SLEPÁ ULICA

SLEPÁ ULICA

Zdroj foto: Wikipedia, Oestani Emmanuel Todd je známy ako francúzsky historik, sociológ, sociálny archeológ, žurnalista. V týchto dňoch dal interview nemeckému Berliner Zeitung v ktorom tvrdí, že v konflikte na Ukrajine sa Západ sám dostal do slepej ulice. Európa má...

MENTÁLNA ROVINA

MENTÁLNA ROVINA

V súvislosti s nedávno realizovaným Festivalom Bratania Slovanských Národov je účelné si zrekapitulovať aktuálny stav. V súlade s našim Svetoponímaním je celý náš Všehomír principiálne delený na tri Svety: JAV, NAV a PRAV. Svet Javi – teda náš materiálny Svet – priamo...

FBSN´24 – ŽDIAR

FBSN´24 – ŽDIAR

Prinášame linky na všetky záznamy z meditácií na Festivale Bratania Slovanských Národov 2024, ktorý sa tohto roku uskutočnil v Ždiari. Hlbšie si niektoré dôležité aspekty priblížime v inom článku. K záznamom len toľko, že Karpaty – ktorých súčasťou sú aj všetky hory v...

UŽ VIEME!

UŽ VIEME!

Prinášame ďalšiu pieseň z dielne Satirikov. Každá informácia je hodnotná vtedy, ak prináša užitočný informačný obsah. Vo všeobecnosti má hodnotu adekvátnosť. Aj táto pieseň nesie punc adekvátnosti. Fakt prebúdzania sa aj mladšieho pokolenia je v období približujúceho...

SEMINÁRE NSF´24 TVIER

SEMINÁRE NSF´24 TVIER

Prinášame vám záznamy všetkých meditácií z tohtoročného Najväčšieho Slovanského Festivalu v Tverskej oblasti RF na Volge. Išlo už o 12. ročník. Pre istotu opakujeme základné pravidlá našich Festivalov. Zúčastňujú sa ich iba tí, ktorí majú naživo absolvovaný Základný...

NAJVÄČŠÍ SLOVANSKÝ FESTIVAL 2024

NAJVÄČŠÍ SLOVANSKÝ FESTIVAL 2024

V mesiaci jún 2024 prebehol Najväčší Slovanský Festival 2024. V tomto roku to bol už 12-ty ročník, a tentoraz v Tverskej oblasti Ruska. Pre záujemcov prinášame záznamy niekoľkých podujatí, ktoré v rámci NSF´24 prebehli. Veľkej popularite sa už tradične teší nám už...

NÁROD A DAV

NÁROD A DAV

Človek je spoločenský tvor. Tento fakt je prijímaný všeobecne. Ale aké spoločenstvo máme zvyčajne na mysli? Pretože práve to, o akú spoločnosť ide aj principiálne determinuje kvalitu človeka, či presnejšie a všeobecnejšie humanoida. Existuje Národ a existuje dav. Ten...

BOD ÚSILIA

BOD ÚSILIA

Žijeme v dobe, ktorá podlieha veľmi rýchlo zmenám. Tieto zmeny môžeme nazvať nepretržitým vývojom a majú charakter energetickej vlny. V skutočnosti to ani nemôže byť inak. Vesmír je neustály pohyb. Čo zastane, to podlieha likvidácii, t.j. smrti. V podmienkach...

NAŠE VIDEÁ

NAŠE VIDEÁ

Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz sme naše videá pridávali vždy len ku konkrétnym článkom, tak po čase sa stáva zložitejšie ich samostatne nachádzať. Preto prinášame ich zoznam naraz, v jednom článku: ASTRÁLNY BOJ BEZ HLAVY BLÍZKA BUDÚCNOSŤ BUKVICA SVETLA ČAS ZMIEN...

NÁVRAT SLOVIENOV 2024

NÁVRAT SLOVIENOV 2024

V dobe zúriacej informačnej vojny je viac ako inokedy dôležité pochopiť podstatu toho, čo je skryté za oponou. Ako hovorí staré príslovie: NA HRUBÚ DIERU HRUBÁ ZÁPLATA. Vo všetkom treba byť adekvátnymi. Vo všetkom hľadajme skutočnú podstatu. Najefektívnejší protiúder...

KVET ŽIVOTA

KVET ŽIVOTA

Sú niektoré veci, ktoré priťahujú pozornosť mnohých svojou nevšednosťou. Jednou z takých vecí je aj tzv. „kvet života“. V našom ponímaní sa jedná o Perúnovu hviezdu, ktorá je viacnásobne zopakovaná. O čo ide? Je po vlastne veľmi jednoduché. Celá štruktúra zobrazuje...

POLIACI S NAMI!

POLIACI S NAMI!

Už je to tak, my Slovania sa prebúdzame! Odporúčame video, ktoré na podporu nášho premiéra Róberta FICA vyrobili v Poľsku: Poľský originál Aj ruský preklad: 19.05.2024

SLOVIENSKE ROZPRÁVKY A POVESTI

SLOVIENSKE ROZPRÁVKY A POVESTI

Pre skutočných záujemcov o našu minulosť sme pripravili ďalšiu knihu, z ktorej prvé výtlačky už budú čo nevidieť k dispozícii. Distribúciu však – z technických dôvodov – zahájime až po Veľkých seminároch, pretože organizačné záležitosti súvisiace s prípravou a...

ROBME ASPOŇ NIEČO

ROBME ASPOŇ NIEČO

Téma tohto článku je dosť špecifická a trochu dlhšia, ale počas prípravy materiálov sa ukázalo, že treba čo-to pripomenúť aj z iného „rožku“. Na úvodnom obrázku vidíme výrez detailu z mapy zverejnenej r. 1491 kardinálom Nicolasom Cuzom. Takto je publikovaná v knihe...

ČAS PREMIEN

ČAS PREMIEN

V Biblickom projekte je zachytená informácia o konci jeho pôsobenia, resp. vlády. Okrem iného sa tam píše, že „prví sa stanú poslednými a poslední prvými“. Nuž, je to presne tak, Časopriestor sa transformuje do tohto stavu. Teda materiálny Svet okolo nás, pretože na...

KRÍŽOVÁ SILA

KRÍŽOVÁ SILA

Nastal čas učiniť ďalší krok v osvojovaní si Dedičstva Našich Prѣdkov. Vopred však zdôrazňujeme, že ide o ŽIVÚ informáciu, t.j. o takú, ktorou sa zaoberáme NAŽIVO na našich seminároch Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Ide najmä o to, že tématika je už tak pokročilá, že...

NA NÁVŠTEVE

NA NÁVŠTEVE

Pre nedávnom sme navštívili štúdio YouTube-ového kanála SATANIRA. Z tejto návštevy vám prinášame záznam: Napriek „netradičnému“ názvu tohto kanálu – hoci zodpovedajúcemu realite dnešných dní – ide podľa nášho názoru o dobrých chlapcov, naozaj hľadajúcich vlastné...

ROZLIEVANIE PO KÔRE

ROZLIEVANIE PO KÔRE

Úvodný obrázok toho článku zobrazuje starú tibetskú knižnicu obsahujúcu obrovské množstvo kníh. Je ich také množstvo, že sotva možno predpokladať, žeby nejaký človek dokázal za celý život prečítať čo i len polovicu z nich... Môžeme predpokladať, že jednotlivé poličky...

PRVOBYTNÝ JAZYK

PRVOBYTNÝ JAZYK

Jazyk, ktorý dnes používame – ako je nám už známe – je už čo do svojej podstaty umelo vytvorený, ba dokonca ho naši Prѣdkovia v minulosti AJ PRIAMO nazvali hatlaninou. Znamená to, že im nebolo jedno, či my, ich potomkovia, budeme túto informáciu mať, alebo ostaneme...

DVA A DVA

DVA A DVA

Dá sa povedať, že ide o naozaj jednoduchú matematickú operáciu. Ale zdanie často klame. V danom prípade sa odvolávame na staršiu pieseň skupiny Elán, ktorú sme počúvali ešte za socializmu. V texte možno počuť: „dva a dva sú predsa štyri – tak ich to naučili“. A potom...

ZIMNÝ FESTIVAL NA KOĽADU

ZIMNÝ FESTIVAL NA KOĽADU

Koncom minulého roka sa odohral už tradičný Zimný Festival Metafyziky v Rusku, ktorý sa tohto roku organizoval vo Veľkom Novgorode. Tohto roku sa prvý raz uskutočnil ešte pred Novým rokom, keďže ho bolo potrebné zladiť s ďalšími termínmi Veľkých seminárov – vrátane...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 3

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 3

Završujeme našu malú „trilógiu“ vychádzajúceho Slnka. Ako zvyčajne nehovoríme o žiadnych tajných, ani nových veciach, keďže sa odvolávame na citát pátra Dija v zmysle „všetko nové je iba dobre zabudnuté staré“. Zdôrazňujeme, že rozdelením jedného spoločného jazyka...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 2

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 2

Vnímavý človek vie, že všetko okolo nás má štruktúrovaný charakter. Nie je možné z navzájom – aj keď podprahovo – prepojeného sveta čosi „vziať“ a čosi zase „nechať“. Ak si „vezmeme“ akýkoľvek symbol, ten si vždy so sebou „berie“ svoju kompletné štruktúru – asi ako...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 1

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 1

Nástup nového roku je už tradične obdobím bilancovania minulosti a dávania si všakovakých nových predsavzatí. Ale okrem tých, ktorí svoje plány do budúcnosti pretavujú do konkrétnych predsavzatí, sú aj takí, ktorí nevedia – vplyvom slabej vlastnej mysliacej kapacity –...

ŠKÁLA SMRTI

ŠKÁLA SMRTI

Život okolo nás je plný tajomstiev a záhad. Bežný človek sa zvyčajne nezaoberá rozdielom medzi nimi. Ba dokonca, často si myslí, že sa jedná o jedno a to isté. Nuž áno, hatlaninoví jezuiti/lingvisti/sloveni to presne tak aj chceli. Aby sme stratili možnosť priamo...

NEZNÁME ZNÁMO

NEZNÁME ZNÁMO

V našej Tradícii v tomto období slávime Sviatok Koľadu, ktorý dnešná spoločnosť pozná pod názvom zimný slnovrat. Od tohto dňa začína Jarilo Slnko silnieť a dni sa predlžovať. Preto tento sviatok ponímame aj ako príchod nového Slnka. Nové Slnko prináša nové Energie...

FBSN/ФБСН 7531 URGENTNÁ MEDICÍNA

FBSN/ФБСН 7531 URGENTNÁ MEDICÍNA

Prinášame záznam z cyklu prednášok, ktoré sa uskutočnili počas Festivalu Bratania Slovanských Národov 7531/2023 v Sabinove. Téma tejto prednášky je nadčasovo aktuálna. Patrí však medzi tie témy, ktoré bežný človek „nepotrebuje“ (pre ich závažnosť) sledovať. Nuž ale –...

BUKVICA SVETLA

BUKVICA SVETLA

Vo videu sa zaoberáme tématikou nášho tradičného písomného systému. Písomný systém – a to platí pre všetky staré písomné systémy – slúži na pomenovanie všetkého, čo je okolo nás. Existuje iba to, čo má meno, čo nemá meno neexistuje. Každé vyslovené slovo nesie svoj...

POHRANIČNÍK

POHRANIČNÍK

Názov „pohraničník“ sme nevybrali náhodne. Ak by sme šli do významu cez Obrazy a predpokladali by sme Bukvicu, tak by očividne šlo o slovné spojenie po-hraniciach-nikto. Teda v latinke – keďže Hattalovi lingvisti úmyselne odobrali Obrazy – ide o výraz, že naše hranice...

STRETNUTIE V LESE

STRETNUTIE V LESE

Prinášame hodnotný krátkometrážny film s dnes veľmi aktuálnym odkazom. Video je zverejnené na platforme, ktorá nepodporuje Slovanov, ale do nejakej miery sú takéto materiály tolerované. Výhoda tohto média je iba tá, že je ľahko dostupné. Vzhľadom na obsah materiálu...

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 2

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 2

Pokračujeme v predchádzajúcej téme. Všetci, ktorí sme tu dnes sme tu prišli s konkrétnym cieľom a z rôznych časových dimenzií, z rôznych životných situácií. Teda sme tu – na Midgard Zemi – z minulosti, budúcnosti aj prítomnosti. Zem je teraz v stave kosmickej...

FBSN/ФБСН 7531 BYTIE

FBSN/ФБСН 7531 BYTIE

Dvojdielna prednáška na FBSN 7531/2023 v ruskom jazyku, presnejšie v kombinácii. Tento variant bol potrebný preto, lebo hoci väčšina obecenstva boli Slováci a Česi, záznam bolo plánované vyložiť na kanál Zlatý Vҍk. Časť Prvá:  Časť Druhá:...

FBSN/ФБСН 7531 SAKRÁLNY CHOROVOD

FBSN/ФБСН 7531 SAKRÁLNY CHOROVOD

Sakrálny Chorovod na Festivale Bratania Slovanských Národov 7531 (2023): Ku koncu Sakrálneho Chorovodu urobil jeden z našich účastníkov niekoľko fotografií, kde je zachytená naozaj mimoriadna udalosť. Fotografie sú vložené ku koncu záznamu. 02.11.2023