BEREGIŇA

13. októbra 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

S blížiacim sa termínom seminárov Vedmy Nadeždy nám začínajú prichádzať niekedy aj zvláštne maily. Zvláštne v tom zmysle, že niektorí odosielatelia nie celkom obsiahli dôvod organizácie seminárov v našej krajine, presnejšie ich organizácie ako takých vôbec.

Hlavným cieľom seminárov je sprístupnenie nášmu Národu Slovienov naše vlastné, prastaré poznatky o Stavbe Vesmíru – presnejšie tej časti Astrálu, ktorá nás obklopuje, a ktorá vytvára Veľkú, alebo inak nazývanú aj 12-rozmernú Hru. 12-rozmerná ju nazývame preto, lebo je zostavená z dvanástich rozmernostných štruktúr, pričom priestorové rozmernosti od 1. po 9. sú delené, t.j. majú kladnú aj zápornú časť.

Každý človek má svoju vlastnú energetickú štruktúru jemnohmotných tiel – okrem materiálneho tela, ktoré každý dobre pozná. V energetickej štruktúre našich tiel je množstvo energetických uzlov, pre ktoré sa zaužíval názov Čakry. Je ich veľké množstvo, ale v prípade Duchovného vývoja sa koncentrujeme na tie, ktoré sú umiestnené stĺpcovito nad sebou. A tak v materiálnom tele pracujeme so siedmymi čakrami. Naša prirodzená, pôvodná štruktúra je však 16-rozmerná.

Aby sme mohli jestvovať v Astrálnom priestore ktorý nás obklopuje, tak veci sú zariadené tak, že energetický systém nášho tela je práve cez čakrový systém prepojený na priestorové, rozmernostné štruktúry Jemnohmotného Sveta (J/S). Takto sme cez čakry prepojení na J/S, teda na tú časť Astrálu, ktorá nás obklopuje, v ktorej žijeme. Cez tento hlavný čakrový systém k nám prichádza aj naša Životná energia.

V termínoch Rána Svaroga je Človek bytosť, ktorá má Telo, Dušu, Ducha, Živatmu a vlastný kanál výstupu do J/S. Životná úloha každého Človeka je vystúpať so svojou Živatmou nahor po svojom energetickom kanály tak, aby došiel do 12. čakrálnej a rozmernostnej štruktúry a cez východ z 12-rozmernej Hry – nazývaný Prav – vystúpil z Hry a zaujal svoju domovskú, 16-tu rozmernostnú a čakrálnu štruktúru. Túto púť nazývame Duchovný Vývoj.

Z Hry vystúpiť musíme, pretože pred dávnymi časmi sme do nej vstúpili práve preto, aby sme v nej nazbierali skúsenosti a vrátili sa do Centra kde nás už dávno očakávajú aj s touto novou životnou skúsenosťou. Je to univerzálne Pravidlo celého Vesmíru.

Životná skúsenosť každej aj jednej Živatmy je nenahraditeľná, pretože okamžite po svojom príchode ju plne odovzdá a všetky ďalšie Živatmy zrodené v Centre už vychádzajú aj s touto novou skúsenosťou a vstupujú do iných Hier, ktorých je nekonečné množstvo. A vrátená Živatma postupuje ďalej vo vývoji – zakladá svoj vlastný Vesmír.

Vo výstupe nahor nám bráni ťažký, energetický negatív, skrz ktorý nielenže nemôže naša Živatma vystúpiť nahor, ale dokonca ani len nevidíme skutočný stav vecí, teda ani nechápeme kde sa nachádzame.

A ak nepoznáme cestu – presnejšie ani len nepodozrievame, že nejaká existuje – tak ostávame uviaznutí v Hre, čo sa tradične vo védických termínoch nazýva Samsára. Rodíme sa a zomierame dookola tak, aby iné, parazitické bytosti mohli z nás sťahovať a využívať našu životnú energiu, ktorú dostávame právom narodenia sa, pretože máme Živatmu. Žiadne iné bytosti – okrem tých, ktoré majú Živatmu – nedostávajú z Vesmíru žiadnu Životnú energiu. Nemajú na to proste Právo.

Veľká, t.j. 12-rozmerná Hra obsahuje nie iba našu Zem, ale celý systém planét, pravdepodobne i galaxií. Ale okrem umiestnenia v Hre musíme vedieť aj to, že existuje energetický cyklus, ktorému podliehame. Tento cyklus poznáme pod názvom Deň a Noc Svaroga. Je čas, kedy je naše vedomie plne aktivizované a mozog pracuje na 100%, ale je aj také obdobie, v ktorom nám mozog pracuje na 3-5%. Stav zatemnenie Vedomia nazývame Noc Svaroga, pričom práve z takéhoto obdobia sme vyšli a svitlo Ráno Svaroga.

Takýchto Dní a Nocí Svaroga sme v Hre zažili už množstvo, ale táto posledná sa vyvinula inak ako predošlé. Naši Žreci v minulosti vytvorili biorobotov, bytosti v anabióznom režime, ktorých úlohou bolo uchovať naše poznanie počas noci Svaroga. A – samozrejme – po príchode Rána Svaroga nám všetko naše – kľúčové slovo je naše – Znanie prinavrátiť. Tieto bytosti v anabióznom životnom režime boli vytvorené v 12-rozmernej Hre – teda NEMAJÚ Živatmu – ale mimo našej Zeme. Tu boli v minulosti privezené. Aby boli na prvý pohľad odlíšiteľné od nás (aj aby sme s nimi nevstupovali do sexuálnych vzťahov), tak dostali žltú a čiernu farbu, aj ich životný cyklus trval cca 30 rokov. Vplyvom činnosti Sivého národa – ktorý prišiel na Zem roku 1748 od UMHCH, – sa veci začali tentoraz vyvíjať úplne inak. Žltí a čierni – ale najmä žltí – si naše poznatky ponechali, ba prevzali ich a začali používať proti nám. To je to, čoho výsledky dnes vidíme všade okolo seba. A situácia je ešte o to horšia, že sa objavili – práve kvôli porušovaniu Konov Rita – aj Zmeskovia. Treba však vedieť, že tieto bytosti nemajú Živatmu, boli vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry. Ale každá Hra raz skončí – a o to skôr taká, ktorá dávno prestala plniť svoju funkciu, t.j. prestali sa z nej vracať Živatmy do Centra tvorby Živatiem.

Hoci tvárne bytosti nemajú Živatmu, štruktúru energetických tiel majú. Ale zatiaľ čo u nás je rozširovanie vedomia proces, v ktorom Živatma stúpa nahor po Zlatej Púti Duchovného Vývoja – teda vystupuje do stále vyššej a vyššej rozmernostnej a čakrálnej štruktúry – u tvárnych bytostí do týchto vyšších čakrálnych a rozmernostných štruktúr vystupuje iba koncentrovaná energia. My už vieme, že každá energia pri takej koncentrácii, ktorá presiahne kritické množstvo má vlastnosť nadobúdania vedomia samoexistencie, takže účinky takéhoto výstupu dosahujú a ovládať nás dokážu. Ale pretože tvárne bytosti – vrátane Zmeskov – nemajú Živatmu, tak ich výstup nahor je definitívne obmedzený – striktne limitovaný – iba po ±9. čakrálnu a priestorovú rozmernosť, ale ani tu z nich nevystúpi zďaleka každý. Vystúpiť vyššie je pre nich proste nemožné – toto je náš Vesmír a je „konštruovaný“ pre naše „parametre“. Ale ak udržiavajú nás v priestore energetického septiku – t.j. 1.-3. čakra – tak majú v podstate absolútnu kontrolu. To však len dovtedy, kým sa porobený národ neprebudí. O týchto našich skutočných možnostiach vzhľadom na náš potenciál sme už písali. Všetko závisí od Konov Stavby Sveta.

Jedinou prekážkou, ktorá nám bráni vystúpiť nahor, do vyšších čakrálnych a rozmernostných štruktúr je náš negatív. Preto najdôležitejšou vecou, ktorú potrebujeme zvládnuť je odstraňovanie negatívu. Toto sa dá dosiahnuť skrz čistky a meditácie – a to je práve to, čo nás prišla naučiť vedma Nadežda. Je to naše prastaré umenie, ale vplyvom pádu Hry do nižších rozmerností sme tieto poznatky stratili. Pomocou čistiek a meditácií – vrátane najúčinnejšieho nástroja bojovej mágie: preklínania – sme schopní opäť nadobudnúť nad svojim životom kontrolu. Treba tu však poznatky, prístupy do J/S, ale najmä konať, konať, konať!

Nebudeme živiť ilúzie a rovno prehlasujeme, že naivnou kresťanskou „politikou lásky“ sa z tohto septiku dostať nedá. Proti nám nestoja naivní Ježiškovia, proti nám stoja najsilnejší čierni mágovia Sveta. Sú to spravidla bytosti bez Živatiem, takže ak sa oslobodíme spod ich kontroly, oni, paraziti, zahynú. Pre nich sa to stáva otázkou života a smrti, pre nás otázkou prežitia a splnenia svojej povinnosti návratu do Centra, kde nás už dávno čakajú. Ide iba o to, aby sme sa prebudili, aby sme začali tvoriť naše programy a preklínaním ničiť ich – nám nepriateľské – z 10-11-12 rozmernosti. Tam nikdy nedosiahnu. Oni tam VÔBEC NEDOKÁŽU EXISTOVAŤ, je to pre nich smrtiace prostredie. Sú to bytosti Temna, nie Svetla.

Astrál už oznámil, že 12-rozmerná Hra bude ukončená – veď nič netrvá večne. Inými slovami, čo nevidieť príde deň a noc – a Veľká Hra prestane existovať. Všetci, ktorí sú v nej uchytení na čakrách 1-9 tam ostanú – áno, aj človekovia. Lebo komu stačí napríklad športový sex a pôžitkárske materiálne blahá, ten je pevne ukotvený v rozmernostiach 1-3. Ale človekovia bývajú často uchytení vo vyšších rozmernostiach, a to najmä v Matriciach Egoista a Spotrebiteľ. To sú tí, ktorí všetko posudzujú len z pohľadu svojej výhody a vyberajú všetko ako praví spotrebitelia – čo najmenej dávať iným, čo najlacnejšie dostávať od iných a čo najlepšie a najdrahšie dostávať pre seba. Je to ťažko rozpoznať, ale je to veľmi rozšírený jav.

Na začiatočníckych seminároch sú všetci účastníci, človekovia, priamo vedení a naša Živatma tam po prvý raz – pod riadením Vedmy – vystupuje do 16. rozmernosti, do našej domácej rozmernosti. Na prvom seminári zároveň sú všetkým účastníkom totálne vyčistené – vymenené za etalónové – všetky čakrálne a rozmernostné štruktúry. Takto sa dostávame do východiskového stavu. Okrem toho sú všetkým ženám vystavené oberežné kruhy.

Preto nutnou podmienkou každého účastníka Veľkého seminára je absolvovanie Začiatočníckeho seminára. Sú individuálne prípady, že niekto sledovaním seminárov cez internet sa dokáže – najmä opakovaním – podľa tejto metodiky tiež nastaviť do etalónového stavu, ale NIKTO INÝ nič také pre vás nemôže urobiť. Niet za to náhrady.

Hoci – ako sme povedali – môžu existovať ojedinelé výnimky, na Veľký seminár by už mali prichádzať iba takí, ktorí mali v minulosti nastavené etalónové hodnoty čakrálnych a rozmernostných štruktúr a boli vydvihnutí do 16. čakrálnej rozmernosti. Ide o to, že ak tieto parametre neexistujú, tak energie, ktoré prechádzajú účastníkmi veľkého seminára nemôžu prechádzať v plnej miere. Na Veľkom seminári Astrál vždy rieši úlohy daného národa – na našom území Slovienov – a nato je potrebná ohromná energia, pretože tvoríme programy pre náš Národ v J/S, ničíme ich programy a požadujeme kompenzácie za to, čo nám urobili.

Ak by sme sa vrátili k spomínaným mailom, tak vidíme, že niektorí nadobudli dojem, že Vedma Nadežda tu prišla ako zázračná liečiteľka. Teda v štýle „zaplatím a vyliečim sa“. Hoci Nadežda naozaj dokáže aj také veci, toto nie je účelom jej seminárov. Číňania majú výstižné príslovie (vieme že aj tak všetko pochádza od našich Prѣdkωv): „Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Nauč ho loviť ryby a nasýtiš ho na celý život“. Doba je taká, že nám už nepostačia krátkodobé riešenia. Hra onedlho skončí a nám treba vedieť čo robiť. Aby sme boli presnejší – nie iba vedieť, ale najmä konať. My, Človekovia.

V súvislosti s touto témou treba vyjasniť ešte jednu záležitosť. Vedma Nadežda má skupinu Beregíň, ktorých – ako oznámila – je zatiaľ šestnásť. Tieto beregine sú jej najbližšie spolupracovníčky, akési jej „pravé ruky“. Ten najdôležitejší fakt s nimi spojený je ten, že všetky sú napojené na Nadeždin Kanál spojenia s J/S, presnejšie na Kanál Školy v Astrále. Pravdou je, že miera prejavenia energií u každej z nich je iná, pretože na prácu s Vysokými energiami si treba zvyknúť. Niektorá to zvládne skôr, iná neskôr. Skôr alebo neskôr však každá jedna z nich nadobudne plnú silu a možnosti poskytované Školou v Astrále, ktorá je Škola našich Prѣdkωv. Aby sme to zjednodušili, sú to najbližšie spolupracovníčky Vedmy Nadeždy s napojením na jej astrálny Kanál. Vyberala ich ona sama, na základe jej vlastného rozhodnutia.

Okrem toho poznáme – pre nás tradičnú – štruktúru beregíň, ktoré sú vo svojej podstate beregine s oberežným kruhom, a ktoré chránia vlastnú rodinu, t.j. môžeme povedať „rodinný kozub“.

Tento inštitút v minulosti jezuiti zničili, ale naše Znanie sa – vďaka astrálnemu Kanálu Školy Nadeždy – aj v tomto navrátilo. Žena v našej Kultúre sa rodí bez Karmy, jej úlohou je podporiť muža, ktorý si vždy prichádza odpracovávať svoju Karmu. Preto ženy dostávajú oveľa silnejšiu energetickú výbavu – aby dokázali v pozadí ochrániť rodinnú pohodu a umožniť tak mužovi realizovať jeho inkarnačnú úlohu.

Je to – samozrejme – životne dôležitá úloha, ale treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi beregiňou a Beregiňou. Sú aj takí, ktorí začali „využívať“ beregine na svojich seansách – v nádeji, že zosilnia energie na plnenie nimi sledovaných úloh. Ale kanál beregine je jej vlastný kanál, je to kanál ženy, ktorej úlohou je starať sa o (energetickú) bezpečnosť vo svojej rodine.

V tejto súvislosti musíme upozorniť na jedno veľké nebezpečenstvo. Keď Beregine vstupujú v meditácii cez svoje Kanály do J/S, tak sa zriekajú svojej identifikácie. Skutočná identifikácia je niečo podobné ako tajné meno z obradu menorečenia. Ale identifikácia je to, na čo sú zacielené všetky útoky čiernych mágov.

Beregine vstupujú do meditácie najmä preto, aby pracovali pre Národ a preklínaním ničili temné programy. A to je to posledné, čo vyhovuje všetkým mágom – od čiernej cez šamanskú po cigánsku mágiu. Preto neprestajne, vždy a na každú Beregiňu vedú útoky s cieľom ju usmrtiť, zničiť, zoslať smrteľnú chorobu, aby sa jej rozbila rodina a podobne. Kto nepreklína, ten nepredstavuje pre mágov nebezpečenstvo, toho zvyčajne nechajú v „láske“ (na 4. čakre) tak.

Beregine preto opúšťajú svoje identifikácie a používajú úplne inú, svoju skutočnú, ktorú nikdy, nikomu a za žiadnych okolností neprezradia. Takto verejne známa identifikácia ostáva niekde v priestore vedľa nich, je síce cieľom všetkých čiernomagických útokov, ale tieto nesmerujú do skutočnej Beregine, ale do jej verejnej identifikácie. 

Treba nám vedieť aj to, že individuálna čistka vykonaná Beregiňou s napojením na Kanál Školy je čistka vykonaná tým istým Kanálom, ktorý používa a Bereginiam udelila Vedma Nadežda. Kruh Beregíň sa bude v budúcnosti rozširovať, ale ich Kanál nemožno nadobudnúť len tak, a už vôbec ho nemožno len tak používať.

Nebezpečenstvo spočíva v tom, že ak sa niekto vydáva za toho, kým nie je, tak za to vždy prichádza reakcia. Preto identifikovať sa za Beregiňu s Kanálom vždy prináša riziko. Keďže vydávať sa za Beregiňu znamená prebrať na seba identifikáciu Beregine, tak takýto subjekt sa automaticky stáva nie ovládateľom/kou Kanálu Beregine, ale cieľom magických útokov vedených na Beregiňu. Dostáva teda cudzie programy a cudziu karmu, nie to, čo naozaj patrí Bereginiam.

Kanály Beregine sú viazané na identifikáciu, ale skutočnú identifikáciu nikto iný nepozná.

Každý, kto pracuje v J/S by mal dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Nemožno hneď vstupovať do programovania či dokonca preklínania, pretože negatív nás drží v nízkej rozmernosti. A náš útok z nízkej rozmernosti síce môže dosiahnuť cieľ, ale nevyhnutne pritiahne odvetný úder – pretože sme na nízkej rozmernosti, ktorá je mágom dosiahnuteľná.

Preto je postup vždy principiálne rovnaký:

  • Najskôr požiadať J/S o naše presunutie do najvyššieho bodu tam, odkiaľ budeme pracovať. U Človeka to je minimálne 16. rozmernosť (As Jesm). Afirmácia „Svarga Jesm“ začína od 256. rozmernosti. Ale už aj práca v rozmernostiach 10-11-12 je pre mágov nedosiahnuteľná, pretože je vždy vyššia ako deviatka. Preto do takejto výšky nemôžu – nemajú na to právo – smerovať svoj odvetný útok;
  • Prejaviť seba a aj tých, s ktorými pracujeme v tejto vysokej rovinnosti;
  • Najskôr vykonať čistku, až potom prejsť do tvorby programov.
  • Tento postup môžete vidieť v podstate v každej meditácii Nadeždy a je aj opísaný v našom návode.

Zdôrazňujeme, že ak pri tvorbe programov sa najskôr neočistíme a nevystúpime do čo najvyššej rozmernosti, tak vždy sa stávame cieľom magického protiútoku. Netreba to podceňovať s tým, že „na mňa aj tak nič také nepôsobí“. U Človekov sa stáva, že máme spravidla z minulých životov napracovaný vysoký potenciál, ktorý sa prejavuje v zníženej citlivosti na astrálne útoky, tieto však – pri zanedbanej obrane – vždy nájdu svoj cieľ. Tým cieľom bude spravidla najslabší člen vlastnej rodiny – dieťa alebo vnúča – pretože vždy postupuje po reťazi krvi. Preto rozumný Človek nikdy takéto veci nepodceňuje.

A inak sa môžeme tešiť na ďalšiu spoločnú meditatívnu prácu ne náš Národ – Národ Slovienov – na našej domácej pôde. Ak pochopíme všetko a prebudíme sa niet sily, ktorá by nám mohla zabrániť obnoviť našu prastarú Dŕžavu – Dŕžavu našich Prѣdkωv!

Je čas vedieť aj konať.

13.10.2019

NAŠI PARTNERI: