ZÁZNAM SEMINÁRA

20. januára 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Záznamy zo seminárov vyhotovujeme hlavne preto, aby účastníci daného seminára mali možnosť sa v plnej miere vrátiť k meditáciám a čistkám tak, ako prebiehali naživo. Takto sa totiž môžu – najmä účastníci – v plnej miere vrátiť k tým istým tokom energií, ktoré pretekali nimi všetkými počas meditácií a čistiek na seminári.

V prípade, že účastníci chcú neskôr vykonávať nejakú prácu v J/S (čo je ideálny stav) samostatne alebo v skupinách, vždy je vhodné si pustiť na pozadí takejto práce niektorú meditáciu, v ktorej je na začiatku obsiahnutá čistka negatívu. Môže to byť ako meditácia a čistka vedmy Nadeždy, tak aj ktorejkoľvek beregine Prvého Kruhu, keďže používajú ten istý Kanál Školy. V princípe by žiadna práca v J/S nemala prebiehať – a najmä nie preklínanie – bez prechádzajúcej čistky a vystúpenia do maximálne vysokého bodu v J/S. Inak je riziko odvetnej akcie.

Znovu opakujeme, že veľkého seminára by sa mali zúčastňovať iba tí, ktorí najskôr absolvovali úvodný/ začiatočnícky seminár (stačí raz). Dôvod je ten, že na začiatočníckom seminári sa nastavujú etalónové hodnoty priestorových aj čakrových štruktúr spolu s vyvedením Živatiem do 16. rozmernosti a ženám sa stanovujú aj oberežné kruhy.

Pri absencii úvodného seminára môže dôjsť k negatívnym reakciám na veľké energetické toky počas meditácií už na seminári, alebo je takéhoto účastníka potrebné priebežne „dočisťovať“, a tým sa znižuje celkový energetický tok, ktorý prechádza ostatnými účastníkmi. Môže to teda ovplyvniť celkovú spoločnú prácu všetkých ostatných, čo je skôr prejav sebectva takýchto nedisciplinovaných jednotlivcov.

Zdôrazňujeme to najmä preto, lebo hoci je teoreticky možné absolvovať takýto úvodný seminár aj zo záznamu – nemáme s tým dobré skúsenosti. Záznam je totiž potrebné prejsť KOMPLETNE CELÝ, teda treba mu venovať 4 x 3 hodiny, čo sú spravidla celé dva dni. Sú totiž „zlepšovatelia“, ktorí si „nezáživné“ veci pretočia a sledujú iba to, čo sa im zdá zaujímavé. Tu len zopakujeme, že energia tečie POČAS CELÉHO SEMINÁRA, preto vyberanie len niektorých pasáží v podstate znemožňuje dosiahnuť celkový výsledok, ktorý je garantovaný jedine osobnou účasťou.

Ukazuje sa, že podľa tohto postoja v prístupe k príprave na veľký seminár je možné určiť, či daný účastník je zameraný na spoločný úžitok Národa – teda MY – alebo ide skôr o prejav osobných ambícií.

Prvá časť Trenčín:

Druhá časť Trenčín:

Tretia časť Trenčín:

Štvrtá časť Trenčín:

20.01.2022

NAŠI PARTNERI: