Nehľadajte na dne hlbokého jazera žiariace koberce Nebeských hviezd, lebo ony sa nachádzajú vysoko nad
vami.
A aby ste uzreli skutočné žiarenie ich, musíte hľadieť nahor do Nebies.

 

Zápoveď Volchva Velimudra