BUKVICA-ČÍSLOVO

8. júna 2022 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Staroslovienska Bukvica – Číslovo.

Pokračovanie knihy Staroslovienska Bukvica – Obrazové písmo Slovienov.

ISBN: 978-80-972265-8-9

Počet strán: 288

Kniha je nezávislým pokračovaním písomného systému našich Prҍdkov, Slovienorusov-Rusínov. Bukvica Rána Svaroga vychádza z nových Energií, ktoré zostupujú na Midgard-Zem. V dobe nových Energií nemožno pokračovať zastaralými metódami, pretože tak dostaneme iba tie isté výsledky ako predtým, teda točili by sme sa v bludnom kruhu. Samozrejme, že Noc Svaroga si vyžiadala svoju daň, v prípade Bukvice bolo premenovaných niekoľko bukvíc. Keďže náhody neexistujú, tak ani tieto skreslenia neboli náhodné. Proces myslenia prebieha v mysli, pričom myseľ pôsobí v prostredí torzných polí. Tie majú iné vlastnosti ako elektromagnetické polia. Jedným z rozdielov je, že informácia z jedného konca torzného poľa sa prenáša na jeho druhý koniec okamžite, dalo by sa povedať, že rýchlosťou myšlienky. A vôbec nezáleží na tom, či vzdialenosť medzi týmito koncami je kilometer alebo miliarda svetelných rokov. Ale ak bukvica má iné meno – je to symbol, spájajúci s podprahovou, neviditeľnou štruktúrou systému vzájomných prepojení – tak spája s úplne inou štruktúrou. A o to skresľovateľom v minulosti šlo v prvom rade.

Veď celá Bukvica pozostáva z Matrice 7×7 bukvíc. Znamená to, že celá Energia zostupujúca na nás zo Všehomíru je rozdelená do 49 „Okien“. Inak povedané, každé „Okno“ prináša jednu štyridsaťdevätinu všetkej Energie Všehomíru. Teda kombinovanie bukvíc (slová, názvy…) znamená kombinovanie Energií a Síl Všehomíru. Každá zmena v systéme – aj názvoch bukvíc – je vždy vyblokovaním či obmedzením energeticko-informačného kanálu o výkone 1/49 Energií Všehomíru. Už zmena jedného písmena mení energeticko-informačnú podstatu prejavu (slova).

A veď nám je Znanie našich Prҍdkov potrebné teraz mimoriadne naliehavo.

Kniha sa zaoberá Kultúrou a tradíciami, pričom už nám je jasné, akým spôsobom nám ich skresľovali.

Systém Staroslovienskej Bukvice Slovienorusov-Rusínov patrí do oblasti štrukturálnej lingvistiky, čo je veľmi dôležitý prvok. Štruktúra je systémom vzťahov, teda ide o súbor poznateľných pravidiel, komplexov a celostností skutočností, pričom tieto pravidlá sa určujú vzájomným vzťahom a ako také vykazujú prenosný charakter, teda platia na akúkoľvek oblasť života. Táto komplikovaná špecifikácia dáva vedecký podklad na prácu s Obrazmi, čo je jedným z ťažiskových bodov práce s našim písomným systémom.

Novinkou je opis práce s výkladovými kartami Bukvice, ktorý je tu podrobne opísaný. Ku knihe budú ešte doplnené aj samostatné výkladové karty, ale princíp je už zverejnený.

Najobjemnejšou časťou knihy je podrobná charakteristika každej bukvice. Obsahuje aj doteraz nezverejnené detaily, či numerologický komentár ako doplnok k samostatnému štúdiu.

Číslovo je systém zásobovania Životnou Energiou. V knihe je nielen opis, ale aj meditácie pre prácu so systémom Číslova. Okrem iného je to efektívna práca so Živlami.

Človek je s Matkou Prvopočiatočnou Zemou prepojený dvanásťstranovým kryštálom (dodekahedronom), ktorý je „kópiou“ centrálneho Kryštálu Zeme. Je to spojenie cez Jemnohmotné štruktúry. Ako prví na svete podali tento opis traja sovietski vedci ešte v roku 1981 v článku, zhrňujúcom dvadsaťročný výskum. Výstupom je aj tzv. „Ruská Mriežka“ (názov zaviedli americkí bádatelia).

Kniha obsahuje niektoré pôvodné, súvzťažné materiály tohto článku tak, ako boli v roku 1981 zverejnené.

Autori okrem iného uviedli, že Kryštál Zeme bol v predchádzajúcich geologických obdobiach menejhranný, ale postupom času sa vyvinul do dnešného dodekahedronu. Je náhodou, že zodpovedá rozmernosti Hry, v ktorej aktuálne žijeme – 12-rozmernej? Je náhoda, že práve toto opisoval ešte Platón?

Je pravdepodobné, že pri zvyšovaní dimenzií Hry – nástupe Zlatého Veku – dôjde aj k zodpovedajúcemu „prestaveniu“ platní litosféry Zeme. Či hej alebo nie uvidíme asi čoskoro.

08.06.2022

NAŠI PARTNERI: