ZÁPOVEDE TARCHA

17. septembra 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

Tarch Dažďbog Perúnovič je Bohom-Ochrancom Prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbogom preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Roda Nebeského Deväť Santií (Kníh).

Tieto Santie – ktoré sú napísané Prastarými Runami – obsahujú Sväté Prastaré Védy, Zápovede Tarcha Perúnoviča a jeho rady. Existuje množstvo Kummirov a Obrazov, na ktorých je zobrazený Boh Tarch, pričom na mnohých z nich drží vo svojej ruke gajtan so Svastikou. Tarcha často nazývajú Premúdrym synom Boha Perúna a vnukom Boha Svaroga, čo je aj Pravda. No treba povedať, že existuje aj chybný názor. Tarcha Dažďboga totiž v mnohých prastarých textoch nazývajú Svarožičom, t.j. Nebeským Bohom, pričom mnohí historici to vysvetľujú tak, že Dažďbog je synom Svaroga. Je to len neznalosť významu slova Svarožič.

V rôznych Prastarých Védických textoch prosí o pomoc pre ľudí z Rodov Veľkej Rasy jeho prekrásna sestra, zlatovlasá Bohyňa Tara. Spolu vykonali mnohé veľké činy, ktoré pomohli ľuďom osídliť veľké priestory Midgard-Zeme. Boh Tarch ukazoval, na akom mieste je najlepšie postaviť osadu a jeho sestra, Bohyňa Tara, učila ľudí Veľkej Rasy, aké stromy je potrebné použiť na stavbu domov. Okrem toho učila ľudí, aby na mieste vyrúbaných stromov sadili nové sadeničky, aby pre ich potomkov vyrástli nové stromy, ktoré oni tiež budú títo potrebovať na stavby svojich domov v budúcnosti. Vďaka tomu sa začali mnohé Rody nazývať vnukmi Tarcha a Tary, pričom miesta, kde sa tieto Rody usadili nazvali Veľkou Tartariou, t.j. zemou Tarcha a Tary.

Môžeme ešte pripomenúť, že Tarch Dažďbog je „Dávajúci Boh“, t.j. v mnohých starých slovanských rozprávkach a podaniach – najmä pre deti – bol nazývaný aj Dajbohom, čo sa často prejavovalo frázou „Daj Bože“. Takže vo všetkých rozprávkach, ktoré kresťania preprogramovali, môžete pokojne premeniť napríklad cudzozemský výraz „Pán Boh daj dobrý deň“, za „Dajbože dobrý deň“, čo je však väzba na Dažďboga, nie cudzieho Pána.

Tarch Dažďbog sa niekedy omylom zamieňa za Boha Dažboga, ktorý je tiež Svarožič a je Bohom-Ochrancom a zosobnením Zlatého Slnka v Čertogu Rasy na Svarožom Kruhu. Toto Slnko Rody Bielych ľudí na Zemiach v danom slnečnom systéme nazývajú Dažbogom-Slnkom tak, ako my naše Jarila-Slnkom.

Ich veľkí a slávni potomkovia, ktorí sa presídlili na Midgard-Zem pri Jarile-Slnku si pamätali na svoju Prastarú Pravlasť, a preto sami seba nazývali „Dažbogovi vnuci“. Je to teda označenie tých potomkov Rodov Veľkej Rasy, ktorí žili pod žiarením Dažboga-Slnka a presídlili sa na Midgard-Zem pri Jarile-Slnku.

O vnukoch Dažboga sa preto píše aj vo Velesovej knihe:

Vnuci Dažboga sú Skýti, Anti, Rusi, Borusíni, Surožci, Dulebovia a Vendi.

Toľko teda, aby sme teda predišli nedorozumeniam. Nasledujú Zápovede Tarcha Dažďboga:
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich!
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich!
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením.

NAŠI PARTNERI: