ZVONIACE CÉDRE OČAMI SVEDKA 3: OD VLADIMÍRA KRVAVÉHO PO VLADIMÍRA CÉDROVÉHO

21. mája 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PARAZITICKÝ SYSTÉM, VYŠLO INDE

Hneď na začiatku tohto článku zdôrazňujeme, že opäť ide o materiál preložený, pričom napísal ho už dávnejšie jeden z ľudí, ktorý sa na vlastnej koži presvedčil o podstate cédrového krstenia.

Vzhľadom na reakciu niektorých našich čitateľov prikladáme do úvodu niekoľko doplniteľných informácií. Nie preto aby sme polemizovali s tými, ktorí nami prinášané informácie považujú za vymyslené, ale preto, lebo vyšla najavo zaujímavá skutočnosť. Ide o to, že hoci v Rusku sa veľa ľudí na vlastnej koži presvedčilo o podstate tohto špeciálneho projektu už pred rokmi, k nám – a je predpoklad že asi aj do iných krajín Západných Slovanov – sa „škodlivé“ informácie nedostali. Naďalej sa predáva ilúzia, ktorá však nemá s podstatou Slovanského Svetoponímania nič spoločné. Teda pekne poporiadku.

V prvom rade treba rozlišovať medzi informačným obsahom a informačným šumom a – samozrejme – používať Zdravomyslie. Rovnako treba rozlišovať medzi bežnými ľuďmi, ktorí sa v snahe o dobrú vec dali nachytať na zákerný podvod, a medzi tými, ktorí ho z pozadia organizujú.

Autor tejto stránky – aby mali kritici srdce na mieste – tiež pôvodne patril medzi stúpencov hnutia Anastázia. Do roku 2008 mal prečítané – v ruštine – všetkých 8 dovtedy vydaných častí (kníh je viac, lebo niektoré časti majú 2 diely). Vo februári 2008 dokonca vycestoval do Moskvy na medzinárodné stretnutie Anastáziovcov. Práve na tomto stretnutí došlo k prvému stretnutiu s kozákmi Starovercami a vôbec prvému kontaktu so Starou Vierou, s ktorou sa dnes naši čitatelia môžu oboznamovať na našej stránke.

Môžeme teda zodpovedne skeptikom prehlásiť, že nielenže „neporušujeme“ zásady Zdravomyslia – lebo knihy máme prečítané – ale stretli sme aj ľudí s osobnou skúsenosťou. V nevedomosti žije niekto iný. Ale Matrix je už raz taký.

Bohužiaľ už vtedy sa vyjasnilo, že „cédrové krstenie“ má úplne inú podstatu, ako si ľudia mimo Ruska myslia. Ak však tento naivný pohľad „zvonku“ pretrváva v našich zemiach aj po toľkých rokoch, tak to už len klobúk dole pred takouto efektívnou propagandou. Mimo Ruska sa očividne žiadne fakty – doteraz – nedostali. Knihy tejto série sa u nás stále predávajú – a hlavný problém je v tom, že ilúzia ideálnej „Rodovej osady“ sa materializuje aj u nás. Prečo by mala sledovať iné ciele ako tie, pre ktoré ju jej autori zostavili?

Aby to nevyzeralo, že poznáme iba akýsi jediný, izolovaný a zaujatý prípad, odporúčame knihu, ktorú napísali ďalšie obete špeciálnej operácie. Sú to ďalší očití svedkovia:

Na zadnej strane obalu knihy je tento text:

„Kto a prečo nás vháňa do „hektárového raja“

V tejto knihe sme sa rozhodli vám porozprávať o tom, kto a s akým cieľom v skutočnosti zostavil kolosálnu ideologickú diverziu pod názvom „Zvoniace cédre Ruska“. Vypátrali sme tých, ktorí v skutočnosti písali zelené knižky, vypátrali sme ich skutočné ciele, vyniesli na svetlo množstvo metód klamania a manipulácií s vedomím, ktoré títo autori použili v knihe. Koniec koncov provinčný fotograf Vladimír Puzakov, ktorý si neskôr zmenil priezvisko na zvučné Megre, nebol schopný vytvoriť takto premyslenú, sofistikovanú a profesionálne prevedenú ideologickú zbraň. Pretože fotografi – ako je známe – nemajú špeciálne poznatky, ktoré sú na to potrebné. On by nebol schopný sám ani vydať „svoje“ opusy v takých obrovských nákladoch. Za tým všetkým stojí mocná a dobre financovaná nepriateľská organizácia s dobre pripraveným expertným personálom a plne špecifickými cieľmi, ktoré k blahobytu Rusi a ruského národa nemajú žiadny vzťah…“

Núka sa doplniť… k blahobytu (Veľkej) Rusi nemajú, ale k blahobytu Maličkej Rusi majú?

V podstate vyšlo najavo, že existuje pokus inštalovať tento projekt v našich podmienkach. A tí, ktorí stoja za touto snahou nie sú žiadni „amatéri“. Ak vám je známa problematika egregorov tak vás neprekvapí, že môžu existovať aj reálne prípady komunikácie s Anastáziou. Egregor je energeticko-informačná bytosť. Ak sa začne koncentrovať určité množstvo energie s daným frekvenčným rozsahom a zodpovedajúcim obsahom (rovnaké myšlienky, predstavy, túžby… proste silné emócie), tak pri určitej koncentrácii (zase sme pri termíne „kritické množstvo“) táto energia nadobudne vedomie samoexistencie. Všetky emócie jeho členov ho živia, ale nám treba vedieť, že sa napája na každého člena egregoru vrcholom hlavy. Ak ľudia NEMAJÚ – a to je dnes skôr štandard ako výnimka – vlastné napojenie na nebeského Učiteľa (Vlastný Rod), tak egregoriálna linka začína dodávať svoje informácie. U neškolenej a hlavne nevedomej mysle ľudia najčastejšie predpokladajú, že hovoria napríklad s Ježiškom a podobne. Ich kontakt však najčastejšie končí vo „vhodne zostavenom“ egregore…

Sme uväznení – hoci pôvodne Asovia – v uzavretom cykle ľsti a klamu (Samsára). Vzhľadom na to, že sa dávame nachytať na život na úrovni mimo psychického módu TU a TERAZ a sme až po uši pod kontrolou emócií, tak sa nedokážeme vymaniť z karmickej pasce. Namiesto toho aby sme životom postupne rozväzovali karmické uzly, tak ich emóciami a prebývaním v Matrixe ešte v každom ďalšom živote navršujeme. Takto si nedávame na výber a musíme sa vracať – stále tí istí – na toto isté miesto a slúžiť ako potrava parazitom. Iba sme – ako vybité baterky – odosielaní na nové „dobitie“, aby sme sa s plnou, nabitou kapacitou znovu vrátili (inkarnovali) a znovu poskytovali svoju životnú energiu im. Niektorým dokonca nestačí len tak prísť a žiť na úkor iných – lebo aj naši ľudia, Smerdi sa tomu priučili – ale siahajú aj po Čiernej mágii. Ale je treba vedieť, že za takéto niečo – lebo títo ľudia porušujú viacero Konov Stvoriteľa Vesmíru – prichádza nekompromisný trest. Ich nasledujúca inkarnácia bude posledná – aby mohli „zožať“, čo si tu zasiali – a potom príde rozkódovanie Duše… teda definitívny koniec. A časom začnú znovu… v ríši minerálov.

ZDROJ

V roku 1996 sa skončila posledná, pre Slovanov najtemnejšia Noc Svaroga, ktorá trvala 1 008 rokov. Začala v roku 988 n.l. krstením Kyjevskej Rusi Vladimírom Krvavým na grécke náboženstvo, ktoré je dnes známe ako kresťanstvo. Kresťanstvo po tisíc rokov vytrvalo robilo zo slobodných ľudí rabov. „Nepodarky“ v práci kresťanskej mašinérie zotročovania v podobe ľudí, ktorí neboli ochotní sa pokoriť cieľavedome likvidujú, ale časy sa menia. Otvorená genocída nie je teraz v móde, a preto koncom Noci Svaroga vypustili paraziti do arény druhého krstu Vladimíra „Cédrového“ s revitalizovaným náboženstvom, ukuchteným na tom istom dopravníku.

Na tomto mieste nevdojak prichádzajú na myseľ slová jedného veľmi talentovaného človeka menom Sever (jeden z Bielych hodnostárov, ktorý žil v 15. storočí a venoval sa vyučovaniu talentovaných ľudí. Podrobnosti sa môžete dozvedieť v knihe Svetlany Levašovovej ZJAVENIE):

„… Mysliaci Temní veľmi dobre poznajú podstatu „vedomého“ človeka, a preto majú absolútnu istotu v tom, že Človek vždy bude pripravený ísť za tým, kto sa podobá na toho, kto je mu už známy, ale bude silno vzdorovať a ťažko príjme toho, kto mu bude nový a bude ho nútiť myslieť…“

Skutočne, chcú nás zlikvidovať už overenou zbraňou. Ale je to zbraň, ktorá sa návratom Poznania značne otupila. Ba dokonca – dúfam – že tento článok pomôže definitívne rozohnať náboženskú hmlu v hlavách dôverčivých ľudí, ktorí kedysi uverili cédrovým bájkam.

Druhý krstiteľ – Vladimír „Cédrový“, za mladi známy ako Vova Puzakov – ako keby bojoval s predchádzajúcim náboženským kultom, t.j. kresťanstvom. Ale to je boj „nanajských chlapčekov“, t.j. ide o imitáciu boja, pričom oboch bojovníkov predstavuje ten istý človek. V tomto prípade sa za týmto človekom ukrýva parazitický systém a „nanajskí chlapci“ sú puzakovské cédrové náboženstvo a kresťanstvo.

Človek, ktorý sa povrchne oboznámil s cédrovou tvorbou môže zadať takúto otázku: „Prečo si myslíte, že Megre imituje boj s kresťanstvom? Veď on ho poriadne skritizoval, a nielen kresťanstvo, ale všetky náboženstvá! A namiesto náboženstva Megre navracia poznanie a kultúru predkov!“

Nuž neskáčme hneď do uzáverov, ale sa najskôr pozrime na túto otázku podrobnejšie.

Za prvé, „samostatný umelecký obraz“ – Anastázia – vyjadrila svoje želanie oživiť „obraz Boha“:

„Pred ľuďmi chcem ja obraz Boha oživiť“…

A potom, ako odpoveď na spackanú modlitbu Puzakova, rozhorčene zvolala:

„Nie Boh ale Otec náš, On je Osoba, On je živá substancia. Otec je schopný cítiť a chápať, kedy sa rodí normálna komunikácia. A my“…

Ako dieťa nadula pery… a začala Megreho učiť modlitbu k Bohu, o čom si povieme nižšie.

A čo si myslíte vy, vážení čitatelia, sú to slová podobné na boj s náboženstvom?

Nie, toto nie je a nemôže byť žiadny boj! Všetko je veľmi prosté. V tomto čase náboženské učenia vädnú, klamať ľudí je čoraz ťažšie a ťažšie, preto Megre robí pokus reanimovať „obraz Boha“, ktorý sa nachádza v stave kómy, t.j. vytvoriť nové náboženstvo, namiesto už prežitých náboženských kultov.

Za druhé, Megre v skutočnosti nemá za cieľ oboznámiť čitateľov so skutočnou minulosťou a Kultúrou našich Predkov – Slovanov a Árijcov. Vo svojej knihe nespomína ani jeden slovanský zdroj. Namiesto toho nástojčivo reklamuje judo-kresťanskú Bibliu. V deviatich knihách sa spomína 64 krát a vždy pozitívne.

Veľa alebo málo? Ak berieme do úvahy skutočnosť, že o Védach sa zmienil iba jediný raz a aj to negatívne, tak je to veľmi veľa! Hľa jeho dialóg s ním vymyslenou Anastáziou:

„A védy môžeš plne preložiť?

Môžem. Ale načo na to strácať čas?“…

Nuž ako sa vám to páči? Judský porno-triler je preň kniha kníh, ale Védy sú iba motanicou, ktorú ani nestojí za to prekladať.

Po tretie, s cieľom „pokrstiť“ dôverčivého čitateľa, ak ešte nebol pokrstený, alebo „prekrstiť“, ak už bol pokrstený v inom náboženstve, je Vova Puzakov nútený hovoriť o niektorých smutných dôsledkoch násilného krstenia Rusi pre našich Predkov.

Autorita vždy zaujme ľahšie, pretriasanie cudzieho je jednoduchšie ako vytváranie vlastného z nuly. Preto aj bývalý fotograf prebehol po kresťanstve. Dáme slovo Puzakovi a uvedieme niekoľko citátov z jeho Cédrovej Biblie. V týchto nižšie uvedených citátoch obviňuje kresťanov v ničení Poznania, Kultúry aj ideológie Rusi, ničení nepokorného obyvateľstva, ako aj v žonglovaním s učením Krista tak aby bolo výhodné parazitujúcej moci:

„Súdiac podľa toho, že knihy pálili vo vatrách vždy, keď chceli zničiť poznanie alebo ideológiu, to nie náhodne niekto zničil aj všetky svedectvá o ruskej kultúre predkresťanského obdobia.

Čo si myslíš, kto?

Určite tí, ktorí novú kultúru, kresťanstvo na Rusi zavádzali…

Takto bola zničená kultúra našich prarodičov, aj Rus do náboženstva bola ponorená. Keby bola iba doplnená novou, Kristovou, možno by dnes bola úplne inou. Ale žrec do náboženstva Krista vložil svoje triky…

Cieľom kazateľov druhej vlny (kresťanov, A. K.) bolo výlučne ovplyvňovanie vládcov. Presvedčovanie vládcu o tom, že kresťanská viera upevní jeho moc, že sa stane večnou, že štát bude plne kontrolovateľný, riaditeľný a prekvitajúci.

S týmto cieľom aj boli zavedené doktríny: „Všetka moc je od Boha“, „Vládca je zástupcom Boha na zemi“…

Alexej Kulagin

21.05.2017

NAŠI PARTNERI: