ČISTENIE JEMNOHMOTNÝCH TIEL I

5. novembra 2018 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

V uplynulých dňoch sme mali možnosť sa zúčastniť začiatočníckych seminárov zameraných na čistotu biopoľa – ak by sme mohli takto skrátene nazvať prastarú „technológiu“ Slavianov zameranú na nadobúdanie a udržiavanie čistoty našich jemnohmotných tiel – a zároveň sme mali možnosť pochopiť štruktúru nášho mikrokozmu, teda toho, čo možno nazvať dvanásťrozmernostná hra, teda podstatu rozmernostných aj čakrových štruktúr .

Semináre viedla Nadežda Petrovna Tokareva, ktorú môžeme smelo nazvať jednou z najsilnejších vediem zo Sibíri – ak by sme teda chceli používať superlatívy. Hneď však dodajme, že superlatívy sú v podstate zbytočné, pretože druhého človeka s takýmto darom bežný smrteľník sotva niekedy stretne.

Dnes je naše prostredie priam presýtené rôznymi čiernymi mágmi – počínajúc absolventmi škôl čiernej mágie a woo-doo, rôznych (temných) „kňažiek“ vyškolených Anglosasmi až po adeptov juhoamerických šamanov – teda v podstate rovnako čiernych mágov. Môžeme však ostať pokojní – vedmy zo Sibíri sú najsilnejšie na svete. Všetci účastníci seminárov sa mohli o týchto aspektoch presvedčiť na vlastnej koži.

Podmienky pre nastúpenie púte Duchovného osvietenia možno svojim spôsobom „štandardizovať“. Požiadavky sú nasledovné:

  • Musí nastať vhodný, správny čas;
  • Vedomie musíme byť čisté, nezahmlené vnútorným dialógom a naviazanosťou na emócie;
  • Musíme mať dostatok energie na výstup do vysokorozmernostných priestorových a čakrálnych štruktúr;
  • Rozviazaný „náklad“ minulosti – nielen minulých životov, ale aj tejto materializácie;
  • Ochota prekonávať vnútorné prekážky a aktívna činnosť s tým spojená.

To najhlavnejšie, čo si musíme dobre uvedomiť je, že NÁŠ ČAS UŽ NASTAL. Energie sa už zmenili a zmena v Jemnohmotnom Svete sa už odohrala. Otázkou už teda nie je to, či vyhráme alebo nie, otázkou je to, kto po tom všetkom – teda po prechode nášho Sveta na Vysoké Frekvencie – ostatne nažive. Zmeny v materiálnom svete VŽDY nasledujú už odohrané, odznené zmeny v Jemnohmotnom Svete. Inej možnosti niet, ale rozhodnutie a zodpovednosť je na každom jednom človeku bezvýhradne a individuálne.

Záznamy seminárov budeme postupne uverejňovať, ako prvý je už spracovaný záznam z prvého semináru v Poprade.

Záznam je určený predovšetkým všetkým tým, ktorí boli na seminári. Treba vedieť, že ak ste prešli seminár, tak u vás boli vymenené priestorové aj čakrakrálne štruktúry za etalónové (posledná meditácia prvého dňa), pričom na konci tejto meditácie boli Živatmy všetkých človekov vyvedené Nadeždou Petrovnou do 16. rozmernostnej štruktúry. My sme – v zmysle védického učenia – 16 rozmerné bytosti, ktorým bola technikami temných žrecov nanútená nízkorozmernostná hra. Tento pocit a uvedomenie si každý z vás určite dobre zapamätal. Je už len a len na vás, aby ste si stav mysle v 16-tom rozmere udržali a pokračovali ďalej, pretože tento stav už viete rozpoznať. Rovnako všetci absolventi semináru odišli s čistými jemnohmotnými telami.

Práve etalónové parametre priestorových aj čakrálnych štruktúr a čistota energií jemnohmotných tiel umožňujú, že teraz môžete sledovať záznamy všetkých seminárov Nadeždy Petrovny a VŠETKY BUDÚ PRE VÁS FUNGOVAŤ. Tí, ktorí seminárom neprešli ho samozrejme tiež môžu sledovať – každý obsahuje množstvo zaujímavých informácií – ale ostatné veci im „fungovať“ nebudú. To sa dá nadobudnúť len pod priamym vedením žreca – a to nie hocijakého.

Všetkým absolventom budú pracovať aj čistky jemnohmotných tiel vrátane meditácie – stačí vám zapnúť záznam semináru a sledovať ho na obrazovke. Ak však pri vás budú iní – tí nedosiahnu to, čo vy. Toto treba vedieť.

Postupne budeme prinášať ďalšie dôležité body a to, čo hlavne bolo týmito seminármi na Slovensku a na Morave dosiahnuté. Zatiaľ však – z časových dôvodov – aspoň toľko.

05.11.2018

NAŠI PARTNERI: