Naši Predkovia
skcsenderu

separator

DAŽBOG
 
Boh-Ochranca Slnka v čertogu Rasy (beta Leva), odkiaľ prišiel na Zem aj boh Tarch.
 
 
STRIBOG
 
Boh, ktorý riadi blesky, víchre, uragány a morské vetry. Boh-Ochranca Zeme Striboga (Saturn).
 
BOH LADO
 
Boh pokoja a harmónie, Boh-Ochranca rôznych remesiel.
JARA-BOH
Boh riadiaci jarnú kvetenu, Boh-Ochranca Prírody, ochraňovať Prírodu mu pomáhajú Rusalky (Devy-Vtáky), Vodníci (Duchovia-Ochrancovia jazier a riek), Lešovia (Duchovia-Ochrancovia lesov) a Domoví (Dobrí Duchovia-Ochrancovia domáceho Kozuba).
JARILO-SLNKO
Boh-Ochranca Svetlých Úmyslov, Čistého Srdca a nášho Svietidla.
BABA-JOGA
Bohyňa-Ochrankyňa detí sirôt. Zbierala ich po mestách a dedinách a dopravovala do svojho Skytu. Toto dobro robievala preto, aby zachránila pred zahynutím zvyšky Rodov Veľkej Rasy.
BOHORODIČKA ZIMUN
Bohyňa-Ochrankyňa Otcovského Domu. Nebeská Ochrankyňa kráv. Slovansko-Árijské označenie súhvezdia Malej Medvedice. Matka Bohov Velesa, Odina a Votana.
BOH SVIATOVIT
Boh-Ochranca nášho Ducha, našich Rodov a našich Otcov.
BOH SVETOVIT
Boh-Ochranca súhvezdia Svati, ktorý riadi Nebeský Život.
BOH PÁTER DIJ
Boh-Ochranca Jasného neba, Zeme-Deji. Boh ochraňujúci Prastarú Pravdu a Utajenú Múdrosť a tiež Ochranca Ciest Medzisvetia. Tento Boh odpradávna ochraňuje Zasvätených Žrecov Starej Viery: Dijov – Vrcholných Žrecov, ktorí riadia Vesové Duchovné Rady; Pátra Dija, najvyššieho Žreca, ktorý stojí na čele Duchovnej Misie a celej Cirkvi Starovercov a tiež Žrecov-Ochrancov Prastarej Múdrosti Bohov a Prvopredkov.
BOH CHORS
Boh-Ochranca dobrého počasia, ktorý darováva poľnohospodárom dorábajúcim chlieb bohatú Úrodu. Ochraňuje aj trhovníctvo a výmeny. Boh-Ochranca Zeme Chorsa (planéta Merkúr).
BOH CHMEĽ
Boh-Ochranca slávnostných hodovaní a hodovania bratov (v slovanskom zmysle), kvasením a výrobou piva, riadi kvetstvo poľných kvetov a bylín, a rastliny, ktoré prinášajú plody.
BOH VIJ
Mocný Boh-Ochranca hranice, ktorá oddeľuje Svetlé a Temné časti Sveta Navi (Svety Duchov a Duší). Vij ochraňuje nielen hranice svetlých a temných Svetov, ale aj pozorne dohliada na to, aby medzi ľuďmi Veľkej Rasy nedochádzalo k narúšaniu mravných zákonov, ktoré ustanovil Boh Svarog.
Boh-Ochranca Zeme Vija (planéta Pluto).
BOHYŇA VESTA
Bohyňa-Ochrankyňa Múdrosti, riadi príchod jari a prebudenie Prírody.
BOH NIJ
Boh Morí a Oceánov. Ochranca plavby po mori a rybolovu. Boh Nij sa vždy zobrazuje so Svätým trojzubcom v pravej ruke. Nij trojzubcom riadi počasie, vetry a búrky na mori. V ľavej ruke máva morskú mušľu, ktorú používa na privolávanie svojich verných sluhov: delfínov, kosatiek a veľrýb. Predpokladá sa, že Boh Nij prebýva vo svojom prekrásnom podvodnom dvorci na dne oceána len v určitom čase. Zvyšný čas trávi vo svojom Nebeskom Čertogu obklopení svojimi prekrásnymi dcérami. Rodový Ochranca Slovanského Rodu Antov, ktorých starí Gréci nazývali Atlanťania (dnešní Malorusi, Ukrajinci) a zeme Antov – Antlanie (dnes sa používa grécka verzia Atlatída). Boh-Ochranca Zeme Nija (planéty Neptún).
LEĽA
Bohyňa ľúbosti, rodinného Šťastia a Blahobytu, dcéra Svaroga a Lady Bohorodičky, manželka Volcha.
DIVA-DODOLA (PERÚNICA)
Bohyňa Úrodnosti, riadi dažde, búrky a blesky, manželka Boha Perúna.
DOĽA
Bohyňa šťastného osudu, šťastia a úspechu v budovateľských dielach.
NEDOĽA
Bohyňa, ktorá nadeľuje ľuďom a deťom nešťastný osud za porušovanie zákonov RITA (Nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi) a krvných zápovedí.
ŽEĽA
Bohyňa-Ochrankyňa vykonávania obradov Trizny (obradov odprevádzania zomrelého do Sveta Predkov). Sestra Bohyne Karny.
KARNA
Bohyňa-Ochrankyňa znovuzrodení (inKARNÁcia, t.j. dočasné zhmotnenie, reinKARNÁcia, t.j. nové, opakované zhmotnenie), darujúca človeku právo zbaviť sa vykonaných chýb a splniť svoju úlohu.
BOH VOLCH
Boh Vojak, Boh-Obranca Rodov Veľkej Rasy. Boh pomáhajúci liečiť ranených vojakov. Syn Matky Zeme a Boha Indru, manžel Bohyne Leli. Boh-Ochranca Volchaly (Nebeského Príbytku Bohov).
VALKIRIA
Bohyňa-Ochrankyňa vojakov Rodov Ochrancov (národov Bielovodia), t.j. ochrancov Prastarej Múdrosti a Čistoty Rasy. Tiež Bohyňa Utešovateľka padlých vojakov, ktorých doprevádza do Val Haly, kde sa stretávajú s Bohom Volchom a jeho druhmi: Perúnom, Odinom, Indrom, Velesom, Ladaadom, Torom a Semarglom.
MATKA ZEM
Bohyňa-Ochrankyňa Midgard-Zeme (planéty Zeme). Bohyňa plodnosti. Matka Boha Volcha, Ochrancu Volchaly.
DZEVANA
Bohyňa-Ochrankyňa malých detí. Ochrankyňa kojacich matiek.
BOH UDRZEC
Boh-Ochranca mŕtvych, k blahým je blahý, k neblahým neblahý. Boh Sudca, ktorý súdi človeka za jeho činy po Súde Svedomia a Súde Predkov a posiela človeka do toho Sveta, ktorý si zaslúžil svojimi činmi, a ktorý zodpovedá jeho Duchovnej úrovni. Po Udrzecom Súde Boh Veles sprevádza človeka do Sveta, ktorý si zaslúžil.
BOHYŇA TARA
Ochrankyňa lesov a Svätých Stromov Veľkej Rasy – Duba, Brezy a Jaseňa. Aj polárnu hviezdu nazývajú slovansko-árijské národy Tara.
BOH PROVE
Boh-Ochranca Svätých stromov. Stará sa o lesy a brezové háje. Boh úrody obilia a plodov. Rodový ochranca Druidov (Žrecov Lesa), uchovávajúci Múdrosť harmónie s Prírodou.
BOH AGNI (OHEŇ, KRÁĽ-OHEŇ, ŽIVÝ OHEŇ)
Boh-Ochranca Svätého Ohňa Tvorivého budovania a sviatočných Obradov s prinášaním Ohňových, Nekrvavých Obiet.
BOH RUJEVIT
Boh Vojak, obraňujúci spolu so svojimi pomocníkmi, Porevitom, Jarovitom a Porenutom Zeme súhvezdia Makoše (Veľkej Medvedice), Prastarej Pravlasti mnohých Slovanských Rodov, lebo naši Veľkí Predkovia prví našli a osídlili Midgard-Zem (planétu Zem).
BOH TRAJAN
Boh-Ochranca Spravodlivých Ciest vedúcich do Svargy, riadi Čas a Priestor.
BOH ODIN
Boh-Ochranca Múdrosti Prastarých Rún, Boh-Ochranca a Obranca Rodu da'Árijského. Boh Vojak bojujúci s Temnými silami. On vymenil svoj zrak za Duchovné Oko Poznania Prastarej Múdrosti, preto je nazývaný aj Jednookým, ale to nie je na škodu. Jedným okom vidí Odin (v preklade aj z dnešnej ruštiny „Jeden“) Svet Javi a druhým Svet Navi.
BOH TOR
Boh-Ochranca osloboditeľskej vojny, stojí na stráži Svetov ochraňujúc hranicu medzi Svetlými Svetmi a Peklom (temným Svetom).
BOH LADAAD
Boh-Ochranca Najvyššej Pravdy a Svätej Nebeskej Múdrosti vo všetkých Svetlých Svetoch.
BOH USLAD
Boh-Ochranca hodovania za stolom, veselenia sa a sviatkov, Boh-Ochranca výrobcom Medoviny a Medových výrobkov.
Vyšších Bohov si môžete pozrieť na 
.
Bohov-Ochrancov si môžete pozrieť na
.
Tieto videá sa samozrejme dajú aj sťahovať.

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting