ZABUDNÚŤ ČI NEVŠÍMAŤ SI?

31. októbra 2020 | OKOLO SVETA, UŽITOČNÉ VECI

Takéto alternatívy nám dnes vnucuje situácia v ktorej žijeme. Už ide o koncentrovanú formu toho, čo pred pár storočiami zaviedli do Nového Zákona práve jezuiti: Zjavenia Jána. Presnejšie toho, čím to má celé (podľa ich ponuky) vyvrcholiť. Takže zopakujme si, ako si to jezuiti v 15. storočí vymysleli (použijeme katolícky preklad):

  • 15A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

[Zjavenia: 13]

V tomto citáte sú v skutočnosti vyjadrené dve veci. Prvá hovorí o tom, že kto sa nebude klaňať diktátu (t.j. prvej šelme), toho druhá šelma (služobník prvej) usmrtí. Všetci musia byť označení znakom prvej šelmy, inak nebudú môcť ani kupovať či predávať – to môžu len vtedy, ak vedia predložiť číslo jej mena. Ak sa pozrieme „von oknom“, tak hneď vieme o čo ide. Druhá šelma nám diktuje vôľu prvej šelmy, ktorá je – síce už smrteľne zranená – ale zatiaľ stále živá a v pozadí. Teda Van Tajm (nie Van Halen ani Van Damme či Van Gogh…) jednoducho plní agendu kohosi, kto ho z pozadia riadi.

Ono tajuplné číslo je kabbalistické, ciferné vyjadrenie Satana, čo je cifra „19“. To, že pred ním je umiestnené „Covid“ nie je v tomto prípade až také dôležité. Aj to, že sa hovorí konkrétne o pravej ruke alebo čele iba vyjadruje, že podmienky nosenia „znaku“ sú presne vyšpecifikované (rituálne maskovanie). A chcú, aby sme predkladali papiere s jeho cifrou (Covid19).

Múdrosť je v tom, že Človek („666“ – Žrecovský kvadrát) má moc to prekonať. „666“ je nepriateľom „19“. Jezuiti si takto predstavujú naše položenie.

My sme v jeseni tohto roku vstúpili do Leta 7529 od UMHCH (21.09.2020-20.09.2021) – podľa Koľadovho Daru, teda nášho tradičného kalendára. Je to Leto Zelenej Zmije. Krátka charakteristika tohto Leta je takáto:

Je to rok materializácie, oživenia nepremyslených myšlienok, ktorými nanucujú človeku cudziu psychológiu. Tieto prinútia verejnosť (dúfajme, že konečne!prehodnotiť spoločenské vedomie. No všetky nepremyslené myšlienky sa končia krachom…

Fakt, že za Van Tajmom je – voči nám – tvrdý a neľútostný plán, je jasný aj poslepiačky. Tandem Matovič a pi. Čaputová je „neviditeľný“ vari iba slepým. Kto si stále myslí, že ide iba o politikárčenie, tam sa ani nedá pomôcť.

U každej živej bytosti jestvuje limit – aj u psychopatov – ktorý vtedy, ak je ohrozená jeho či jej existencia, jednoducho neprekročí. Ale z nášho „vodcu“ jednoducho srší drzá arogancia, ktorá sa dokonca každým dňom ešte stupňuje. Jeho vláde je jedno, že WHO už preklasifikovala (14. októbra 2020) kategóriu Covid19 z (politickej) pandémie na (obyčajnú) virózu, jednoducho tlačia valec s neochvejnou úpornosťou stále vpred. Ak by sa chcel zachrániť, t.j. ak by plánoval svoju existenciu aj v ďalších voľbách, tak by napriek všetkému mu muselo byť jasné, že tým, čo pácha už definitívne skončil.https://www.youtube.com/embed/uSTMfD33AK0?wmode=transparent

https://youtube.com/watch?v=uSTMfD33AK0

Ale on nie. To môže znamenať len jediné – vo vízii, ktorú on pre kohosi plní, žiadne „potom“ neexistuje. Čím neskôr si národ uvedomí vážnosť situácie, tým horšie.

Jedine systematickou znalosťou (Znaním) faktov a programovaním v Jemnohmotnom Svete máme moc túto situáciu zvrátiť.

Vychádzajúc z našej tradície môžeme smelo tvrdiť, že vyjadrovanie akýchkoľvek uzáverov máme právo až vtedy, keď sa oboznámime so všetkými súvisiacimi informáciami. Ide o nám už dobre známu kombináciu:

ѨѬ

Teda najskôr musíme problematiku dobre spoznať, až potom môžeme vyselektovať podstatu a urobiť uzáver, teda v našom prípade ju striktne odmietnuť. Inak nie sme Slovieni.

Toto celé akosi podozrivo presne zapadá do „ponuky“, ktorú nám predložili už v roku 2002 (formou filmu Minority Report), ale ktorá akosi prešla povedľa nášho vedomia. Každopádne však zverejnená bola. Nuž, pripomeňme si z neho niekoľko detailov.

Ktosi mocný zostavil a zlegalizoval systém, ktorý umožnil zatknúť a uvrhnúť do väzenia každého, kto čo i len pomyslel na vraždu. Mechanizmus odhaľovania spočíval na troch deťoch, ktoré videli budúcnosť. Akonáhle uvideli pripravovanú vraždu, dokázali vopred určiť meno vraha aj obete. Po právnej stránke však zatýkali a umiestňovali do väzenia ľudí, ktorí ešte nič nespáchali. Teda oni rozhodli, že zločin konkrétna osoba spácha, a preto ju v predstihu zavreli. Bez možnosti obhájenia sa.

Systém predpovedí však bol postavený na troch nezávislých svedectvách, ktoré by sa všetky mali zhodovať. Neskôr sa však podarilo zistiť, že niekedy jestvovala aj minoritná možnosť, teda že nie všetci traja videli, že vražda sa naozaj odohrá. Ak existovala čo i len jedna „minoritná správa“ znamenalo to, že vražda sa v skutočnosti nemusela odohrať – ale ľudí zatvárali aj tak. Ktosi mocný v pozadí jednoducho minoritné správy tajne odstraňoval.

Teda prvý uzáver – cudzí systém rozhodne, že niekto je vinný ešte predtým, ako skutočne niečo spáchal. Teda oznámili nám, že prezumpcia neviny nebude – a tu to je aj s celým Covidom19.

Film má svoju zápletku, ale ukázali nám aj to, ako si „vážia“ našu slobodu aj právo na súkromie. V jednej scéne hľadajú tzv. podozrivého a pritom policajti obsadia obytnú bytovku. Dom je obývaný mnohými rodinami aj s malými deťmi, ale oni hneď vyhlásia, že kto sa nedá nimi – bez akýchkoľvek okolkov – skontrolovať, toho hneď zatknú. Kontrola spočívala v tom, že do domu vpustili malé drony, ktoré sa presúvali aj v rôznych šachtách v podlahe tak, že sa dostali do každého bytu. Popritom nebrali ohľad na žiadne situácie či súkromie. Hľa, príklady:

Dron na pleci skúma zreničku oka

To vpravo hore na posteli je prvý zo skupiny chodiacich dronov. Drony jednoducho vyliezli na každého človeka, zosnímali oko a pokračovali ďalej. Absolútne bez akéhokoľvek ohľadu na to, čo v tom okamihu robí.

Takže ukázali, že majú v pláne nám zobrať absolútne všetko súkromie, pričom my ich máme (podľa ich plánov) iba bezpodmienečne poslúchať.

Čo to vlastne pre nás plánujú? Už predsa vieme dosť. Už vieme o technológiách, ktoré sú inštalované na vežiach telefónnych uzlov GSM. Momentálne sa chcú dopracovať ku očkovaniu s čipovaním, najskôr však pilotne overujú baranizáciu (mieru dobrovoľného podriadenia sa) obyvateľstva testovaním – čo je samo osebe (ako všetko ostatné) protiústavné. Mimo iného dali si zostaviť a aktívne chcú oživiť Matricu „Spoločná zodpovednosť“. Teda vinu za všetko, čo napáchali – vrátane všetkých tých, ktorí zomreli preto, lebo lekári ich kvôli Covidu odmietli ošetriť – prenášajú na tie barano-ovce, ktoré sa ich akcie dobrovoľne zúčastnia.

Nachystali aj drony. Od tých lietajúcich (video dole), cez chodiace (príklad v opísanom filme), cez nanoroboty, ktoré vzhľadom na ich nanorozmery jednoducho dopravia (alebo už dopravili) do nášho organizmu.

Vo filme Upgrade (2018) je scéna, v ktorej vykýchnutím sa v čiastočkách letiacich vzduchom aktivizovali nanoroboty, ktoré po vdýchnutí druhou osobou sú naprogramované na určitú činnosť – napríklad rozožratie srdca, mozgu, pečene a pod.:

Tu treba vedieť, že hoci technicky takéto veci už dávno existujú, v podobe, ako ich oni plánujú využiť im stále ešte chýba jeden komponent – 5G. Ak bude takéto pole všadeprítomné, tak umožní okamžitú, bleskurýchlu komunikáciu akéhokoľvek zaradenia on-line, teda bez akýchkoľvek oneskorovaní. Cez 5G plánujú okamžite identifikovať cieľové subjekty, spúšťať akékoľvek nanoroboty, môžu prebrať riadenie každého auta, ktoré bolo s takouto technológiou (počítačmi) už vyrobené a podobne. Všetko riadenie elektronickými prostriedkami musí byť operatívne a vyžaduje extrémne vysokú rýchlosť spracovania dát – preto 5G.

Pre zaujímavosť sme zistili, že posledný týždeň októbra už dokončievali technické zariadenia pre 5G aj na GSM vežiach v malých dedinkách po Slovensku.

Vo filme Minority Report ukazujú aj to, prečo „personalizujú“ reklamu. Zosnímaním biometrických údajov (očí) síce už pri prechode okolo interaktívneho billboardu ponúknu okamžite najvhodnejší produkt, ale to všetko za cenu toho, že v databáze zozbierali o každom človeku detailné informácie.

Tu je dobre na okamih odskočiť. Znovu sa dvíha vlna piakinoputinizmu. Ak by Putin naozaj stál proti USA a NATO, tak určite by ani on, ani žiaden zo štátov NATO horúčkovito nerozvíjali 5G siete. Totiž všetky moderné vojenské technológie už dnes zostavili na princípe práce s vysokorýchlostným prenosom dát. A to je možné iba cez už celosvetovo inštalované GSM siete. Inak by bolo veľmi jednoduché odstaviť nepriateľskú armádu – stačí zničiť GSM infraštruktúru. A to sa dá aj granátom, netreba ani rakety. Teda ide o iné. Všetky vlády (vrátane Putina) chystajú tieto technológie proti civilnému obyvateľstvu. Svojmu – ako Matelko názorne ukazuje u nás.

Ešte raz opakujeme, že ak „dobrý Trump“ naozaj s vervou a spolu s Putinom likvidujú zlých kabbalistov, tak kto to vlastne organizuje a udržiava túto baranopandémiu? Tá by sa mala (podľa publikovaných informácií) už dávno zoslabovať a nie koncentrovať tak, ako to už je na Slovensku. A plány sú ešte iné…

Kabbalisti síce dochnú, ale príčina je úplne iná.

Nuž, technológie ovládania vedomia človeka fungujú podľa špecifických pravidiel. Niekto si myslí, že si vyberá Vieru alebo vieru, ale dnes – v Ráne Svaroga – to je iba ilúzia. Viera si vyberá ich, nie oni ju. Takto to je u kresťanov, takto to je u tých, ktorých vlákali do projektu Démon Slovanstva, ktorý dnes pokračuje fázou „Slovanské náboženstvo“ aj s jeho Bohmi.

Vývoj udalostí smeruje jednotlivca k činu, ktorý je vidno, ale budúcnosť je aj tak vždy alternatívna. Stačí malé „popchnutie“ cez egregor či nejakú ergegoriálnu štruktúru (Matricu) a človek uverí… akurát že bez Znania. Preto je dnes dôležité dokázať rozoznať „verím“ (v/Viera) od „viem“ (Znanie). Ale aby sme uvideli Svetlo, nesmieme sa báť Tmy.

Keď je jednotlivec pod tlakom, tak sa vždy začne starať len o svoje prežitie. To hovorí aj Woland v Majstrovi a Margaréte, to ukazuje aj film Minority Report. A potom sa hrnie na spoločné testovanie a dobrovoľne preberá spoločnú (t.j. cudziu) zodpovednosť na seba.

Matrica SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ síce zostavená je, ale plne aktivizovaná sa môže stať iba vtedy, ak sa na ňu napojí kritické množstvo životnej energie, teda dôverčivých, naivných občanov. Ak sa nenapoja v dostatočnom množstve, tak nebude aktivizovaná. A najmä o toto im ide nútením a vyhrážaním sa obyvateľstvu povinným testovaním. Máme to v rukách, ak nás nepríde dostatočné množstvo, tak Matricu nedokážu aktivizovať. A práve o to teraz ide (aj šéfovi jezuitov a prezidentke).

Málokto v takých časoch myslí na prežitie Národa, preto práve podľa činov oddeľujeme Človekov od ľudí. Budúcnosť – napriek akýmkoľvek predpovediam – môže nastať len vtedy, ak prežije Národ, ak sú všetci spolu. Nedeľte osoby podľa názorov, ale podľa činov. Vyhnete sa mnohým sklamaniam.

Ako zistíme, či pracujeme s Obrazmi alebo s podmienkami? Funguje to tak, že keď si vytvoríme predstavu – Obraz – tak sme tam, kde chceme byť hneď, t.j. tu a teraz, plne.

Ak začneme plniť nariadenia, príkazy, teda podmienky, tak ak sa chceme niekde dostať, musíme bezpodmienečne POZNAŤ A SPLNIŤ ICH VŠETKY, ak chceme niečo konkrétne dosiahnuť. Naproti tomu v mysli sme vždy a všade tu a teraz. A poznáme vždy všetky podmienky?

Teda nekoncentrujme sa na podmienky, ale na Obrazy.

A my poznáme iba jedinú cestu, ako sa z tohto dostať von: čistka a meditácia.

Dnes mnohí naši muži trpia vysokým tlakom. Lekár im predpíše všakovaké lieky – a už sa ich nezbavia. V skutočnosti – u človekov – však ide o úplne iný problém. Energie Rána Svaroga už silno tlačia Živatmu nahor, ale tá nemôže vystúpiť, lebo kanál výstupu je zablokovaný negatívnom. A tak stúpa tlak… pričom riešenie je až zarážajúco jednoduché.

V jednom z našich nedávnych článkov sme sa vyjadrili k provokácii, ktorú proti nám rozvinul jeden párik z juhu. Muž – Stanislav – napísal list Alenke z ríše divov, ktorá to posunula jednému zo svojich blízkych priateľov, ktorý vedie tadescovanie.

Nemali sme v úmysle sa k tomuto predmetu viac venovať – nemá to význam – ale potešili nás podporné maily našich čitateľov. Napríklad naši priaznivci aj z Čiech nám písali, že jednému aj druhému subjektu dokonca napísali, ale ani Alenka ani Alenko na ich maily nereagovali, ba ich ani len nezverejnili. V Čechách sa hovorí, že Alenka patrí medzi tie emancipované ženy, ktoré striedajú partnerov podľa chuti a nálady – a tadescoman je jedným z jej repertoáru.

Toto pre nás samo osebe ani nie je dôležité – obsah článku to jasne ukázal. Prekvapilo nás čosi iné. Dostali sme aj niekoľko tipov, kde sa onen Stanislav momentálne „inštaluje“. Nuž, jedno takéto miesto nás dosť prekvapilo, teda ho použijeme ako príklad.

K téme sa totiž vraciame najmä preto, lebo je potrebné poukázať na niekoľko detailov, ktoré sme pôvodne nechceli rozvádzať, ale môžu niekomu pomôcť.

Onen Stanislav po tom, ako zozbieral na našich akciách kontakty, začal aktívne na svojich obetiach pracovať. Poznáme konkrétny prípad – osobu s menom a adresou – ktorá zažila neopísateľný šok. Ako mladí manželia čakali dieťatko, tehotenstvo neprebiehalo bez komplikácií. A tu v zložitej situácii zrazu Stanko poslal správu s „informáciou“, že tehotná dievčina je ovládaná Satanom, či akýmsi Diablom. Nuž, na takéto niečo nemá žalúdok len tak každý…

Ďalší náš priateľ – s menom a adresou – v dobrej vôli začal prijímať ich pozvania na ich spoločné akcie. Už sme upozornili, že mágovia majú svoj postup na zostavovanie matričných štruktúr, do ktorých chytajú svoje obete. Najskôr ju vopred zostavia – s poľom Hry, podmienkami a magickými nástrojmi – a potom prenesú na obete s cieľom spôsobiť im vopred zaprogramovanú ujmu. Spoznáte to podľa toho, že namiesto meditácie s Obrazmi musíte plniť množstvo všakovakých podmienok. To preto, aby vás do ich matrice chytili. A po splnení podmienok môže prísť následok.

Spravidla – bez ohľadu na povahu textov, ktoré takýto mágovia chystajú – pri stretnutiach vyžadujú od zúčastnených nevyhnutne do detailov plniť ich podmienky. Vyzerá to napríklad tak, že nejaký text čítate presný počet ráz, musíte stáť vo formácii presne podľa pokynov, máte mať oblečenie podľa pokynov, vykonávate úkony tiež presne podľa pokynov a podobne. Ak pracujete s Rodovým kanálom, tak slová nie sú už prioritné, ale ak vás nútia do detailov výslovnosti, tak ste zase pri podmienkach.

Tento náš priateľ sa začal diviť, prečo mu po ceste domov z takýchto akcií prichádzajú na um myšlienky, žeby mal s autom havarovať a zabiť sa…

Na jednu odporúčanú stránku na VK sme zo zvedavosti predsa len pozreli. Prekvapilo nás to, že ju vedie niekto, koho sme nepovažovali za nepriateľa a môžeme ho pracovne nazvať „Putin“. Okomentoval – ale Stanislavove príspevky tam bolo vidno – že sme neboli schopní odpovedať na argumenty Alenky z ríše divov, ale sme sa venovali jej neznalosti ruštiny, ba vie aj to, že naši Prҍdkovia aj keď riadili Vimany, tak lietali s dlhými vlasmi a bradami… ako aj ďalšie veci.

Zaujímavosťou je, že – aspoň za obdobie, ktoré sme videli – prebral všetky naše články. Načo niekto, komu sa nepáčime vôbec navštevuje našu stránku? Lebo by inak nemal čo kritizovať? Teda NULA svojej tvorivosti, ale zato 100% kritiky na toho, od koho preberá…

Napriek tomu veríme, že na jeho stránke sa nájdu rozumní účastníci, ktorí vedia, čo to znamená písať tehotnej žene že je riadená Satanom, či programovať niekoho na smrť pri autonehode.

Čo sa týka Alenky z ríše divov – ako môže niekto, kto nepozná iný jazyk ani problematiku niečo kvalifikovane k problematike v inom jazyku vyjadriť? Sme pri dobre známom Ѩ-Ѭ. Teda najskôr sa so všetkým oboznámiť a až potom súdiť. Z pohľadu našej Kultúry preto nešlo o kritiku. A čo to je podľa kritérií nejakej radodajky nás nezaujíma.

Zaujímavé by bolo, či vlastne tento „staroverec“ počul niekedy o Konoch Rita.

A už najviac nás pobavila reakcia na náš článok o Československu a občiankach. Nikde v článku nepíšeme, že na objednávku ich budeme zasielať. Cieľom bolo poukázať, že ak by sme už mali občianky, tak by sme boli mimo baranopandémie. Ale to treba na tom pracovať, pracovať, pracovať. A onen „Putin“ iba skonštatoval, že sme podali „neoverenú informáciu“(?). Nuž, ľahko je nič netvoriť a iba kritizovať tých, ktorí niečo robia. Čakať, nech na svoje náklady a čas čosi vytvoria, a potom „zatlieskať“ a dožadovať sa svojich „nárokov“. Ale radu poskytnúť môžeme: možno že občianky Československa ponúka napríklad Amazon. Nič netreba robiť, iba si objednať a mať naraz všetky výhody. Bez práce a Znania.

Hoci záver možno považovať za pomerne konkrétny, je to modelová situácia. Nedajte sa riadiť dojmami a názormi, hľadajte podstatu. Situácia je zlá, ale zlepšiť ju vieme. MY Národ so spoločným Vedomím, nie „JA“ s ambíciami.

Pracujme s Obrazmi v Tu a Teraz, nie s nanútenými podmienkami. Mozog Človeka je aj tak ustrojený. Jedna polovica pracuje s Obrazmi, druhá s opisnou (podmienkovou) množinou. Jedno aj druhé je prirodzené, ale civilizácia sa dlhodobo snaží Obrazovú polovicu eliminovať a nahradiť ju iba opisnou. A tu si treba uvedmiť, že Obrazmi možno pochopiť všetko, ale opisom podmienok len vtedy, ak ich všetky poznáme. A takto nám zamenili mozaikový systém za podmienkový, teda kaleidoskopický. Dnes je Ráno Svaroga, dnes je nutné si znovu osvojiť Obrazové myslenie, pretože len takto znovu získame plný dostup k mocným Energiám, ktoré už zostupujú. Pretože osvojením týchto energií nadobudneme naše pôvodné siddhi, na ktoré sme zabudli. A tu je celá podstata dnešnej doby. Dokedy budeme čakať, až prídu „Naši“? Naši neprídu, pretože „Naši“ to sme my sami aj s našimi aktívnymi kanálmi výstupu do Jemnohmotného Sveta, inak nazývanými Rodovými (podľa klasického podania Rodovou pamäťou). Ostatní očividne čakajú, že ktosi iný príde a zachráni ich. My však vieme, že mimo nás záchrany pre nás niet. Ale s mocnými Energiami Vesmírov a Svetov dosiahneme všetko čo chceme. Perún príde, ale iba skrz nás a v nás.

31.10.2020

NAŠI PARTNERI: