ZÁZNAM PREDNÁŠKY V BREZNE

5. septembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, PREDNÁŠKY, SPOLOČNÉ AKCIE

V máji r. 2016 prebehla v Brezne prednáška na tému DUCHOVNÉ ZÁKLADY ZDRAVIA. Prinášame ju v zázname pre všetkých tých, ktorí si ju chcú pripomenúť tak, ako sme sľúbili. Obsahuje zjednodušený opis biopoľa človeka a opis spôsobu, ako sa skrz neho dá človek riadiť. Druhá časť obsahuje proroctvo, ktoré bolo uložené v Indii a v dnešnej dobe nadobúda aktuálnosť.

05.09.2016

NAŠI PARTNERI: