skcsenderu

separator

 
V mnohých Rodoch sa od pradávna vzdávala úcta po Krvi a Duchu najbližším Nebeským Bohom, ktorí vždy prichádzali na pomoc bielym ľuďom vo všetkých tých krajoch Midgard-Zeme, kde žili Rody Veľkej Rasy.
Ako hovoria prastaré Záznamy a Podania, v tých pradávnych, prastarých časoch sa ľudia a Nebeskí Bohovia medzi sebou bratali a Nebeskí Bohovia nechávali svojim pozemským bratom a potomkov svoje prosté, ale múdre Zápovede, aby Šťastie a Radosť neopúšťali Rody Veľkej Rasy a potomkov Nebeského Roda.
 
Ako je množstvo Nebeských Bohov, tak je aj množstvo darovaných Zápovedí Svetlých Bohov. Aby mohol človek vo svojom každodennom živote plniť všetky Zápovede, ktoré dali Premúdri Nebeskí Bohovia, stačí mu dodržiavať Dva Veľké Princípy: „Sväto ctiť Svetlých Bohov a svojich Premúdrych Predkov a žiť podľa Svedomia“.
 
V dávnej minulosti boli Záovede Vyšného Boha Perúna zapísané Runami na zlatých plastikách v Santiách Védach Perúna (v Knihe Múdrosti Perúna).
 
Zápovede ďalších Nebeských Bohov boli tiež zapísané v prastarých časoch vo forme Svätých Santií a Charatií.
 
V ďalšom budeme uvádzť Zápovede Nebeských Bohov, nemnohé z existujúceho množstva, ktorými sa dôsledne riadia a plnia ich v dennodennom živote všetci Pravoslávni Staroverci Inglingovia.

VPS Server / SSD discs

VPS hosting and services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

VPS hosting and services

joomla site hosting

VPS hosting and services

drupal site web hosting

7 day trial VPS server

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting