skcsenderu

separator

Ďalšie komponenty našej Kultúry, tentoraz opis toho, ako nás úpravou jazyka a manipuláciami s fenoménom psychického času uzavreli do Matrixu.

Bez aktivizácie vertikálneho, jemnohmotného kanálu na Makoš - do Večnosti - sa z rabstva nedostane. Dá sa to metafyzikou - meditáciami, najmä spoločnými na seminároch - ale aj individuálnou prácou s Číslovom. Vždy však ide o Znanie, Rozhodnutie a Konanie. Ak chýba čo i len jeden komponent, nedá sa dostať nikde.

25.12.2021

NAŠI PARTNERI:


beregina hodiny