ANJEL SMRTI

29. januára 2019 | OKOLO SVETA

Slovné spojenie „Anjel smrti“ je určite každému dobre známe, preto sa naň môžeme pozrieť bližšie. Pravdepodobne najfrekventovanejším zdrojom referencií na tému anjelov ničenia je Kniha Zjavení Jána, inak nazývaná aj Apokalypsa.

Vo funkcii anjelov môžeme napríklad vidieť štyroch známych jazdcov Apokalypsy, ktorými sú mor, hlad, vojna a smrť [6:1-8].

My však už vieme, že Kniha Zjavení Jána nie je taká stará, ako by nás chceli teológovia nástojčivo ubezpečiť. V skutočnosti má len niekoľko storočí. Za celou jej existenciou a obsahom je ukrytý diabolský plán.

V súvislosti s Bibliou si pripomeňme aj Starý Zákon, presnejšie nás zaujíma biblický prorok Ezechiel. Podľa starozákonného opisu sa práve prokovi Ezechielovi zjavilo akési kozmické vozidlo, ktorého opis je dosť zložitý. Nechajme teraz technické detaily lietajúceho kolesového prostriedku (očividne akéhosi druhu lietajúceho taniera), tejto téme sa hojne venoval napríklad Däniken. Dôležité je, že tento zvláštny objekt sa nazýva „Merkavah“ alebo „Merkabah“. Pre znalcov problematiky Staroslovenskej Bukvice určite nie je záhadou, prečo je v judských textoch nejasnosť práve v týchto dvoch písmenách. Ale pre pochopenie princípu stačí ovládať aj základy dnešnej ruštiny.

Pripomeňme, že „Mekrav(/b)a“ je meno hlavného líniového tanku izraelskej armády. Spojitosť s biblickým textom nie je v žiadnom prípade náhodná – náhody proste neexistujú. Takýmto slovom označujú ľudia javy, ktorých príčiny nie sú schopní na danom stupni svojho vývoja vidieť. Veď celý Vesmír je iba o kauzálnej náväznosti príčiny a dôsledku. K tejto „dvojici“ dodajme ešte tretiu časť – dôvod. Nie každému je dnes jasné, že príčina a dôvod nie je to isté.

Hoci v mystických textoch Judaizmu sa dočítate niečo iné, pozrime sa bližšie na tento – nesporne zaujímavý – názov. Existujú náznaky, že slovo treba prekladať ako „vozidlo“, „koč“ a podobne. Má to opodstatnenie, ale iba polovičné. Ak ide iba o neškodné slovo „vozidlo“, tak prečo ho nesie v názve rozsievač smrti – hlavný líniový tank izraelskej armády? Čo by to mohlo mať spoločné s mysticizmom? Veru tak – nejde o náhodu. A už vôbec nie v širších, kabbalistických súvislostiach.

Všimnime si koreň „merk“. V skutočnosti znamená „smrť“, teda tank Merk-ava je síce vozidlo, ale rozsievajúce či nosiace smrť a pustošenie. Takéto súvislosti môžu oveľa presnejšie vystihnúť tento „mystický“ názov.

Ak už vieme, že „merk“ je smrť, tak máme ďaľšiu indíciu. Tento koreň totiž určite každý z nás – a to neraz – počul. Kde? Nuž ide o ženu menom Angela MERKel. Teda tak – znamená ANJEL SMRTI – a teda ide o jedného zo štyroch anjelov opísaných v horeuvedenej súvislosti v Apokalypse.

Určite nikto mysliaci nepotrebuje vysvetliť, aká je úloha tohto anjela smrti v Európe a najmä v Nemecku. Stačí sa len prizrieť jej oduševneniu k „očarujúcim“ migrantom z Afriky. Nejde o žiadne ľudomilstvo, je to chladne vykonávaný, zákerný plán. A ani ho netreba skrývať – veď meno priamo ukazuje na súvislosť s plánom Apokalypsy tak, ako ho v hlavných črtách poskladal ešte I. Newton. Ukazuje to však iba zasvätencom…

Je to proste ďalší dôkaz – indikátor – toho, v akom čase naozaj a skutočne žijeme. Zasvätenci vo všetkých lóžach po celom svete hneď vedia o koho ide. Netreba sa dohovárať po telefónoch, mailoch a podobne. Keď anjel smrti vyplnil svoju misiu, nastúpi ďalší bod programu, ktorý má na starosti niekto ďalší. Postup krokov opísal Newton a vychádza z Apokalypsy. A ako vlastenecky či ľudomilne sa bude tváriť samotný anjel smrti nič na veci nezmení. Veď to je divadielko pre naivných demokratov. Naivných, nie skutočných. Tí pokračujú podľa plánu.

Ale keď sme sa už dotkli Anjela Smrti (presnejšie smrtonosného), pozrime sa naň bližšie. Určite mnohí z vás pred časom videli fotografie, ktoré dosť rozvírili hladinu verejnosti na Západe:

Zdanlivo neškodné detské fotografie Angely Merkel. Boli by naozaj neškodné, ak by sa neobjavili takéto súvislosti:

Nechajme teraz tých, ktorí všetko vysvetľujú – teda všetkých zavádzajú – prvou líniou obrany, teda rečičkami o „konšpiračných teóriách“. Ak by sme nahliadli do slovníka Wikipedie, nájdeme tam napríklad toto:

„Konšpiračná teória alebo teória sprisahania je názor na ľubovoľnú tému, ktorá tvrdí, že istá skupina ľudí vedome a tajne (konšpiračne) pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí alebo celého ľudstva“.

Nebudeme polemizovať s názorom, že všetky „nadštandardné (povolenými masovokomunikačnými prostriedkami neodobrené)“ súvislosti sú vymyslené. V skutočnosti vždy ide iba o nedostatok informácií a ochotu myslieť bez ohľadu na príkazy autorít. Veď napríklad aj fakt, že do dvoch rokov po atentáte na amerického prezidenta J. F. Kennedyho zomreli všetci svedkovia možno tiež chápať ako prirodzený vývoj udalostí.

Namiesto polemiky si pomôžeme už známym vtipom:

Na lúke sa pasú dve kravy. Popri pasení jedna spomenie druhej: „Počula som, že nám dávajú dosť potravy a strechu nad hlavou iba preto, aby nás potom zabili, porezali a zjedli“. Nato jej druhá krava odpovie: „Ja neverím na konšpiračné teórie“.

Zaujímavé sú najmä materiály na túto tému z amerických zdrojov – po internete nájdete dostatok materiálov. Keď sa totiž objavila táto fotografia vo verejnom dostupe, tak hneď sa objavila dezinformácia, ktorá uvádzala – samozrejme – že je to číry nezmysel (t.j. konšpiračná teória) a uviedli aj mená spolužiačok či kamarátok malej Angely Merkel na fotografii. Tým sa zdala byť celá vec vyriešená, ba dokoca ju chceli oficiálne zmiesť zo stola tak, že CNN oznámila, že celú vec podrobne prešetria a „fake“ zverejnia. Nestalo sa tak.

CNN sa naozaj pustila do zostavenia investigatívneho príspevku, ale čoskoro sa ukázalo, že dve menované „spolužiačky/kamarátky“ akosi neexistujú. Napriek všetkému úsiliu nakoniec CNN uzavrelo vec tým, že totožnosť dvoch ďaľších dievčat je neznáma. A toto už Američanov naozaj zaujalo. Veď ak by naozaj išlo o konkrétne spolužiačky, aký by mohol byť problém aspoň jednu dotiahnuť za slušný honorár pred kameru? Alebo ak už nie ju, tak určite niekoho z blízkych či vzdialených príbuzných… Čo naozaj vytýkajú vyšetrovaniu CNN je prostý fakt, že ak nie je možné určiť totožnosť oboch dievčat, tak to nie je náhoda.

Na margo témy „nedostatok kamarátok“ je očividné, že Merkeline kamarátky nemajú problém vykladať na interent spoločné fotky z minulosti (1972):

Fotografie sú voľne dostupné na internete.

Medzi kamarátkami však akosi chýbajú tie dve, ktoré sú na prvej fotke… kde sa obe podeli?

Aká je druhá strana tejto mince? Ak sa v minulosti stretali tieto tri ženy, ktoré dnes „svojou vlastnou šikovnosťou, schopnosťami a šarmom“ dosiahli to, čo dosiahli, tak to je veľmi vážna vec. Veď z pohľadu Američanov sa stretalo dievča Západu s dvomi ďalšími, ktoré žili za Železnou oponou…

V tejto súvislosti hodno spomenúť aj posledný rozhovor bývalého nemeckého kancléra H. Kohla, ktorý mal byť podľa dohody uverejnený až po jeho smrti. Reportéri sľub nesplnili, ale to je teraz iná oblasť. Práve jemu môže vďačiť Merkelová za svoj raketový štart, za čo sa mu zákerne „odmenila“ zverejnením materiálov, ktoré sa nemali dostať na verejnosť. Keď materiály vyšli v tlači, tak Köhl musel odstúpiť a jeho miesto obsadila práve Merkelová. Chladnokrvná, zákerná kalkulácia.

Prevláda názor, že Merkelová sa narodila vo Východnom Nemecku – NDR. V skutočnosti sa narodila v Hamburgu, ale keď mala 2 mesiace, tak rodičia sa presťahovali do NDR. Otec bol pastor – jednoducho dostal „umiestnenie“ v NDR.

Rodičia nenanucovali Angele, aby vstúpila do organizácie socialistickej mládeže (Zväzu Slobodnej Mládeže, obdobe nášho SZM), ale ona sama sa k nim aktívne pripojila v druhom ročníku.

V organizácii pracovala veľmi aktívne počas štúdia na strednej škole aj univerzite. Pôsobila na poste sekretára pre agitáciu a propagandu.

Merkelová začínala politickú kariéru v socialistickej mládežníckej organizácii a bola veľmi aktívna až do momentu likvidácie Východného bloku. Za normálnych okolností takýto prevrat mal zničiť politickú kariéru socialisticky orientovaných politikov. Ale ako vidíme aj na našich poprevratových kariérnych komunistoch/ členoch, funkcionároch SZM a neskôr „rýchlokapitalistoch“ – napr. Mikloš či Kiska alebo Figeľ okrem iných – aktívna orientácia na Komunistickú stranu a jej organizácie im neskôr nezabránila sa stať vysokopostavenými politikmi západného štýlu. Veď predsa neexistuje kabát, ktorý by sa nedal prevrátiť.

Ďalším zaujímavým faktom je, že Merkelová študovala na Polytechnickom inštitúte v ZSSR. A aby to nebolo málo – bolo to v Donecku. Túto skutočnosť potvrdil aj generálmajor KGB vo výslužbe Jurij Drozdov, bývalý náčelník Riadenia nelegálnej spravodajskej služby PGU KGB ZSSR. Žeby aj kvôli tomu začali v Donecku „upratovať“?

Či už Merkelová vyštudovala v Donecku celý inštitút alebo tam strávila len niekoľko semestrov nie je principiálne dôležité. Oveľa dôležitejší je fakt, že pôsobenie na vysokom poste socialistickej mládežníckej organizácie bolo rozhodne spojené s prácou pre STASI. To že Merkelová vyhlasuje, že pre východonemeckú tajnú službu nikdy nepracovala je príbeh z ríše rozprávok. Vývoj skôr ukázal, že v nej rýchlo začala pracovať pre CIA proti nemeckým záujmom.

Merkelovej pri pobyte v Kyjeve v r. 2014 ukazovali aj fotogafie z Donecka. Fotografie pred svedkami veľmi pozorne študovala, snažila sa rozpoznať miesta, kde kedysi pobývala.

Prvé manželstvo Mekrelovej s bývalým kolegom fyzikom trvalo od r. 1979 po rozvod r. 1981. Zaujímavým faktom je, že si ponechala jeho priezvisko – hoci deti nemali. Prečo tak? Ani to v podstate nie je také zložité. Ak by nenadobudla priezvisko „Merkel“, tak by sa nestala Angelou Merkel (Anjelom Smrti) a nenaplnilo by sa (programové) proroctvo z Apokalypsy. Potom – v podstate ako bezdomovec – bývala s ďalším priateľom v opustenom byte vedľa Fridrich Strasse neďaleko Brandenburgskej brány.

Za normálnych okolností mala hviezdna kariéra aktívnej členky socialistických organizácií prevratom zhasnúť. Ale vďaka kanclérovi Kohlovi sa dva mesiace po prevrate stala poslankyňou Bundestagu.

Ak by sa jej nebol ujal H. Kohl, nikdy by sme o nej nič nepočuli. Merkelová znalo využila situáciu a závratne rýchlo vystúpila nahor. Politické strany však neraz dostávajú na svoju činnosť príspevky, ktoré vzhľadom na ich pôvod nie je možné zverejniť. Kohl nebol výnimkou. Vo vhodnom čase už v strane vysoko postavená Merkelová zrazu poskytla novinárom z Algemaine Zeitung rozhovor – 22. decembra 1999 – v ktorom verejne vyzvala Kohla, aby vysvetlil jeden konkrétny prípad a pre porušenie zákona odstúpil. Takto vyzerá vďaka „made in Merkel“. To bol koniec kariéry Kohla a na jeho miesto hlavy CDU nastúpila – kto iný – „poctivá“ Merkelová…

Žeby Merkel-ová pre nás a celú EÚ robila už čestne a naozaj nezištne? Mnohým sa nepáčia psy, ale pes nikdy nepohryzie ruku, ktorá ho kŕmi.

Na základe akurátnosti poskytnutých informácií a aj ďalších súvislostí Kohl podozrieval Merkelovú, že je agentkou americkej CIA – čo sa ukazuje veľmi pravdepodobné. Minimálne to vysvetľuje, ako vždy odovzdane plnila všetky americké „rady“, akosi jej nikdy nevadilo, že je Američanmi odpočúvaná a pod. A naivní ju oslavujú…

Ak má dnes nejaké „nezhody“ či už s Američanmi alebo inými politikmi – nedajme sa oklamať. Takýto ľudia sú majstrami pretvárky. A ostatne – veď sú tam práve preto, lebo takéto divadielko vedia dobre hrať. A naivní nemeckí voliči si myslia, že naozaj volia kohosi konajúceho v prospech Nemecka.

Okolo Merkelovej sa dozviete z materiálov na internete dosť, ale dôležité sú iné súvislosti. Pred nejakým časom sa objavili materiály bývalých pracovníkov východonemeckej STASI. Z nich vyplýva, že Merkelovú dlhodobo sledovali, pričom z výsledkov ich práce behá až mráz na chrbte. „Inštalácia“ Merkelovej – a ako vidíme aj jej kamošiek – má oveľa hlbšie príčiny. Ide o globálny plán zapadajúci do výkonnej schémy teologickej globalizácie.

Už je známe, že v roku 1943 Hitler spustil plán budúcej obnovy Tretej ríše pre prípad, že by Nemecko vojnu so ZSSR prehralo. Jedným z opatrení – projektov bolo oveľa viac – bolo zmrazenie jeho semena a neskoršie „znovuzrodenie“ následníka Tretej ríše. Podľa informácií od bývalých agentov východonemeckej spravodajskej služby to v praxi realizovali tak, že vhodnú ženu (ženy) oplodnili Hitlerovým semenom a dieťa potom buď vychovali v tej istej alebo aj inej rodine tak, aby sa vytvoril dojem, že ide o prirodzené dieťa.

A Merkelová sa narodila v Západnom Nemecku – zdanlivo v rodine kresťanského pastora. V podstate ideálny prípad.

Jednou z vlastností, ktoré takíto ľudia majú je, že nemôžu mať svoje deti. O riadení spoločnosti skrz takéto satanistické technológie – teda o skutočnom procesnom riadení spoločnosti – sme už písali.

A zhodou okolností ani ďalšie dve Merkeline „kamošky“ na obrázku nemajú deti…

Kto vlastne vedie národy sveta a podľa akého plánu? Presnejšie, komu my dávame právo viesť naše národy? Dnes už vieme, že ak uznáme autoritu týchto cudzých elementov v človečenstve (napríklad postojom „aj tak nič nezmôžeme“) tak sme sa z pohľadu Jemnohmotného Sveta DOBROVOĽNE vzdali VLASTNEJ VÔLE. A potom – v zmysle dohody so Stvoriteľom – subjekty bez vôle sú RABI a Temné Sily majú PLNÉ PRÁVO ich dojiť či robiť s nimi čo chcú. To je obyčajná reakcia na porušenie KONU STAVBY SVETA, obyčajná kauzálna reťaz. Nič viac a nič menej. Nič nového pod slnkom.

29.01.2019

NAŠI PARTNERI: