výbor
 • Československý zväz novinárov
 • Československý zväz protifašistických bojovníkov
 • Československý zväz telesnej výchovy
 • Československý zväz žien
 • Revolučné odborové hnutie (ROH)
 • Socialistická akadémia
 • Socialistický zväz mládeže
 • Ústredná rada družstiev
 • Zväz československo-sovietskeho priateľstva
 • Zväz československých filatelistov
 • Zväz invalidov
 • Zväz požiarnej ochrany ČSSR
 • Zväz pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM)
 • Zväz roľníkov

Mládeži odporúčame – myslite sami, neverte všetko tým, ktorí nikdy sami nezažili žiadne voľby v ČSSR, ale Američania im vysvetlili, ako to u nás vtedy bolo a čo vás majú učiť… Veď okrem iného učia aj to, že nás vo vojne oslobodili „SPOJENCI“, čím myslia USA. Nuž teda – môžu nám ukázať aspoň jeden hrob, kde sú pochovaní padlí udatní americkí vojaci? Nemôžu, lebo Američania došli iba do Plzne – a tam našli výborné pivo…

Za socializmu bol u nás zastupiteľský volebný systém. V skratke si to môžeme priblížiť asi takto: v každom okrese republiky volili občania svojho zástupcu, ktorý – ak uspel vo voľbách – ich zastupoval priamo vo Federálnom zhromaždení. Zastupoval ich priamo nimi zvolený človek z ich okresu v parlamente, človek ktorého poznali, ktorý žije medzi nimi a preto môže zastupovať/hájiť ich okres aj v celoštátnom parlamente a ktorého mohli kedykoľvek vyhľadať.

Dnes občania volia politickú stranu. Celé Slovensko volí politickú stranu, ale do parlamentu sa dostanú tí straníci, ktorých strana postavila na kandidátku. A tak tam máme väčšinu z Bratislavy – ale „rozumejú“ (?!) aj Východu (kde aj tak nič nie je). Poväčšine sú to karieristi z celého Slovenska, ktorí sa prisťahovali do Bratislavy aby boli pri koryte. Iné ich nezaujíma.

Ak niečo v regióne potrebujete, tak sa musíte „dopracovať“ až k straníckemu šéfstvu v Bratislave… ktoré však rieši prioritnejšie, tedabratislavské“ problémy.

Po revolúcii sme počúvali, že socialistická správa bola neefektívna a byrokratická. Znamená to – podľa ich tvrdenia – že dnes je to to najlepšie, čo môže byť. Nuž pozrime sa na efektivitu. Napríklad bývalý (socialistický) okres Poprad je dnes rozdelený na 3 (TRI) samostatné kapitalistické okresy: Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Čo za socializmu zvládal jeden kolektív úradníkov, za to dnes platíme 3 (TRI) kolektívy úradníkov. Za socializmu sme mali tri kraje: Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. V každom bol samostatný, krajský kolektív úradníkov. A dnes máme tieto kraje: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický. Už jednoduché počty ukazujú, že ak vezmeme 3 socialistické kraje za 100%, tak dnes sme s 8 (ÔSMYMI) kapitalistickými na úrovni 267%. A – samozrejme – každý kraj obsluhujú ďalšie úradnícke armády. Môžeme teda povedať, že dnes kapitalistický štát zamestnáva minimálne 3x (TRI KRÁT) viac úradníkov ako niekdajší socialistický.

A to za socializmu tu ešte nebola ani výpočtová technika…

Slovenská republika má niečo okolo 5 miliónov obyvateľov. 1 milión je Cigánov, štátnych úradníkov je 750 000. 1 milión máme dôchodcov, okrem toho nezamestnaných a mládež. A všetci robia na kapitalistické (rozumej efektívne) politické strany. Koľkí všetci..?

Môžeme smelo skonštatovať, že Komunistická Strana Československa sa musí v byrokratických ukazovateľoch dosiahnutých kapitalistickými stranami iba nesmelo červenať.

Dokedy ešte budeme spať..?

21.05.2019

NAŠI PARTNERI: