ZÁŽITKOVÉ AMBÍCIE

7. mája 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Hra sa pomaly ale isto približuje ku koncu, ale sú aj takí, ktorí vážnosť situácie stále akosi neponímajú. Ba čo je horšie, prichádzajú na semináre s vyložene ambicióznou či zážitkovou motiváciou.

Metafyzika je práca s energiami napriamo, čo mnohých na našich seminároch prekvapuje. Je to akosi tak zvláštne vyskladané. Práca s energiami je obsiahnutá v podstate vo všetkých „duchovných“ disciplínach, medzi ktoré patria aj náboženstvá, rôzne ezoterické systémy, mágia, alebo z nich najefektívnejšia Kabbala.

Niektoré z aspektov takto orientovaných účastníkov našich seminárov sú hodné povšimnutia. Nie preto, lebo by sme ich chceli znevažovať či azda vysmievať sa im, ale jednoducho preto, lebo dôležitosť tohto obdobia vôbec nedoceňujú. A kto nechápe čo sa deje, ten sotva zo „znamení Vekov“ vyvodí adekvátne uzávery.

Ak by sme to chceli opísať védickou charakteristikou, hodila by sa asi táto: „Kto nechápe podstatu prebiehajúceho deja, ten je buď potravou alebo obeťou“. Tretia možnosť neexistuje. Podnikateľské prostredie ponúka iný odtieň tohto istého vyjadrenia: „Ak ti niečo ponúkajú zadarmo, vtedy si tovarom ty.“ Nám tu však neustále a dôrazne rezonuje citát Dr. Edwarda Deminga:

Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné

Prežitie naozaj nie je povinné. Nástojčivo odporúčame tento citát udržiavať v pamäti.

Tu ešte dodajme, že v celom Všehomíre platia Kony, ktoré nikto a nikde nemôže „vypnúť“. Zdôrazňujeme to preto, lebo v Jemnohmotnom Svete nikoho, ale naozaj nikoho nezaujíma náš osud. To preto, lebo do 12-rozmernej Hry sme vstúpili dobrovoľne a dobrovoľne sme súhlasili s tým, že nikto a za žiadnych okolností nám nemá pomáhať dostať sa z nej von. A pretože základný Kon hlása, že nikto nemá právo ovplyvňovať slobodu rozhodovania, tak naše rozhodnutie je plne Jemnohmotným Svetom rešpektované.

Každá príčina však prináša dôsledky. Neznalosť Konov neochráni pred dôsledkami.

To, že náš súhlas bol získaný ľsťou a klamom je naša zodpovednosť. Dnes sú už všetky informácie potrebné pre pochopenie situácie a zorientovanie sa v nej k dispozícii, takže ak ich nehľadáme, je to zase len a len naša zodpovednosť.

Presnejšie, ani znalosti už nepomôžu. Tu pomôže jedine princíp Triglavu: znalosti, rozhodnutie a čin. Ak čo i len jeden komponent chýba, stojíme na mieste – v lepšom prípade.

Záchrana topiaceho sa je vecou topiaceho sa. Neutešivé, ale pre tento náš čas neúprosne výstižné.

Túto tému sme preberali už neraz, ale stále na nájdu takí, ktorí ju nijakovsky nedokážu prehltnúť. Nuž preto ešte jeden pokus o priblíženie podstaty tejto doby.

Pomôžeme si opisom jedného neočakávaného stretnutia, ktoré prebehlo v tomto období:

Nedávno nás počas návštevy jedného zariadenia neočakávane oslovil jeho majiteľ, ktorý sa očividne na takúto konfrontáciu pripravoval, hoci nám bol úplne neznámy. Vo chvíli, ktorú si vybral požiadal o separátny rozhovor. Témou bola organizácia veľkého seminára, pričom sa zaujímal, či by sa ho mohol zúčastniť aj on sám.

Pre žiadneho nášho čitateľa nie je prekvapením, že účasť na Veľkom seminári metafyziky je podmienená predchádzajúcim absolvovaním Začiatočníckeho seminára. Ide iba o jediný seminár spravidla v rozsahu jedného víkendu. Na ňom je čo najpodrobnejšie vysvetlená štruktúra 12-rozmernej Hry, Jemnohmotného Sveta, Všehomíru, či základné Kony. Po praktickej stránke na ňom realizujeme etalónové nastavenia čakrálnych aj rozmernostných štruktúr, ustanovuje sa oberežný kruh či stretnutie so štruktúrou Smrť.

Kto nemá naživo absolvovaný tento seminár, ten či tá osoba proste nie je spôsobilá na Veľký seminár. Prečo?

V prvom rade by nemali potuchy o čom je v podstate reč. To preto, lebo dnes je k dispozícii množstvo všakovakých „pravých a skutočných“ ezoterických či duchovných zdrojov a meditačných systémov, ktoré však všetky vysvetľujú (ak vôbec) iba časť tejto problematiky. Nebudeme hodnotiť či účelovo alebo z iného dôvodu. Dôležitý je fakt, ako túto situáciu charakterizovali ešte bieli tibetskí lámovia učenia Vadžrajany (ktorých Číňania pri invázii a násilnej anexii Tibetu začiatkom 50-tych rokov neľútostne vyvraždili alebo z Tibetu vyhnali – ak sa im vôbec podarilo prežiť) ako „Duchovný Supermarket“.

To, čo sa dnes „exportuje“ z Číny ako „tibetský budhizmus“ je v skutočnosti už „tvrdá“ čierna mágia Bon Po, ktorej meditácie sú naozaj veľmi účinné. Ide však o to v akom smere.

Tento systém meditácií čiernej mágie prevzal aj onen Cigán, ktorý v USA založil dnes tak populárne hnutie Krišnaitov ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Nech vás nemýli, že dnes krišnaitské Ašramy existujú aj v Indii. Indovia nie sú idioti a prílev amerických a európskych prachatých turistov je vynikajúcim zdrojom živobytia. Nuž a tí za svoje peniaze dostanú presne to, po čo tam prišli.

Istina má však veľa Právd.

Z pohľadu Metafyziky Slovienorusov-Rusínov sa pozeráme na energeticko-informačnú čistotu nasledovne. Všetko, čo sa dnes nazýva Karma, Osud, Smrť, Prekliatie, Počarovanie, Larvy, Zoči a podobne, teda všetko to, čo záporným spôsobom ovplyvňuje kvalitu nášho života a bráni nášmu vývoju označujeme súhrnným názvom Negatív. Všetok Negatív – bez akejkoľvek výnimky – sa dá vyčistiť. Akým spôsobom a za akých podmienok je dlhšia debata a preto ju vysvetľujeme podrobne a prakticky realizujeme na začiatočníckych seminároch.

Ak si pomôžeme slovanskou Zdravou a Psychoenergolytikou, môžeme si človeka predstaviť aj s hranicou vonkajšieho Vedogonu, t.j. vonkajšou hranicou biopoľa. Vonkajšia hranica Vedogonu siaha u zdravého človeka do vzdialenosti cca 6 metrov, teda fyzické telo sa nachádza v kruhu o priemere cca 12 metrov:

U človeka, ktorému boli nastavené etalónové hodnoty čakrálnych a rozmernostných štruktúr je celá oblasť biopoľa čistá – v danom okamihu – úplne bez negatívu (obrázok vľavo). U toho, kto sa nezaoberá čistením svojho energeticko-informačného poľa je ono obsadené všakovakým negatívom (obrázok vpravo).

Negatív – a to je jeho hlavná funkcia, pre ktorú ho na nás nakladajú – blokuje výstup Živatmy do vyšších čakrálnych a rozmernostných štruktúr. Človek v nízkych rozmernostiach podlieha emóciám, je nevedomý, ľahko a systémovo podlieha externého riadeniu iných subjektov, teda sa pre parazitov stáva zdrojom životnej energie a blahobytu.

Samozrejme, že energeticko-informačná čistota je stavom dynamickým, teda po prvom dosiahnutí etalónových hodnôt si treba vypestovať návyk stáleho odstraňovania negatívu. Realizuje sa čistkami a meditáciami.

Všetko pod ôsmou rozmernostnou štruktúrou podlieha neustálej údržbe. Zuby si čistíme každý deň, umývame sa každý deň, jeme a pijeme každý deň, šatstvo si tiež pravidelne perieme a podobne. Ide teda o úplne normálny jav. Každý deň obnovujeme svoju čistotu, je to preto stav dynamický.

Na Veľkých seminároch treba už v prvom rade vedieť o čom je reč a aj to, že prebieha práca už s kolektívnymi energiami všetkých účastníkov so spoločným a vždy konkrétnym cieľom špecifickým pre daný národ a územie. Vždy úvodom prebehne aj čistka, ale tá už zahŕňa iba stav od posledného seminára, resp. od začiatočníckeho seminára. Preto tí, ktorí prídu na Veľký seminár bez predchádzajúceho nastavenia etalónových hodnôt nedokážu preniesť plný tok energií. To preto, lebo tu už nie je časový priestor na individuálne odstraňovanie negatívu, ktorý sme si zbierali od narodenia.

Preto tí, ktorí neabsolvovali začiatočnícky seminár v prvom rade ohrozujú samých seba, ale hlavne blokujú či obmedzujú spoločnú prácu všetkých ostatných účastníkov veľkého seminára.

Tok energií je podobný toku elektrického prúdu v uzavretom obvode. Ak je vodič bez poškodenia, tak prúd vedie celým prierezom. Ak vnútri vodiča sú prítomné nevodivé prímesi, tak prúd nevedie celý prierez. U takéhoto preťaženia v elektrotechnike dochádza k prepáleniu vodiča, teda napr. k odpáleniu drôtu klasickej poistky.

Znanie a predchádzajúce nastavenie etalónových hodnôt energeticko-informačného priestoru je preto nevyhnutnou podmienkou účasti na Veľkom seminári. Pre dobro všetkých a bezpečnosť začiatočníkov.

A teraz sa vráťme k onému rozhovoru. Na otázku, či sa môže zúčastniť Veľkého seminára aj on dostal štandardné odporúčanie: neodporúčame, treba najskôr absolvovať začiatočnícky seminár. A tu sa prejavil účel jeho kontaktu s nami. Odpovedal: „Ďakujem, už ste mi povedali viac ako si myslíte“. Nuž, očividne sa sám nominoval do pozície Vševedka, ktorý odhalil „podvod“ či niečo podobné. V skutočnosti však iba demonštroval svoju nevedomosť s odtieňom dávky nenávisti.

Nato sme odpovedali, že odpoveď obsahovala presne to, čo obsahovať mala, teda nebolo vyslovené nič „podprahové“, ale že on z nej počul iba to, čo vopred počuť chcel.

V skutočnosti ani nemohol dostať inú odpoveď, o to skôr, že nám bol úplne neznámy a nenávisť z neho priam sršala už pri prvom priblížení. Čo z toho chcel naozaj počuť on sám je jeho vec, ale aj zodpovednosť.

Akú odpoveď by dostal ten, kto by si chcel sadnúť do auta a riadiť ho bez vodičského preukazu ak nie odmietavú? Ale – pri „dobrej“ vôli – aj tu by mohol „začuť viac“ ako „chcel“ odpovedajúci povedať.

Pri odchode z toho zariadenia sme prešli okolo jeho auta, čo všetko objasnilo. Na aute boli zobrazené akési cigánske tváre…

Nuž, my netajíme, že naše semináre a metafyzika je metafyzikou Slovienorusov-Rusínov, čo je pôvodné obyvateľstvo našej zeme. Sme tu desiatky tisíc rokov a sme tu doma. Okrem iného to potvrdzuje aj prednáška profesionálneho genetika, profesora Feráka z Bratislavy ešte z roku 2008.

Cigáni k nám prišli z Indie až niekedy okolo 12.-13. storočia.

Dnes všetky médiá riešia „utečeneckú otázku“ (teda Arabov a rôzne negroidné kmene z Afriky či Stredného alebo Blízkeho Východu v Európe), svet rieši „čínsku otázku“, a to najmä v súvislosti s množstvom imigrantov v každej krajine, u nás existuje „cigánska otázka“, ktorú žiadna vláda v skutočnosti nerieši, teda ak neberieme do úvahy to, že Cigánov iba preklasifikovali na Rómov, pričom oni sami seba naďalej nazývajú More a podobne.

Ale nikto zatiaľ nerieši „slovenskú otázku“ na Slovensku, či napr. „českú otázku“ v Čechách, „nemeckú otázku“ v Nemecku, „francúzsku otázku“ vo Francúzsku a podobne. Teda žiadna vláda nerieši otázky autochtónneho, t.j. domáceho obyvateľstva, ale iba a jedine otázky blahobytu prisťahovalcov na úkor domorodcov. Kto teda naozaj vládne v týchto – vrátane našej – krajinách? Z výsledkov jasne vidno, že rozhodne nie príslušníci pôvodných, t.j. domácich národov, pretože problémy domáceho národa sa vždy riešia iba z pozície jeho reštrikcie vrátane zdaňovania a podobných „výhod“. Dokedy budeme spať?

To všetko svedčí aj o tom, že všetky vlády sú pod kontrolu jednej a tej istej národnosti, ktorá nemá s domorodou vôbec nič spoločného.

My naozaj nemáme nič proti existencii spomenutých národov či národností. Otázkou je niečo iné. Žijú doma zo svojho či u nás z nášho?

Na okraj tejto témy už iba zopakujeme známy fakt. Začiatkom 20. storočia bolo na Zemi cca 20% obyvateľstva bieleho. Dnes je tento pomer upravený na cca 2,5%. Žeby sme my, biela rasa – belosi – naozaj nemilosrdne likvidovali ostatných? Len akurát že štatistiky za posledné storočie svedčia o úplne opačnom trende.

Z tohto pohľadu nás naozaj neteší, ak na naše semináre prichádzajú takí, ktorí hľadajú iba svoje vlastné výhody, neberúc do úvahy náš Národ. Prítomnosť aj všakovakých skupín kabbalistov na tej či onej hĺbke znalostí je pre nás naozaj prekvapením. Ak sa práce – ktorú aj označujeme za prácu pre Národ – zúčastňujú takí, ktorí už vopred prichádzajú s tým, že majú zásadné výhrady proti iným účastníkom toho istého seminára, tak k takejto slepej ambicióznosti naozaj nieto čo dodať.

Jedných aj druhých síce nie je veľa, ale prichádzajú.

Každý, kto vo väčšej či menšej – hoci aj nevedomej – miere pestuje v sebe kresťanské postoje je vstúpencom Biblického projektu. Bez ohľadu na to, či uznáva Ježiša či Radomíra, pannu Máriu či Máriu Magdalénu vrátane otázky Merovingovcov a podobne.

Nijaký jednotlivec nemôže vykúpiť Národ, nikto nemôže vykúpiť nikoho iného, to je len biblická programová fikcia zameraná na to, aby mohli žať životnú energiu zo svojich naivných a hlavne nemysliacich ovečiek. Nikto jeden – ani Vedma Nadežda. Akákoľvek práca pre iných je účinná len vtedy, ak je vykonávaná KOLEKTÍVNE. Teda pracovať s takýmto cieľom možno iba počínajúc 10. čakrálnou a rozmernostnou úrovňou. A kto prejavuje ambície, ten je rozhodne maximálne v delenej časti hry, teda URČITE do -9. rozmernosti, najpravdepodobnejšie však oveľa nižšie.

Rovnako platí, že ak sa členovia akejkoľvek „vyvolenej“ skupiny či rádu netešia pevnému zdraviu, tak je to minimálne podozrivé. Znamená to, že ktosi „žije“ z ich životnej energie, teda nevyhnutne jej nemajú dostatok na udržanie si pevného zdravia pre seba.

Dnes je napríklad dosť rozšírený problém vysokého tlaku u bielych mužov. Hoci lekári hneď nasadzujú lieky, príčina je inde. Živatmy bielych mužov – vzhľadom na Ráno Svaroga – sa snažia tlačiť, vystúpiť nahor, do kolektívnych rozmerností. Jednak je to náš „domovský“ priestor, jednak je to NEVYHNUTNÁ podmienka prežitia pri nadchádzajúcej likvidácii 12-rozmernej Hry. To, čo v meditáciách už nazývame Racionálny Kosmos (aj Vesmír či Všehomír) je tá časť Kosmosu, Vesmíru či Všehomíru, ktorá po likvidácii zhubného nádoru Kosmosu, Vesmíru či Všehomíru (ambícií, sebectva, egoizmu) ostane existovať. A hoci Živatma vystúpiť chce, nemôže, pretože jej bráni nahromadený NEGATÍV. Aké je teda riešenie? Stále to isté – Čistka a Meditácia. Nič iné nepomôže, nech by to bolo akokoľvek ospevované.

Upozorňujeme aj tých, ktorí sa síce „jednorázovo“ zúčastnili Začiatočníckeho seminára, ba dokonca aj 1-2 razy ročne prídu aj na Veľký seminár, že to NESTAČÍ. Čistota – teda stav bez negatívu – je stav dynamický, teda čistkám a meditáciám sa treba venovať systematicky. Inak hrozia dva dôsledky. Môže dôjsť napríklad k zlyhaniu srdca, alebo v čase „kvantového energetického skoku“ do Kolektívnych rozmerností nebude dosť síl (negatív je ako železná záťaž) tam „vyskočiť“.

O výsledku nášho „umiestnenia“ rozhodujeme my sami. Žiadne „známosti“ nepomôžu. Vedzte a konajte, máte to v rukách.

Informácia už je k dispozícii, zodpovednosť má každý sám za seba. Naša skončila tým, že sme vám ju odovzdali. Overiť si ju môžete, ba dokonca musíte sami. Neverte nikomu iba na slovo. Vek „verím“ skončil, dnes je tu Vek „viem“. A nezaškodí sledovať aj úroveň Schumannovej vibrácie.

Vašej pozornosti ešte raz odporúčame posledný obrázok hore. Ak príde napríklad energetický úder z Kosmosu – aká bude vodivosť vášho biopoľa? Budete vodičom či premeníte sa na odpálenú poistku?

Záverom predsa ešte niečo k tým, ktorí odvodzujú svoje postoje od Kabbaly a k nám si chodia iba „načerpať energiu“. V prvom rade tie energie, ktoré teraz už zostupujú – a iné už nebudú – sú energiami Rána Svaroga. Ich podstatnou zložkou je podpora a znovuzrodenie Národa Slovienorusov-Rusínov a Árijcov. Nás bude posilňovať, ale protivníkov NIČIŤ. Preto vôbec nevadí, ak na naše semináre prichádzajú aj naši nepriatelia. V podstate to sú kamikadze. Naša energia ich bude likvidovať. A preto bez problémov smerujte aj energie z našich miest Sily aj na vládu, parlament, či prezidentský palác. Tých, ktorí pracujú pre Národ len posilní, ale tých, ktorí tam prišli nato, aby z nás žili bude likvidovať. Ale netreba to chápať ako proces nenávisti – to je nízkorozmerná energia a vo Vysokých Rozmernostiach je neznáma. Jednoducho nadišiel čas aktivizácie Kozmického imunitného systému. Zložky Racionálnosti ostanú, ostatné – rakovinové bunky, teda štýlu „sám/a mám málo“ – budú jednoducho zlikvidované. Bez ohľadu na peniaze a miesto na Zemi. Presne ako predpovedala Vanga.

Rovnako netvrdíme, že iba a jedine metodika Veľkej Žrice je jedinou cestou. Pravda je prostá – odstraňujte a likvidujte (t.j. neposúvajte na iných) všetok negatív. Jedno je však isté – táto metodika je efektívna a funguje. Ostatné je na vás.

Ku všetkým biblickým konštrukciám ešte niečo dodáme. V prvom rade odporúčame náš starší článok Hierarchia Sveta Tmy. Je tam podaný náčrt Temnej Hierarchie. Medzi jej exponentmi je aj Savaof. Kto by chcel vedieť o ich štruktúrach viac, toho odporúčame na text Tajnej knihy Jána.

Mnohí si naivne myslia, že poznajú judaizmus ak preštudovali jeho demoverziu ponúkanú ako Starý Zákon. My však nahliadneme do jednej z východzích kníh Kabbaly – Knihy Stvorenia Sefir Jecira:

Hlava I., odstavec 1.:

Tridsiatimi dvomi púťami – zvláštnymi, múdrymi – napísal IA, IEVE, Savaof, Boh Izraela, Boh živý a kráľ večný, El Šaddaj, milosrdný a odpúšťajúci, povýšený, prebývajúci vo večnosti – povýšené a sväté je meno Jeho – a urobil svet Svoj tromi Sefarimami (vyčísleniami): Sefer, Sefor a Sipur.

Poznámka: tieto tri posledné slová sa po hebrejsky píšu rovnako: ﬦבּﬢ. Znamenajú „kniha“, „vyčíslenie“ a „zvestovanie cifier“.

Hlava I., odstavec 2.:

Desať je cifier (sefirotov) nemateriálnych. Dvadsaťdva písmen sú základy: tri matere, sedem dvojných a dvanásť prostých.

Hlava I., odstavec 9.:

Desať je cifier nemateriálnych: prvá je duch Boha živého – nech je blahoslavené a blahoslovené meno večne živého! Hlas, duch a slovo vytvárajú Ducha Svätého.

Teda tu je jasne povedané, že „Duch Svätý“ je zložka, t.j. jedno zo svätých mien Boha Savaofa. Je to satanistická štruktúra prebývajúca v -9. rozmernosti. Teda inými slovami, v textoch nahradili nášho bezrozmerného Ducha (preto bezrozmerného, lebo siaha do priestorov nad všetkými rozmernostnými Hrami, t.j. rozhrania Priestoru Tvorby Hier a začiatku samotných Rozmernostných Hier). Duch je zároveň prvý „skafander“ Živatmy.

Takže prvá zložka kresťanského „Boha v troch osobách“ je – podľa svedectva Knihy Stvorenia Sefer Jecira – horeuvedený „IA, IEVE, Savaof, Boh Izraela, Boh živý a kráľ večný, El Šaddaj“. Duch svätý je opísaný v 9. odstavci Hlavy I. A žeby (nejakým omylom) tretia „zložka Sv. Trojice“ bol dobručký Ježiško Kristus?

Logika nepustí a akékoľvek „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“ o nejakom dobručkom Spasiteľkovi Ježišovi (Radomírovi) a pod. je iba číra ilúzia a naivita. Ale „kto chce kam, pomôžme mu tam“.

Po nahradení nášho Ducha Savaofovým „Duchom Svätým“ je zvyšok už ľahký. Kabbala môže smelo hovoriť o Mikro aj Makrokosme, a teda loviť naivných človekov, ktorí uverili Biblickému projektu. A dokonca nie je porušené ani žiadne z Božích Desatoro. Lebo „oklamanie blížneho svojho“ tam ako hriech nenájdete.

Mikrokozmos môže obsahovať iba telo z Tmavej Hmoty (pozri Lexikon Metafyziky Slovienorusov-Rusínov), ktorá patrí Jedinému Rodu. Je tvorený Živatmou, Duchom a Dušou.

Ak ste zachytili volanie Školy, tak ste si už vybrali metafyziku a odstraňujete negatív. Každý zodpovedá sám za seba, teda ak sa niekomu páči prebývať v ambíciách (Tmavá časť Javi a Navi), alebo vo Svedomí a svedomitosti (Svetlá časť Javi a Navi) je to ich osobné rozhodnutie a netreba to nijako spochybňovať. Púť Spravodlivosti vedie iba Stredom delenej časti Hry a stúpať nahor, po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja možno iba a jedine odstraňovaním negatívu.

Po vystúpení do Kolektívnych rozmerností zistíte, že nie ste sami, že Národ prežil a obnovuje sa. A to je nová elita. Nie je daná reštrikciou či zámerným utajovaním, a preto je prístupná každému človeku. Ale iba vtedy, ak bude sám pracovať na vlastnom výstupe nahor. A to sa už každému nechce. To však už nie je naša vec.

07.05.2021

NAŠI PARTNERI: