OBRAZY SVETA

KRESŤANSTVO HLAVNÉHO MOZGU

KRESŤANSTVO HLAVNÉHO MOZGU

Vedecký tím z Northwestern University v štáte Illinois pod vedením Dr. Jordana Grafmana uverejnil v odbornom lekárskom časopise NEUROPSYCHOLOGIA výsledky svojho vedeckého výskumu. Výsledky v podstate hovoria, že „hlboko veriaci“ kresťania trpia...

MÓDA PROSTITÚCIE

MÓDA PROSTITÚCIE

Hoci na túto tému sme už napísali nejeden článok, čím viac človek vie, tým je bezpečnejší. Možno sa to zdá príliš zidealizované tvrdenie, ale v jemnohmotnom svete proste platia také pravidlá. A o všetkých týchto pravidlách naši Predkovia veľmi dobre...

SEVERNÝ VIETOR

SEVERNÝ VIETOR

Legenda o Severnej Svätej Zemi Slovanov – v gréckych zdrojoch nazývaná Hyperborea – je dostatočne známa našim čitateľom, ba možno povedať, že v ezoterických kruhoch sa s ňou pracuje pomerne často. Dnes si povieme niečo z tejto oblasti, teda...

KELTI ČI KELTY?

KELTI ČI KELTY?

Na niektoré veci sme si zvykli tak, že už sa ani nezamýšľame nad ich pôvodom. Je to ukážka dokonalej účinnosti Systému, ktorý môžeme nazývať aj Matrix. Problém však nie je v tom, že existuje Matrix, problém je v tom, že my sami odmietame iný pohľad ako je...

ČERVENÁ TABLETKA

ČERVENÁ TABLETKA

Otázku, aký vlastne je ten Svet, v ktorom žijeme si určite dávala už neraz väčšina našich čitateľov. Veď preto aj sú našimi čitateľmi. Odpovede sme si tiež dávali neraz, ale aj tak stále nevieme naisto. Nie tak dávno sme uverejnili trojdielny seriál o krištáľových...

KASTA A VARNA DNES

KASTA A VARNA DNES

Sú otázky, ktoré sme sa snažili už neraz zodpovedať, ale napriek tomu ostávajú nie celkom jasné. Možno je to aj tým, že sa nám ozývajú tí čitatelia, ktorí nás objavili pomerne nedávno a ešte nestihli hlbšie vniknúť do našej Kultúry – a všetkých článkov. Ak...

POSOLSTVO SVETLA 2

POSOLSTVO SVETLA 2

Akosi sme si zvykli, že všetko vo svete prebieha nejako samo od seba a že aj v Prírode sú procesy od nás nezávislé a samostatné. Napriek tomu vedome pripúšťame aj akýsi vplyv evolúcie. Nadišiel však čas posudzovať faktor jestvovania z nových, presnejšie...

POSOLSTVO SVETLA 1

POSOLSTVO SVETLA 1

Našim čitateľom už nemusíme pripomínať, že doba v ktorej žijeme sa obdivuhodným spôsobom mení. Táto zmena nakoniec vyústi do toho, čo nazývame Zlatý Vek, ale v žiadnom prípade nepôjde o prostú, formálnu výmenu „politických strán“ či akýchsi „orientácií“. Bežný...

ODPUSTENIE A POKÁNIE II.

ODPUSTENIE A POKÁNIE II.

Pri egregoroch ešte chvíľku ostaneme. Schému materializácie Predkov sme si už priniesli v inom článku. Ale treba nám vedieť ešte niečo viac. Kresťania zaviedli mechanizmus, pri ktorom si žena po vydaji zmení priezvisko na manželovo. Na jednej strane je jasné, že...

ODPUSTENIE A POKÁNIE I.

ODPUSTENIE A POKÁNIE I.

Dnes si bližšie opíšeme spôsob, akým nám kradnú energiu. Z celkového pohľadu by nemalo ísť o veľké prekvapenie – pre našich čitateľov – ale rozsah tejto činnosti parazitov môže byť naozaj neočakávaný. Netreba však žiť v ilúziách – ak nepoznáme podstatu...

NAŠI PARTNERI: