DEJINY

LÁSKA AKO CIEĽ

LÁSKA AKO CIEĽ

All-focus Mnohým z nás sa zdá nespravodlivé, ak nám dennodenne podávajú pozitívne informácie o „krásnom“ Kresťanstve a „zlom“ Pohanstve. Akosi to nie je vyvážené. Majú plné ústa rečí o spravodlivosti a rovnoprávnosti, ale tá je očividne ponímaná iba...

ZASĽÚBENÁ ZEM

ZASĽÚBENÁ ZEM

Až príliš často počúvame, že všetko je už dávno a spoľahlivo zapísané, a že teda zbytočne si vymýšľame všakovaké nezmysly o Slovanoch ako takých. Všimnite si iba to, že väčšina takýchto zdrojov hovorí o Slovanoch v tretej osobe – teda pre nich...

NAŠI PARTNERI: