ZÁKLADY

NA NÁVŠTEVE

NA NÁVŠTEVE

Pre nedávnom sme navštívili štúdio YouTube-ového kanála SATANIRA. Z tejto návštevy vám prinášame záznam (https://www.youtube.com/watch?v=AD-y58topc8): Napriek „netradičnému“ názvu tohto kanálu – hoci zodpovedajúcemu realite dnešných dní – ide podľa nášho názoru...

ROZLIEVANIE PO KÔRE

ROZLIEVANIE PO KÔRE

Úvodný obrázok toho článku zobrazuje starú tibetskú knižnicu obsahujúcu obrovské množstvo kníh. Je ich také množstvo, že sotva možno predpokladať, žeby nejaký človek dokázal za celý život prečítať čo i len polovicu z nich... Môžeme predpokladať, že jednotlivé poličky...

DVA A DVA

DVA A DVA

Dá sa povedať, že ide o naozaj jednoduchú matematickú operáciu. Ale zdanie často klame. V danom prípade sa odvolávame na staršiu pieseň skupiny Elán, ktorú sme počúvali ešte za socializmu. V texte možno počuť: „dva a dva sú predsa štyri – tak ich to naučili“. A potom...

ŠKÁLA SMRTI

ŠKÁLA SMRTI

Život okolo nás je plný tajomstiev a záhad. Bežný človek sa zvyčajne nezaoberá rozdielom medzi nimi. Ba dokonca, často si myslí, že sa jedná o jedno a to isté. Nuž áno, hatlaninoví jezuiti/lingvisti/sloveni to presne tak aj chceli. Aby sme stratili možnosť priamo...

NEZNÁME ZNÁMO

NEZNÁME ZNÁMO

V našej Tradícii v tomto období slávime Sviatok Koľadu, ktorý dnešná spoločnosť pozná pod názvom zimný slnovrat. Od tohto dňa začína Jarilo Slnko silnieť a dni sa predlžovať. Preto tento sviatok ponímame aj ako príchod nového Slnka. Nové Slnko prináša nové Energie...

BUKVICA SVETLA

BUKVICA SVETLA

Vo videu sa zaoberáme tématikou nášho tradičného písomného systému. Písomný systém – a to platí pre všetky staré písomné systémy – slúži na pomenovanie všetkého, čo je okolo nás. Existuje iba to, čo má meno, čo nemá meno neexistuje. Každé vyslovené slovo nesie svoj...

POHRANIČNÍK

POHRANIČNÍK

Názov „pohraničník“ sme nevybrali náhodne. Ak by sme šli do významu cez Obrazy a predpokladali by sme Bukvicu, tak by očividne šlo o slovné spojenie po-hraniciach-nikto. Teda v latinke – keďže Hattalovi lingvisti úmyselne odobrali Obrazy – ide o výraz, že naše hranice...

STRETNUTIE V LESE

STRETNUTIE V LESE

Prinášame hodnotný krátkometrážny film s dnes veľmi aktuálnym odkazom. Video je zverejnené na platforme, ktorá nepodporuje Slovanov, ale do nejakej miery sú takéto materiály tolerované. Výhoda tohto média je iba tá, že je ľahko dostupné. Vzhľadom na obsah materiálu...

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

Pridávame ďalšie dobové texty pre tých čitateľov, ktorí hľadajú našu skutočnú minulosť, nie hatlaninovú verziu slovenov. V knihe Slovieni a Jozef II. sme uviedli etymologickú analýzu ruského samskritológa, ktorý sa zameral na etnonymy „Slovien“ a „Slovák“. Výsledok je...

KRUHOLET ČÍSLOVA

KRUHOLET ČÍSLOVA

Rieka Času plynie bez ohľadu na tých, ktorí sa nachádzajú v jej toku. Hoci ovládať čas sa zdá nemožné, naša Kultúra nám zanechala iný odkaz. Otázkou je iba to, kto má Myseľ pripravenú na vstup do tejto Rieky tak, že síce nenaruší tok jemu prislúchajúci, ale dokáže...

NAŠI PARTNERI: