Sviatok Kupalu, 7 Хейлѣтъ Лѣто 7519

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

KUPALA, niekedy nazývaný aj KUPALO, dáva človeku možnosť uskutočniť rozličné ospravedlnenia a vykonávať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha od rôznych chorôb. Nasmerováva človekov na radostný a šťastný život.

Sviatok Kupalu slávime zo 6. na 7. júla podľa kresťanského kalendára. Náš deň začína večer o 18:00, nie v noci, keď nesvieti nijaké svetlo a vládne temnota. Dnes sa už organizuje na mnohých miestach v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.

Do osláv sviatku tradične patrí pletenie vencov, zapaľovanie vatier, kupalské chorovody okolo vatier, preskoky cez oheň, kúpanie sa vo vodách jazera alebo rieky a chodenie po uhlíkoch. Sú to tisícročia staré kupalské obrady. Viac o sviatku nájdete v našom samostatnom článku.

DEŇ KUPALU V ASGARDE IRIJSKOM. LETO ЛЕТО 7519 OD С.М.З.Х.

Prinášame fotografie z tohtoročnej oslavy sviatku Kupalu v Asgarde Irijskom, t.j. dnešnom Omsku. Tieto fotografie sú skôr pre informáciu, čo oslava takéhoto a podobných sviatkov prináša a čo všetko sa tam dá robiť. Väčšina fotografií je z dňa príprav, samotný sviatok začína až večer – keď u nás začína nový deň – a trvajú celú noc.

NAŠI PARTNERI: