UMENIE BOJA

METAFYZIKA BOJA

METAFYZIKA BOJA

Bojové umenia sa dnes tešia veľkej popularite. Dobre živené reklamy a americké filmy vytvárajú ilúziu boja, ktorá na obrazovkách vyzerá veľmi príťažlivo a hodnoverne. Následkom takýchto filmov prichádzajú najčastejšie mladí ľudia – ale nielen tí – do...

CHARAKTERNÍCTVO

CHARAKTERNÍCTVO

Hoci charakterníctvo je v našom ponímaní spájané výlučne s bojovníkmi, ktorí majú doslovne nadľudské schopnosti, nie je to ani zďaleka všetko. Môžeme dokonca povedať, že charakternícke umenie vo význame vojakov s nadľudskými schopnosťami je čo do obsahu...

V POLI AJ ODIN VOJAKOM

V POLI AJ ODIN VOJAKOM

Už sme si povedali o pochode polovice Rodov Ramových stúpencov na juh do Dravídie, takže nám ostáva si ešte povedať niečo o osude druhej polovice Rodov, ktoré sa vybrali na sever. V tom čase, ako Rama so svojimi ľuďmi začal pochod na juh sa druhá časť...

BRANNÁ MOC ORDY

BRANNÁ MOC ORDY

Ešte predtým, ako prejdeme k hlavnej téme nášho článku sa chceme poďakovať všetkým našim čitateľom, ktorí nám na základe našich článkov posielajú ďalšie informácie, ktoré v súvislosti s preberanými témami nájdu sami na internete. Neostáva nám nič iné...

BOJ NOŽOM

BOJ NOŽOM

Sľúbili sme si, že budeme prinášať aj tematiku bojového umenia. Pre našich čitateľov už určite nebude prekvapením, že umenie bojovať musí ovládať každý Slovan alebo Árijec. Iste, každý na úrovni svojho evolučného vývoja, ale dôležité je to, že ten, kto si na to...

KTO PORAZIL BAVOROV PRI BRATISLAVE ROKU 907?

      Mnohí si už zvykli pozerať sa na činy našich Predkov skrz optiku našich nepriateľov. Že ako to je možné? Keď sme pred časom priniesli informáciu o vysokopostavenom talianskom cirkevnom hodnostárovi,...

CHARAKTERNÍK – VOJAK PERÚNA

    Keď sme pred nejakým časom priniesli našej verejnosti fenomén charakterníkov, bol to ešte úplne neznámy pojem. No s postupom času sa následne objavovalo viac a viac...

NAŠI PARTNERI: