ZÁKLADY

MAHABHARATA A MY

MAHABHARATA A MY

Otázka spojitosti slovanskej a indickej Kultúry v zmysle spoločných tradícií a písomných pamiatok je dodnes pre mnoho ľudí principiálne neprijateľná. Ak už niečo pripúšťajú v zmysle spoločného dedičstva, tak nanajvýš to, že Árijci prišli kedysi...

OBRADY SVETLA

OBRADY SVETLA

Pred sebou máme čo nevidieť ďalší z našich tradičných, veľkých sviatkov – Letný Deň Perúna 7526. Sme naozaj radi, že naši ľudia – potomkovia našich slávnych Predkov – sa už skutočne, viditeľne prebúdzajú. Tohto roku na oslavách sviatku Kupalu 7526 na Morave to už...

STAROVERCI

STAROVERCI

Názov Staroverec je dnes veľmi často nesprávne chápaný. Základ názvu tvorí reliktný koreň „STAR“, ktorý – pri znalosti Staroslovienskej Bukvice – dešifrujeme ako ST+AR. Z Obrazov slov dostaneme SlovoTvrdo + AR. Príponu –ÁR používame ako indikátor, že ide...

PIATA DIMENZIA

PIATA DIMENZIA

V poslednom čase sa objavuje v dostupe zvýšený počet materiálov na tému „piatej dimenzie“. Keďže sa v tejto otázke na nás obrátili aj niektorí z našich čitateľov, rozhodli sme sa venovať tejto problematike trochu viac pozornosti. Túto tému sme sa...

ZÁPOVEDE ČÍSLOBAGU

ZÁPOVEDE ČÍSLOBAGU

Čísloboh je Múdry, Vyšný Boh riadiaci tok Rieky Času, a zároveň Boh Ochranca Da’Árijského Kruholetu a rozličných žrecovských systémov Slovansko-Árijského letopočtu. V ľavej ruke drží Čísloboh meč nasmerovaný ostrím nadol, čo symbolizuje trvalú obranu...

TAJOMNÉ PODZEMIE

TAJOMNÉ PODZEMIE

27. septembra 1984 koľskí geológovia vŕtali veľmi hlboký vrt. Zrazu na ich veľké prekvapenie začali zo zeme vychádzať veľmi zvláštne zvuky. Bol to akýsi rykot, krik alebo dokonca niečo ako telegrafická správa. Prekvapenie bolo o to väčšie, že vrt dosiahol hĺbku...

MAGICKÉ SÚVISLOSTI

MAGICKÉ SÚVISLOSTI

Tento článok možno považovať za voľné pokračovanie článku, ktorý sme už uverejnili. Hneď na úvod zdôrazňujeme a opakujeme, že naša stránka – a teda ja všetky materiály na nej – je určená pre našich ľudí, t.j. pre potomkov Slovienov, ktorí si vážia svojich Predkov....

INDUIZMUS

INDUIZMUS

Niektorí možno hneď povedia, že už v názve máme nesprávnu formuláciu – veď predsa každý vie, že učenie na území Indie sa nazýva hinduizmus. Ale nejde o žiadny omyl – názov je taký aký je úmyselne. Veď existuje India, nie Hindia. Industan je územie, ktoré...

NAŠI PARTNERI: