VÝZVA LEKÁROV

31. januára 2021 | SPOLOČNOSŤ, VYŠLO INDE

unia 01

Prinášame prevzatý materiál – výzvu Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Predtým však niekoľko poznámok o prebiehajúcom procese sčítania ľudu na Slovensku.

Hoci pôvodne sme predpokladali, že sčítanie ľudu 2021 môže akýmsi spôsobom pomôcť otázke konštituovania pôvodných obyvateľom našej zeme – nás, Slovienov – ale ukazuje sa, že v podstate ide o niečo úplne iné.

Akosi „náhodou“ prebieha proces „sčítania ľudu“ nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Rusku. Ak by sme sa tomu lepšie prizreli, možno by sme zistili, že je to zase celosvetový projekt. No a ak je celosvetový, tak organizátorov už vopred poznáme.

Vychádzajúc z týchto informácii môžeme konštatovať, že ide o ďalší projekt „nachytania“ čo najviac naivných účastníkov do matrice. Vyzerá to na ten istý proces ako voľby – účastník nerozhodne o ničom, ale zato účasťou odsúhlasuje ich ponuku.

Je to podobné ako s referendom o predčasných voľbách. Už sme neraz spomínali vyjadrenie JUDr. Štefana Harabína. Ktorákoľvek parlamentná strana môže v podstate okamžite vynútiť predčasné voľby, ale ony všetky sa akosi k tomu nijakovsky nemajú. Načo teda referendum, ktorého výsledky u nás aj tak sotva bude niekto brať do úvahy. Ale zato všetci „nepokorní“ budú v jednom zozname.

Samozrejme, že nikomu nedávame rady čo robiť. Bolo by to porušenie Konu Všehomíra. Znalí už vedia a stádu to aj tak nedôjde.

No a celkovo zhrnuté, paraziti už nemajú veľa času. To my ho máme pred sebou hojnosť. Preto naozaj platí ono dobre známe príslovie: dvakrát meraj a raz rež! A my, Slovieni, si potom aj tak zorganizujeme dŕžavu tak, ako vyhovuje nám.

Výzva na používanie BEZKONTAKTNÝCH TESTOV na COVID19 starostom, primátorom, riaditeľom škôl, podnikateľom a duchovným od Slovenskej lekárskej únie špecialistov

Nasledovnú výzvu na používanie bezkontaktných slinových testov skoncipovala Slovenská lekárska únia špecialistov. Naše občianske združenie Lekár pre pacienta sa ku tejto výzve pripája podpismi pod ňou a ďakujeme MUDr. Jancovi a SLUŠ za túto možnosť spolupráce.

Slovenská lekárska únia špecialistov, Cottbuská 13, 04023 Košice, MUDr. Andrej Janco, prezident

e-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com, mobil: 0904 859 130, 0903 961 333, tel.: 055/6 426 069, 055/6 432 432

VÁŽENÍ STAROSTOVIA, VÁŽENÍ PRIMÁTORI,VÁŽENÍ RIADIACI PRACOVNÍCI, RIADITELIA ŠKÔL, PREVÁDZKOVATELIA ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A DUCHOVNÝCH ZARIADENÍ!

Plne sa stotožňujeme s názorom vlády, že treba prijať razantné opatrenie na zvládnutie koronakrízy. Jednou z možností sú plošné testovania. Existuje možnosť, ktorá je široko využívaná v Rakúsku a v Nemecku. Jedná sa o bezkontaktné antigénové testy zo slín. Pozor: nie sú to kloktacie testy! Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto parametre sú podstatne lepšie ako pri bežných paličkových antigénových testoch. Bezkontaktné testy zo slín sú vhodné aj na vyšetrenie bezpríznakových nosičov. Testy sú veľmi jednoduché na vykonanie. Stačí napľuť slinu, pridať roztok a do 15 minút je výsledok. Uvedené antigénové testy  zo sliny žiadnym spôsobom neohrozujú a nepoškodzujú vyšetrované osoby. Testy majú európsky certifikát – certifikát CE a cenovo sú porovnateľné s bežnými paličkovými antigénovými testami. Cena testu je cca 4,20 Euro bez DPH.

            Výhodou testu je, že pri testovaní odpadá akákoľvek asistencia zdravotníckeho pracovníka a teda testy sú použiteľné pre širokú verejnosť vrátane závodov, verejných inštitúcií, školských zariadení, kostolov, hotelov, fitnes centier, športovísk, kín, divadiel atď. .

Tieto bezkontaktné antigénové testy nestresujú deti a občanov! Preto doporučujeme tieto testy na celoplošné testovanie populácie. Tieto testy majú potenciál znovuobnoviť medziľudské kontakty a ekonomické vzťahy spoločnosti. Človek nie je vlk samotár. Pre plnohodnotný život potrebuje nevyhnutne kontakt s inými ľuďmi! Doterajšia izolácia ľudí je zodpovedná za obrovský nárast psychických ochorení a samovrážd. Ani najväčším pustovníkom a mystikom sa nie vždy darilo vydržať v samoizolácií dlhší čas. Psychický stav spoločnosti je extrémne kritický.

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.14/2021 V. v. SR uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastka 8/2021 je uvedený celý rad výnimiek, ktoré sú kontraindikáciou pre testovanie paličkovým antigénovým testom. K týmto kontraindikáciám treba uviesť, že existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá má morálnu výhradu vo svedomí používať tieto paličkové antigénne testy.

            Vyššie uvedenými bezkontaktnými antigénovými testami zo slín je možné vyšetriť aj tú časť populácie, ktorá sa nemôže podrobiť paličkovému antigénovému testovaniu, z dôvodu kontraindikácie alebo výhrade vo svedomí podľa ustanovenia čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky . A tým môžeme v maximálnej miere eliminovať riziko prenosu infekcie SARS-CoV-2 v celej populácii.

            Žiadajte vládu a príslušné ministerstvá, aby popri paličkových antigénnych testov zabezpečili bezkontaktné antigénové testy zo slín!

V Košiciach, 24.01.2020.

MUDr. Andrej Janco, v.r.

MUDr. Alena Jancová, v.r.

Mgr. Tomáš Janco, v.r.

MUDr. Miroslav Šnapko, v.r.

MUDr. Igor Hurta., v.r.

Ing. Miroslav Sagan, v.r.

Zdroj

31.01.2021

NAŠI PARTNERI: