DOBRÁ ZVESŤ I.

19. októbra 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

dob zvest 1

Ak by sme aj nebrali v prípade vysvetlenia do úvahy naše Znanie o už prebiehajúcich prípravách na nástup Zlatého Veku, aj tak sa nedá nevidieť značnú snahu vládnucej elity o naše definitívne podrobenie. Veď aj starogrécky autor Platón v knihe Ústava uviedol cyklus, ktorému podlieha vývoj ľudskej spoločnosti. Pre pripomenutie, fázy Platónom opisovaných cyklov sú tieto:

  • Aristokracia (t.j. spravodlivá vláda vysokokvalifikovanej menšiny – žrecov);
  • Timokracia (nespravodlivá vláda menšiny);
  • Oligarchia (komentár netreba);
  • Demokracia (to čo si donedávna mnohí mysleli, že je to to najlepšie, čo môže byť), ktorá už plavne prechádza do predpovedanej
  • Tyranie. Nuž hľa, vitajte v poslednej fáze delenia deduška Platóna. Po páde Tyranie nastupuje nový cyklus Aristokracie.

Dnes si vyložíme principiálnu súvislosť Korony a Zlatého Veku tak, ako nám už táto informácia postúpila, a teda je možné ju otvorene šíriť. Predtým však musíme zopakovať niekoľko hlavných bodov, lebo „prístupový proces“ do Zlatého Veku sa už spustil, ale mnohí našinci ešte stále nechápu, že situácia je naozaj vážna. Nejde o to, či nastúpi alebo nie – táto otázka je už mimo pochybností – ale o to, že nie každý človek sa doň automaticky dostane. Zatiaľ – inak sa nedá – všetkých na to upozorňujeme, ale konať musí každý sám za seba. Žiaden Spasiteľ, Mesiáš, Mušach, Budha, Krišna či ktokoľvek iný totiž nepríde a neurobí nič za nikoho. A správy v snoch – počas spánku – sú riadené cudzorodými subjektmi, teda spoliehať sa na ich pravdivosť je veľmi nebezpečná naivita. V každom prípade však rozšírená.

Mnohí sami seba ukolísavajú po seminároch vedmy Nadeždy mysliac si, že to, čo prebehlo na seminároch je už absolútne dostatočné, a teda že naozaj nič viac už netreba samostatne robiť. Veď už sme Budovatelia… Problém je však v tom, že všetko, čo sa odohráva na seminároch je programovanie Jemnohmotného Sveta. A Jemnohmotný Svet je síce Svetom Príčin, ale pracovať s ním nás nikto od detstva neučil. Preto si mnohí myslia, že nemusia viac nič opakovať, utvrdzovať, ale hlavne že si môžu dovoliť upadať do naivnej, báječnej izolácie.

Našu Matku Zem sme už v minulosti – v Jemnohmotnom Svete, alebo ak chcete v Astrále – oslobodili spod kontroly Temných a prehlásili sme sa my, Človečenstvo, za Pánov Zeme. Právom, ale každý boj vo vojne – kým nie je definitívne vyhratá – je iba jednou z mnohých bojových epizód.

Hlavným problémom komunikácie s Jemnohmotných Svetom je, že on nič len tak – ako nejaký televízny spravodajský kanál – neoznamuje vopred. Tam platí zásada, že On dáva konkrétne odpovede iba na konkrétne otázky. Neklame, ale musíme presne vedieť, čo sa pýtať. A to je jeden z našich hlavných problémov. Nevieme všetko, pretože naše Znanie bolo v minulosti skoro úplne zlikvidované, naši Predkovia zlynčovaní (aj vďaka naivite, že ak žijú mravne, tak sa im nič nemôže stať) a naše knihy a artefakty Jezuiti odvliekli do Vatikánskej knižnice. Preto oni dnes presne vedia čo robiť a ako blokovať naše snahy, keďže my sa k nášmu Znaniu vraciame iba po krokoch, zatiaľ čo oni si všetky pravidlá komunikácie s Astrálom ľahko čítajú z našich kníh. Koniec koncov im to nepomôže, ale nám to značne komplikuje situáciu. Ale rozhodne oveľa horšia je naivita mnohých našincov.

Teda konkrétny príklad. Zem, alebo ak chcete Midgard-Zem, bola medzitým, ako sme my zaspali na vavrínoch „privatizovaná“. Nevedeli sme, že čosi také sa dá, ale dá sa. V preklade to znamená, že nám znovu akýmsi spôsobom – síce mágiou, ale podľa pravidla, ktoré sme doteraz nepoznali – odobrali vlastníctvo Zeme. Teda prestali sme byť Pánmi našej Zeme, teda aj Pánmi našich konkrétnych krajín.

Tým, že kdesi zmizlo naše sebauvedomenie si samých seba ako Pánov Zeme, ktosi nadobudol právo vlastniť Zem. Hovoríme o J/S, ale tu treba vedieť, že J/S je Svetom príčin, pričom materiálny Svet iba iluzórnym Svetom. Čo je naprogramované a potvrdené v J/S, to môžu – akýkoľvek, aj násilným spôsobom – realizovať BEZ HROZBY ODVETY OD KONU VŠEHOMÍRA. Aj vojnou, na ktorú sa oni dobre pripravili.

J/S a materiálny Svet sú prepojené kauzálnou závislosťou. Preto ak sa už niečo odohralo na Zemi, tak príčina sa dá v J/S zistiť.

My a Zem sme jedno. Ak si neprinavrátime štatút majiteľov Zeme, tak v J/S už vidno, aké to bude mať pre nás drastické následky. Jej majitelia nás môžu uvrhnúť do vojny, majú na to právo. Ak nie sme Pánmi Zeme, tak potom zo strany J/S nepodliehajú trestu.

S J/S sa samozrejme pracovať dá, a práve človekovia majú na to najväčšie predispozície. A aby sme sa ani o tom nedozvedeli, tak nás – človekov – uvrhli do rabstva kresťanstva. A už vôbec nie je prekvapením, že zo všetkých náboženstiev jedine kresťanstvo sa nezaoberá žiadnymi meditačnými technikami, teda nás systematicky neučia meditovať. Ale zato meditáciami sa zapodievajú všetky ostatné náboženstvá: krišnaizmus, budhizmus a iní, jezuiti v prvom rade.

Oni všetci systematicky vytvárajú ich programy proti nám v prvom rade v Mentálnom Svete, ktoré keď neodmietame, tak potom nadobúdajú právo na realizáciu vo svete materiálnom. A my sa potom stávame v materiálnom svete obeťami, pretože nechápeme prostú, kauzálnu súvislosť. Oni hneď ako vidia potvrdenie ich žiadosti v J/S – keďže ich ponuky neodmietame – tak chladnokrvne, arogantne a nekompromisne pristupujú k ich materializácii. A naivní, mravní človiečikovia až potom jojkajú, stonajú, odvolávajú sa na svedomie (ktoré pre nás vymysleli oni presne takým programovaním). Teda zisťujeme to zvyčajne až vtedy, keď už je zle. Bieda.

Presne z týchto dôvodov si zostavili a šíria všakovaké proroctvá – bez ohľadu na to v koho mene – ale to sú iba ich plány, ktoré my proste nesmieme mlčky prijímať.

Oni v podstate nesústreďujú pozornosť na materiálne telo, ich cieľom je to, čo oni nemajú – naša Duša, Duchové štruktúry, Živatma, t.j. náš Kozmos. Ovládnuť náš Kozmos, to je pre nich veľké víťazstvo. Materiálne telo nám v podstate podhadzujú ako šťavnatú návnadu, na ktorú sa potom sústreďujeme. A to nie iba presmerovávaním našej pozornosti na športový sex, ale napríklad aj prehnanou koncentráciou na „zdravú výživu“. Mnohí našinci si naivne myslia, že detailne rozpracovaná zdravá výživa je zárukou dlhého života a šťastia… V skutočnosti sa to skôr stáva posadnutosťou, ktorá spoľahlivo odvádza pozornosť od oblasti energií, t.j. od Duše, Ducha a Živatmy. A tak sa chytáme do ich sietí. No a bez energie sa proste žiť nedá. Veď ani auto nejazdí na vzduch.

Ak si všimnete texty dnes populárnych ezoterických pesničiek na internete tak zistíte, že v podstate všetky sa točia okolo Duše. Ale tú máme iba my. Pre nich je to vysoko kvalitná, koncentrovaná energia. Vysokoenergetická batéria. Podstata týchto pesničiek je v tom, aby ovládli a rozrušili naše Duše, štruktúry Ducha a Živatmy, teda náš Kozmos. Preto nám vnucujú predstavu, že iba materiálny svet je reálny a J/S je len iluzórny.

Musíme mať Vedomie Pánov Zeme, lebo v opačnom prípade oni – ak by boli páni – zatočia s nami podľa ich chúťok, teda tak, ako si oni vládu nad Zemou predstavujú. Nebolo toho už dosť?

Ak sa nepreberieme, tak svoju vládu nad Zemou zrealizujú rýchlo a efektívne tak, že sa Zlatého Veku ani nemusíme dožiť. Táto hrozba tu stále je, ich programy sú viditeľné.

Ako často a koľkí sa venujeme tvorbe programov v J/S my? A koľko meditačných skupín človekov v našej krajine pracuje systematicky? Či stačí sem-tam, mimochodom, medzi rečou, pozrieť si občas seminár vedmy Nadeždy a máme „pokoj“?! Zato oni proti nám tvoria programy dennodenne, nepretržite, 24 hodín do dňa. Ich skupiny – a nie malé – si robotu rozvrhujú tak, že sú neustále v Astrále. Všetci, vrátane Cigánov. My niečo raz za čas odstránime a vrátime sa k tomu o mesiac či dva, zato oni pracujú nonstop.

A ešte sa divíme, že tlak proti nám nepoľavuje?

Vždy musíme zistiť, kto proti nám tvorí programy, kto poza chrbát pôsobí proti nám, či vôbec má právo také niečo proti nám robiť a potom na nás nakladať. Ak sa my tým nebudeme zapodievať – a následne ich ničiť – tak nás vykončia aj malé Cigánčatá.

Hlavne že sme vysoko mravní a v ľanovom oblečení…. Proti ľanu síce principiálne nič nemáme, ale zaoberal sa niekto tým, odkiaľ pochádza ľan na „slovenské“ kroje? Nuž, cca 90% dovážame z Francúzska a zvyšok z Litvy. Koho teda podporujeme nosením takéhoto odevu? Veď oblasti Spiša, Liptova, Kysúc či Oravy boli tradične známe tradíciou pestovania a spracovania ľanu. Ešte aj v časoch socializmu. A čo dnes? Chystá sa niekto ľan aj pestovať? Či stačí kupovať francúzsky a potom vzývať bohov? Jedno aj druhé smeruje k cudzincom.

Všetky tieto programy už sú v priestore, takže ak sa neprebudíme a budeme Zlo ignorovať – Odinova zápoveď hovorí (Kon Všehomíra), že kto nepotrestá Zlo je zodpovedný/á za jeho ďalšie šírenie – tak budeme potrestaní. Dvakrát – dôsledkom pôsobenia ich programov a trestom Konu za nepreklínanie a neničenie Zla. Čistime naše životné priestory od toho, čo tam nechceme mať. Spoliehať sa na to, že „samo sa to“, je pred Konom Všehomíra Zločin.

Cudzinci sa spolčujú, buď žijú spolu v osadách, alebo si vytárajú „diaspory“, „náboženské obce“ a podobné zoskupenia. Robia spoločné meditácie, teda vytvárajú si a aj majú kolektívny rozum. Naše kolektívne Vedomie Národa dôkladne v minulosti vyčistili, našou úlohou je si ho prinavrátiť. Nežime iba v priestore naivity a dôverčivosti, musíme začať dôrazne, skupinovo, kolektívne pôsobiť v J/S (Astrále). Nevieme to síce zatiaľ v želateľnej miere, ale už sa učíme, už vieme ako na to. Čím viac skupín vznikne, tým lepšie pre nás všetkých. Čo najviac a samostatných. Od detstva nás to neučili, takže sa musíme doučovať teraz.

Ako vidíme na posledných udalostiach, už sa proti nám aj dôkladne vyzbrojili – sú po zuby ozbrojení, čo ukázali aj v policajnom zásahu v Bratislave posledný víkend. Keďže sa vyzbrojili znamená to, že v J/S už existujú plány na použitie zbraní proti nám. J/S už všetkým parazitom oznámil, že na Zemi končia, že budú musieť odísť. A medzi nich patria aj Jezuiti. Oni však majú 3-čakrové myslenie, preto predpokladajú, že proti nim budú použité zbrane na fyzickej úrovni. Preto sa po zuby vyzbrojujú a chystajú – podľa ich programov – proti nám tak aj pôsobiť.

Ak nezrušíme ich programy, ak si neprevezmeme nazad štatút Pánov Zeme a našich krajín, tak všetko, čo proti nám nachystali môžu stihnúť proti nám použiť ešte predtým, ako ich J/S zničí. Vtedy sa väčšina z nich iba rozplynie pred našimi zrakmi. Ostatnú tu samozrejme skupiny zmeskov, ale na to treba byť pripravení.

Neseďme v ich energiách, zbavujme sa ich v čistkách a meditáciách. Nepriateľov preklínajme a ničme v J/S. Inak to nejde.

Konať treba samostatne, každá skupina za svoje mesto, za svoj kraj, všetci za našu krajinu.

V tejto súvislosti ešte jednu dôležitú poznámku – nepoddávajte sa fenoménu zlých správ. Funguje to tak, že po prijatí jednej negatívnej správy sa začne ukazovať ich deficit – fungujú presne ako drogy – a je to detailne prepracovaná technológia. Takýto jedinec začne hľadať ďalšiu a ďalšiu negatívnu správu, až sa stane na nich úplne závislý/á. A oni postupne začnú zvyšovať dávky…

A keď už sme dospeli k tomuto bodu, tak si ozrejmime, kto môže proti nám zdvihnúť zbrane. Nečakajte vojnu „zlých“ Američanov proti „dobrým“ Rusom či opačne. Všetko je inak. V jednej aj druhej krajine oligarchovia financujú zbrojenie, ale nie proti inej krajine, ale proti vlastnému (z ich pohľadu nehodnému) národu.

Existuje dobre živený mýtus, že „Putin je dobrý, len mu chudáčikovi robia všetci napriek“, čo hojne v našich končinách podporuje najmä brainwashing rabína Piakina. A čo to také dobré – okrem iného – urobil Putin na zvýšenie bojaschopnosti ruskej armády? Nuž, niekoľko detailov. V ruskej armáde kedysi existovala skupina cca 80 generálov Rusov, ktorým podliehali všetky zložky ruskej armády. Putin všetkých Rusov – teda všetkých cca 80 generálov – prepustil a ich miesto obsadil „perspektívnejšími“ kádrami. Akurát si treba všimnúť jeden „detailík“. Všetci dnes „ruskí“ generáli majú izraelské štátne občianstvo. Nuž, veď prečo by nepomohol súkmeňovcom. A títo generáli nelenili a v súčasnosti začali s kádrovou výmenou v zbore vyšších dôstojníkov. Rusov jedného za druhým prepúšťajú a ich miesta demokraticky obsadzujú kádrami arménskej, azerbajdžanskej, čečenskej, gruzínskej a podobnej národnosti. Teda – vďaka „dobrému“ Putinovi – možno povedať, že ruská armáda je už dnes minulosťou. Zle sa to počúva, ale je to pravda. V armáde samozrejme existuje opozícia, rovnako ako aj v národnej garde aj v spravodajských službách, ale ak by bolo Rusko zatiahnuté do vojny, ktorá by ohrozovala Izrael či USA, tak koniec by prišiel veľmi rýchlo. Veď Američania majú v Rusku aj dve vojenské základne – a také niečo by za ZSSR nebolo možné ani len vo sne.

Napriek tomu je pre cudzincov – aj v armáde – situácia nie celkom pod kontrolou a značne nepredídateľná. Všetko vyvrcholí už v dohľadnej dobe.

Putin robí presne to isté ako všetci ostatní svetoví (a nielen svetoví) vodcovia – okrem Lukašenka. Vybudoval mocný, dobre vycvičený a vyzbrojený aparát – proti ruskému národu. Na boj proti vonkajšiemu, silnému nepriateľovi je neefektívny. A to aj bol ich plán.

Oni vojnu plánujú – ako všetci vodcovia – iba proti človekom, nie navzájom proti sebe. Sú to cudzinci v mocenských pozíciách nad domácimi národmi, preto im je jedno, ako národy žijú.

A – a na to netreba ani maturitu – ten istý postoj má aj náš Matelko. Keď sa v Bratislave odohrala protivládna demonštrácia, tak na zázname vidno dve skupiny účastníkov. Mohutné davy občanov, ktoré pokojne prechádzajú ulicami, ktoré boli doslovne masovo zaplnené a druhá skupina, zaplatené, či inak motivované skupinky profesionálnych výtržníkov, ktorí konali podľa vopred zostaveného scenára. Takáto metóda je pre nepriateľov národa bežná – a podarilo sa ju zachytiť na kameru v Prahe. Aktívny „výtržník“ – ktorého videli ako vyprovokoval konflikt medzi Políciou a účastníkmi demonštrácie – sa potom šikovne „vyparil“, nasadol do policajného auta a odišiel. Rovnaký scenár, rovnako vybraté obete: NÁROD. U nás slovenský, v Prahe český. Ako cez kopirák.

Dobre je aj to, že národy, teda človekovia v tzv. národoch začínajú pátrať po veciach sami, pretože všetko – proti človekom – ide ako cez kopirák. Tu je ukážka čipu v maskách:

https://www.youtube.com/watch?v=TbCE2nOrLfg

Koho by to napadlo?

Teraz je dôležité, aby sa národy a národnosti človekov v žiadnom prípade nedali vyprovokovať do boja proti sebe navzájom. Veď sme na jednej lodi. Na úplne inej lodi sú vlády a tí, ktorí sami seba nominovali do pozície elít a myslia si, že nás budú riadiť nevedomosťou a nahuckávaním jedných aj druhých donekonečna. Ich loď je síce Titanic, ale aj ju čaká osud Titanicu. A ten ich koniec už je naozaj blízko. Bližšie, ako sme si mysleli.

V súvislosti s prebiehajúcimi udalosťami sa už vynárajú v globálnom meradle netušené súvislosti. Áno, už dochnú tí, ktorí pili krv bielych detí a jedli ich mäso. Táto informácia je už dlhšie v obehu, pričom sa neoficiálnymi kanálmi podsúva, že týchto zločincov/pedofilov v tajnosti likvidujú špeciálne americké jednotky (niekde sa spomína aj spolupráca s ruskými špeciálnymi jednotkami) na rozkaz prezidenta Trumpa.

Oni už naozaj dochnú, ale ak sú to tí, ktorí „vymysleli“ proti nám aj túto baranopandémiu, tak prečo – ak ich už likvidujú – táto baranopandémia stále trvá? Ba naopak, ešte jej tlak zosilňujú? Pretože príčina je úplne iná.

A vyzerá to tak, že všetko je aj tak inak, hoci pravdou je, že naozaj máme dočinenia s globálne riadenou spravodajskou operáciou. Príčiny – a aj následky – sú a ešte len budú úplne iné a inde. Ale o tom neskôr.

Pred tým, ako sa dostaneme k dobrej zvesti, je vhodné si ešte trochu priblížiť niektoré súvislosti, ktoré sa na verejnosť nedostali, resp. iba v značne spracovanej podobe. Máme na mysli vývoj vakcíny proti smrtiacemu vírusu. Ako to je s vírusom vysvetlíme v pokračovaní, ale faktom je, že tí, ktorí si hovoria elita a uzurpovali si práva nám vládnuť od neho naozaj dochnú. Je to holý fakt.

Oni za témou vakcinácie sledujú dva principiálne ciele. Naozaj nájsť vakcínu, ktorá by bola proti vírusu účinná (keďže dochnú, tak bezpečnosť, t.j. napríklad vplyv na ďalšie pokolenia je momentálne kvôli krátkosti času nedôležitá), a od ktorej si sľubujú záchranu vlastných životov. Druhým cieľom je likvidácia človekov. Príčina je – okrem iného – opísaná vyššie. Bez metafyziky sa k pochopeniu dôjsť nijakovsky nedá.

Užitočné bude sa oboznámiť aj s niekoľkými detailmi vývoja ruskej vakcíny. Kmeň na vývoj „vlastnej“ kúpili z USA, takže výsledok by mal byť akceptovateľný aj pre „genetických protirusov“ (Matelko a spol.).

Po ukončení prvej verzie vakcíny pristúpili k testovaniu. Spočiatku všetko vyzeralo veľmi sľubne. Preto si ju aplikoval vývojový tím a aj riaditeľ ústavu v Moskve, kde vývoj prebiehal. Ulica a číslo je známe, ale tieto súvislosti nie sú dôležité. Všetci okrem riaditeľa si aplikovali plnú dávku, riaditeľ si nasadil iba polovičnú, resp. možno ešte aj slabšiu dávku. Treba povedať aj to, že ani jeden z odborných pracovníkov vývojového tímu vrátane riaditeľa NEBOL RUS. Podľa informácií nášho zdroja, vakcínu si skutočne – ako to Putin uviedol pred kamerami v televíznom vystúpení – dala aplikovať aj jeho dcéra.

Všetci (nerusi, t.j. cudzinci) sa začali správať čudne. Jedným z najzaujímavejších príznakov bolo, že hačali havkať ako psy. Postupne všetci – okrem riaditeľa – zomreli. Aj Putinova dcéra.

Takéto strašné výsledky bolo potrebné utajiť, preto všetku dokumentáciu aj vzorky zbalili a poslali do pobočky ústavu na Sibír, do Novosibirska. Tam už privolali – v rámci reklamácie – aj Američanov, ktorí im vstupný materiál na vývoj predali. Práce trvali veľmi dlho, ale fungovanie procesu nedokázali pochopiť. Prečo nezabíja bielych, ale ostatných hej? Na Sibíri je značne menej cudzincov ako v Moskve či Petrohrade, ale výsledky boli pre elitárov aj tak nepríjemné. Cudzinci po aplikácii zomierali. Rusi ostávali nažive. Nakoniec čosi vyprodukovali, ale výsledok je aj tak otázny. V podstate sa potvrdzuje – a nielen v Rusku – pôvodná informácia o vlastnostiach vírusu.

Ďalší vývoj ohľadom pôsobenia a rozšírenia vírusu už rámcovo poznáme, môžeme to považovať – pre človekov – za naozaj dobrú zvesť. Ale vzhľadom na rozsah materiálu tému dokončíme v nasledujúcom pokračovaní.

19.10.2020

NAŠI PARTNERI: