SVIATKY

KUPALA 7525

KUPALA 7525

Tohto roku pripadá Sviatok Boha Kupalu na 8.7.2017. S radosťou môžeme oznámiť, že ho organizujú naši bratia Slovieni na Morave. Detaily si môžete prečítať priamo na ich stránke, ale hlavnú časť pre istotu prepisujeme: Srdečně zveme na oslavu svátku Boha Kupaly,...

LETNÝ DEŇ PERÚNA 7524

LETNÝ DEŇ PERÚNA 7524

Sviatok Letný Deň PERÚNA 7524 Ѿ С.М.З.Х. budeme sláviť 6.8.2016, t.j. v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 33. ХЕИЛѢТЪ 7524. Od oslavy prvého Sviatku Perúna už ubehlo niekoľko rokov. Akosi sme prestali dávať základné inštrukcie k priebehu...

SVIATKY V LETE 7524

SVIATKY V LETE 7524

Tohto Leta 7524 Ѿ СМЗХ budeme konečne sláviť oba dva hlavné Sviatky, t.j. Deň KUPALU aj Letný Deň PERÚNA. Sviatok KUPALU pripadá na 8.7.2016, sláviť ho budeme 9.7.2016, t.j. v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 7. ХЕИЛѢТЪ 7524. Miesto osláv...

DEŇ BOHA CHORSA

      V tomto Lete 7520 pripadá Sviatok Boha Chorsa na 23.-24. júna. Podľa nášho kalendára ide o 33. Vejliet, ale pretože náš deň začína o 18:00 a trvá do 18:00...

DEŇ LADY BOHORODIČKY

DEŇ LADY BOHORODIČKY

Podľa nášho, slovanského kalendára pripadá na 40. deň mesiaca Eliet Deň Lady Bohorodičky. Sviatok sa začína 20. mája o 18:00 a trvá do ďalšieho dňa, t.j. do 21. mája 18:00. V deň Lady Bohorodičky si vo všetkých Rodoch Svätej Rasy uctievajú Nebeskú Matku...

NAŠI PARTNERI: