HYGIENA VEDOMIA

13. novembra 2018 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V druhej polovici októbra po prvý víkend novembra 2018 prebehli u nás štyri praktické semináre Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Všetci, ktorí sa seminárov zúčastnili si pootvorili dvere do Jemnohmotného Sveta. Tento Svet je pre väčšinu ľudí neznámy, ale je to Svet, ktorý je nad našim. Materiálny Svet je slabý v porovnaní s Jemnohmotným Svetom, preto treba dobre pochopiť súvislosti, ktoré tu platia.

V našom, materiálnom svete je myšlienka považovaná za čosi nehmotné, abstraktné, možno povedať, že väčšina ľudí na Zemi myšlienkam neprikladá žiadnu dôležitosť. Ale to, čo je v našom, nízkom Svete „abstrakcia“, je vo Vyššom, Jemnohmotnom Svete tvrdá, materiálna realita. Je to realita, z ktorej tam možno stavať materiálne objekty – pravda matéria už bude inej úrovne. Je to však tak či onak matéria.

Na chvíľku si predstavte, že ste postúpili do Jemnohmotného Sveta – ale tam možno jestvovať iba bez materiálneho, t.j. hrubohmotného tela. Vedomie vám však ostane to isté, ktoré máte teraz. Ako sa tam budete pohybovať – celkovo existovať – ak nemáte pod kontrolou prácu mysle? Ak vaše Vedomie nezvládlo kategóriu „Jemnohmotný Svet“? Preto treba Obrazotvornosť a disciplínu v myslení, inak tam proste nie je možné existovať.

Zvládnutie dôležitosti vzťahov medzi Jemnohmotným a Materiálnym Svetom je nevyhnutnou podmienkou osvojenia si kontroly nad sebou samým. Nie sme totiž iba materiálne telo, ale sme hlavne „nemateriálna“ Duša a Duch mimo času a priestoru. To, čo nazývame „JA“ je uvedomenie si našej Živatmy. A ako ďaleko si rozšírime Vedomie znamená, ako vysoko vystúpila naša Živatma nahor po Zlatej Púti Duchovného osvietenia.

Toto Poznanie bude rozhodujúce – presnejšie jeho praktické osvojenie si – pri prechode do Zlatého veku. Zopakujeme a zdôrazňujeme iba to, že každý človek strednej generácie sa nástupu Zlatého veku dožije. Otázkou ostáva iba to, koľkí v ňom aj ostanú žiť

Prinášame zaujímavé materiály zo stránky N. P. Tokarevovej:

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE SILY

 • Všetky vami vyslovené slová sa bezpodmienečne plnia;
 • Všetky myšlienky podliehajú realizácii;
 • Všetko čo vidíte a kritizujete podlieha rozboru.

Komentár: Jestvuje kritika a kritika. Slovom je možné aj zabiť. Aký máte vlastne cieľ: zabiť, zmeniť, alebo proste konštatovať fakt?

Napríklad možno povedať: „Podľa mňa, ako to vidím, toto a toto nie je správne.“ A nech si človek sám rozhodne, ako ďalej postupovať po tom, ako si vypočuje váš názor. Kritika nikdy k ničomu nezaväzuje. Ona by ani nemala iného človeka k ničomu zaväzovať.

 • Pochybnosti vo vašich myšlienkach a slovách sa menia na kamenné priehrady a prekážky;
 • Výstrahy sa v objeme zväčšujú niekoľkonásobne;
 • Všetok negatív, ktorý vo vás je musíte sami anulovať, pretože pri práci so Silou sa násobne zväčšuje;

Komentár: Sila je proste Sila. Sú to proste plusy. Všetko čo v danom okamihu tu a teraz máte Sila zväčšuje. Ak máte negatív, zvyšuje sa negatív. Ak máte pozitív, zvyšuje sa pozitív;

 • Celé spektrum želaní je považované za závislosť na 4-rozmernom priestore. Preto zrušte vzájomne si odporujúce želania;
 • Váš vzťah k Sile musí byť bezpodmienečne konkrétny. Osloboďte sa od všetkých vlastností, ktoré nezodpovedajú Sile;
 • Zrušte všetky svoje myšlienky, želania a programy, ktoré nezodpovedajú Duchovnému rastu.

Komentár: Vidíte, aký sa vytvára Obraz? Preskúmajte či zodpovedáte alebo nezodpovedáte tomu Obrazu a hneď teraz môžete skorigovať seba pod neho.

Komentár: Nadobudnúť Silu nie je darček ale trest. „Čo som uvidel“, „čo som si pomyslel“, „čo som povedal“, „aké mám želania a túžby“… všetko držte pod kontrolou. Každý pohyb svojej vlastnej Duše, všetko musí byť pod kontrolou, revidované, prehodnocované. Pretože Temná Jav a Nav nikdy nedrieme.

Pomyslené-povedané-vyprojektované. Keď ovládate Silu tak cementujete reálnosť pre ľudí vôkol vás, pre priestor vôkol vás, všetko to, čo zo seba vytvárate bezpodmienečným spôsobom. Všetky slová, ktoré vyslovujete sa plnia bezpodmienečným spôsobom. Ak ste povedali „nič dobré“ – splnilo sa. Pomysleli ste si „tak čo dobrého môže z toho pre mňa vyplynúť“ – splnilo sa.

Vyviesť na úroveň Sily každého z vás nie je nijako namáhavé, ale je potrebné, aby ste pri výstupe na túto úroveň Sily sa nestali sami sebe nepriateľom č. 1. Každého z vás môžem uchrániť pred nepovoleným ovplyvnením zvonku, ale nemôžem vás uchrániť pred vami samými. A práve vy ste si čo do podstaty nepriateľom č. 1 samým sebe.

Všimnite si, ako sa chováte sami k sebe, k životu a preskúmajte, čo vysielate do priestoru a ovládajúc Silu, čo dostávate nazad. Čo ste si odvysielali, to ste aj dostali. Čo by ste vy zmenili, aby granát vo vašich rukách nevybuchol pri vás, ale v pustom poli?

Najlepšie je vôbec o ničom nerozmýšľať, ako rozmýšľať o všakovakej špinavosti, lepšie nič nepovedať, ako vysloviť lož. Pretože keď vystupuje lož z vnútra každého z vás, tak dochádza k zakriveniu priestoru. Temní sa tu hneď objavia a zapína sa odrábanie. Ste polygónom pre pôsobenie tak Svetlých, ako aj Temných Síl a závisí výlučne od vás, na ktorú stranu sa prikloníte. Môžete sa vyčistiť do „nuly“, môžete si zostrojiť tú najideálnejšiu reálnosť, ale akonáhle odtiaľ vystúpite začínate rozmýšľať o akejkoľvek špinavosti alebo nahlas o nej hovoriť. Celá moja práca nemá význam, význam má vaše osobné rozhodnutie.

 • Nikdy sa na nikoho nespoliehajte, ľudia nevydržia náklad zodpovednosti za iných ľudí. Akonáhle preložíte náklad zodpovednosti za seba na niekoho iného, nevyhnutne dôjde k zrade – skôr alebo neskôr. Prijmite zodpovednosť za seba na seba. Nemáte právo vplývať na právo rozhodnutia druhého človeka. Zmeňte seba tak, aby ste sa cítili komfortne;
 • Musí byť prítomná rozhodnosť v prijímaní rozhodnutí. Rozhodnosť v myšlienkach. A nato je potrebná dôvera, nato je potrebná kompetentnosť. Musí byť dôslednosť v konaní. Od menšej narastá k väčšej;
 • Priamočiarosť. Absencia „vedľajších úmyslov“, „kameňa pod pazuchou“, zákernosti, lži, klamania, tárania, ctibažnosti, ambicióznosti – to sú základné podmienky práce so Silou. Pretože Sila je veľmi vysokorozmerná štruktúra a pokiaľ niekde existujú návnady do týchto nižších štruktúr, tak odrábanie skokom preletí na vás samých;
 • Vernosť svojim cieľom, svojim pozíciám;
 • Samobytnosť. Hľadanie neobyčajných riešení, hľadanie svojich vlastných ciest riešení. Pretože už vychodené chodníčky nič neposkytli, tak treba prechádzať vlastnými, novými púťami tak, aby sme vyšli tam, kde sa chceme dostať;
 • Kapacita. Schopnosť udržať v sebe naraz celý Obraz. Celý proces riešenia svojej úlohy;
 • Inšpirácia. Uspokojenie z procesu tvorenia. Ľahkosť;
 • Uvedomenie si seba Tvorcom, ktorý dokáže dávať aj budovať. Tvorca je synonymom odovzdávania. Pohliadnite sa seba a ak ste prijímajúca strana, tak nie ste Tvorca. Tvorca je ten dávajúci. Nie je dôležité, čo odovzdávate: teplo, ľúbosť, súcit, vďačnosť. Začnite dávať. Keď začnete vydávať zo seba napríklad ľúbosť, tak ľúbosť začne prichádzať k vám. Ak ste zavreli kanál dávania, tak nemá ako k vám postúpiť. Otvorte všetky kanály, začnite vydávať súcit, želať niečo dobré, ľúbosť a pod.

N. P. Tokareva

13.11.2018

NAŠI PARTNERI: