NAŠI PREDKOVIA

ZÁPOVEDE ČÍSLOBAGU

ZÁPOVEDE ČÍSLOBAGU

Čísloboh je Múdry, Vyšný Boh riadiaci tok Rieky Času, a zároveň Boh Ochranca Da’Árijského Kruholetu a rozličných žrecovských systémov Slovansko-Árijského letopočtu. V ľavej ruke drží Čísloboh meč nasmerovaný ostrím nadol, čo symbolizuje trvalú obranu...

ZÁPOVEDE TARCHA

ZÁPOVEDE TARCHA

Tarch Dažďbog Perúnovič je Bohom-Ochrancom Prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbogom preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Roda Nebeského Deväť Santií (Kníh). Tieto Santie – ktoré sú napísané Prastarými Runami – obsahujú Sväté Prastaré Védy,...

ODIN

ODIN

ZÁPOVEDE Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu.Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu.Naučte sa všetky umenia...

ZÁPOVEDE STRIBAGU

ZÁPOVEDE STRIBAGU

Duchom naplnený Rodinný Zväzok posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými.Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho.Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa...

ZÁPOVEDE LADY

ZÁPOVEDE LADY

Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej.Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nepozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť...

ZÁPOVEDE PERÚNA

ZÁPOVEDE PERÚNA

Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše.Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú...

ZÁPOVEDE SVAROGA

ZÁPOVEDE SVAROGA

Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade.Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná.Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského.Uctievajte si tri dni...

ZÁPOVEDE RAMCHATA

ZÁPOVEDE RAMCHATA

Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav).Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta.Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí.Nechoďte za Tmou, ale choďte za...

ZÁPOVEDE PRVOPREDKOV

ZÁPOVEDE PRVOPREDKOV

V mnohých Rodoch sa od pradávna vzdávala úcta po Krvi a Duchu najbližším Nebeským Bohom, ktorí vždy prichádzali na pomoc bielym ľuďom vo všetkých tých krajoch Midgard-Zeme, kde žili Rody Veľkej Rasy. Ako hovoria prastaré Záznamy a Podania, v tých...

NAŠI PARTNERI: