ÚVOD

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

V Rodovom systéme (Dŕžave) NEEXISTOVALO súkromné vlastníctvo pôdy

TRANSFORMÁCIA I.

Seminár podľa metodiky Starcov z Altaja na energetickú bezpečnosť biopoľa

PRAKTICKÝ KURZ

Kresťanstvo hlavného mozgu je v podstate diagnóza dokázaná vedou

DIAGNÓZA "SVÄTÍ"

Pre koho sú mediá spoľahlivým zdrojom informácií, toho je naozaj ľahko riadiť

OVEČKY V KOŠIARI

 https