ČIERNE MÝTY

ČIERNE MÝTY O KATYNI 3. ČASŤ

ČIERNE MÝTY O KATYNI 3. ČASŤ

Počas uverejňovania tejto našej série o Katyni nám sem tam prišli aj dosť nečakané „rady“. V prvom rade nás upozornili, že to (zlí) Rusi pozabíjali (dobrých, samozrejme katolíckych) Poliakov. O tom, akí „dobrí“ sú Poliaci sa bude možno čoskoro dočítať v knihe z r....

ČIERNE MÝTY O KATYNI 2. ČASŤ

ČIERNE MÝTY O KATYNI 2. ČASŤ

V tomto článku pokračujeme v osvetľovaní problematiky, ktorá by sa mohla nazvať profesionálne očierňovanie Slovanov, v nami preberanej téme vo veci Katyne. Keďže dnes sa oficiálne k všeslovanskej myšlienke a akej takej spolupatričnosti otvorene vyjadrujú iba Rusi, tak...

MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA II.

Inštitút východných rukopisov Ruskej Akadémie Vied v Petrohrade je jeden z najbohatších archívov starých rukopisov. Unikátne materiály majú najmä v oddelení Centrálnej Ázie – málokde existuje taký fond rukopisov a tlačených kníh o Mongolsku – 8 000 rôznych rukopisných...

MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA I.

Keď Jonáš Záborský dokončil rukopis svojej knihy DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH v r. 1875, tak ešte nič netušil o žiadnych Mongoloch. Vo svojom diele spomína...

ČIERNE MÝTY O STALINOVI

ČIERNE MÝTY O STALINOVI

Stalin patrí medzi osobnosti, proti ktorým sa dlhodobo vedie informačná vojna. Pretože v tomto svete sa nič nedeje náhodne, priblížme si aj my niektoré stránky jeho pôsobenia. Stalin je jediný politik, za moci ktorého začali v krajine klesať ceny. Vďaka nemu...

ČIERNE MÝTY O RUSKU

ČIERNE MÝTY O RUSKU

Zo všetkých demokratických médií sa dennodenne vylieva množstvo špiny na všetko slovanské, najmä však na Rusko. Hoci vytvárajú dojem, že problém je v prezidentovi Putinovi, nedávno rusofóbi odkryli masky. Stalo sa tak v posledný májový týždeň 2015...

NAŠI PARTNERI: