OBRAZY RODNEJ VIERY

MAHABHARATA A MY

MAHABHARATA A MY

Otázka spojitosti slovanskej a indickej Kultúry v zmysle spoločných tradícií a písomných pamiatok je dodnes pre mnoho ľudí principiálne neprijateľná. Ak už niečo pripúšťajú v zmysle spoločného dedičstva, tak nanajvýš to, že Árijci prišli kedysi...

OBRADY SVETLA

OBRADY SVETLA

Pred sebou máme čo nevidieť ďalší z našich tradičných, veľkých sviatkov – Letný Deň Perúna 7526. Sme naozaj radi, že naši ľudia – potomkovia našich slávnych Predkov – sa už skutočne, viditeľne prebúdzajú. Tohto roku na oslavách sviatku Kupalu 7526 na Morave to už...

STAROVERCI

STAROVERCI

Názov Staroverec je dnes veľmi často nesprávne chápaný. Základ názvu tvorí reliktný koreň „STAR“, ktorý – pri znalosti Staroslovienskej Bukvice – dešifrujeme ako ST+AR. Z Obrazov slov dostaneme SlovoTvrdo + AR. Príponu –ÁR používame ako indikátor, že ide...

PRENOS VEDOMIA

PRENOS VEDOMIA

Je veľa vecí, ktorými sa ľudia civilizácie nechcú zapodievať. Teraz máme na mysli civilizáciu ako technokratickú kategóriu, ktorá stojí proti Kultúre. Jednou z takto „populárne“ ignorovaných vecí je SMRŤ. Ako všetky staré národy, aj my Slovania, máme svoj pohľad na...

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

„NÁŠ LETOPOČET NIE JE VIAZANÝ ANI SO SLNKOM, ANI SO ZEMAMI, ANI S LUNAMI, ANI S HVIEZDAMI, ALE SO ZÁKONMI TVORCU JEDINÉHO. LEBO SLNKÁ, ZEME I LUNY ZRÝCHĽUJÚ I SPOMAĽUJÚ SVOJ CHOD, ALE ZÁKONY TVORCU JEDINÉHO SÚ NEMENNÉ A NA ICH DODRŽIAVANIE DOZERÁ ČÍSLOBOH, KTORÝ JE...

NAŠI PARTNERI: