PÍSOMNÍCTVO

EXPERTÍZA VELESOVEJ KNIHY

EXPERTÍZA VELESOVEJ KNIHY

O Velesovej knihe sme už v minulosti písali a neraz ju aj spomínali. Prečo dodnes „nedáva spať“ mnohým kritikom našej Kultúry? Určite na to majú dobrý dôvod. Za socializmu nám hovorievali „Boh neexistuje – musíme proti nemu bojovať“. Načo by rozumný človek bojoval –...

VELESOVA KNIHA

VELESOVA KNIHA

Spievajme že na slávu otcom a matkám našim,lebo to oni učili nás ctiť Bohovi viedli nás po Pravej púti za ruku.I šli po tejto púti ďalej spoliehajúc sa iba na seba.My sme Ruskí Slovania, spievajúci Bohom Slávu.Preto nás aj volajú Slovania. Ak sa pozrieme na šestnástu...

BOJANOV HYMNUS

BOJANOV HYMNUS

Ako zvyčajne, pred prechodom k samotnej dnešnej téme si zopakujme určité súvislosti, ktoré vplývajú z toho, čo sme už dávno uverejnili na našich stránkach. Materiálu je tu dnes už hodne, takže môže sa stať, že ten, kto objavil našu stránku len nedávno sa už...

OBRAZNÉ MYSLENIE

OBRAZNÉ MYSLENIE

Touto témou sa dostávame k samotnej podstate pochopenia slovanského ponímania Sveta. Skôr než prikročíme k samotnej téme zopakujme si, čo to je vlastný názor a čo zdravomyslie a či je vôbec možné sa pomocou vlastného názoru dopracovať...

SILA POZNANIA SLOVIENOV

SILA POZNANIA SLOVIENOV

Ako hovorí prastaré príslovie, kto nepozná vlastnú minulosť, nemá žiadnu budúcnosť. Ako už mnohí začínajú vidieť, nič z toho, čo proti nám urobili nebolo náhodné. O obrovskej sile, ktorá je uložená v našom pôvodnom písme, Staroslovienskej Bukvici,...

SLOVANSKÉ PÍSOMNÍCTVO

SLOVANSKÉ PÍSOMNÍCTVO

Cieľom a úlohou našej stránky je prinášať naspäť poznanie Predkov všetkým potomkom Veľkej Rasy, ktorým nie je ľahostajný vlastný pôvod a vlastní Predkovia. Rozsah dedičstva Predkov ide ďaleko za všetky očakávania, ktoré boli známe v prostredí v ktorom...

NAŠI PARTNERI: