Naša stránka nesie meno podľa Dŕžavy, ktorá podľa žiadnej oficiálnej učebnice dejepisu – pretože obsahuje históriu, nie dejiny – neexistuje, resp. nikdy neexistovala. Keď už raz o niečom nieto „overených“ správ, tak to niečo neexistuje. A vec je vybavená......