ZÁKLADY

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 4.

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 4.

POHYB NAHOR MUSÍ PREBIEHAŤ POSTUPNE A PO ROZMERNOSTIACH Prinášame dokončenie cyklu slovanských energetických čistiek meditáciou. Je to podobné, ako keď dostanete kľúče od auta a vychádzate na verejnú cestu. Vtedy už máte povinnosť poznať pravidlá cestnej...

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 3.

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 3.

JAV ENTROPIE Pokračujeme v našom úvode do práce s Jemnohmotným Svetom. Jestvuje jav Entropie. V podstate to je kyvadlo, ktoré sa kýve v rozmernostiach „-1...-9“ aj „+1...+9“. Čím vyššie sa nachádzame, tým menej sú výkmity badateľné. V ±9. rozmernosti...

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 2.

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 2.

VÝSTUPOM DO VYŠŠÍCH ROZMERNOSTÍ NADOBÚDAME PRÁVO PREHLÁSIŤ REÁLNOSŤ Od prvopočiatku postupujeme po Púti Duchovného Osvietenia (PDO). Máme však na výber prejsť do zápornej časti „-“, do kladnej časti „+“, alebo stúpať nahor. Vždy stojíme na krížnych cestách pred tromi...

PREDKOVIA, NIE BOHOVIA

PREDKOVIA, NIE BOHOVIA

Príchod nových poznatkov sa za posledné obdobie značne zvýšil. Stávajú sa nám známe skutočnosti, ktoré boli pred nami stáročia ukrývané. Ukrývanie malo jednu veľkú príčinu – trvalo nás udržať v nekonečnom, bludnom kruhu narodení a smrtí – v Samsáre....

SVETLO NOVEJ HRY

SVETLO NOVEJ HRY

Je čas pochopiť veľký Obraz, teda o čo dnes naozaj hráme. Už dávno nám je jasné, že v našom živote – ak ho chceme brať vážne – musíme nájsť odpovede na tri základné otázky: „Kto som?“; „Prečo som prišiel/šla na tento Svet?“; „Čo bude so mnou po Smrti?“. Kľúčové slovo...

KONY STAVBY SVETA

KONY STAVBY SVETA

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu. Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti...

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 1

ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 1

MNOHOROZMERNOSŤ REÁLNOSTÍ Tento materiál je zostavený podľa seminárov Slavianskej Beregine, Vedmy Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Cieľom jej metodiky je očistenie jemnohmotných štruktúr človeka – teda energeticko-informačná čistota jemnohmotných tiel,...

HYGIENA VEDOMIA

HYGIENA VEDOMIA

V druhej polovici októbra po prvý víkend novembra 2018 prebehli u nás štyri praktické semináre Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Všetci, ktorí sa seminárov zúčastnili si pootvorili dvere do Jemnohmotného Sveta. Tento Svet je pre väčšinu ľudí neznámy,...

NAŠI PARTNERI: