METAFYZIKA

SLOVIENSKE ROZPRÁVKY A POVESTI

SLOVIENSKE ROZPRÁVKY A POVESTI

Pre skutočných záujemcov o našu minulosť sme pripravili ďalšiu knihu, z ktorej prvé výtlačky už budú čo nevidieť k dispozícii. Distribúciu však – z technických dôvodov – zahájime až po Veľkých seminároch, pretože organizačné záležitosti súvisiace s prípravou a...

VEĽKÉ SEMINÁRE APRÍL 2024

VEĽKÉ SEMINÁRE APRÍL 2024

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! VEĽKÝCH SEMINÁROV SA MÔŽU ZÚČASTŇOVAŤ IBA TÍ, KTORÍ PREDTÝM UŽ NAŽIVO ABSOLVOVALI ÚVODNÝ (ZÁKLADNÝ) SEMINÁR! UPOZORNENIE: Na účet nášho združenia NEPOSIELAJTE vopred žiadne peniaze! Príspevok za seminár môžete uhradiť pred začiatkom seminára v...

ROBME ASPOŇ NIEČO

ROBME ASPOŇ NIEČO

Téma tohto článku je dosť špecifická a trochu dlhšia, ale počas prípravy materiálov sa ukázalo, že treba čo-to pripomenúť aj z iného „rožku“. Na úvodnom obrázku vidíme výrez detailu z mapy zverejnenej r. 1491 kardinálom Nicolasom Cuzom. Takto je publikovaná v knihe...

METAFYZIKA PREŠOV

METAFYZIKA PREŠOV

Pozývame Vás na základný seminár Metafyziky pre Život v Prešove 25.-26.05.2024. Prihlasovať sa môžete na mail: ke.seminar@seznam.cz TEŠÍME SA NA SPOLOČNÚ PRÁCU! 25.03.2024

ČAS PREMIEN

ČAS PREMIEN

V Biblickom projekte je zachytená informácia o konci jeho pôsobenia, resp. vlády. Okrem iného sa tam píše, že „prví sa stanú poslednými a poslední prvými“. Nuž, je to presne tak, Časopriestor sa transformuje do tohto stavu. Teda materiálny Svet okolo nás, pretože na...

KRÍŽOVÁ SILA

KRÍŽOVÁ SILA

Nastal čas učiniť ďalší krok v osvojovaní si Dedičstva Našich Prѣdkov. Vopred však zdôrazňujeme, že ide o ŽIVÚ informáciu, t.j. o takú, ktorou sa zaoberáme NAŽIVO na našich seminároch Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Ide najmä o to, že tématika je už tak pokročilá, že...

NA NÁVŠTEVE

NA NÁVŠTEVE

Pre nedávnom sme navštívili štúdio YouTube-ového kanála SATANIRA. Z tejto návštevy vám prinášame záznam: Napriek „netradičnému“ názvu tohto kanálu – hoci zodpovedajúcemu realite dnešných dní – ide podľa nášho názoru o dobrých chlapcov, naozaj hľadajúcich vlastné...

ROZLIEVANIE PO KÔRE

ROZLIEVANIE PO KÔRE

Úvodný obrázok toho článku zobrazuje starú tibetskú knižnicu obsahujúcu obrovské množstvo kníh. Je ich také množstvo, že sotva možno predpokladať, žeby nejaký človek dokázal za celý život prečítať čo i len polovicu z nich... Môžeme predpokladať, že jednotlivé poličky...

PRVOBYTNÝ JAZYK

PRVOBYTNÝ JAZYK

Jazyk, ktorý dnes používame – ako je nám už známe – je už čo do svojej podstaty umelo vytvorený, ba dokonca ho naši Prѣdkovia v minulosti AJ PRIAMO nazvali hatlaninou. Znamená to, že im nebolo jedno, či my, ich potomkovia, budeme túto informáciu mať, alebo ostaneme...

NAŠI PARTNERI: