ČAS PREMIEN

20. marca 2024 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V Biblickom projekte je zachytená informácia o konci jeho pôsobenia, resp. vlády. Okrem iného sa tam píše, že „prví sa stanú poslednými a poslední prvými“. Nuž, je to presne tak, Časopriestor sa transformuje do tohto stavu. Teda materiálny Svet okolo nás, pretože na úrovni Jemnohmotného Sveta už Víťazstvo bolo dosiahnuté. Dá sa to tam vidieť.

Preto ani tak nejde o to či, hlavná otázka – ktorá môže mysle zdravomysliacich zamestnávať – je kedy. Ale – a to je tiež uvedené v evanjeliách – rozoznávajte znamenia Vҍkov.

Preto nikdy nezaškodí si zopakovať kto sme. A tu si znovu pripomeňme, že sme SLOVIENI. Okrem toho sme Skýti, niektoré antické zdroje nás nazývajú aj Sarmati, ďalšie zase Jazygovia a podobne.

Istinu SLOVIEN môžeme zapísať formou viacerých Hrán (t.j. Právd). Jednou z nich je aj SLOVѢNЪ. Takto to je uvedené v jednom z dokumentov Biblického projektu – Proglase.

Ide o slovné spojenie SLOVO a VѢNY (cievy). Teda ide o SLOVO, ktoré sa nám dostáva až do KRVI. Čo je na tom také, že naši Prҍdkovia to považovali za potrebné takto vyjadriť?

Kým sme v minulosti používali PRVOBYTNÝ JAZYK zapisovaný BUKVICOU SLOVIENORUSOV-RUSÍNOV, ten zodpovedal špecifickej úrovni poňatia našej Reálnosti a nachádzali sme sa v dvojnom položení. Gramatické a fonetické pravidlá vytvárali v podstate nezničiteľnú kostru určujúcu Znania človeka jemu vyhradenými hranicami danej Reálnosti. Ale bukvy jazyka umožňovali vytvárať (spoznávať) nové slová siahajúce za jeho hranice.

Akonáhle sa jazyk stal majoritne umelým (hatlanina), „nadobudli“ sme možnosť nerešpektovať pravidlá a „zmocniť sa“ väčšieho kúska Znania. Takže máme možnosť určitým spôsobom zjednotiť množstvo „prázdnych“ slov, ktoré nám umožňujú si dočasne udržať niektoré elementy vyššieho Znania. Ale iba dočasne. Prichádza čas a hodina, a to, čo sa nám zdalo doteraz „bohorovným“ objavom sa mení na nezmyselnú hromadu nič neznamenajúcich slov.

Tajomstvo je v tom, že znalosť PRVOBYTNEJ REČI, presnejšie PRVOBYTNEJ ABECEDY – ktorá bola použitá pri Stvorení Sveta – napriek všetkému stále existuje kdesi vnútri nás. A práve tento fakt nám umožňuje rozpoznávať kľúčové slová akéhokoľvek jazyka, a tým nadobúdať konkrétne reálne Sily. Človek, ktorý sa vie bicyklovať, korčuľovať, plávať a pod. jednoducho POZNÁ (t.j. organizmus si plne osvojil) potrebné SLOVO riadiace či koordinujúce jeho svaly v sekvencii napínaní a uvoľňovaní sa v súlade s tým najzložitejším rytmickým Obrazom všetkých týchto dejov. Stáva sa aj to, že takéto schopnosti sa objavujú ako keby samé od seba, pod vplyvom nejakých vonkajších síl či krajnej núdze, ale pokiaľ nespoznáme, teda neosvojíme si im zodpovedajúce konkrétne SLOVO, tak ich nemôžeme svojvoľne, vedome využívať.

Teda teoreticky sa môžeme učiť čokoľvek, ale až keď do nás zostúpi SLOVO, až vtedy sa naučené stáva automatickým. No a v našom Svetoponímaní existuje informácia o tom, že PAMÄŤ, t.j. všetko uložené Znanie nie je v mozgu, ale sa nachádza v našom biopoli. Je teda v stave energeticko-informačného tela a do nášho organizmu sa transformuje cez energetické centrum človeka JARLO, t.j. energetického dvojníka fyzického srdca. Tam SLOVO vstupuje do čiastočiek krvi a srdcovo-cievny systém ho roznáša do celého tela. Preto KRV musí byť čistá – inak nie je technicky schopná rozdistribuovať potrebnú informáciu – SLOVO – po celom tele.

A keďže našim cieľom je zabezpečiť NESKRESLENÝ prenos SLOVA z J/H do fyzického tela, tak tento proces označujeme bukvou JAŤ (Ѣ). Môžeme použiť aj zápis pomocou bukvy JESM (E), teda „hranaté „E“. Tu je ďalšia jezuitská hra – veľké písmeno zobrazuje symbol JESM (E), ale malé písmeno už „oblé“ JESŤ (e).

Teda SLOVѢN pracuje s informáciou neskreslene prenesenou z J/H Sveta, pričom sloven sa ukája iba v materiálnom prejave.

Samozrejme že výklad je postavený na NAŠEJ TRADÍCII, nie jezuitsko-hatlaninovo-lingvistickom kodifikovanom, ale už umelom jazyku.

Osvojením si SLOVA kráčame Púťou Prҍdkov. A tu je hneď aj jasné, prečo nám „nezištne“ premenili SLOVIEN na Slavian… ten sa už totiž na energetickej úrovni neriadi SLOVOM!

Na základe genetických dôkazov vieme, že 95% nášho obyvateľstva tu je 10-50 000 rokov, takže taľafatky o akomsi fiktívnom „sťahovaní národov“ môžeme s kľudom ignorovať.

Nuž SLOVIEN (SLOVĚN) je Slovan s vlastnosťou preberať informácie od Prҍdkov skrz jemnohmotný kanál spojenia s J/H Svetom. Teda názov vyjadruje schopnosť prepojenia s J/H Svetom, nie iba materiálnu existenciu. A RUS/RUSÍN je ten istý Slovan-Človek, ale toto vyjadrenie je skôr genetickou špecifikáciou. Podľa starej legendy dvaja bratia založili blízko seba za starých čias dve mestá. SLOVIEN založil mesto SLOVIENSK v Lete 3113 od UMHCH. Po požiari vybudovali mesto nanovo a dostalo názov Novgorod (Nové Mesto). Znamená to, že pri archeologických vykopávkach musia byť nájdené kultúrne vrstvy minimálne 5 000 rokov staré. Pri vykopávkach v ruskom Novgorode našli archeológovia panenskú pôdu pred 6. storočím. Teda to nemôže byť Novgorod z PVL.

Novgorod má však rovnaký stredoveký erb ako Bratislava a južne od Bratislavy existovalo staré mesto, čo predpokladajú aj niektorí ruskí bádatelia. K Novgorodu patriace jazero možno nájsť trochu južnejšie na hraniciach Maďarska a Rakúska.

Čo sa týka starých nálezov – nie náhodou je u nás zakázané kopať – aby sme nenašli čo nemáme nájsť a nedozvedeli sa, čo sa nemáme dozvedieť… veď podľa slovenov sme boli bezvýznamní…

V blízkosti Novgorodu bolo vystavené ďalšie mesto menom Rosoň. To je vidno aj na mape Urbano Monti z r. 1587 označené ako „Posoň“, teda dnešné Rusovce (Rɣsoň), pričom územie Slovenska je označené „Russia“. Mnohí sa dodnes mýlia pri prepisoch medzi latinkou a Bukvicou: P/R, B/V F/T a podobne (máme na mysli bukvu FITA).

Dodajme, že v starých textoch – vrátane Velesovej knihy – sa vyskytuje bukva USTOJ (ɣ), ktorá má fonému ou (o/u), ktorú však možno čítať aj ako „u“ či „o“. Ľahko to možno zistiť pozorovaním medzi niektorými slovenskými a českými slovami: múka/mouka, lúč/louč a pod.

Dobre to vyjadril von Herder: „Jazyk je orgánom myslenia“. A preto zamenili slovienčinu za hatlaninu.

A snaha o našu likvidáciu zatiaľ pokračuje. Západ chce zabezpečiť čo najdlhšie trvanie konfliktu na Ukrajine. Preto aj zbrane dodáva úmyselne „pomaly“. Postupne sú viac a viac technologické – veď proti Rusku tam bojuje 40 štátov. Postupno-pomalé doručovanie zbraní zabezpečuje postupné znižovanie početnosti slovanského národa a aj bojové straty sa zvyšujú. Dokonca sa na internete už objavila informácia poľského generála o tom, že ukrajinské straty treba rátať nie na státisíce, ale na milióny – veď už nemajú žiadne rezervy:

Všetky zbrane a munícia postupne dodávané NATO na Ukrajinu sú financované tak, aby sa zabezpečila postupná obnova západného zbrojného priemyslu. Po rozbití Východného bloku a najmä ZSSR upadli do spánku, ktorý však už skončil. Konflikty na celom svete ukázali, že zbrojné systémy a možnosti Západu značne oslabli, preto sa treba vrátiť ku zbrojeniu. Situácia sa zmenila do takej miery, že to vyzerá tak, že čoskoro budú všetci rozumieť už iba hrubej sile.

Celkovo v tomto svete sa začínajú rozplývať politickí škriatkovia, a to ako v Rusku, tak aj na Západe.

Je očividné, že nepokoje v Západných krajinách začínajú narastať. Mágia ako riadiaci prvok prestáva pôsobiť na podporu riadenia štátov.

A ak aj niekoho uznávajú v Londýne, Bruseli, Tel Avive, Washingtone a podobne, to už prestáva stačiť. Ak bábky uznávajú ich vlastné elity, to ešte neznamená, že majú voči Národu, ktorý chcú riadiť nejaké práva. Sú tu – a už ostanú – ešte dvaja dôležití účastníci tohto procesu: Nebesia (J/H Svet) a Národ, ktorému chcú vládnuť a kdesi ho viesť.

Západní lídri vedú svoje národy do stredoveku a chudoby. Tento program si osvojili aj bábky dosadené nášmu Národu. Pre oživenie pamäte niekoľko obrázkov voľne dostupných na internete:

Stará česká rozprávka s postavou Kazisveta nadobúda netušenú aktuálnosť:

A táto očividnosť ich plánov už núti občanov sa prestať hádať s mainstreamovým televíznym vysielaním a začať konkrétne konať.

Prebudenie je už tu:

Nakoniec každý dostane čo si zaslúži. Veď čo ohromného sme získali napríklad vstupom do EÚ?

Zdá sa, že sypať hnoj pred vládne budovy je iba začiatok.

Západ by chcel teraz zakonzervovať ukrajinský problém s cieľom získať čas na prezbrojenie a výcvik nových vojsk. Táto taktika je až veľmi priehľadná. Problém je aj v tom, že konflikt môže prerásť do úplne inej podoby. Niekomu totiž môžu prasknúť nervy a jadrový konflikt je na svete. Tu nejde o Rusko či USA, tam profesionáli – napriek politickým deklaráciám – majú svoje jadrové arzenály pod plnou kontrolou.

Do hry môže vstúpiť napríklad Severná Kórea, či Izrael môže siahnuť aj k útoku na Irán. Ale od takého momentu sa konflikt stane nekontrolovateľným.

V strategických centrách veľmocí prebieha plánovanie pre prípad jadrových útokov s cieľom stanoviť vlastné postupy pri útoku, odrazení útoku, či protiútoku jadrovými zbraňami. Tu však existuje jeden jasný bod: vývoj vojenských operácií, dôsledky a efektivitu útoku možno plánovať len na niekoľko prvých dní. Čo bude potom nevie nikto. Nevyriešia to žiadni špecialisti, žiadni analytici, proste nikto. Prečo to je tak?

Lebo nie je možné predpovedať reakciu Prírody, zapojenie sa vonkajších síl (napr. Biele Klobúky), technickú pripravenosť prostriedkov, úspešnosť protiútoku a aj obranné opatrenia, ktoré druhá strana vykoná.

Tomuto spravidla nerozumejú politici, poslanci, premiéri, prezidenti, ale špecialisti v tom majú jasno. Vo vojenskej oblasti však značne degradovala úroveň profesionálnej prípravy. A tak je nevyhnutné sa spoliehať v maximálnej miere na samého seba – ako na úrovni štátov, tak na úrovni jednotlivcov.

V Rusku sa napríklad poslanci predbiehajú vo chválospevoch na Putina, ale tu sa treba zamerať na reálny stav záležitostí. V ich orgánoch štátnej moci sedia občania iných štátov, či zástupcovia nadnárodných korporácií. Ako príklad uvádzame Rusko, ale platí to aj na Slovensko. A títo cudzinci majú svoju ideológiu.

Dnes nie všetci dokážu vnímať signály z J/H Sveta, a preto málo vnímajú fakt, že systém zašiel do slepej uličky.

Pozrime sa na naše námestia, aké tam máme pamätníky. Sú to velikáni našej minulosti, alebo cudzie dodávky? Čo pre náš národ reálne urobili napríklad Cyril či Metod? Kde máme nejaký pamätník kniežaťa Sama, hoci Svätopluk je prítomný aspoň ako-tak, rovnako ako Štefánik. Ale kde je napríklad Jánošík?

V sochárstve existuje dokonca zákaz na používanie určitých proporcií pri zhotovovaní sôch (či národných odevov). Ak sa tie totiž urobia veľmi zhodné, prirodzené, alebo s dodržaním zakázaných proporcií, tak do takej sochy sa môžu umiestniť Duchovné štruktúry, ktoré začnú pôsobiť.

Ak je socha dobre urobená, ak odzrkadľuje reálne črty, t.j. ak je pripnutá k Obrazu toho, koho predstavuje, tak aj bez vloženia čohokoľvek živého do nej už sama osebe rezonuje. Rezonuje na základe energií tých, ktorí na ňu pozerajú. Stáva sa artefaktom, ktorý pôsobí na určité územie. Čím viac jej venujeme pozornosti, tým väčšie územie pokrýva svojim vplyvom. Umiestnenie takéhoto pamätníka na vhodnom mieste posilňuje Národ či krajinu.

Teda koľko je u nás pronárodných monumentov? Kto je proti takýmto monumentom, ten je proti Národu.

Nemožno sa ešte niekoľkými slovami nedotknúť aj konfliktu na Blízkom Východe. Biblický projekt už bol uzavretý pred cca 2 rokmi, o čom dobre vie aj Elita. Problémom je, že už nemajú dosť času na nájdenie riešenia.

Vojnu v Gaze chystali minimálne pol roka, ale najskôr to bude aspoň dva.

Američania nie sú schopní naladiť dialóg s Číňanmi. Čína mlčí, s USA nekomunikuje. V tichosti však napreduje svojim kurzom na Východe a aj v Afrike. Zatiaľ nie je technologickým lídrom sveta, ale je jasné, že týmto smerom sa uberá jej iniciatíva. Naproti tomu vojenský vplyv paktu ASEAN v Tichom oceáne v tichosti upadol. Stalo sa tak aj za pomoci „neznámych síl“, ktoré zabránili vývozu a umiestneniu amerických jadrových zbraní do Austrálie. USA dostali výstrahu, že tak nesmú urobiť a aj tak vyslali jadrovú ponorku s nákladom jadrových hlavíc na palube. Predstavte si, aká sila dokázala zastaviť jadrovú ponorku v hlbinách tak, že síce došlo k zraneniu 11 námorníkov, ale museli sa vrátiť. Dostali varovanie, že zatiaľ bola použitá „mäkká sila“.

USA sa dostali do energetických problémov – nieto ropy. Podobne je na tom aj Veľká Británia.

A tu prichádza na radu Izrael. Ale ani tam nič nové. Už cca 4-5 mesiacov pred útokom na Gazu v Izraeli dochádzalo k mohutným protivládnym demonštráciám. Obyvateľstvo očividne nie je spokojné s vládnucim kurzom. A vláda aj napriek menšine upravuje zákony tak, aby udržala svoje postavenie. Manifestácie prerástli do zrážok na uliciach. Detaily nie sú známe, pretože Izraelčania dokážu uchovávať tajomstvá a špinavé prádlo si perú doma. Na rozdiel od ich agresívnych bábiek na našom území. Rozsah vnútorného konfliktu však bol značný.

Izrael mal záujem na tejto vojne, lebo ona umožňuje zjednotiť sily vnútri krajiny. Ale ako tento konflikt skončí je v podstate jedno. Teda z nášho pohľadu.

Dňa 15.08.2023 došlo na severe Tel Avivu k udalosti, ktorá nebola ozvučená vo svetových médiách. V jednom z vojenských vedecko-výskumných komplexov došlo k výbuchu, ktorý si vyžiadal obete.

Čo sa stalo?

Zvonku boli zaznamenané príchody množstva sanitiek, čo svedčí o nemalom počte obetí. Testovali tam novú, perspektívnu zbraň.

Izraelská Darpa je organizácia vyvíjajúca nové, perspektívne zbrane, realizuje aj testy týchto zbraní či zbraňových systémov.

Cieľom bolo dorobiť a odskúšať zbraň, ktorú síce začali vyvíjať v USA, ale ktorej vývoj nedokázali  dokončiť. Izraelčanov považujú za schopnejších zrealizovať takéto výskumy. Tí doplnili trhaviny, upravili technológie, ale nefungovalo to. V takom prípade treba siahnuť po pomoci z J/H Sveta, teda povolať „väčších“ špecialistov. A zavolali najväčších mágov, praktických kabbalistov. Zabezpečili vôbec všetko, čo bolo v rámci tejto vedy potrebné. Na realizáciu obradu sa privoláva (inak to nejde) bytosť z J/H Sveta. Nuž, privolali ju.

Došiel však skutočný, mocný démon. Kabbalisti totiž urobili chybu, ktorej sa nikdy nedopúšťajú ani mágovia Vatikánu. Pri práci s J/H Svetom platí pravidlo, že vždy je potrebné si viacnásobne overiť, aká bytosť sa im na pozvanie dostavila. Platí totiž ďalšie pravidlo, že tieto bytosti majú právo – bez porušenia  Konu – niekoľkokrát zaklamať. A privolaný démon tak aj urobil.

A tu najväčší kabbalisti prestrelili – privolali antijudaistického démona. Nuž a ten zrealizoval to, na čo bol zavolaný – explóziu.

Vplyvom démonickej sily z J/H Sveta bola vopred vypočítaná explozívna sila mnohonásobne prekročená, čo sa stáva pri zapájaní démonických štruktúr.

Časopriestor v Ráne a najmä už približujúcom sa Dni Svaroga je charakterizovaný úplne inými Energiami a Silami, než aké tu boli doposiaľ. Znamená to, že už aj nemateriálne bytosti tu môžu byť iba tie, ktoré sú kompatibilné s týmto energeticko-silovým prostredím. Už sa nedajú volať také bytosti ako doteraz. A tak si Izraelčania sami privolali nepriateľského démona.

Následkom ich magického obradu – explózia je výstup realizovaného obradu – sa sami zbavili budúcnosti na Zemi. Proces môže trvať 10-15 rokov, ale výsledkom bude, že iba cca 10% semitských národov prejde do budúcnosti. Takýchto národov vedci poznajú asi 30, čo znamená, že 90% nositeľov toho genómu je zatiaľ akosi „navyše“…

Urobili to však vlastnými rukami a za pomoci svojich najbližších spojencov. Odteraz je jasné, že vôbec netreba proti ním bojovať vojenskou cestou. Ich vplyv však zo zotrvačnosti ešte nejakú dobu potrvá.

No a my sa môžeme sústrediť na našu vlastnú budúcnosť. V tejto súvislosti odporúčame aj jedno video. Kto pôjde voliť, ten by mal vedieť, že vedome netreba dávať svoj „hlas“, ale do urny treba hodiť iba svoju „voľbu“. Mágia je (zatiaľ) všade prítomná:

20.03.2024

NAŠI PARTNERI: