CELOSVETOVÉ HRY DETÍ

11. júna 2019 | OKOLO SVETA, UDALOSTI

V tomto roku sa výprava slovenských detí zúčastnila 5. Celosvetových Detských Hier ruskohovoriacich detí v Chanty-Mansijsku na Sibíri. Ide o deti tých Rusov, resp. potomkov Rusov, ktorí dnes žijú mimo územia Ruska.

Táto akcia bola široko podporovaná ruskými médiami. Náklady na organizáciu – vrátane cesty a pobytu detí a doprovodu – hradilo Ruské veľvyslanectvo, resp. Veľvyslanectvá Ruskej federácie vo všetkých krajinách, kde žije ruská menšina.

Slávnostné otvorenie prebehlo pod záštitou ministra športu Ruskej Federácie, ktorý mal aj úvodný prejav.

Celkovo sa tejto mimoriadne vydarenej akcie zúčastnilo viac ako 60 krajín sveta, pričom do rozličných športových a kultúrnych akcií sa zapojilo viac ako 700 detí zo všetkých zúčastnených krajín.

Ostáva len zložiť klobúk pred organizátormi tejto akcie – takéto niečo sa nevidí každý deň.

Čo sa týka športových výsledkov našej mládeže – tie zodpovedajú politike výchovy našej kapitalistickej politiky práce s mládežou na školách. V školách za socializmu bola práca s mládežou a fyzická úroveň žiakov oveľa kvalitnejšia. Ale aká vláda taký národ…

Napriek tomu však naši deti neskončili na úplne posledných miestach.

Chceme však zdôrazniť celkový výsledok našich detí v kategórii kultúrnych prezentácií svojej krajiny. Môžeme smelo povedať, že boli najlepší zo všetkých. Toto odzrkadľuje reakciu obecenstva na naše vystúpenie a aj vysoké ocenenia rozhodcov. Konečné ôsme miesto – zo 61 krajín – bolo zapríčinené tým, že sme nedodržali vopred stanovený limit na prezentáciu, pretože ak sa malo odprezentovať tak veľa výprav, tak nemohol každý vystupovať dlho.

Napriek strhnutým bodom za prekročenie limitu času prezentácie môžeme plným právom považovať dosiahnuté konečné ôsme miesto za veľký úspech našej reprezentácie.

Tu si môžete pozrieť vystúpenie našich detí. Veľmi zapôsobila najmä záverečná časť – kompozícia národného tanca aj s ukážkou prvkov chorovodov:

Naše deti je naša budúcnosť – budúcnosť nášho národa. Ale ako vo všetkom – len vtedy máme budúcnosť, ak ťaháme všetci Slovania za jeden povraz. Vtedy náš Národ – Národ Slovanov – prežije.

Chráňme si našu mládež!

11.06.2019

NAŠI PARTNERI: