PRIVOLEBŇOVANIE 2

PRIVOLEBŇOVANIE 2

Toto video dopĺňa informácie o procese volenia zástupcov na riadenie krajiny z pohľadu našej prastarej Kultúry. Ako príklad pre porovnanie sme vybrali niekoľko kandidátiek politických strán tak, ako boli doručované každému domov. Zamerali sme sa na zastupiteľský...

DOBOVÉ PODKLADY

DOBOVÉ PODKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie...

UHORSKÁ RUS

UHORSKÁ RUS

Pre viacerých bolo prekvapením zistiť, že ešte nie tak dávno – presnejšie v r. 1906 – bola všeobecne zemepisne známa Uhorská Rus. Samozrejme, že dnes automaticky štartuje Matrix a hlási, že „UHORSKO“ má vzťah jedine k Maďarom – a hotovo. Ale nie tak rýchlo! Ak si...

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

O Matrixe sme už hovorili neraz, viac či menej podrobne. Nedávno nás však udivil fakt, že je nemálo tých, ktorí síce sledujú našu stránku, ale čo do vnímania informácie sú vysoko selektívni. Pod selektivitou máme na mysli ich postoj. Z celkovej, nami podávanej...

OTVORENIE FESTIVALU 7531

OTVORENIE FESTIVALU 7531

Nahraný opravený súbor. 28.08.2023 Prinášame záznam otvorenia Festivalu Bratania Slovanských Národov 2023. VIDEO 27.08.2023 K dispozícii je už aj YouTube video: 07.09.2023

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

V tomto článku nadväzujeme na náš starší článok o „čísle Človeka“: 666 – Magický kvadrát Žrecov. V článku je ukázaný príklad výpočtu „cifry života“ v nadväznosti na 9 základných povahových typov. Už sa nám viackrát stalo, že niektorí naši čitatelia sa akosi nevedia...

PRIVOLEBŇOVANIE

PRIVOLEBŇOVANIE

Názov sa môže zdať záhadný, ale má jednoduchú podstatu. Už „prihára“, teda už sa „privolebňuje“. Náš postoj ku jezuitskej volebnej matrici sme v minulosti vysvetlili, ale na všetko je potrebné sa pozerať adekvátne. Každý nový deň je stav novej Energie. Čo tým myslíme?...

HATTALOVA MATRICA

HATTALOVA MATRICA

Dlho, predlho sme hľadali, ale dlho sme nič nájsť nemohli. Ale nakoniec to prišlo – priateľom našej stránky sa podarilo zistiť, kto je zodpovedný za „likvidáciu“ Bukvice Slovienorusov-Rusínov a jej nahradenie cudzou latinkou. Už ani neprekvapuje, že za rozdelenie...

MENOOBLBOVANIE

MENOOBLBOVANIE

Zdalo by sa, že našinec sa už samostatne orientuje v spleti dnešných lákadiel, čím máme na mysli, že už vie na čo pozerať a rozumie tomu, čo vidí. Ukazuje sa však, že ostražitosti nikdy nie je dosť. Naši čitatelia nás upozornili na pripravované „menorečenie“. Je...

PÔVOD MIEN

PÔVOD MIEN

V minulých článkoch – ale najmä na seminároch Číslova – sme si už povedali o Jemnohmotných telách spojených s čakrami (J/H tiel je veľa druhov), resp. s ich frekvenčnými prejavmi, ktoré dnešná veda nazýva (bio)rytmy mozgu. Dnes si trochu viac priblížime jedno z týchto...

STRETNUTIE ZVOLEN

STRETNUTIE ZVOLEN

Uverejňujeme záznam stretnutia priaznivcov našej stránky, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku v meste Zvolen. Vopred ďakujeme všetkým účastníkom za hojnú účasť. Sme radi, že v našej krajine je stále dosť tých, ktorým nie je jedno kto sme a kde smerujeme – v zmysle...

VEKTOR ZDRAVIA

VEKTOR ZDRAVIA

Tradícia hovorí, že ak dom nie je postavený harmonicky s vibráciami Vesmíru, tak postupne zabíja v ňom bývajúcich. V dome, ktorý nezodpovedá Zlatému rezu sa vytvárajú stojaté vlny, ktoré „nekompatibilný“ objekt v našom Vesmíre postupne likvidujú. Ak sa z takéhoto domu...

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

Harmonizácia vyšších rytmov ohromným spôsobom posúva „časový rámec“ existovania človeka na druhej strane. Ale dosiahnuť takýto stav je v podstate prakticky – za daného stavu vedomia človekov – nemožné. Formovanie stabilných vyšších rytmov je oveľa zložitejšie ako v...

FORMY NESMRTEĽNOSTI 1

FORMY NESMRTEĽNOSTI 1

Tento článok nadväzuje na tému už zverejnených materiálov a látku, ktorú preberáme na seminároch Číslova a Metafyziky. Preto nepôjdeme do hĺbky detailov. Vychádzame z toho, že náš čitateľ pracuje na vlastnej Púti Duchovného Vývoja. Existuje viacero foriem opisu...

INFORMAČNÁ MATRICA

INFORMAČNÁ MATRICA

Oblasť Svetla môže pre mnohých predstavovať dosť záhadnú tému. Všetci akosi „vedia“, že „Svetlo“ je čosi dobré a „Tma“ je čosi zlé, ale ako to je s „Temnotou“? A je to vôbec tak – teda z bodu pohľadu Našej Kultúry? Nuž, pozrime sa na niektoré detaily trochu...

ARMAGEDDON 2

ARMAGEDDON 2

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa...

ARMAGEDDON 1

ARMAGEDDON 1

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po...

ČASOPRIESTOR

ČASOPRIESTOR

Čas a priestor sú kategórie, s ktorými sa stretávame už od narodenia. Preto sa u mnohých vyvinul dojem, že sú to absolútne kategórie Sveta, teda Vesmíru či Všehomíru ako takého. V skutočnosti sú to iba formy prejavenia sa pohybu častice, ktorú voláme Živatma. Ale...

ZÁZNAM SEMINÁRA PRAHA

ZÁZNAM SEMINÁRA PRAHA

Prvý Veľký, dvojdňový seminár po príchode z Turecka (18-19).03.2023, kde skupina našich beregíň prebrala a priniesla nám Našu Energiu Prechodu k Zlatému Vѣku. Odteraz a odtiaľto je prenášaná ku všetkým človekom. Deň Prvý (18.03.2023): Deň Druhý (19.03.2023):...

HORA SINAJ

HORA SINAJ

V jednej knihe z roku 1851 sa píše, že Rusíni oddávna nazývali dnešnú horu Vihorlat menom Sinaj. Taktiež mesto Snina sa ešte v časoch hromadného odchodu chudobných Slovákov do Ameriky v prvej polovici 20. storočia nazývalo Sina. Zaujímavé je aj to, že v maďarčine sa...

SVOJA MIERA

SVOJA MIERA

V tomto videu poskytujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré nám z času na čas v priebehu roka prichádzajú. V zásade teda ide o reakciu na niektoré udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali, a teda má skôr charakter aktívnej „reakcie“, nie útoku. Sme presvedčení, že tým...

BRATISLAVA (08-09).10.2022

BRATISLAVA (08-09).10.2022

Prinášame záznam seminára z Bratislavy z (08-09).10.2022. Predtým sme zaznamenali seminár v Banskej Štiavnici, ale zatiaľ sa nám nepodarilo odstrániť hluk spôsobený ventilátormi ohrevu, ktoré boli v sále pustené, a tak je zvukový záznam dosť nekvalitný. Prvý deň:...

VELESTUR NEOFICIÁLNE

VELESTUR NEOFICIÁLNE

Vieme, že existuje veľké množstvo rôznych vedných odborov. Ale ak princípy vedeckej práce vo všeobecnosti stoja na rovnakých, všeobecne uznávaných princípoch, tak prečo potom pokrok v jednej vednej disciplíne nerešpektuje (presnejšie doslovne ignoruje) iná vedná...

ZVYŠKY GIGANTICKÉHO STROMU

ZVYŠKY GIGANTICKÉHO STROMU

Na území obývanom Národom Slovѣnov je veľa zaujímavostí. Jednou z nich určite sú aj zvyšky gigantického stromu. O udalosti takéhoto druhu nám dali svojho času „vedieť“ aj vo filme Avatar. Nuž, môžete si vybrať. Oficiálna veda tvrdí, že tzv. „bazaltové skaly“ vznikli...

ĽAVÉ OKO

ĽAVÉ OKO

Na niektorých Veľkých seminároch zazvučal názov „Ľavé Oko“, ktorý sa ukázal niektorým našim čitateľom neznámy. V skutočnosti bol vysvetlený už na Veľkom seminári v Prahe koncom roku 2022. Fragment seminára s vysvetlením termínu „Ľavé Oko“ preto prinášame samostatne:...

BUKVICA TÁBOR – DOPLNENIE

BUKVICA TÁBOR – DOPLNENIE

Našim čitateľom prinášame záznam štvordňového seminára Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Je to seminár verzie Rána Svaroga, teda nie starej, ktorá bola v minulosti upravená (t.j. skreslená) pod krutou mocou Noci Svaroga. Netreba však na pre to ňu pozerať s nevôľou,...

ČAS ZMIEN

ČAS ZMIEN

Každý už neraz počul názov „Matrix“, či „Matrica“, ale väčšine sa pritom iba vybaví film Matrix a hotovo. Takto vyzerá dodržiavanie Konov Všehomíru mágmi. Oznámili nám ako nás riadia, a pritom málokomu došla podstata podanej informácie. Teda presnejšie, málokto si...