ČLOVEK S VEĽKÝM „Č“ – ČASŤ PRVÁ

25. decembra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Žijeme na úsvite Nového Veku – v období, ktoré nazývame Ráno Svaroga. Svetlé energie silnejú, ale vplyvom Živlu Nevedomosti to nie všetci vidia. Presne ako opisuje návod na podriadenie nevedomého stáda (Kniha Izaiáša): „Majú oči na pozeranie ale nevidia, majú uši na počúvanie ale nepočujú“ – čo už dávno dosiahli. Neznalosť však nepatrí medzi vlastnosti tých, ktorí riadia Systém.

Preto ešte predtým než stádo zbadalo, že sa niečo deje spustili viac projektov, ktorých cieľom bolo – a stále je – čo najviac znemožniť nájdenie správnej cesty. Správna cesta – ak by sa toho chcel niekto chytiť – je cesta Kultúry našich Predkov. Inými slovami Védické Slovanstvo.

Pred spustením biblického projektu bol na našej Zemi univerzálny Védický priestor. Každý Rod síce po svojom, ale inak platilo ono známe „z mnohých jedno“. Od začiatku 90-tych rokov sa v celom priestore, kde žijú bieli ľudia začali objavovať – ako huby po daždi – rozličné verzie všeličoho. V skutočnosti to všetko sú účelové výtržky z Védizmu. Môžeme to tak povedať keďže vieme, že pred civilizáciou a históriou tu bola Kultúra a dejiny.

Všetky takéto skupiny vzali nejakú časť kedysi celistvej Kultúry a vytvorili si svoje smery. Je to preto, aby ľudia skúmajúci jednotlivé čriepky nemohli nájsť celistvé Slovanstvo, a aby sa donekonečna motali v bludnom kruhu – Samsáre.

Pravda je projekciou Istiny do daného času, priestoru a podmienok, preto aj Náboženstvo je projekciou Viery do konkrétneho času, priestoru a podmienok. Rovnako môžeme povedať, že aj Náuka je projekciou Véd do konkrétneho času, priestoru a podmienok. Tí naši čitatelia, ktorí sa zaoberajú Staroslovienskou Bukvicou si ľahko analyzujú slová „náuka“ a „veda“ (od pôvodného ВѢДЫ) a zistia, že jedno hovorí o povrchnej podobnosti a druhé o hĺbkovej podstate. Každé slovo nesie svoju energiu aj vektor poznávania. Náhody proste neexistujú.

Triáda je jedným z principiálnych spôsobov hľadania cesty. Už vieme, že v každom myšlienkovom prúde existujú tri skupiny: administrátori, fanatici a členovia. Naša stránka je určená iba pre tretie skupiny akéhokoľvek myšlienkového prúdu – vrátane náboženstiev, ak jeho členom nestačí štandardná propaganda administrátorov. A zároveň opakujeme radu pre túto skupinu: nevstupujte do polemiky s vašimi administrátormi ani fanatikmi. Nemá to zmysel. Prví dobre vedia prečo daný smer vytvorili (a je to vždy niečo iné, ako oficiálne hlásajú ovečkám), druhí slepo veria administrátorom. Nemrhajte zbytočne svojou životnou energiou.

A tak sa dnes pozrieme na jeden z tradične védických termínov, ktorým sa však rada oháňa jedna z takýchto skupín: Človek s veľkým „Č“.

Každý materiálny objekt je riadený nemateriálnym, jemnohmotným, energeticko-informačným poľom (EIP). V prípade človeka (ako druhu) sa najčastejšie stretnete s názvom „biopole“. Vyžarovanie niektorých jeho komponentov je často označované ako „aura“ – čo niektorí stotožňujú s Dušou. Nuž nie – aura NIE JE Duša samotná, je to však akýsi „prepojovací mostík“ medzi materiálnym telom a Dušou.

Príspevky z viac EIP napájajú spoločné EIP, ktoré môžeme – pre jednoduchosť – nazvať Egregor. Pri dosiahnutí kritického množstva koncentrácie energie – lebo egregory živíme my našou životnou energiou – môže egregor nadobudnúť vedomie samoexistencie. Platí to všeobecne – bez ohľadu na to, či energia má pozitívnu alebo negatívnu polarizáciu.

Egregory samé osebe ako druh nie sú automaticky negatívnou entitou. Každý z nás je napojený na množstvo egregorov, ktoré sú dnes používané na naše ovládanie – vďaka našej nevedomosti. Našou úlohou je totiž nestratiť spojenie s naším Nebeským Učiteľom (Rodovým Egregorom), pričom toto spojenie existuje skrz energetickú šnúru, ktorá vedie aj v priestore našej chrbtice. Nebeský učiteľ je ten člen nášho Rodu, ktorý bol pri zrode našej Duše – a to môžeme hovoriť minimálne o miliónoch rokov existencie.

Rodičia by sa však mali zamyslieť do akých egregorov vsúvajú svoje deti už od narodenia tým, aké im dajú mená…

Nebeský učiteľ je s nami v spojení po celý život – po energetickej šnúre nám zosiela Životnú energiu, ktorá nám bola na túto inkarnáciu pridelená. Jej množstvo je KONEČNÉ, teda keď ju minieme prichádza smrť. Teba však zopakovať, že každý z nás dostal životnú energiu minimálne na JEDEN KRUH ŽIVOTA, t.j. 144 rokov, spravidla však na viac Kruhov.

Energia zostupuje do biopoľa, odtiaľ cez čakrový systém do nášho materiálneho tela. Distribúcia pokračuje až do každej bunky, ktorá má tiež svoj čakrový systém – a tam začína ďalší Vesmír… Jestvovanie nemá konca, ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok.

My sa štandardne NESTARÁME o stav nášho biopoľa, čo znamená, že je v ňom množstvo parazitov. Žijú z našej životnej energie – oni sami nedostávajú totiž z Nebies nič. Ale ani im netreba, Globálny Prediktor zabezpečuje, že celý Systém kŕmime práve my. Všetky takéto parazitické entity – napríklad larvy – samé spotrebovávajú iba časť našej životnej energie. Väčšinu odosielajú svojmu Pánovi, ktorým je práve GP.

Emócie je nízky druh energie, ktorý je človeku CUDZÍ. Ich činnosť je viazaná na prvé tri čakry. Systém odosiela do mysle donora (človeka) myšlienky, ktoré iniciujú emócie. Po ich aktivácii sa životná energia – ktorá mala slúžiť zabezpečeniu našej existencie v Javi – uvoľňuje do biopoľa, kde ju žerú nízkoenergetické bytosti. Jeden z najpopulárnejších aktivátorov je SEX – do mysle donora vsadili myšlienku, že sex je to najlepšie, čo môže človek zažiť, že je dokonca vždy nevyhnutne nevyhnutný. Aby bolo jasné, nehovoríme o funkcii zabezpečenia pokračovania a posilňovania Rodu – t.j. o vzťahu dvoch životných partnerov – ale o „ŠPORTOVOM SEXE“. Muž s každým výronom semena so športovou partnerku odosiela ROK SVOJEJ ŽIVOTNEJ ENERGIE…

V Tibetskej Tantre – nemá NIČ SPOLOČNÉ SO SEXOM – sa opisuje, čo sa deje. Pri vysokej koncentrácii emócií sa v ľudskom EIP zhromažďuje veľké množstvo rôznych navných entít. Najviac ich tam je preto, lebo sa kŕmia drahocennou mannou, iné zase čakajú – ak ide o sex – že budú mať možnosť sa inkarnovať. Takýchto tam je celý zástup – a ani zďaleka nehovoríme iba o členoch nášho Rodu…

Ale keďže športový sex – prirodzený neposkytuje životnú energiu parazitom – globálne nepokrýva zvýšené nároky energetických parazitov, používajú aj ďalšie stimulátory. Poznáme ich ako alkohol, energetické nápoje, drogy, GMO – neraz až po „výživové doplnky“, „vitamíny“ a podobné „životabudiče“. Niekedy sa zdá, že alkohol človeku „dodal energiu“. V skutočnosti NEDODAL NIČ – len otvoril ventily na dodávku našej životnej energie v nadmernom množstve. Ak sú ventily často otvárané na dodávku veľkého množstva toho, čo nie je neobmedzené nedivne sa, ako dlho a ako kvalitne žijeme. Už sme neraz hovorili že to, čo nazývame „vnútorný hlas“ je v skutočnosti Matrix, t.j. Systém, ktorý nás saje ako baterky a odhodí akonáhle vyčerpá všetku NAŠU životnú energiu. Systém nám vsúva do mysle myšlienky a my sa ani nestaráme zistiť, ako vlastne myseľ a myšlienky fungujú. Pretože sme nesplnili svoju inkarnačnú úlohu – energiu na túto potrebu sme dobrovoľne odovzdali Systému – musíme sa znovu inkarnovať a znovu dotovať Systém. Smrťou sa Samsára opustiť nedá ba naopak, každá inkarnácia bude horšia a horšia…

Alkohol je škodlivým jedom už v akomkoľvek malom množstve. Telo ho síce v určitej miere potrebuje, ale vytvára si ho samo toľko, koľko potrebuje.

Je zaujímavé vedieť tieto veci? Tu je možnosť sa zamyslieť. Ak nejaký populárny zdroj poznatkov síce predpovie kto bude či nebude kde prezidentom, ako sa zmení politika, ako a kedy začne či skončí nejaká vojna, ako dopadnú voľby či vyvinie sa nejaký monetárny systém a podobné „dôležité“ veci, ale nepovie vám nič KONKRÉTNE o tom ako VYJSŤ SPOD KONTROLY SYSTÉMU, tak vám v skutočnosti nič naozaj dôležité nepovedal. Takéto zdroje síce zabezpečia, že mozog pracuje na plné obrátky, ale tým je zároveň zabezpečené, že sa tam nezmestí iný druh poznatkov… a ostávate v Samsáre, pretože takýto zdroj aj tak slúži Systému.

Matriošky sú tradičným prostriedkom, ako deťom od malička názorne vysvetliť, že nie sme iba materiálne telo. Slovanská tradícia hovorí o deviatich čakrách, teda Obraz tvorí deväť jemnohmotných tiel. Materiálne telo je najmenšia matrioška, všetky ostatné sú väčšie ako materiálna zložka. V skutočnosti je čakier oveľa viac.

Čakry v starej slovanskej tradícii nazývame STOGNE – výraz čakra hovorí o „kruhu“, Stogna zachytáva OBJEMOVÝ charakter energetického uzla. Ostaneme pri výraze „čakra“ iba preto, lebo je u nás rozšírenejší.

V skutočnosti je dnes možné u bielych ľudí indikovať – napríklad pomocou virgule – oveľa viac aktívnych čakier. Súvisí to s aktivizáciou energií Rána Svaroga, ale princíp to nijako nemení. Kvôli jednoduchosti ostaneme pri tradičnom opise. Je to však tak či onak iba Obraz!

Takže tradičný Obraz energetických tiel:

Ak by sme tento Obraz premietli do zjednodušenej ilustrácie biopoľa, môžeme sa na to pozrieť asi takto:

My sme šestnásťrozmerné bytosti, ktoré sa z určitých dôvodov v minulosti dobrovoľne materializovali do štvorrozmerného Sveta Javi. Bol na to dôvod, ale o tom sme už písali. Na cestu späť sme si síce vytvorili systém kľúčových slov, ale tento dnes nefunguje. Nepoužívame totiž pôvodný jazyk Vesmíru a slová a ich kompletné spojenia v nových jazykoch – hoci aj slovanských – už nenesú pôvodnú Vysokú energiu, ktorá je jedine schopná nás vyniesť nahor, späť tam, kam patríme. Dnes nám navyše hrozí, že to nedopadne dobre – kvôli prelomu Vekov. Sme silní len v našej Kultúre a s naším Jazykom, ktorý tradične nazývame SLOVIENE – СЛOВѢNЕ… takže najmä preto Staroslovienska Bukvica. Oni dobre vedia, prečo nám zmenili písmo aj Jazyk (s veľkým „J“ znamená systém komunikácie národa, s malým „j“ zase orgán tela. V Bukvici to bolo vyjadrené použitou bukvicou a teda nevznikala nejednoznačnosť. Podvedomie takto totiž nevie, aký psychoprogram vyvolať, a teda vzniká rozsynchronizovanie Duševného a Rozumového centra – nevyhnutná podmienka pre fungovanie Matrixu).

Každá čakra vytvára zodpovedajúce jemnohmotné telo alebo obálku, každá úroveň má svoje jemnohmotné telo. Tieto môžeme menovať samostatne – lebo všetko čo má meno existuje – ale môžeme ich kvôli jednoduchosti aj zoskupovať. Takéto skupinové názvy sú aj tradičné názvy kategórií, ktoré používame v kastovom systéme.

Aby sme zjednodušili túto problematiku a napomohli jej ľahšiemu osvojeniu, skupiny nazývame nasledovne. Zoskupenie energií prvých troch čakier – emócií – charakterizujeme ako „Žiteľ“. Môžeme sa stretnúť aj s názvom „Smerd“. V praxi ide o skupinu, ktorá je viazaná na nízke energie, a preto je to oblasť, ktorú nazývame aj „Rabi boží“. V praxi to sú buď ľubovoľné náboženské skupiny, alebo – čo je dnes charakteristickejšie – egoisti… čím viac pre seba tým lepšie. Tento stav frekvencií práce ich myslí je najhodnotnejším zdrojom životnej energie pre GP.

Druhou skupinou sú „Vesi“, môžeme sa stretnúť aj s názvom „Ľudina“. Tieto energetické telá tvoria skupinu, ktorú môžeme – z pohľadu výšky ich evolúcie – označiť ako „Vnuci Bohov“. Je to úroveň Pravoslávneho Slovanstva, t.j. tej úrovne spoločnosti, ktorá tu bola ešte pred cca 1 000 rokmi, keď nás podvrhli nútenému pokresťančeniu. Je charakteristická najmä tým, že síce zotrváva na krojoch, výšivkách, dlhých vlasoch či bradách u mužov, oberegoch a podobných komponentoch – inak dôležitých – ale stratilo už podstatu Obrazov. Prostriedky považuje za cieľ a Bohov za materiálne osoby, ktoré podliehajú tým istým nutkaniam ako smrteľníci. Stratili Veľký Obraz Stavby Sveta. Tento stav – stav vonkajšej podobnosti – nie je dostatočný na návrat Starej Kultúry. Treba mať na pamäti, že tento boj sme prehrali. Nerobme teda tú istú chybu a nekoncentrujme sa na vonkajších znakoch, čím neraz strácame vnútornú podstatu. Inak „Návrat Slovanstva“ bude iba opakovaná porážka.

Treťou kategóriou je „Človek“ (preto s veľkým „Č“), niekedy nazývaný aj „Víťaz“. Z pohľadu evolúcie to je kategória, ktorú nazývame „Deti Bohov“.

Štvrtou kategóriou je „As“, niekde nazývaný aj „Mudrc“. Z hľadiska evolúcie to je úroveň Boha žijúceho na Zemi – preto AS. Sú to najvyššie rozmernosti v dvanásť rozmernostnom biopoli, pretože ostávajúce rozmernosti – do 16 – sú už mimo biopoľa. V každom prípade však existujú a predstavujú priame napojenie na ceste nahor do PRAVI.

„Mudrc“ sa neraz vo védickej tradícii označuje aj „Učiteľ“. Je to nie iba preto, lebo môže učiť iných, ale najmä preto, že sám je ochotný sa celý život učiť a nadobúdať nové poznatky. Poznanie nemá hraníc.

Aké telo dokážeme dosiahnuť a obsiahnuť rozšírením svojho Vedomia natrvalo, v takom Svete sme schopní jestvovať. A teraz môžeme pokračovať ďalej v téme nášho článku.

pokračovanie

25.12.2017

NAŠI PARTNERI: