ZMŔTVYCHVSTANIE Z POPOLA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, UDALOSTI

Bez koreňa ani palina nerastie.
                   Ruské príslovie

Svarog je náš Otec a ostatní Bohovia sú podstatou synovia Jeho.
I my musíme ctiť si Ho, tak isto,
ako sme si ctili rodiča,
pretože On je Otec nášho rodu.

      Velesova kniha

Rod – všetci Bohovia i celý Vesmír,
Rod – čo bolo aj to, čo sa stane,
čo sa zrodilo, aj to, čo sa zrodí.

                   Rigveda (Mandala IV)

Na obrázku vidíme obraz vtáka Fénixa, ktorý vstáva z popola. Je to prastarý obraz a symbolizuje prastaré proroctvo o znovuzrodení Rassénie. Nuž, začalo Ráno Svaroga a veci sa začínajú neodvratne meniť. Prechodom hranice Svetov sme zistili, že sme mali šťastie. Dostali sme sa do takého paralelného Vesmíru, v ktorom zmeny budú „mäkšie“, no zmena tak či onak nastane. Znamená to iba to, že sme dostali viacej času na činy. Nie na fantazírovanie, ale na činy. Lebo práve činy rozdeľujú ľudí – povedal už Budha.

Hlavným cieľom nášho článku je však niečo iné. Nie sme jediní, kto dnes na Slovensku proklamuje, že nám ide o návrat k Slovanstvu,. Často sa nás pýtate, čo si myslieť o tom či onom subjekte, ktorý na „trhu Slovanstva“ v našej krajine dnes pôsobí. Nestojí zato sa zapodievať každým jednotlivcom, ktorý sa objaví a „vedie“ ľudí „správnym“ smerom. Máme totiž iné možnosti – porovnať konanie všetkých z pozície skúseností našich Predkov.

Naši Predkovia za dávnych čias – keď písali Védy – ich písali preto, aby nám odovzdali svoju skúsenosť. Oni sa UŽ RODILI s veľkým aj chrbticovým (malým) mozgom pracujúcim na 100%. Rovnako vedeli aj to, že nám bude potrebné Poznanie, keď začne Ráno Svaroga. A my čo robíme? Mozgy nám pracujú niekde v rozmedzí 3 až 8% a IGNORUJEME DEDIČSTVO Predkov, ktoré nám jediné podáva návod, ako správne žiť. Teda ak máme na mysli našich Predkov, Slovanov a Árijcov. Lebo podanie cudzích predkov je nám servírované denne. Ale čo je svojou podstatou kresťanstvo aj islam? Iba odnože judaizmu. Veď stoja na tých istých energetických základoch.

Nuž, ako zistiť, kto je kto na „slovanskom trhu“? Používajme ZDRAVOMYSLIE. Už sme o ňom neraz hovorili, takže len krátka rekapitulácia. Vždy sa musíme rozhodovať na báze troch pevných bodov. Ak chceme zistiť odpoveď, musíme brať do úvahy názor kompetentného človeka v danej otázke, potom názor našich Predkov (Védy – povesti, Zápovede Bohov a Predkov…) a nakoniec osobnú skúsenosť. Podľa podania Predkov – informácie vo Védach – jedine vtedy sa staneme odolnými voči klamu a máme istotu, že nás nikto neoklame. Ak chýba istota čo i len v jednom bode, tak nemôžeme takúto informáciu brať do úvahy ako istinnú, t.j. Pravdu.

Dnešná agenda civilizácie nám podsúva, že ľudia sa učia na vlastných chybách. Toto nie je z védického pohľadu správne – tak sa „učia“ iba tí, ktorí nepoužívajú zásady Zdravomyslia. Toto je najdôležitejšia „bezpečnostná“ technika, ktorú budeme v nadchádzajúcich časoch potrebovať. Ako príklad použime známy ruský výraz „Durak“. Vo svojej podstate to nie je hlupák, ale náš Popolvár. Iné meno, ale tá istá Múdrosť Predkov. Durak je osvietený človek, ktorý nepoužíva UM („d“ – daný, majúci; „um“ – svetlo; „ra“ – slnko, odtiaľto pochádza aj bojový pokrik „(h)URÁ“; „k“ – patriace k čomukoľvek). Na počiatočnom stupni vývoja je um najlepším priateľom človeka – na poznávanie Sveta Javi. No na konci evolúcie človeka (pokročilejšie reinkarnácie) sa stáva najhorším nepriateľom, pretože tento nedokonalý orgán poznania je ohraničený primitívnosťou prijímania piatich zmyslov (päť okien v budhizme): zrak, čuch, sluch, hmat, chuť. Žiadne ďalšie kanály prijímania informácie um nemá. V ľudových rozprávkach je Popolvár vždy z pohľadu evolučného vývoja vyššie nad svojimi bratmi. Človek, ktorý využíva iba schopnosti umu nie je schopný riešiť napríklad takúto úlohu: „choď tam, nevedno kam, poznaj to, nevedno čo“. Ale Durak či Popolvár používa nie um, ale iné, dokonalejšie spôsoby poznávania sveta, a preto sa ľahko vyrovná s takýmito úlohami. Práve preto mnohí autori prirovnávali Rusko ku krajine durakov: „Umom Rusko nepochopíš, meradlom nezmeriaš, má zvláštny rozmer, v Rusko možno iba veriť“.

Takže ako to je? Slovanská spoločnosť je vtedy slovanská, keď stojí na Rodovom zriadení, nie demokracii. Keď používa Zdravomyslie, nie vlastný názor (dodaný médiami, vzdelávacím mechanizmom a pod.). Je organizovaná (a bola aj Veľká Morava) v Dŕžave, nie Štáte. Každý učiteľ slovanstva – nech akokoľvek pekne rozpráva – ktorý nenástojí na týchto princípoch, NIE JE SLOVAN. Takých však tvari podporujú a financujú, pretože takýto „Slovania“ zaručenie nenastolia Rodové zriadenie, a teda tvarov nijako neohrozia. Áno, vzhľadom na podiel bieleho obyvateľstva na celkovej populácii sveta už ide o prežitie. Ak ponecháme v účinnosti a pri moci technokratickú civilizáciou a peňažný hodnotový systém, tak do 25 rokov prestane biela rasa existovať úplne. Teraz neberme do úvahy, že „prídu Bohovia“ a „postarajú sa o nás“. Oni prídu a civilizáciu určite zničia – inak to totiž nemôže byť – ale skúšky skladáme my, nie Bohovia. Tí ich – keď boli ľuďmi ako my teraz – už dávno zložili. Ale ak vnímavo sledujete vidíte, že civilizácia vyvražďuje bielych ako celok – bez ohľadu na to, že väčšina z nich sú dnes kresťania. Ani ich to neminie – akurát „prídu“ na celú hru až vtedy, keď už bude neskoro, najpravdepodobnejšie budú stáť na Súde Predkov. No a tí ich potom pošlú tam, kde sa celý život snažili dostať – k Jehovovi.

Vari len krátku exkurziu do Rodového zriadenia a s ním spojeného Kopného práva. Je to zásadný protipól demokracie. Čo je demokracia? Nuž, predstavme si, že sa stretne 100 ľudí a začne hlasovať. Stačí, ak sa „vhodným spôsobom“ dohovorí 51 z nich na spoločnom postupe a rozhodujú aj o záležitostiach ostatných 49. To však nie je všetko. V každom dobrom antickom slovníku zistíte, že v starom Grécku – po zničení Pelasgov – existovali dva druhy ľudu: „demos“ a „ochlos“. Demos sa traduje ako „slobodný ľud“, pri výraze „ochlos“ väčšinou nájdete Aristotelovu poznámku, že ide o „nedvižnú masu“, ale to je výraz pre všetok ľud „komplet“. Áno, demos je slobodný ľud, na ktorý pracuje armáda otrokov. Je to teda sloboda elity postavená na otrockej práci celého zvyšku spoločnosti. Takže áno – USA či Veľká Británia vždy boli a aj sú demokratické krajiny. Vidno to najmä na USA: ich „slobodu“ demokraticky financuje celý svet. Ani len neskrývajú nástroj, aký na to požívajú – demokraciu. Je jedno, čo si o tom myslí naivne nevedomá časť populácie, ktorá demokraciu považuje za dobrý nástroj, ibaže sem-tam zneužívaný. Nie. Tvari v tomto neklamú – ukazujú nám všetko pod pravým menom. A my – keď podporujeme atribúty demokracie – ju schvaľujeme. Teda, ak chodíme do volieb a volíme, súhlasíme so systémom, ktorý nám vytvorili tvari. Že to „neprávom“ kdesi ktosi zmanipuloval? Nie, demokracia bola od začiatku demokraciou.

Kto má v demokracii volebné právo? Všetci. Pod všetci myslíme naozaj všetci: zlodeji, narkomani, Cigáni, alkoholici, násilníci, všakovako postihnutí, dôchodcovia, ženy, študenti, úradníci, cudzinci… Nuž, stačí vhodne ovplyvniť cieľový segment a naivní či „nabudení“ členovia daného segmentu (egregoru) odhlasujú to, čo tvari potrebujú. Paradoxne, často vidíme jav, že pri rôznych referendách a aj voľbách, sa hlasovanie stáva legitímnym práve preto, lebo sa ho zúčastnila povedzme nadpolovičná časť populácie. A ak z tejto zúčastnenej časti populácie 49% hlasovalo proti, tak práve svojou účasťou si odhlasovali to, proti čomu hlasovali. Spravidla väčšina tých, ktorí s tým či oným nesúhlasia, do volieb ani nejde. Takže vidíme, ako rafinovane štát dosiahne čo chce, hoci aj keď je väčšina populácie proti. Nemusíme ani hovoriť o „predvolebných guľášoch“ v cigánskych osadách a podobných veciach – každý pozná dostatok príkladov.

A ako to rieši Kopné právo? Nuž, úplne inak. Detaily si môžete zistiť v konkrétnych materiáloch, ale principiálne ide o to, že nie každý má právo hlasovať. Hlasovať môže totiž iba skutočný hospodár, človek, ktorý sa stará a živí celú svoju rodinu. Obrába polia, pečie chlieb, pasie kravy, stará sa a ctí si svojich Predkov – aj ešte žijúcich starých či prastarých rodičov, radí sa s nimi. Stará sa a vychováva svoje deti. Zároveň vie, ako držať v ruke zbraň a vychováva zodpovedajúco aj svojich synov, ako budúcich hospodárov aj bojovníkov, a svoje dcéry ako zodpovedné budúce matky, bohyne domácich kozubov. Takýto človek, na ktorom stojí celá zodpovednosť za rodinu, má jediný právo rozhodovať za rodinu. Je to jeho zodpovednosť. Desať takýchto hospodárov sa stretne spolu a vyberie si spomedzi seba toho najhodnejšieho, najschopnejšieho. Všetci sa poznajú, všetci vedia o čom je aj práca, aj boj o ochranu svojej práce a rodiny. Vyvolia si toho najlepšieho spomedzi seba? Určite! Každý z nich vie o čom to je a čo potrebujú, aby to tak ostalo. Potom to ide vyššie. 100 takto vybratých hláv rodín si vyberie spomedzi seba najlepšieho, ďalej 1 000 z takto vybraných stotníkov si vyberú už elitu krajiny, a najvyššia elita Rodov si volí knieža. Všetky takého voľby sú len vtedy platné, keď za hlasuje 100% zúčastnených. Takto sa do žiadnej funkcie nedostane nijaký cudzinec. Jednoducho nikto, koho nepoznajú sa nestane „poradcom“, kniežaťom, skrátka ničím. Rodový systém zaručuje, že dŕžavu vedú jedine tí, ktorí na zemi aj robia, aj za ňu vedia bojovať. V rodovom zriadení zem, na ktorej národ žije je svätá. Sväté je to, bez čoho nie je možné žiť. Nie je možné žiť bez Predkov, nie je možné žiť bez zeme. Preto zem bola vždy majetkom Rodu a nie ziskuchtivého jednotlivca na predaj.

Samozrejme, že vždy existujú takí, ktorým sa robiť nechce a ani bojovať im nevonia. Takýto tvorili približne 2 až 3 % populácie. Keďže neboli k ničomu, Rody ich vyháňali. Stávali sa vyhnancami, ale nikto ich nezabíjal. A práve takýto vyhnanci sa neraz vracali s cudzími, križiackymi vojskami. Aj toto dotvára obraz, čo za zberba – na čele s kresťanskou cirkvou – tu prebrala moc po vyvraždení našich Predkov a vytvárala štát. A to sú tí, na ktorých stojí demokracia.

Takže Slovan je ten, kto Prav Slávi (t.j. Pravoslávny), žije v Rodovom zriadení, rozhoduje sa na princípe Zdravomyslia a zároveň vie, že štát je nástrojom tvarov a demokracie, lebo naša kultúra stojí na Dŕžave. Kto nehovorí o Rodovom zriadení, Zdravomyslí a Dŕžave, ten nemá o Slovanstve ani potuchy. A to je odpoveď na všetkých a pre všetkých. Rozhodnúť sa musí každý sám.

Ak sa vám zdá, že sa v našich článkoch dozvedáte naraz veľmi veľa – ľahká pomoc. Ak vieme, že v Noci Svaroga pracovali naše mozgy niekde na úrovni 3 až 8%, tak to musíme brať do úvahy. Každý materiál, ktorý je nový a teda nejasný čítajte aspoň 30x. Prečo? Pretože 30×3% sa blíži k 100%. Robte tak vždy, keď zistíte, že to, čo skúmate ste už raz preštudovali, ale pri ďalšom čítaní, či pozeraní videa ste zaregistrovali vždy niečo nové. Skákať z jedného smeru na druhý – podľa okamžitej nálady – to nie je Zdravomyslie. Len 100% pochopenie materiálu – informácie – dáva podklad na adekvátnu reakciu. Dovtedy ste len v zajatí „noviniek“, ktoré vám tvari budú podsúvať po celý život. Zamestnáte celú kapacitu svojho mozgu – ako počítačový vírus – ale k Múdrosti nesmerujete.

Keď už sme spomenuli Múdrosť, tak si musíme uvedomiť, že existujú ľudia informovaní a ľudia múdri. Informovaní sú iba oboznámení s nejakou skutočnosťou, ale keďže nikdy nepoužívajú zdravomyslie, tak aj iba takými vždy ostanú. Na Múdrosť totiž treba poznanie. A čo to podľa Véd poznanie je? Je to  uvedené v Bhagavad-gite (13.8-12): Poznanie je skromnosť; umiernenosť; zrieknutie sa násilia; trpezlivosť; prostota; obracanie sa na skutočného duchovného učiteľa; čistota; pevnosť; sebadisciplína; zrieknutie sa zmyselných pôžitkov; neprítomnosť lživého ega; uvedomenie si toho, že narodenie, smrť, staroba aj choroby je zlo; neprítomnosť naviazaností, nezávislosť od porobenia ženou, domom, deťmi, domácim hospodárstvom aj prácou; pokoj tvárou tvár dobrým aj zlým udalostiam; trvalá a čistá odovzdanosť Najvyššiemu; osvietený um, odvádzajúci od prázdneho stýkania sa a spolčovania ľudí; sebestačnosť; uznanie dôležitosti sebarealizácie; trvalé poznávanie Ducha, Sveta a pravdivého „JA“; láska k hľadaniu Absolútnej Pravdy (Istiny). Toto všetko Najvyšší prehlásil na poznanie, pričom všetko, čo existuje mimo toho – nech je to čokoľvek – je nevedomosť. Nuž, ten najznámejší univerzitný profesor môže mať obrovské množstvo informácií, ale nemusí mať – z védického pohľadu – múdrosť, ktorú zase môže mať obyčajná babka.

Z našich článkov už viete, že najsilnejším živlom je éter, teda myseľ. On môže – za prítomnosti Svetla v mysli – začať – na základe Múdrosti Predkov – začať meniť sebe podriadenú hierarchiu živlov, a všetko očistiť. To je Duchovnosť. Presvetlený éter je napojený na Rodový egregor, nepresvietený éter (myseľ), na akýkoľvek iný egregor. No a aký je éter, taká je aj spoločnosť, v ktorej žijeme. Ak je plná snahy o honobenie peňazí, cenných kovov a drahokamov, akcií, dlhopisov, pozemkov a podobných vecí, tak nemožno očakávať zmenu štátu na dŕžavu. Takže všetci tí, ktorí ešte aj dnes majú takto „obsadené“ mysle, takto aj dopadnú, ale vedú tam všetkých ostatných, nevedomých. Im v skutočnosti systém tvarov veľmi vyhovuje. Ale to nie sú Slovania, nech by mali akékoľvek krásne rečičky o slovanstve. Sprievodné znaky našej kultúry sme už opakovali neraz, dnes je celý tento článok iba o opakovaní. A pritom zmena éteru by stačila na vyhnutie sa kataklizme. Že sa to dá, dokázal už Gándí, dokážeme to aj my? Každý si určí sám čo s ním bude – aj s jeho rodinou. A takto bude vyzerať aj výsledok. Zmeny sú už v pohybe, ale sú pod povrchom. Nič nevidno, až pokiaľ sa nezačnú prejavovať, ale to už bude veľmi neskoro. Lebo ak nemáme slovanské korene, tak nebudeme v slovanskej budúcnosti. Nemáme z čoho vyrásť.

NAŠI PARTNERI: