DEJINY

PÚŤ PRAVI SLOVIENOV

PÚŤ PRAVI SLOVIENOV

Nastal čas nielen hovoriť, ale aj prakticky sa navraciať k Tradíciám našich Prѣdkov. Sme Slovieni, tí istí Slovieni, o ktorých hovorí Povesť Dávnych Čias (PVL). Hoci dnes mnohí tvrdia, že Slovieni žili iba v okolí dnešného Nižného Novgorodu v Rusku...

KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE

KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE

Pokračujeme v našom cykle o Bukvici, je však potrebné si najskôr ozrejmiť kto sme a kam ideme. Dnes sa nás snaží veľa všakovakých „národovcov“ presvedčiť, aby sme sa spájali... ale s kým? Vari sme stratili pamäť? Princípy konania a pôsobenia ľudí –...

SLOBODNÝ VYSIELAČ CS

SLOBODNÝ VYSIELAČ CS

Prinášame záznam vysielania Českého slobodného vysielača na tému „Živý Človek“, ktorého sme sa zúčastnili. Upozorňujeme na zaujímavosť ohľadom vnútených opatrení súvisiacich s Korona vírusom. Súd v Čechách tento týždeň uznal tieto opatrenia za protizáonné....

STAVBA SVETA II.

STAVBA SVETA II.

pokračovanie Pod Stavbou Sveta ponímame štruktúru všetkých Vesmírov, Svetov, paralelných Vesmírov, všetkých Rozmerností a Rozmernostných štruktúr, všetkých Reálností a vôbec všetkého, čo vo „Vesmíre“ okolo nás existuje. Zároveň myslíme „našu“ Stavbu...

STAVBA SVETA I.

STAVBA SVETA I.

Čisté Znanie umožňuje Človeku nájsť odpoveď na všetky otázky. V minulosti bolo systematicky upravované, ale túto minulosť – ktorú tradične menujeme Noc Svaroga – sme už prekonali. Chceme alebo nechceme, zmeny pokračujú, ešte ani zďaleka neskončili, presnejšie, ešte...

AKO ĎALEJ 35

AKO ĎALEJ 35

V tomto týždni sme sa zúčastnili ďalšieho pokračovania relácie Ako ďalej, časť 35 na Slobodnom vysielači. Ukázalo sa, že Slobodný vysielač už nemá umožnené vysielať cez kanály YouTube – je známe, že toto médium patrí slobodomurárom – teda pravdepodobne nebudete...

UČITELIA A UČITELIA 2

UČITELIA A UČITELIA 2

predchádzajúca časť Už sme viackrát zdôraznili, že našu misiu – prezentovanú našou stránkou – treba chápať ako smerovú tabuľu vedľa cesty. Trochu sa síce teraz vraciame k určitej sumarizácii, ale to kvôli tomu, aby si naši noví návštevníci vedeli ľahšie utvoriť...

UČITELIA A UČITELIA

UČITELIA A UČITELIA

V poslednej dobe sa ako huby po daždi vynára množstvo učiteľov slovanstva, pričom zdroj ich poznania často nie je jasný. Na tomto mieste nechceme posudzovať toho či onoho „učiteľa“, ale vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa ich ukazuje veľa, tak je potrebné...

AKO ĎALEJ 26-27-28

AKO ĎALEJ 26-27-28

Prinášame vám záznam prvej časti relácie venovanej Kopnému Právu. Cieľom by malo byť – z nášho pohľadu – vyšpecifikovanie funkčnej metódy ako sa vrátiť k spoločnej vláde Národa Slovienov. Dnes je potrebná skutočná orientácia v problematike, lebo sme už...

LÁSKA AKO CIEĽ

LÁSKA AKO CIEĽ

All-focus Mnohým z nás sa zdá nespravodlivé, ak nám dennodenne podávajú pozitívne informácie o „krásnom“ Kresťanstve a „zlom“ Pohanstve. Akosi to nie je vyvážené. Majú plné ústa rečí o spravodlivosti a rovnoprávnosti, ale tá je očividne ponímaná iba...

NAŠI PARTNERI: