ZÁZNAM Z KOŠÍC 2019

27. mája 2019 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Na prvom seminári v Košiciach tohto roku odzneli okrem tradičnej čistky a meditácií aj veľmi dôležité informácie o Stavbe Vesmíru. V podstate sa dopĺňajú s Knihou Svetla a preto všetkým odporúčame sa s nimi oboznámiť.

27.05.2019

NAŠI PARTNERI: