VTRHNUTIE

14. marca 2020 | FILMY, VYŠLO INDE

Nedávno sme si ako zdroj dôležitých informácií uviedli americký film Jupiter vychádza. Vzhľadom na aktuálnu situáciu si dnes tiež sčasti pomôžeme filmom – aj keď teraz pre zmenu ruským. Ide o druhý diel filmu Príťažlivosť, ktorý možno nájsť pod názvom Príťažlivosť 2 alebo Vtrhnutie.

Prečo práve film?

Príčina spočíva v samej podstate toho, čím nás držia pod kontrolou a oberajú o životnú energiu ako dojné kravy. Kon Stavby Sveta jasne ukazuje, že NIKTO nemá právo zabíjať na Zemi človeka, pretože práve človek je – z pohľadu Konu Stavby Sveta – právoplatným majiteľom Zeme. Za takýto priamy čin by bol vinník následne zlikvidovaný. Astrál má dostatok nástrojov na niečo také – a vedia to najmä Temní. Ale druhá vec je, ak človek začne zabíjať človeka. Za takéto niečo nie je zodpovedná žiadna parazitická štruktúra, pretože oni v skutočnosti iba zariaďujú veci tak, aby sme sa navzájom znenávideli, ba až zabíjali. Preto rozdelili jazyky a teda aj národy, preto sme si navzájom prestali rozumieť. Špinavú robotu – sami proti sebe – robíme my sami.

Takéto niečo však zariadili veľmi šikovne – v podstate nás obrali o našu vôľu konať. Ale nie bez našej „spolupráce“. Je to síce smutné, ale je to pravda. Uzatvárame s nimi nevedome obrovské množstvo zmlúv, na základe ktorých si sami ukladáme voči nim povinnosti, ktoré musíme plniť. Už sme povedali, že dobrovoľne uzavretá zmluva má vyššiu platnosť ako Kon. Znamená naše dobrovoľné a vedomé konanie, naše rozhodnutie. To, že to je z nevedomosti a najmä v naivite nemá na zodpovednosť žiadny dopad. Iba to odhaľuje našu hlúposť.

Už len zopakujme, že všetky uzavreté zmluvy platia – nemusia byť len z tohto života. Platia všetky zmluvy z minulých inkarnácií a reinkarnácií, aj tie uzavreté v priestoroch spánku, či v priestore medzi spánkom a Javou. Na to, aby sme ich zrušili ich musíme zlikvidovať, inej cesty nieto. Pod likvidáciou rozumieme prácu v meditáciách, ale najmä preklínanie. Druhá vec je, ako predísť uzatváraniu nových zmlúv. Teda nových zmlúv, ak sa nám podarí zlikvidovať staré. Inak – aby sme neostali naivní – zmluvne odpracovávame aj cudziu karmu. Je to dobrý stav?

Ak je človek normálny, tak odpoveď je absolútne jasná. Ale nezabudnime, že z pohľadu starovereckého Svetoponímania je najväčším hriechom NEVEDOMOSŤ – pretože je zdrojom všetkých ostatných hriechov.

A prečo teda filmy? Ide totiž o sofistikovane prepracovanú technológiu. Každý film ktorý vidíme, každá pesnička, ktorú počujeme, ba neraz si ju počas dňa aj pospevujeme (bez ohľadu na to, či rozumieme textu), každá počítačová hra, správy v médiách, skrátka všetko, čo sa k nám „dostane“ v dnešnom svete je NÁVRH ZMLUVY. Ak napríklad takýto film iba pozrieme a obkecáme, stáva sa z pohľadu Astrálu nami prijatou zmluvnou ponukou. To, čo je v ňom ukázané môžu – proti nám – začať Temní realizovať, a to bez akejkoľvek karmy. Teda pre nich. Ich karmu budeme dobrovoľne odpracovávať my. Na základe zmluvného odsúhlasenia.

Nemôžeme zabrániť prúdu „ponúk“, ktoré sa na nás dennodenne valia z médií, ale ak ich necháme tak, ak ich vedome nezavrhneme, neodsúdime, nezrušíme, neprekľajeme, tak takúto zmluvnú ponuku sme prijali a nadobúda pre nás záväznú platnosť. Nuž nie náhodou Temní venovali a venujú toľko prostriedkov na filmovú a hudobnú „tvorbu“.

Dnes sa na nás nepretržite valia záväzné ponuky na vírus. Ako sa k týmto ponukám správate? Ako s nimi zaobchádzate? Odmietate ich, alebo im venujete pozornosť a prijímate ich? Zodpovednosť nesie vždy, všade a každý sám za seba, osobne.

pôvode a špecifických vlastnostiach vírusu sme už písali. Vyvinuli ho Číňania v tajných laboratóriách, pričom od začiatku šlo o geneticky selektívnu zákazku. Na Zemi je už iba 2,6% belochov, teda „doraziť“ túto poväčšine nevedomú skupinu majiteľov Zeme sa ukázalo ako logické vyvrcholenie hry. Najskôr sa mal rozšíriť po Rusku, potom na všetky ostatné biele národy. Samozrejme, že by fungoval – ako všetky vírusy – vo vlnách. Tri mesiace výskyt, pauza, zase aktivita, zase pauza, a tak dookola. Samozrejme – ako vždy v takýchto prípadoch – Anglosasi už mali „náhodou“ vyvinutý antivírus, ktorý by nám po čase začali predávať.

Vírus však neočakávane zmutoval a prepóloval svoju cieľovú skupinu. Takto zabíja všetkých, ktorí nie sú bieli. Síce nie naraz, postupne, ale takto to skončí. Túto informáciu nám Jemnohmotný Svet oznámil.

Termín „biely človek“ – z pohľadu cieľovej skupiny vírusu – je však nie až tak jednoznačný, ako by sa naivne zdalo. Máme totiž Človekov, ktorí majú telo, Dušu, Ducha, Živatmu a aj otvorený kanál prístupu do Jemnohmotného Sveta, ale máme aj takých, ktorí – napriek svojim „technickým“ parametrom – idú inou cestou. Nezaujíma ich Duchovný vývoj, sú egoisti, spotrebitelia, klamú iných človekov, uvádzajú ich vedome do omylu a podobne. Tu patria aj takí, ktorí majú úzke kontakty s aktuálnou cieľovou skupinou vírusu. Majú s nimi sexuálne kontakty, stretávajú sa s nimi, kupujú od nich jedlo alebo iné služby, chodia k nim na semináre, delia sa s nimi o životný priestor a podobne. U takýchto sa časť pôvodnej krvi zmenila na nepriateľskú. Najčastejšie pohlavným stykom hoci aj so zmeskom (mohol to urobiť aj niektorý predok, aj ak zo sexu nebol žiaden potomok), ale aj iba „nevinným“ prebývaním v biopoli takejto cudzorodej bytosti. Ich biopolia sú veľmi agresívne, malé deti sú nimi v podstate hneď napadnuté. Tieto frekvencie – nám cudzie – začnú preformátovávať naše zložky, čo sa nakoniec odrazí na zmenenej štruktúre krvi.

Ak ide o meditáciu – napríklad pod vedením Cigána – tak do kanálov vnímania takýchto človekov sú vždy (preto to robia) „inštalované“ programy Cigána. Pri meditácii človek vedome poskytuje prístup k svojim štruktúram, preto je veľmi dôležité, pod koho vedením prebieha meditácia. A takýto „meditatívci“ potom tieto nízke frekvencie šíria na všetkých ďalších človekov, s ktorými prichádzajú do styku a menia ich na darcov energie. A všetci spolu svorne napájajú cigánsky egregor…

Podobné postupy sa používajú aj pri skupinových orgiách…

Cudzie, implementované programy sú strašnou skazou. Napríklad tajné služby ich používajú nato, aby nič netušiaceho človeka v konkrétnom okamihu primäli vykonať konkrétnu akciu. Napríklad osobný strážca na príkaz zabije toho, koho má chrániť a podobne. Takáto funkcia sa nemusí prejaviť roky, ale potom sa aktivizuje nejakým spúšťačom – najčastejšie konkrétnou frázou, zvukom (často cez telefón) a podobne. Ovládaný objekt si dokonca nebude ani nič pamätať.

Nie je jedno s kým sa stýkate, nebuďte naivní…

Vo filme kozmická loď Charitona – ktorý sa vrátil za svojou láskou – realizuje krytie jeho akcie z blízkosti Zeme. Bez toho, aby Chariton niekomu konkrétnemu zavolal z mobilu, iba vytočí náhodné číslo a vysloví príkaz.

Digitálna elektronika monitoruje kompletne všetky hovory v cieľovej krajine. Ak v ktoromkoľvek hovore zaznie známy hlas, loď reaguje a organizuje mu podporu. V tomto prípade ide o ďalšiu, už zavádzanú „supertechnológiu“ – plne počítačovo riadené auto. V ktoromkoľvek okamihu môže dôjsť k prevzatiu jeho riadenia zvonku tak, že šofér nemá žiadnu šancu čokoľvek ovplyvniť (a ak ide o palubný počítač letiaceho lietadla?).

Je tu ukázaný aj príklad doslovnej debility tých, ktorí venujú svoju pozornosť už iba mobilom so slúchatkami na ušiach a „ťukaniu“ do nich, nech sú kdekoľvek:

Mladý chlapec vykročí po prechode na zelenú, ktorú však počítač kozmickej lode vzápätí prepne na červenú. Všetci okrem neho zastali, on naďalej sám pokračuje a ďobká do telefónu. A nič nepočuje, nič nevidí… dobytok na ceste s ľudskými právami…

Útek sa podarí.

Počas noci sa však jeho kozmickej lode zmocní oveľa väčšie monštrum, ktoré prišlo naprogramované tak, aby zničilo nebezpečenstvo – agresívne ľudstvo.

Každý, kto je dnes „in“ dobrovoľne vykladá na internet množstvo svojich fotografií, videí, komunikáciu. Je ľahko komukoľvek prístupná, takže je možné všetko prevziať, skombinovať a vytvoriť úplne nezávislú verziu v takej podobe, akú žiaden naiva nikdy ani nepredpokladal. Stačí, ak pre niekoho nastane takáto potreba.

Špeciálna jednotka má iba priniesť mimozemšťana a generálovu dcéru, ale v procese priamej komunikácie riadenia operácie jedna aj druhá strana hovorí jedno, ale druhá strana vždy počuje druhé. Hlasy sú však tie isté. A tak generál „vydal“ rozkaz na likvidáciu vlastnej dcéry bez toho, žeby ho vydal.

Treba mať jasno, že ak nepriateľ upraví vhodne naše vlastné – dobrovoľne poskytnuté – údaje, tak môžeme jeden proti druhému začať bojovať a zabíjať sa. Všetko vlastnými rukami.

Obom sa podarí uniknúť v špeciálnej kapsule mimozemšťana.

Prenasledovanie však pokračuje a armáda po nich strieľa aj v Moskve:

V riadiacom stredisku Ministerstva obrany sa síce rýchlo zorientovali a prešli na analógovú komunikáciu, ale na veľkých obrazovkách uvideli, že aj oficiálne verejné kanály vysielajú správy zostavené z materiálov prístupných na internete, ktoré počítač mimozemskej lode zostavil do úplne nového materiálu a spojitostí:

Na ten istý „priamy prenos zo štúdia“ s úžasom v televíznom štúdiu pozerá aj reportér, ktorý v „priamom prenose“ účinkuje:

Vo filme je aj zaujímavý záber, v ktorom mimozemšťan – hoci vie, že alkohol je škodlivý – vypije dve poldeci, čo ho dočasne odstaví:

Na margo alkoholu iba zopakujme, že neexistuje zdravý alkohol, ktorý by človeku neškodil. Môžeme si zacitovať aj našu klasiku:

Diabolská povaha ľudu nášho vybúši s elementárnou silou, menovite, keď je ľud náš pálenkou ochmelený. Alkohol koná desné veci.

Ján Lajčiak [1875-1918]

Mimozemský mechanizmus sa pokúsi armáda zničiť raketou vo vesmíre, pričom raketa doletí a výbuch nastane.

Rýchlo však prídu na to, že mechanizmus iba presvedčivo naimitoval svoju likvidáciu. Potom zostúpil do atmosféry a nad Ministerstvom obrany – presnejšie cca v okruhu 3 km – začal vytvárať vodnú bariéru:

Na vrchu aj po stenách sa vytvorila nepreniknuteľná vodná bariéra, ktorá sa vnútri rýchlo napĺňala vodou, pričom všetci uväznení vnútri sa postupne topili.

Letecký útok stíhačkami SU-30 na kozmický objekt nepriniesol žiadny účinok:

Nakoniec však letectvo použilo strategický bombardér, ktorý nesie oveľa účinnejšiu raketu ako bežná stíhačka:

Po likvidácii kozmického mechanizmu voda rýchlo klesla.

Jednou z dôležitých informácií filmu je, že digitálne elektronické prístroje umožňujú našu plnú, totálnu kontrolu externými subjektmi. Ak sa voči tomu neohradíme a návrh zmluvy neodmietneme, tak v takomto smere bude aktivita vlád iba pokračovať, pretože to mlčky schvaľujeme. A očakávať nejaké právo na súkromie v kybernetickom priestore je totálna naivita. Máme tu však aj ponuku na alkohol, hoci účinok tiež nie je skrývaný. Teda – a to je hlavné – žijeme v totálne virtuálnej realite, ktorá nám nedodáva pravdivé informácie o podstate sveta. Nevadí nám to..?

Všetko dnes spočíva v našom uvedomení si situácie, rozhodnutí to zmeniť a konkrétnom čine. Naša myseľ už nadobúda schopnosť priamo plniť naše želania. Teda čo do nej umiestnime, to sa bude reálne diať. Ak je nás zjednotených viac spolu, tak náš životný priestor môžeme konkrétne meniť. Preto sa teraz rozbehol boj a naše mysle, presnejšie o to, kde je ich pozornosť zameraná.

Aké premeny dovolíme, také prebehnú. Preto sú v médiách vysielané všemožné strachy, teraz najmä v spojitosti s vírusom, ktorý na Človeka v skutočnosti nepôsobí. Zablokovaním našich myslí – umiestnením do strachov – sa pokúšajú zablokovať už nastupujúce premeny sveta.

Preto od každého z nás závisí, aký rozmer dosiahnu nastupujúce premeny. Ak chceme zmeny celonárodné či celosvetové, tak budú také, ak sa v strachu zameriame iba na náš dvor, tak budú v rozmere nášho dvora.

Vírusu sa netreba báť, nie je pre nás hrozba. Nám sa treba koncentrovať na zmeny sveta, ktoré chceme aby prebehli. My sme ich v minulosti „objednávali“, tak teraz ich prijímajme v kľude a rozvahe.

Napríklad zmeny vlád musia byť reálne, nie iba divadelné.

Už vychádzame v mysli na úroveň, že môžeme zadávať želaný výsledok – už vystupujeme na druhú úroveň, preto nedopusťme, aby sme sami seba vnútorne zablokovali pred nastupujúcimi premenami. Premeny sme zadali my, tak sa nedivme, že prichádzajú objednané zmeny.

Tieto zmeny nechcú tí, ktorí sú pri moci. Čo sa bude naozaj diať, to závisí od všetkých nás. Ak časť svojich práv a možností dávame do rúk niekomu inému, alebo ich blokujeme strachmi, tak zase nastane len to, čo dopustíme.

Pozor na škodlivé myslenie, na neschopnosť nedohodnúť sa sami so sebou, na odrieknutie našej vlastnej čarodejnej podstaty, ktorá plní to, čo od Vesmíru chceme.

Vysoké frekvencie už na nás dopadajú, každý z nás prechádza na nový stav mysle, na stav, keď myšlienky menia želania na realitu. Oni nechcú, aby sme menili dnešný stav vecí – preto strachy;

Myšlienky vždy dostávame po konkrétnom kanály, ak dopustíme otvorenie nízkofrekvenčného kanála, tak také budú aj naše myšlienky. Kanály sa otvárajú aj koncentráciou na návnady na nízkych čakrách. Nevenujme pozornosť nízkorozmerným návnadám, naše ciele sú vysokorozmerné, sú to tie, ktoré sme si sami objednávali!

Aké frekvencie na pozadí vyžarujeme, taký priestor sa vôkol nás zostavuje, pretože on vždy zodpovedá našim emanáciám! Ak sa rozšírime na úroveň mesta, budú zmeny na úrovni mesta, ak národa, budú zmeny na úrovni národa, ak sveta, budú zmeny sveta. Svet je náš a preto v ňom rozhodujeme my, nie médiá, Židia, Cigáni a podobní. A ak podľahneme ich vplyvom, tak nezabúdajme, že to práve MY tvoríme realitu výhodnú pre nich. Oni takéto prístupy nemajú!

Nemožno jedno robiť a druhé očakávať, príde len to, čo sme vedome objednali. Samé od seba nepríde nič, resp. príde to, čo si objednali iní. V akom stave sme, také okolie nastavujeme. Alebo sme v harmónii a spokojní s tým, čo je okolo nás, alebo opačne.

S každým z nás prebieha to, čo si myslí, čo si myslí, to aj prebieha, je to teda uzavretý kruh. Vyjsť z neho sa dá len tak, že zmeníme svoje myslenie. Musíme vyžarovať to, čo chceme, aby sa našom živote dialo, nie reagovať na to, čo nám iní dodávajú cez médiá. Kto je silnejší – JA alebo médiá? Odpoveď môžeme dať iba my sami. Tvoriť môžeme iba v stave vlastnej sily, uvedomenej si mohutnosti, že môžeme všetko meniť – v stave harmónie. Všetko môžeme, vtedy sa stávame čarodejníkmi a meníme okolie. Všetci máme právo premieňať realitu v náš prospech, nie v prospech tých, ktorí ovládajú médiá.

Všetci máme právo vyjsť na svoju úroveň čarodejníctva, teda premeny želaní na realitu.

Nedovoľme, aby s nami naďalej čarovali iní, oni majú s nami svoje ciele. V minulosti nás už naviedli do uzavretia dohôd, ktorými nás presmerovali pod kontrolu Bohov, nízkych frekvencií, satanistických energií.

Kto tam nechce ostať, ten musí konať. Myseľ vyplní iba a konkrétne to, čo do nej vkladáme. Vkladajme preto do nej naše vlastné myšlienky, nie to, čo nám dodávajú cez egregory.

Médiá nám systematicky navádzajú stav mysle, v ktorom upadáme do bezmocnosti, neschopnosti niečo zmeniť, odrádzajú nás od aktívnych činov smerujúcich v náš prospech. Inými slovami, vsúvajú nás doslovne do stavu virtuálnej reality. Ale virtuálna realita je opustenie skutočnej reality. Meniť realitu môžeme však iba a jedine vtedy, ak ju plne poznáme. Ak si ju neuvedomujeme, tak sa meniť nedá.

Len na základe plného uvedomenia si reálnosti, nie ilúzií, dosiahneme cieľ. Odchod od reálnosti privádza ku strate kontroly nad ňou. Realitu môžeme meniť iba v realite. Prebývanie mimo reality neumožňuje žiadnu zmenu reálnosti.

Nezabúdajme využívať aj Pečať Moci Slovienov, ktorú sme ustanovili pred rokom (v marci 2019) pri spoločných meditáciách na Rujane! Všetci účastníci meditácie nadobúdajú túto Pečať Moci, odporúčame si ju prejsť zo záznamu. Nezabúdajme, že Pečať obsahuje všetky miesta Sily ma Zemi, že už skupina piatich človekov s Pečaťou Moci Slovienov má právo zastupovať Národ!

Vtrhli k nám a riadia nás. Uvedomme si to už konečne a začnime konať. Teda čistky, meditácie, preklínania.

14.03.2020

NAŠI PARTNERI: