BOD ZLOMU NEĎALEKO

21. februára 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PREDPOVEDE

O biopoli a jeho dôležitosti v našom živote sme písali už neraz. Zdalo by sa, že táto téma je dostatočne jasná, ale ukazuje sa, že to tak nie je. Vzhľadom na dôležitosť tejto problematiky v súvislosti s časmi, v ktorých žijeme, ukazuje sa odôvodneným k  téme vrátiť. Dôvody podceňovania tejto oblasti sú rôzne. Jednou z nich je určite to, že časť našich čitateľov, ktorá sa začala zaoberať Dedičstvom Predkov nás „objavila“ pomerne nedávno, takže množstvo postupne sa tvoriacich, ale na seba nadväzujúcich informácií nie je pre nich prehľadné. Ale sú aj takí, ktorí nás síce sledujú dostatočne dlho, ale akosi predpokladajú, že „tí iní“ – na ktorých obraciame pozornosť – sú síce „zlí“, ale asi budú niekde najbližšie na južnom póle alebo v podobnej lokalite. Problém je v tom, že nevenujú pozornosť tým, ktorí s nimi sadajú za jeden stôl.

Pred „načretím“ do tejto témy sa odporúčame oboznámiť s Konmi Rita a všeobecnou informáciou o obrane biopoľa. Dnes sme už začali – aj keď postupne – s kurzami PSYCHOENERGOLYTIKY, ale musíme sa vymaniť spod vplyvu technokracie v našom živote. Pod „vymanením“ nemáme na mysli nevšímanie si, či dokonca ignorovanie toho, čo nás dennodenne obklopuje, ale aspekty pôsobenia tejto technológie. Jedným z týchto aspektov je spotrebiteľský efekt „vypínača“. Keď potrebujeme svetlo, stlačíme vypínač, tak isto ľahko ho  vypneme. Na ceste Duchovného vývoja to však tak nefunguje. Ak sa chceme k niečomu dopracovať, tak musíme niečo obetovať – v zmysle námahy, úsilia, vytrvalosti a podobne. Vo védickom ponímaní rozlišujeme dva druhy informácie. Informácia prvého druhu je akýkoľvek poznatok, s ktorým sme sa oboznámili. Môžeme ju nazývať aj svedectvom o čomkoľvek. Informácia prvého druhu je vo všeobecnosti POZNANIE, ale poznanie je teória. Je síce nevyhnutné a malo by predchádzať empirickej skúsenosti, ale Duša v Javnom Svete sa vyvíja – čo je naša hlavná úloha – práve na základe empirickej skúsenosti. Preto sme boli vybavení piatimi zmyslami, aby sme skrz ne mohli „zásobovať“ Dušu skúsenosťami. Akými skúsenosťami – záleží od vstupného poznania.

Informácia druhého druhu je životná skúsenosť, t.j. POZNANIE transformované skrz našu vlastnú aktívnu činnosť. Tu nám hneď ponúkajú technokratické „pomôcky“ štýlu „ľudia sa učia na vlastných chybách“. Treba zdôrazniť, že tento „princíp“ nemá nič spoločné s našou Kultúrou. Chyby robí ten, kto nemá vopred k dispozícii Poznanie, teda kto nevenuje pozornosť tomu, čo mu zanechali Predkovia. Veď práve o tom je celá vec – aby sme nestúpali na tie isté hrable ako naši Predkovia v minulosti. Stúpanie stále na tie isté hrable nie je Kultúra, ale Civilizácia:

Ale akosi nám stále vyhovuje viac aj ďalší aspekt Civilizácie:

Takže nečudo, že opakovane stúpame na tie isté hrable. Problém je „iba“ v tom, že KARMU si stále vyrábame – tá je proste ZADARMO… že prečo? Naši Predkovia nám informácie ako žiť zanechali – to MY ich nepoužívame, radšej sa spoliehame rady cudzincov – je to pohodlnejšie.

Druhou technokratickou pascou je efekt televízie. Nadobudli sme ničím neodôvodniteľný dojem, že život okolo nás sa nás netýka, že my ho môžeme „nezúčastnene“ pozorovať ako televíznu obrazovku. Potom televízor vypneme a robíme si čo chceme.

Každý z nás má od svojho narodenia k dispozícii DVA druhy energie. Prvý druh je naša celoživotná zásoba ŽIVOTNEJ ENERGIE, ktorú sme dostali minimálne na celý Kruh Života, t.j. na 144 rokov. Druhý druh je energia, ktorú máme k dispozícii z nášho okolia. Tu však treba povedať, že by to mala byť „voľná“ energia, nie energia iných živých bytostí – či už zvierat alebo ľudí. Našou úlohou nie je parazitovať ako upíry na iných ľuďoch či zvieratách, ale „ťahať“ ju z „voľných“ zdrojov. My však často parazitujeme sami, alebo „hostíme“ iných upírov nestarajúc sa, že takto nám ubúda ŽIVOTNÁ ENERGIA. Naša ŽIVOTNÁ ENERGIA.

Na obrázku je schematicky znázornený zostup energie do človeka. Vstupuje cez „striebornú šnúru“ z Nebies. Nie náhodou preto Slnečná Runa Bohyne Mary znázorňovala Noc Svaroga. V čase „deficitu“ energií nastane situácia, že nám ju „vymedzia“ medzi prvú a tretiu stognu/čakru. Zvyšok „skonzumujú“ – samozrejme na náš účet – paraziti.

Parazit je entita, ktorá chce žiť, ale nemá možnosť samostatne zvyšovať svoju energetickú hladinu. Všetci paraziti sú negatívne bytosti. Ak by nás nejedli, tak neprežijú. Jesť však môžu len tých, ktorí nevedia, že sú ich potravou. Preto je v našich médiách tak veľa generátorov strachu a iných emócií.

Vo Svetlom Svete však vysokofrekvenčnej energie bude zostupovať toľko, že bude na ňu potrebné mať dostatočne objemnú „nádobu“ – to vyplýva z Obrazu Slnečnej Runy Boha Velesa. Tá „vysokofrekvenčná“ má vysoký „výkon“, preto tí, ktorí ju nebudú schopní „viesť“ budú odchádzať ako prepálené poistky. Preto je naozaj načase sa zaoberať vlastnou energeticko-informačnou bezpečnosťou, t.j. obranou vlastného biopoľa a zvyšovaním našej „prieraznej pevnosti“.

Ak svoju energiu „rozdávame“, tak naša „prierazná pevnosť“ sa drasticky znižuje. A keď bude nakoniec vystavená vysokému „prúdu“ – spáli sa presne ako slabá poistka v okruhu vysokého prúdu…

Kurzy Psychoenergolytiky sú zamerané hlavne na zvýšenie schopnosti prežiť nadchádzajúce udalosti, ale ani toto nie je „všeliek“. Môžete sa zúčastniť kurzu, ale ak okrem toho by ste mali vedieť, čo všetko likviduje biopole. Pretože cvičením ho budete prácne látať a inými činnosťami búrlivo likvidovať. Pozrime sa teda na niekoľko – všetko nie je možné uviesť ani pri najlepšej vôli – oblastí, ktorými „radodávame“ svoju životnú energiu parazitom.

Hoci problém strácania životnej energie je všeobecný, niektoré prípady sú aktívnejšie „využívané“ mužmi, iné zase ženami. Teda prejdime konkrétne k téme.

U mužov existuje problém s alkoholom hlbšie ako u žien. Teraz nemáme na mysli beznádejných alkoholikov, ale „bežných“ mužov, ktorí chodia do práce a sem tam si v spoločnosti iných mužov – najčastejšie kolegov alebo kamarátov – vypijú.

Voda je najľahšie programovateľné médium – preto aj praktika „nahovárania“ vody je jedna z najstarších a aj najviac používaných – pre svoju jednoduchosť. Aby sme to zjednodušili, všetko čo sa nad vodou povie a je uložené v biopoliach besedujúcich prechádza do vody veľmi ľahko. Alkohol v kolujúcej fľaške tiež obsahuje vodu, ktorá postupne naberá informácie z pijúceho kolektívu. Silnejšie emotívne podfarbené informácie sa ukladajú rýchlejšie.

Po vypití fľašky či fľašiek sa partia rozíde domov. A čo doma?

Všetky domov prinesené informácie sa šíria v tom, čo by malo byť najviac chránené – v rodinnom egregore… potrebujú také nízke energie deti? Ako sa to odrazí na ich vývoji?

Ak sa „hry“ vstúpi nie iba alkohol, ale napríklad drogy – situácia sa oveľa zhorší – pre vyrastajúce pokolenie.

Môžeme spomenúť napríklad aj dnes populárne popísané tričká – všetky symboly sú rezonátory torzných polí, ktoré vťahujú každého, v koho biopoli sa nachádzajú do egregoru ku ktorému patria. Nie je jedno, aké symboly máme na svojom odeve a už vôbec nie je jedno, aké symboly nosia naše deti. Sú umiestnené na citovom, Duševnom centre tela človeka – na prsiach – takže všetko zasahuje Dušu…

Už sme neraz hovorili aj o tom, že všetko čo hovoríme priamo modifikuje našu DNK. „Špinavá“ reč je zhubným vírusom pre našu Dušu.

Z pohľadu mužov si môžeme pripomenúť niekoľko ďalších „pomôcok“ pri likvidácii svojich biopolí. Naši Predkovia dobre vedeli, prečo nosili také oblečenia ako nosili. Krátke nohavice nosili iba deti dovtedy, kým z nich nevyrástli. Žiaden slovanský kroj neobsahuje krátke nohavice. Ak muži nosia krátke nohavice znamená to, že ich psychika ostala na úrovni dieťaťa, hoci telesne vyrástli a dospeli…

To isté platí pre tepláky – dospelý muž ich nenosí do spoločnosti. Ale vyrastené deti áno. Že to je v móde? A práve to, čo voláme „móda“ najlepšie ukazuje ako je národ porobený. Niekto v zahraničí čosi prikáže a bioroboty to hneď preberajú – na svoje náklady a škodu.

Pripomeňme si, že podľa Múdrosti našich Predkov ten muž, ktorý nenosil opasok sa ľahko môže dostať pod kontrolu Temných Síl – kde ho majú teplakári?

Do tejto kategórie patrí aj obuv. Ak je bez pevnej päty je to opäť indikátor detskej štruktúry mysle – a vôbec, ako bude muž v šľapkách bojovať na kameňoch či skle, ak treba ochrániť vlastnú rodinu?

Dnes sa mnohí „hlásia“ do tábora Slovanov – a na spätných zrkadlách v autách im visia ružence. Kríž s gymnastom je symbolom egregoru, ktorý vyžaduje rabské podriadenie sa a prijatie faktu, že láska a spravodlivosť bude potrestaná – presne ako ten, ktorý je pribitý na kríži. S týmto každý člen kresťanského egregoru vyjadruje svoj súhlas. Dobrovoľný.

Keď si takýto človek sadne do auta, jeho biopole sa pretne so symbolom cudzieho egregoru. Egregor – kresťanstvo má anjelov – ho začne vťahovať tam, kde sa prítomnosťou symbolu sám hlási. A tak sa mu začnú v živote objavovať udalosti, ktoré ho budú – čoraz silnejšie a silnejšie – vťahovať do egregoru, ktorého symbol má vo svojom okolí. Prečo sedieť na dvoch stoličkách? A možno vôbec slúžiť dvom pánom tak, aby boli obaja spokojní?

A v súvislosti s hovorením je dôležité sa vystríhať takým, ktorí jedno hovoria a druhé robia. Sú to ľudia bez Svedomia. „Operátori“ kontaktujúci sa s jemnohmotným Svetom – nazvime ho hoci Astrálom – ľahko vysvetlia, ako to je s tým, čo považujeme za „myslenie“. My v skutočnosti nevytvárame nové myšlienky. Celý proces možno prirovnať k nákupnému centru. Chodíme okolo obchodov a obzeráme si reklamy nad vchodom. Ak nás niektorý upúta, tak vstúpime dnu – a tam je už nachystané kompletne všetko. Vyberiem si teda základnú myšlienku – a vo vybranom obchode si už len vyberáme z celej ohromnej ponuky dávno hotových myšlienok. To, do akého „obchodu“ vojdeme ukazuje na našu „frekvenciu“. Nízke frekvencie vchádzajú do nízkofrekvenčných obchodov, vysoké do vysokých – vrana k vrane sadá. Úplne bežná rezonancia. Ak teda stretnete „oduševnelého“ Slovana, ktorý inak jedno sľúbi a druhé robí, tak tento človek ťahá z „ponuky svojho obchodu“. Kto sa riadi Svedomím a Cťou, ten aj také frekvencie priťahuje. Dobrý strom neprináša zlé ovocie a zlý strom zase dobré…

Biopole narúšajú aj také „nevinné“ veci ako cigarety či káva… Treba si uvedomiť iba jedno. Muž to môže „chlapsky“ prekonať, ale do rodinného egregoru „náklad“ prinesie. A pomôže to deťom?

Niekoľko slov aj k ženám. Perúnova Zápoveď jasne hovorí, že ženy nemajú nosiť mužské oblečenie. To nie je vec módy – tou riadia stáda Temní.

Prečo nie je jedno, čo nosí oblečené žena v našej spoločnosti?

Prizrime sa jednému aspektu. Už sme neraz písali, že púha zámena sukne za nohavice u ženy vytvára diery v jej biopoli.

Predstavme si ženu v dnes populárnych priliehavých nohaviciach – to aby bolo dobre vidno všetky jej vnady. Ak ide po ulici, tak principiálne stretá dva druhy mužov. Jeden – menej „rozšírený“ – si ju všimne, ale hneď obráti myšlienky na svoju partnerku a už sa ňou viac nezapodieva. Druhý, rozšírenejší druh mužov si však hneď začne predstavovať, ako by na nej „jazdil“. Pretože ona je predmetom jeho pozornosti, tak všetky jeho predstavy skoncentrované do „larvy“ odchádzajú k objektu pozornosti, t.j. k nej. Ak by mala silné biopole, tak sa larva odrazí a nič sa nedeje. Ale takto cez diery sa larva dostane do vnútra biopoľa a prisaje sa na jej energetické telo. Tu sa všetky myšlienky autora larvy začínajú – presne podľa jeho predstáv – realizovať. Síce na energetickej úrovni, ale reálne.

Pretože takýchto lariev na vyzývavú ženu prichádza veľa – od každého okoloidúceho muža takejto úrovne – tak „techniky“ uložené v larvách pomaly a nebadane presakujú do podvedomia ženy. A tejto časom môže napríklad prestať vyhovovať jej partner – veď on „neovláda“ všetky techniky, ktoré ona „prežíva“ s inými. Následky môžu byť rôzne – od depresií po rozpad vzťahu… a ak sú tam deti?

Do nohavíc sa dnes navliekajú aj babky. Tieto síce už nebývajú predmetom chlipných lariev, ale takýchto a aj iných lariev je okolo nás neúrekom. Diery v biopoli umožnia larvám sa dostať aj do nich – a oni toto všetko donesú do rodinného egregoru a „venujú“ vnúčatkám. Nuž a dietky niečo dostanú od otecka, ďalšie od mamičky, zvyšok od babky a potom sa čudujeme, odkiaľ sa to v deťoch všetko berie…

Svoje pridávajú aj ďalšie elementy likvidátorov životnej energie. Vlasy – podľa našej tradície – sú antény, cez ktoré do nás vstupuje energia. Preto by sa nemali strihať – mení sa dĺžka antény, t.j. aktívna prijímacia plocha. Ak sa zafarbia, tak sa mení aj frekvencia energie, ktorá do nich vstupuje – je to obyčajný pásmový filter. V každom veku máme takú farbu vlasov, ktorá zodpovedá frekvencii energie, ktorú potrebujeme. Ak zmeníme farbu, meníme energiu – a skracujeme si život.

Vlasy by nemali byť v prítomnosti cudzích ľudí rozpustené, ale spletené do vrkoča alebo aspoň previazané a u žien najlepšie ešte pod šatkou. Inak tieto antény prijímajú tie energie, ktoré sú v prostredí okolo nej.

Rovnako nevhodné je nosiť odev po cudzom človeku. Prvý nositeľ odevu ho NAVŽDY naprogramoval. Ďalší nositeľ bude postupne programovaný biopoľom prvého nositeľa – a je nám jedno, kto formuje naše deti?

Čierna farba je farbou Temných – oni majú na znak prináležnosti k Temnote aj také pracovné odevy. Čierna farba priťahuje upírov – aj energetických. Biela farba ich naopak silne odpudzuje. Nie náhodou práve biela farba je základnou farbou všetkých slovanských krojov. Dobrovoľné obliekanie si čiernych odevov – veď predsa dnes je taká móda – je dobrovoľné rozdávanie svojej životnej energie.

Podľa prastarého slovanského energetického učenia by sme mali žiť v dennom živote podľa princípu „lenivosti“. Tým sa však nemyslí lenivosť v dnešnom ponímaní, ale stav, kedy naše telo „vyťažujeme“ na pohodových 30%. Vtedy žijeme uvoľnene – v stave TU a TERAZ – a všetky ostatné energetické potreby pokrývame z energií okolo seba. To sa dá vtedy, keď dostaneme „pod kontrolu“ svoj Vedogon a nebudeme sa zmietať pod diktátom emócií.

Ak poznáme tento princíp, tak už je len krok k uvedomeniu si, aké skutočné ciele má dnešný vrcholový šport. Všetci určite poznáte prípad, keď ste vykonávali nejakú namáhavú činnosť – napríklad horskú túru – a nevládali ste. Napriek tomu ste sa premáhali a zrazu prišiel okamih, ktorý nazývame „chytenie druhého dychu“. Zdanlivo nevinná vec, ale tu nastal skutočný problém. Prepnutím do režimu druhého dychu sme nútene prepli náš organizmus na konzumáciu zásoby Životnej energie. Takýmto postupom si skracujeme život. Aká je skutočná „výhoda“ toho, keď dnes dávajú rodičia deti na rôzne vrcholové športy? Odpoveď už nájdete sami.

Ak sme pri deťoch, tak tiež jednu poznámku. Stratégia „rozdeľ a panuj“ je úspešne implementovaná už do rodín, čo začalo povinným rodením v pôrodniciach v minulosti. Dieťa, ktoré sa vyvíja v lone matky už jasne rozoznáva, kto je v jeho okolí. Vie kto je otec, súrodenci, starí rodičia a teší sa na stretnutie s nimi. A tu zrazu vyjde na svet v cudzom prostredí, vezme ho akýsi cudzí doktor či doktorka, sestrička ho odnesie kdesi mimo matky a tak prvý kontakt s okolitým svetom je namiesto radostne očakávaných stretnutí šok za šokom. U dieťaťa sa automaticky začne budovať ulita – je nútené sa aspoň ako tak obrániť pred okolitým, cudzím svetom… prečo ho tak rodičia zradili? A potom sa nedivne, že pod vplyvom prvého, negatívneho zážitku si začne podvedome budovať aj akúsi nevraživosť voči rodičom. Tu ešte veľa závisí od toho, ako sa rodičia k nemu chovajú. Dnešní moderní ockovia – nevyzreté deti v teplákoch, krátkych nohaviciach, šľapkách, čiernych popísaných tričkách s mobilom a diaľkovým ovládačom v ruke, pijúci alkohol a energetické nápoje – ak to nie je niečo horšie – im veľa dobrého neukážu. No a mamičky ich – v priliehavých elasťákoch – vo vajíčkach od útleho detstva vodia do nákupných stredísk a kaviarní… nečudo že vyrastie egoista.

V našej Kultúre dieťa neukazovali nikomu – okrem najbližšej rodiny a žrecov – minimálne prvý rok života.

Ďalší „podporný“ prvok je televízne vysielanie. Aby bol pokoj, zapneme dieťaťu televízor a venujeme sa svojim „záľubám“. Všimli ste si, aké rozprávky dnes deti sledujú? Ak nie, tak sa pozrite na tie, čo dnes „fičia“, čo vlastne ukazujú. Napríklad populárny Tom a Jerry – koľko je tam príkladov cnosti a koľko vzájomných bojov, bitia po hlavách a podobných „výchovných“ detailov? V jednom kuse sa navzájom tlčú po hlavách aj v poľskom seriály Lolek a Bolek. Všímajú si to rodičia?

Civilizačná mašinéria odstraňuje všetko, čo i len zaváňa slovanstvom z dosahu detí. Len s nevôľou začali prekladať ruský seriál Maša a Medveď. Ale tu si dobre všimnite obsah každej rozprávky – ANI JEDINÝ NEGATÍVNY PRÍKLAD PRE MALÉ DETI. Ale to nie je jediný kladný príklad ruskej kinematografie pre deti. Odporúčame vám púšťať deťom napríklad aj kreslené filmy zo série Ivan Cárovič a Sivý Vlk. Táto rozprávka je vhodná aj pre dospelých. Už od detstva ukazuje – v prístupnej forme – deťom, že okolo nás existujú aj Temné bytosti, ktoré sa môžu napríklad aj zmocniť nejakého tela a konať zákerne. Dobro však vždy vyhráva. V treťom diely je ešte aj iný moment – hoci podaný rozprávkovou formou. Dej vrcholí bojom ruského cára proti presile šíkov Temných. Zatiaľ čo on s malou, ale vlastnou pomocou odoláva Silám Temnoty, hostia z USA, Nemecka, Talianska, Japonska a iní demokrati sú skrytí v bezpečí pod stolom… nepripomína to niečo?

 Prejdime však späť do sveta dospelých. Aj medzi dospelými je veľa ľudí, ktorí dodnes podliehajú rozprávkovým ilúziám – tu máme na mysli naivné ponímanie okolitého sveta. Neraz by aj chceli budovať slovanské komunity a bojovať proti „tým zlým“, ale nevenujú pozornosť tomu, kto sedí s nimi za stolom. Vedia síce o tom, že existujú akýsi „Siví“, ale ich služobníkov očakávajú kdesi na Južnom póle a v podobných lokalitách. Nuž, pristaňme na zemi a spomeňme si, aké máme vlastné zážitky po stretnutiach s rôznymi ľuďmi.

Naši Predkovia sa v prvom rade rozhodovali na princípe ZDRAVOMYSLIA. To predpokladá TRI oporné body – vlastnú skúsenosť, názor Predkov a názor odborníka v danej oblasti. Ak vás teda niekto na niečo úporne presviedča, tak SÁM MUSÍ SPĹŇAŤ kritériá ZDRAVOMYSLIA ako nutnú, ale nepostačujúcu podmienku. Nedajte sa oklamať naštudovanými témami z našej stránky – tú čítajú aj temní šamani. Ako inak by sa dozvedeli o skutočných zvykoch Slovanov? Žiarlivé a podobné verzie sú „domácej produkcie“ – alebo zostavené podľa cudzích importov.

Nepodliehajte ilúzii, že ak niekto nosí slovanský odev, dlhé vlasy a bradu že to je samo osebe dôkazom spoľahlivosti. Presvedčili ste sa najskôr, či to na čo vás taký človek presviedča už sám realizoval? Viacerí ste nás informovali, že na niektorých spoločných akciách ste po takejto úpornej „presviečačke“ dostali silnú bolesť hlavy. To je neklamným znakom pôsobenia čiernej mágie. Svetlé Sily takéto niečo nespôsobujú.

Človek navádzajúci na cieľovú skupinu magické pôsobenie formou zodpovedajúcich praktík sa najskôr snaží votrieť čo najbližšie k cieľovému objektu svojho záujmu. Na pôsobenie na energetickej úrovni je lepšia fyzická blízkosť – aspoň u priemerných mágov – lebo ak chcú dosiahnuť želaný výsledok, tak všetko závisí od obrazotvornosti a koncentrácie. Nuž teda, takýto človek napríklad v určitom okamihu za spoločným stolom – najčastejšie keď prinesú jedlo alebo aspoň nápoje – upadne do „modlitebnej polohy“. Takto nenápadne, pred očami všetkých naivných posiela na svoje okolie potrebné Obrazy. Ak to nezaberá, tak sa hneď vzdiali – potrebuje to stihnúť kým je jedlo na stole – napríklad na záchod, kde sa môže koncentrovať lepšie a nikto ho nevidí.

Následky môžu byť rôzne – ciele sú známe iba jemu. Od bolestí hlavy cez iné zdravotné „zážitky“. Poškodenie zraku, sluchu, celková nevoľnosť, autonehody – nikto nezistí prečo k nej došlo, ak náhodou objekt zahynie – a podobne. Pri profesionálne vyškolenom mágovi to môže dôjsť do infarktu, mŕtvice, smrti pri autonehode – ale všetko je čisté, nedá sa dokázať žiadny zločin. Neprítomnosť bolesti hlavy tiež nemusí byť indikátorom, lebo tí zručnejší vedia vypnúť receptory bolesti a kradnú nám energiu bezbolestne. Treba si vedieť dobre vyložiť celkovú životnú situáciu, ktorá sa začne po takomto pôsobení tvoriť. Hlavne vtedy, ak sa podstatne líši od inak bežného štandardu.

Kto to nezažil, tomu je zbytočné viac hovoriť, kto áno, ten vie o čom je reč. Potreba gramotnosti v oblasti energeticko-informačnej bezpečnosti je už viac ako aktuálnou témou dňa. Treba sa vedieť brániť a v prípade energetického útoku aj vrátiť to, čo na nás bolo poslané späť k pôvodcovi. Iba ochránenie samých seba znamená, že raz vyslané zlo si nájde iného adresáta ako my – a pôvodca si lebedí.

Sú aj takí, ktorí sa doprosujú milosrdenstva od Stvoriteľa – ale rozumejú vôbec o čo prosia? Stvoriteľ stvoril kompletne celý Vesmír – všetko a všetkých okolo nás. Prečo by mal niekomu udeľovať milosrdenstvo a inému nie, ak všetko pochádza od Neho? O čo je jeden jeho výtvor dôležitejší ako druhý? Veľmi naivná logika – ale aj veľmi rozšírená.

Stvoriteľ môže prejavovať IBA SPRAVODLIVOSŤ – lebo tak to je spravodlivé. Milosrdenstvo môže prejavovať človek človeku alebo zvieraťu či Prírode – ale koná tak veľmi zriedkavo.

Priblížme si ešte jednu praktickú stránku, ktorá už začína byť – bohužiaľ – aktuálna aj na Slovensku. Opíšeme si jeden príklad „skupiňáku“ – skupinového športového sexu – aký sa používa v praxi mágie. To aby bolo jasné, aké nástroje sú dnes v hre. Tieto praktiky prichádzajú aj k nám, ale ani doteraz neboli až tak ďaleko. Málokto vie, že hlavné európske centrá Temných Síl – môžeme ich zaradiť aj Slobodomurárov – sú Praha, Turín a Londýn. Poradie medzi nimi – ak aj nejaké je – nie je dôležité.

K najprepracovanejším systémom planetárnej mágie patrí lunárna mágia. Do každého planetárneho „pracovného modelu“ mágov je zapojená jedna alebo viac „lunárnych inteligencií. Tieto navné bytosti majú každá svoju invokáciu, prepúšťanie, špecifické vlastnosti – kvôli ktorým ich mágovia vyvolávajú – a v neposlednej rade aj svoje vlastné signatúry, t.j. symboly, na ktoré sa v magickom obrade koncentruje. My už vieme, že symbol je vstupnou bránou do  egregoru. Teda lunárne navné bytosti – nie všade ich volajú lunárni démoni – majú aj svoje mantry. Do magickej praxe patria aj kolekcie anjelov lunárnych staníc – veď anjeli sú bytosti Temného Astrálu. Niekde tieto entity volajú aj géniovia a protigéniovia, ale sú aj iné navné bytosti.

V pracovných modeloch magickej praxe sa používa najčastejší jazyk, ktorým je napísaná Kabbala alebo aj latinčina. Príručky mágie spravidla odporúčajú aramejské verzie vyvolávania navných inteligencií – entít – poľa ich skúseností sú účinnejšie ako mladšie kresťanské odvodeniny. Pre neznalého adepta je to už prvé varovanie – takéto vyvolávania a potom aj prepúšťania sú poskytované vo fonetickom zápise jazyka, ktorému sám invokujúci nerozumie. Z védického pohľadu vieme, že ak nepoznáme podstatu systému s ktorým sme v kontakte, tak sme buď jeho obeť alebo potrava. Naše babky v minulosti pri vyslovovaní magických formúl a vyvolávaní pomocných entít používali zariekania, pravslávenia alebo podobné nástroje IBA TAKÉ, V KTORÝCH ROZUMELI VÝZNAMU KAŽDÉHO SLOVA.

Jednou z metodík mágie je polyfokálna sexuálna mágia. Ako príklad opíšeme rituál filozofovho prsteňa, ktorého cieľom je vytvorenie prstenca zo substancie ľudskej psychosexuálnej energie. Ďalšie magické využitie energie tohto prstenca je naivným účastníkom spravidla neznáme.

Miestnosť sa najskôr vyčistí a pripraví sa zodpovedajúce osvetlenie. Každý člen magickej skupiny pred rituálom prejde očistným kúpeľom, ktorého hlavný cieľ je príprava na obrad. Potom si všetci oblečú magické rúcha, vyjasní sa cieľ operácie a vyslovia súhlas s jej realizáciou. Riadiaca osoba prevedie úvodný žehnací rituál – inak sa nezapája do skupinového sexu ako účastník.

Účastníci obradu sa najskôr navzájom objímu, pričom intonujú ÓM alebo ACH – takto vytvoria magickú reťaz. Potom začnú so vzájomnou predohrou, čo trvá cca 15 minút. Predohra sa postupne zintenzívňuje. Potom všetci vyzlečú svoje magické rúcha a zaľahnú na pripravené lôžka, kde začne skupinový sexuálny akt. Počas neho striedajú pozície a techniky aj partnerov a partnerky. Realizujú svoje fantázie a nechávajú sa prestupovať sexuálnou energiou.

Keď je už celý priestor dostatočne nasiaknutý sexuálnym fluidom, tak riadiaca osoba navedie pozornosť na cieľ obradu. Táto osoba by mala rozpoznať ten správny okamih, kedy by mala účastníkov vyzvať, aby si ľahli na podlahu a svojimi telami vytvorili kruh. Musia sa striedať muži a ženy. Každá zo žien vykonáva orálny sex, pričom každý muž poskytuje túto službu inej žene. Týmto sa dosiahne silná cirkulácia energie, ktorá celým kruhom pulzuje ako vlna. Riadiaca osoba je uprostred kruhu a pozorne sleduje množstvo energie a jej prúdenie. Keď sa dosiahne dostatočne silné energetické „vlnobitie“, riadiaca osoba vyzve gongom všetkých účastníkov, aby vyslali svoju energiu do zvoleného cieľa. Je to mentálny akt za súčasnej koncentrácie na príslušný symbol. Moment vysielania energie nemusí byť zároveň momentom orgazmu.

Kým účastníci relaxujú, riadiaca osoba vykoná záverečný žehnajúci rituál, pričom musí prepustiť všetky navné bytosti, ktoré boli počas obradu privolané. Potom vyhlási obrad za skončený. Netreba ani hovoriť, že riadiaca osoba je človek, ktorý vidí energie, nejde teda o žiadneho amatéra. Pred riadením takýchto akcií prešiel podrobnou prípravou.

Pri bežnom „športovom sexe“ stráca muž s každou novou partnerkou rok životnej energie, ale takýto obrad odoberie zo zásoby životnej energie oveľa viac. Mladí, naivní účastníci si myslia, že majú šťastie sa zúčastniť takejto akcie – ale našim čitateľom by malo byť jasné o čo v skutočnosti ide.

Zo skúseností už vieme, že počas takýchto a podobných obradov sa „vytvárajú“ aj takí ľudia, ktorí majú aktivovaný špeciálny kanál do podvedomia. Znamená to, že navonok prejdú energetickú previerku – lebo ani sami nie sú si vedomí tohto kanála. V potrebnom okamihu sú cez tento kanál aktivovaní a vykonajú nejakú akciu, ktorú by za normálnych okolností nikdy neboli schopní urobiť. No a potom sú zase „normálni“.

V skutočnosti pri akomkoľvek „športovom sexe“ nikdy nie je isté, kto je ten druhý partner. Ak je „šťastie“, že to je aspoň človek, tak to ešte môže byť niekto ovládajúci praktiky sexuálnej mágie. Počas aktu môže vyvolať určitú navnú bytosť a napojiť naň partnera či partnerku. Neskôr takáto obeť utrpí nejakú ujmu – lebo cez pohlavným stykom otvorený kanál jej bude trvalo odchádzať životná energia. A keď nie je energia, tak prichádzajú choroby všakovakého druhu – organizmus nemá dosť vlastnej energie na obranu, pretože „dotuje“ cudziu entitu…

Poslednú poznámku si uvedieme na záver. Ak sa niekto venuje rôznym formám mágie – nikto nepovie, že vyučuje „zlú“ mágiu – tak má dosť vlastných skúseností s kontaktmi s rozličnými navnými bytosťami. Ako sme už písali v inom článku, aj priestor Javi je rozdelený medzi Svetlé a Temné Sily. V štruktúre biopoľa to platí tak, že priestor pred nami je Svetlou doménou, priestor za nami je Temnou doménou. V praxi to vyzerá asi takto:

Ak k vám príde akákoľvek entita spoza chrbta, tak určite nepochádza zo Svetlého Sveta. Uvedomme si, že žijeme v 4 rozmernom Svete Javi, kde máme k dispozícii 5 zmyslov. Ak sme v kontakte čo i len s anjelom – bytosťou 16 rozmerného Temného Astrálu – tak táto entita má 17 zmyslov. Okrem našich piatich má ešte 12 ďalších, o ktorých existencii nemáme ani potuchy. Znamená to, že nás veľmi ľahko oklame a my – spoliehajúc sa iba na vlastnú zmyslovú skúsenosť – nie sme schopní na niečo také prísť. Svetlé entity neprichádzajú spoza chrbta.

Dnes sa to u nás začína priam hemžiť rôznymi učiteľmi Tantry, kňažkami Avalonu, školami mágie a podobnými importmi. Akosi nám všetci chcú naraz „pomáhať“ v Slovanstve, akurát že nevedia, čo to Slovanstvo je. Ale im to ani nevadí, lebo naivné auditórium učia ich verzii Slovanstva – napojenom na Čiernu mágiu. Ich prítomnosť je však indikátorom dôležitého momentu – na naše uspanie už nestačí pôsobenie z Londýna či Vatikánu, už museli prísť na miesto. Bod zlomu sa teda určite približuje. Nedajme sa uspať tesne pred dosiahnutím vrcholu. Tesne pred ním je totiž pád najviac nebezpečný – je totiž z veľkej výšky.

21.02.2017

NAŠI PARTNERI: