skcsenderu

separator

 
 
 
Predkladáme vám skôr námet na organizáciu stretnutí v kruhu rodín a známych počas nadchádzajúceho voľného víkendu – teda stretnutia slovanských Občín na pamätný a veľký deň výročia oslavy porážky a zničenia judského kráľovstva Chazarov. Veľké kyjevské knieža Sviatoslav Chrabrý, rola ktorého je v našich krajinách akosi (čírou náhodou?) neznáma, dňa 3. júla r. 964 zničil Chazarský kaganát v rozhodujúcej bitke. Ak by nebolo Sviatoslava, dnes by ste určite nečítali tento článok, a ani by ho nemal kto napísať.
 
Je to vynikajúca príležitosť na stretnutia v Prírode, na zdravom vzduchu, v kruhu RODných, priateľov a známych, teda v kruhu svojich, v kruhu Slovanov.
 
Núka sa príležitosť pobesedovať o svojich názoroch, myšlienkach a cieľoch, spolu rozobrať ako ich dosiahnuť, spoznať sa lepšie s priateľmi a ich rodinami a naladiť osobný kontakt so svojimi vlastnými.
Existuje množstvo horúcich a zaujímavých tém, napríklad niečo z nasledujúcich, ktorými sa tradične zaoberali na spoločných stretnutiach naši slovanskí Predkovia:
Národ a vláda;
Kopa a Veče (Slovanské Právo);
Slovanské ponímanie kupectva;
Vzájomná pomoc a podpora;
Organizácia oddielov sebaobrany, cvičenie bojových umení;
Zabezpečenie autonómnosti v dnešných podmienkach;
Odolanie otrockému svetonázoru;
Čistota RODu
 
Určite sa nájde ešte množstvo ďalších, aktuálnych tém. V každom prípade svieži vzduch, stretávanie sa so svojimi vlastnými, konštruktívne besedy a živé fóra, riešenie problémov a vzájomná pomoc, ľudové, slovanské piesne a povesti starých čias.
Pre tých, ktorí sú hlbšie v téme – už nastal čas podávať Múdrosť Predkov pri horiacich vatrách. Každý z nás nech vyslovuje čo najčastejšie a medzi svojimi – SOM SLOVAN! Musíme sa učiť pracovať v občinných spoločenstvách, organizovať spoločné stretnutia, alebo ich informačne podporovať a preposielať takéto a podobné pozvania svojim priateľom. Toto sú veci, ktoré sa musíme sami naučiť, pretože nikto nám v tom nepomôže. Ak sa vám zdá takéto niečo veľmi ďaleko od dnešných možností či všedného života – aspoň vidíte, ako sme ďaleko od našich Predkov. A cesta vpred – teda cesta nazad k našim Predkom – to nie je cesta „každý za seba“, nejakou „špeciálnou meditáciou“, to je spoločná cesta.
Teda stretávajme sa a upevňujme vzťahy a priateľstvá, SVARGAňujme kašu (starosloviensky výraz), spolu aj s deťmi ju jedzme, spievajme piesne. Naše Piesne. Hrajme hry – a toto všetko na čistom vzduchu.
 
Na stretnutiach však musíme dodržiavať KON (t.j. pravidlá), v našom prípade napríklad vyjadrený nasledovnými bodmi:
Žiadny alkohol;
Žiadne drogy;
Žiadne nelegálne zbrane;
Ak fajčíte – dajte si záväzok vydržať, alebo ak sa nedá, tak fajčite opodiaľ, ale nezabudnite dobre uhasiť špaky a neodhadzujte ich v prírode;
Odneste svoje odpadky, udržiavajte rozumný a ochranný postoj voči Prírode;
Žiadne bitky a nepriateľstvá so svojimi;
Vítajú sa všetky aspekty Slovanského životného štýlu a kultúry;
Pestujme uvážlivé a konštruktívne chovanie ku svojim – Slovanom;
Vítané sú najmä rodiny s deťmi: RODina je základ RODu;
Vítaní sú aj odborníci – od pedagógov po trénerov či inštruktorov.
 
Ak sa nám zdá takéto niečo veľmi vzdialené – aspoň vidíme, ako sme vzdialení od jednoty Slovanov, ktorá nemôže byť iná, ako založená na osobných stretnutiach a udržiavaní pravidelných kontaktov.
 
Pridajme si ešte niekoľko obrázkov z pamätníkov Veľkému kniežaťu, nášmu Predkovi, Sviatoslavovi Chrabrému. Sú z Ruska a Ukrajiny:
 
  
 
 
 
Nuž a aké pamätníky máme my? Sviatoslava sotva u nás nájdete, zato tých, ktorí boli na „školení“ u Chazarov, aby vedeli ako šíriť „pravú vieru“ pred ich cestou na Veľkú Moravu nájdete prebytok... o koho asi môže ísť?

 

VPS Server / SSD discs

VPS hosting and services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

VPS hosting and services

joomla site hosting

VPS hosting and services

drupal site web hosting

7 day trial VPS server

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting