VÝLET NA POHANSKÝ HRAD

3. septembra 2018 | AKCIE, ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE

Motto: „Putovanie po stopách a za odkazom našich Slovanských Predkov.“

Kedy: 8.9.2018   11:00 hod.

Kde:   Hajnáčka námestie    48°12’57.7″N 19°57’09.3″E

Zámer: Obrad a očista vrcholu hory, preskúmanie hradiska, napojenie sa na energiu našich Predkov a posilnenie vyžarovania tohto posvätného miesta

3,6 km   370 m   20m 1:15

Pohanský hrad (578 m). Tajomná hora kdesi vo vnútri Cerovej vrchoviny. Nádherného a podmanivého pohoria na pomedzí Slovenska a Maďarska.

Najmalebnejšie sú okrajové čadičové skaliská najvyššieho bodu vrcholu, ktoré dosahujú impozantnú výšku až 30 m. Po obvode plošiny – stolovej hory – nájdeme zvyšky kamenných valov pravekého hradiska. Strategickej polohy pohanského vrchu si boli vedomí teda aj naši Predkovia, čo dokázali objavy archeológa Nyári v roku 1871, ktorý tu našiel zvyšky kostí a náradie. Tým potvrdil osídlenie už v raných dejinách a existenciu opevneného výšinného sídliska.

Nachádza sa tu veľa  jaskýň. Tieto puklinové jaskyne sa nachádzajú na úbočiach, bežný turista pri svojej letmej návšteve ich však nenájde. Najdlhšia z jaskýň (stĺpová) dosahuje dĺžky 182 m. Celkovo je tu registrovaných neuveriteľných 31 bazaltových jaskýň!
 
Pohanský hrad nie sú ale iba skaliská. Naopak, Pohanský hrad má podobu rozsiahlej asi 70 hektárovej plošiny porastenej lúkami a krovinami a roztrúsenými bukmi a dubmi, ale tiež  ovocnými stromami. Výhľady poskytuje len niekoľko vyhliadok na južnom okraji vrcholovej plošiny. Napriek tomu sú výhľady úchvatné. Za dobrej viditeľnosti je vidieť aj najvyššie pohoria Maďarska – Mátra.

Tento významný vrchol je Národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 223,35 ha. Predmetom ochrany sú vzácne teplomilné rastlinné a živočíšne druhy, vrchol je chránený rovnako ako chránený krajinný prvok.

Stanislav

Kontakt: 0918986197

My ešte dopĺňame, že v blízkosti je aj útvar, ktorý oficiálna veda nazýva „bazaltové skaly“ (takéto „skaly“ sme bližšie opísali).

03.09.2018

NAŠI PARTNERI: