PRÍRODA

AKÁ JE MIDGARD ZEM?

AKÁ JE MIDGARD ZEM?

Už sme priniesli niekoľko pohľadov na miesto, kde všetci žijeme – našu Zem. V našej tradícii ju nazývame Midgard-Zem. Dnes si spojíme tieto pohľady a porovnáme ich s tými, ktorými nás už od detstva kŕmia. Ako zvyčajne, tieto riadky nie sú určené pre...

PLOCHÁ ZEM II.

PLOCHÁ ZEM II.

...predchádzajúca časť Aj druhé bunky majú také isté kupoly, aj keď môžu mať viac Sĺnk – prípadne žiadne – viac alebo menej árch. V iných bunkách vôkol nás môže byť iná úroveň existencie, iný pomer kyslíka a ďalších plynov v atmosfére, iná fauna...

PLOCHÁ ZEM I.

PLOCHÁ ZEM I.

Dnešný článok je voľným pokračovaním toho, čo sme už na našej stránke neraz uverejňovali. Určite každý – kto sa zapodieva myslením namiesto dogiem – sa zaujíma o to, kde vlastne žijeme. Realita však nie je naivita – presnejšie naivita je príznakom „spokojného“...

STARÝ KOCÚR

STARÝ KOCÚR

Každému vnímavému človeku je jasné, že na Zemi žijú okrem ľudí – a samozrejme neľudí – aj zvieratá. Sú také, ktoré sú na Zemi pôvodné, ale aj také, ktoré boli na ňu prinesené v dávnej minulosti. Známou vlastnosťou mysliacich bytostí je, že vidia vo všetkom určitú...

SAKRÁLNY KRYM

SAKRÁLNY KRYM

Prinášame vám ďalší článok z pera priateľov našej stránky, tentoraz z Krymu. Naši priatelia sa zúčastnili expedície na neobyčajné miesta Krymu, ktorú organizoval profesor Čudinov. Článok podáva pohľad na minulosť Krymu z pohľadu profesora Čudinova:...

SVÄTÁ VODA

SVÄTÁ VODA

Neraz nám zasielate rôzne otázky ako prakticky pripraviť to či ono, aké rozprávky čítať našim deťom a vôbec ako prakticky prinavracať samým sebe Prastarú Kultúru našich Predkov. A sú to naozaj správne otázky. Hoci času naozaj nieto nazvyš, vynasnažíme sa...

RAKÚŠANIA DRANCUJÚ VEĽKÚ FATRU

RAKÚŠANIA DRANCUJÚ VEĽKÚ FATRU

Tento článok patrí k témam, o ktorých sa píše veľmi ťažko. Nie preto, lebo by bolo ťažké nájsť dosť podkladov dokonca na internete, ale preto, lebo ukazuje smutné fakty, ako sa zaoberajú naše štátne orgány toľko proklamovanou ochranou Prírody. Predtým než...

NAŠI PARTNERI: