HATTALOVA MATRICA

12. júla 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Dlho, predlho sme hľadali, ale dlho sme nič nájsť nemohli. Ale nakoniec to prišlo – priateľom našej stránky sa podarilo zistiť, kto je zodpovedný za „likvidáciu“ Bukvice Slovienorusov-Rusínov a jej nahradenie cudzou latinkou.

Už ani neprekvapuje, že za rozdelenie jedného, pôvodného jazyka a vytvorenie dvoch „následníkov“ – slovenčiny a češtiny – je zodpovedný katolícky pop („duchovný“) a lingvista Martin Hattala. A – akože inak – základné dielo opisujúce kodifikáciu slovenského jazyka napísal LATINSKY.

Nuž, páčte, katolíci nám pred 1 160 rokmi „dali písmo“ – pokresťančenie (Cyril a Metod) – a po 1 000 rokoch (trošku menej, t.j. v r. 1850) nám ho zase „vzali“.

Ďalej je zaujímavé, že názov „sloven“ sa po prvý krát vôbec vyskytuje práve v jeho „priekopníckom“ diele napísanom v latinčine

Viac vo videu:

VIDEO

12.07.2023

NAŠI PARTNERI: