skcsenderu

separator

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu.

Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti odpracovávať Negatív (Karme).

Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia.

Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a preto je ich ohromné množstvo.

Kony Stavby Sveta dodržiavajú ABSOLÚTNE VŠETCI – všetky Svetlé aj všetky Temné Sily!

 

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za vedomé, úmyselné pokúšanie, navádzanie, lož a zámenu významov

Každý zodpovedá svojou budúcnosťou a svojim Životom za to, že sa nachádza na svojom stupni evolučného vývoja – každý pozná svoje miesto

 

Sloboda vôle

Nikto nemá právo ovplyvňovať právo výberu kohokoľvek okrem seba

 

Sebanazvanie

Čo prehlásim to aj som

 

Prístup

Každý pozná svoje miesto. Iba nachádzanie sa na svojom stupni Duchovného vývoja nevedie k novej Karme

 

Čistota Krvi

Čistota krvi určuje prístupy. Miešanie čistej Krvi s cudzorodnou vedie ku genetickým poškodeniam a vymretiu Rodu (sebazničeniu)

 

Tri rozmernosti

Každý má právo vytvárať sebe podriadenú reálnosť o 3 rozmernosti pod svojou

 

Kyvadlo

Akákoľvek krajnosť sa premení na opačnú s rovnakou silou

 

Nezastavenie Zla

Akékoľvek neprekazenie Zla vedie k jeho narastaniu. Kto sa stal svedkom Zla a nevykonal nič na jeho prekazenie stáva sa spoluvinníkom – čo vedie k novej Karme

 

Príčinno-následná reťaz

Všetko má svoju príčinu a následok. Náhody neexistujú. Čo zaseješ – to zožneš

 

Podoba

Rovnaké priťahuje rovnaké

 

Identita

Ako vnútri, tak aj navonok. Vnútorný a vonkajší svet je identický

 

Miera

Vo všetkom musí byť miera

 

Zachovanie Energie

Ak niekde niečo pribudlo znamená to, že niekde inde niečo ubudlo

 

Prehľad môžeme podčiarknuť citátom z knihy Slavianstvo:

Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej,

že s človekom na Midgard-Zemi sa nič nestane náhodne,

lebo náhoda je pravidlo určené osudom a Konmi Stavby Sveta.

Všetko, čo v živote človeka prebieha,

je znamenie Nebeských Ochrancov Rodu,

ukazujúce na činy vami uskutočnené.

A všetko sledujte pozorne, čo sa okolo vás deje.

Volchv Velimudr

28.05.2019