KAMIENOK V POZLÁTKU

20. mája 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Už sme neraz spomínali pravidlo „Čím vyššia rozmernosť, tým menej pravidiel“. Toto pravidlo Jemnohmotného Sveta platí aj opačne – čím viac pravidiel (na dodržiavanie), tým nižšia rozmernosť. Často sa stáva, že niečo počujeme, ale doslovne jedným uchom dnu, druhým von. Bolo by užitočné, keby sme si toto pravidlo dobre osvojili najmä vo vzťahu k Jemnohmotnému Svetu (Astrálu).

V minulosti sme boli doslovne na pokraji priepasti zachránení tradičným Slovanstvom. Teda tou príkazovou formou, ktorá v stave Noci Svaroga nás v maximálne možnej miere udržiavala nad priepasťou – pred pádom do rabstva kresťanstva. Nevedeli sme prečo, ale dodržiavali sme to. Vtedy to bola – vzhľadom na Energie prístupné nám v Noci Svaroga – jediná šanca prežiť.

Prišlo však Ráno Svaroga a s ním aj nové Energie. Môžeme ich nazývať aj Energie Života. Život vôbec je v našom jazyku – presnejšie vo všetkých slovanských jazykoch – odvodený od výrazu „Živatma“, pričom názov má aj formy Živa, Žila, Žilina, Život a podobne. Áno, dokonca „Žilina“ ako priezvisko dodnes existuje na Sibíri.

Ako sme už spomínali, na jar už odkladáme kožuchy, kapce, baranice, rukavice, čiapky, sánky, lyže… a všetko so zimou spojené. Presne tak aj „tradičné“ Slovanstvo stratilo svoju naliehavosť ako systém zabezpečujúci prežitie počas tuhej zimy – v takej podobe, ako sme ho počas zimy poznali. Nijako to však neznamená, že stratilo zmysel. V kožuchu však do jarného či až letného slnka určite nepôjdeme. Pre lepšie pochopenie sa pozrime na to cez Obraz.

V nám už známom obrázku 12-rozmernej Hry je Slovanstvo vyznačené ako fialová oblasť umiestnená v pravej – pozitívnej – časti 4-6 priestorovej rozmernosti. Na udržanie sa v tejto – inak nízkorozmernej – časti Hry bolo potrebné dodržať veľa podmienok: kroje, výšivky, oberegy, ornamenty, znaky, symboly, brady, vlasy, ľan, farby… a vôbec všetko, čo môžeme označiť ako „tradičné Slovanstvo“. Celý tento súhrn sú podmienky, za ktorých sme vtedy mohli prežiť. Nebolo nám dostupných viac informácií, nuž takto sme pod tlakom presily odolávali značnej prevahe nepriateľa. Viac sa nedalo, ale vďaka tomu sme prežili. Inak by tu už po nás neostala ani pamiatka.

Všetky tieto podmienky čo najprístupnejším spôsobom udržiavali štruktúru torzných polí, inými slovami zabezpečovali nám dostatočnú zásobu energie na nízky let – ale predsa len let. Vo vojenskej terminológii to môžeme pripodobniť k situácii, keď sa vojenská jednotka dostala pod obrovskú prevahu nepriateľa a drží sa v boji len tak-tak – na krok od skazy. Keď sa pod tlakom viac nedá, tak vo vojenskej terminológii používame zvrat „držať formáciu“. Viac nemôžeme, ale z formácie jednotky neutekáme. Keď nám prídu posily, tak z formácie ľahko – na rozkaz – vyrazíme do útoku. Ak by sa vojaci jednotky rozutekali z formácie, tak už nepomôže nič. Príde drvivá a definitívna porážka a likvidácia.

Formáciu sme udržali. Za cenu veľkých strát, ale udržali. Prichádzajú posily a môžeme vyraziť do útoku. Do útoku za oslobodenie sa spod jarma poroby.

Vystupujeme do vyšších rozmerností – presnejšie otvárajú sa nám tam dvere – ale to znamená, že sa znižuje počet podmienok. Lebo – ako sme už napísali – čím vyššia rozmernosť, tým menej podmienok. Namiesto slovného opisu abstraktný Obraz, teda začíname prácu na aktivizácii schopnosti abstraktného myslenia. Lebo iba ono nás dokáže odlíšiť od zvierat, a to aj od tých v humanoidných telách, ktorých v našej terminológii nazývame ľudia alebo ľudinovia. Namiesto jednej polovice mozgu začíname pracovať s oboma.

Môžeme si to predstaviť aj ako cestu nahor. Na chrbte koňa nepotrebujeme veľa energie. V aute ideme do kopca už rýchlejšie, ale v nádrži musíme mať dosť paliva. Vo veľkej výške už potrebujeme vrtuľník či lietadlo – a to už sú zase iné nároky na spotrebu a kvalitu či formu energie. Lietalo na ovos nepoletí. A veľmi vysoko – a my letíme už do priestorov nad 12-rozmernú Hru – potrebujeme raketu. A raketa spotrebuje kolosálne množstvo energie v porovnaní s pozemným cestovaním hoci aj inak vynikajúcim autom.

Podľa Konu Podobnosti – ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok – aj na výstup Živatmy do priestorov Zlatého Veku (10-12 čakra) a vyššie je tiež potrebná nemalá energia. A tá už je dnes k dispozícii.

Čierna mágia funguje na krvavých obetách a artefaktoch. Artefakty pôvodne križiaci pokradli nám a odviezli do Vatikánu. Sú to v princípe rezonátory torzných polí, ktoré dokážu vytvárať a formovať torzné polia takých parametrov, ako potrebuje ten, kto ich zostavuje. Takto vytvorili napríklad v minulosti systém, ktorý voláme Náboženský Egregor. Je to energetická bytosť, ktorá dokáže vytvárať myšlienky a vsúvať ich do myslí nevedomých ľudí. Tí nadobudnú presvedčenie, že s nimi hovorí „Pán Boh“ alebo jeho svätí.

Náboženský egregor bol pred 4-5 rokmi zničený – rozpadol sa. Nie náhodou, ale sústredeným útokom naň v Astrále už našimi Silami. Inými slovami preklínania v Astrále je niečo ako ťažký guľomet v materiálnom svete. Preto v Astrále musíme pracovať MY – lebo doteraz v ňom fungujú iba tí, ktorí nás držia jeho nástrojmi pod kontrolou. Do myslí nám nainfikovali myšlienku, že „preklínanie je zlo“. Nuž áno – lebo je to nástroj na ich likvidáciu. A to predsa je „zlo“. Ale my už vieme o čo ide. Stretávajte sa a preklínajte tých, ktorí nás stáročia presne takto likvidujú a blahoslavte Náš Národ! Inak to nepôjde. Ale – a to je veľmi dobrá správa – tí, ktorí už začali s týmito astrálnymi nástrojmi pracovať už vidia konkrétne výsledky.

Materiálna oblasť – Jav – má svoje podmienky a nástroje, energetická – Nav – zase svoje a Duchovná – Prav – presne tak isto. Človek je celostná bytosť, preto musí pracovať so všetkým tromi zložkami, t.j. s telom, Dušou aj Duchom (Jav-Nav-Prav). Inak je to iba ľudina.

Naši Prѣdkovia hovorievali: „Slovo toporom nevyrúbeš“. Astrál je Svetom Príčin, Jav (náš materiálny Svet) je svetom dôsledkov. Aký program je založený hore, také dôsledky sa materializujú dole.

Tu sa však môžeme pozastaviť, aby sme videli prácu „odborníkov“ štýlu Slovenského jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. „Slovo“ napísané latinkou nám už veľa nenapovie. Preto sa obráťme do našej Kultúry. V Staroslovѣnskej Bukvici máme totiž možnosť tento nedostatok latinky odhaliť a pochopiť súvislosti. Existuje obyčajné „O“, ktoré z pohľadu sakrálnej grafiky Bukvice predstavuje uzavretý systém, niečo v štýle bludného kruhu. Všetko sa točí iba dookola a vystúpiť za hranice kruhu (O) nie je prípustné. Ale existuje aj iný, otvorený systém poznávania, ktorý to, čo nie je „okolo“ dokáže vysvetliť kontaktom s Vyššími Silami. Je to bukvica s menom „Hóm“ a grafikou podobnou dnes „populárnej“ gréckej abecedy: „Ꞷ“. Grafika ukazuje, že pokračovanie bukvice smeruje nahor, do Sveta Príčin. Ide teda o prípad, kedy jav alebo jeho následky pokračujú aj za hranicu toho, čo môžeme vnímať na fyzickej úrovni a bez ohľadu na to, či to dokážeme vnímať alebo nie. Inými slovami, ide o prepojenie s Nebesami, teda niečo podobné ako nám už známe „Jať“, t.j. „ѣ“.

„SLꞶVꞶ“ znamená taký systém Múdrosti, ktorý je priamo previazaný s Nebeským Zdrojom (Svargou), hoci na materiálnej úrovni (v Javi) toto spojenie nevidíme. Môžeme ho však precítiť na energetickej úrovni (čakry 7-8-9). Dnes už nedokážeme zvuky „O“ a „Ꞷ“ rozlíšiť, ale to iba poukazuje na systematické skresľovanie jazyka, teda jeho degradáciu, čo je príznačné pre Slovenov.

Teda SlꞶvѣnъ je spojenie vytvorené zo slov „SlꞶvꞶ“ a „Vѣny“, t.j. „Žily“. „Slꞷvꞷ“ je druh Múdrosti prepojenej na Nebesia a „Vѣny“ je v podstate Obraz „Živatmy“, ktorá prostredníctvom realizácie kolovania životnej sily (Živy) v žilách zabezpečuje správny Život. Ale správny Život v našom ponímaní – teda v súčinnosti so Svargou.

Vatikán s križiakmi zamenil Nebeskú Múdrosť „SlꞶvꞶ“ za uzavretý cyklus Zákona ako „SlOvO“. Ak poznáme Obrazy tak už je jasné o čo ide. Znížili našu úroveň umiestnenia Živatmy (kde máme Živatmu, tam máme vedomie) do priestoru 1-3 čakry, teda porobili nás náboženstvom. To stojí na nekompromisnom, uzavretom Zákone, nie na s Nebesami prepojenom KꞶne. Veď Biblia je „SlOvO“ Božie, teda kompletne uzavretý systém, ktorého cieľom je zamedziť kontaktu s Nebesami – s „Ꞷ“ a dostať nás pod kontrolu Bohov, t.j. 9. čakrálnej a priestorovej rozmernosti. My sme však prišli zo 16. rozmernosti, preto 9. nie je pre nás – Slꞷvѣnov – autorita.

Materiálne telo má svoju fyzickú úroveň a astrálne telo (Duša) má zase svoju, astrálnu úroveň. Podľa Konu Podobnosti aj Duch má svoju vlastnú sféru, môžeme ju nazvať mentálna úroveň. Každá sféra má svoje špecifické Sily, t.j. „formátované“ Energie.

Teda nosenie slovanského oblečenia v Javi ešte neznamená, že takáto osoba má pod kontrolou aj energie (Nav) či dokonca aj mentálnu úroveň, t.j. kontrolu nad myšlienkami (Prav). Na druhej strane, ak niekto nie vo všetkom dnes zodpovedá tomu, čo nejaké skupiny považujú za „Slovanstvo“ – napríklad žena nie je vždy v sukni, ale príležitostne (napríklad pri cestovaní) má nohavice – to ešte neznamená, že nemôže vedome pracovať s Vyššími Energiami. Platí to aj opačne.

Teda je to v podstate jednoduché. O tom, či sme tam, kde patríme nerozhodujú vonkajšie príznaky, ale to, ako sme rozšírili vedomie. Inak je to iba divadielko.

Zdôrazňujeme, že na nosení slovanského odevu nie je NIČ zlého. Jednoducho iba šaty nestačia. Pretože inak by si stačilo kúpiť šaty a hneď by bolo nadostač Slovanov…

Už sme písali o súvislostiach spojených s kategóriou Živý Človek a Rab. Pripomeňme si, že podľa medzinárodného práva môže byť za národ považovaná iba taká skupina obyvateľstva, ktorá sa vie stretnúť, dohodnúť na riešení problému a potom sa dohody spoločne držať. Ak sa nevie obyvateľstvo takto na verejnosti chovať, tak nespĺňa podmienky pre uznanie za národ. Potom má ten národ, ktorý túto podmienku spĺňa, právo takúto nedvižnú masu riadiť.

Ak teda v médiách vidíme jedného Slováka ako nadáva na druhého Slováka znamená to, že spoločnosť sa nevie chovať ako národ. Preto je úplne normálne, že nad Slovákmi vykonáva dozor židovský národ. Nikdy a nikde na verejnosti neuvidíte, aby jeden Žid nadával na druhého Žida. Preto sú kompetentný národ.

Dôkazov nájdete v médiách dosť každý aj jeden deň.

Urobme ďalší krok. Dnes je v móde organizovať všakovaké slovanské konferencie a festivaly. Majú takúto hlavičku, čo znamená, že na nich zaznieva to, čo je charakteristické pre Slovanstvo – veď to pri organizavní sami prehlasujeme. A potom stačí vyhotoviť záznam z takejto konferencie a už je dôkaz, či Slovania – v našom ponímaní – sú alebo nie sú národom. Zaznievajú na takejto konferencii či festivale príspevky rovnakého druhu, alebo si jednotlivé príspevky navzájom odporujú? Ak sa nevieme zjednotiť ani len na oficiálnej konferencii, ktorú vydávame za „slovanskú“ – ako môžeme byť inými považovaní za jednotné etnikum?

Dnes prebieha informačná vojna. V informačnej vojne nestoja proti sebe tanky, ale informácie. Ale ako príklad si pomôžme horúcou vojnou. Je normálne, že jedna armáda vo vojne „pozve“ na svoje územie cudziu armádu, lebo je to demokratické? Ak to nepovažujete za normálne, tak prečo potom počas vojny na svoje územie – naše konferencie – pozývame nepriateľov, ktorí sú proti našej jednote? Veď oni majú nadostač možností a k dispozícii akékoľvek médiá. A teraz z druhej strany – koľko máme my pozvaní do oficiálnych médií? …akože vyrovnanú protislužbu?

Návštevami takýchto demokratických podujatí sa návštevníci stávajú potvrdením toho, že NEMÔŽEME byť – podľa nami schváleného medzinárodného práva – považovaní za samostatný národ. Čím väčšia účasť – tým tvrdší dôkaz – nevadí účastníkom že PROTI NÁM? Teda presne ako vo voľbách – stačí nemyslieť a navštevovať „slovanské“ konferencie. Všetci zúčastnení robia na posilnenie nepriateľov Slovanov…

To isté platí aj pre nejednu slovanskú“ internetovú stránku. Môžete to posúdiť aj sami sú príspevky v jednej formácii alebo si navzájom odporujú?

Je čas sa pozrieť aj na problematiku Svedomia. Prečo Svedomie nie je dnes kritériom? Pomôžme si konkrétnymi príkladmi s cieľom pochopiť, čo to Svedomie je. Tibetské texty opisujú Svedomie veľmi výstižne: „Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe“. My sme si zvykli, že to je schopnosť rozoznávať „Dobro“ od „Zla“. Ako to vlastne v praxi vyzerá?

Predstavme si, že vás dobrý rodinný známy popýtal požičať napríklad 10 000 €. Najskôr tvrdil, že vám ich vráti do 3 mesiacov, po 3 mesiacoch vám oznámil, že môže ich splatiť až o ďalších 6 mesiacov. Pre vás už bol hraničný prípad 3 mesiace, teda pridaním ďalších 6 mesiacov sa dostávate s rodinným rozpočtom na absolútnu hranu možností. Už si musíte vy požičiavať, aby váš známy používal vaše peniaze zadarmo – pretože ste s niečím takým ani nerátali. Ledva sa dočkáte konca 6 mesiacov a tu zistíte, že váš kamarát vás ani len neinformoval, že termín splatenia sa rozhodol znovu odložiť. Keď už sa ďalej nedá, začnete naň naliehať. Až nakoniec – niekedy po roku – sa s vami dohodne na novom postupe a začne vám peniaze splácať. Bez akýchkoľvek percent navyše – nestanovili ste nič také, lebo vás ani vo sne nenapadol takýto vývoj udalostí. Ale on vaše peniaze rok zadarmo používal.

Nakoniec vám dlžobu splatí. A teraz ho môžete vyskúšať, či má Svedomie. Popýtajte ho vy 10 000 € pôžičku s tým, že minimálne rok nech ani neuvažuje o nejakej splátke, a potom sa vy rozhodnete, kedy začnete splácať – a uvidíte reakciu. Ak má Svedomie, tak vám vyhovie, lebo Svedomie stojí na zásade „Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe“. Ale ak vám vysvetlí, že sa dostal do veľkých ťažkostí a jednoducho nemôže – hoci on vám to predtým urobil – tak nesie pečať Ambícií. Tá je – ako vieme – v zápornej časti 12-rozmernej Hry. A tu hovoríme o bielom človeku, nie zmeskovi či tvarovi! Samozrejme, že on konal „Dobro“, pretože jemu to v danom období pomohlo. Ak vám odmietne znamená to, že jeho Pečať Ambícií stojí na matriciach JA SPOTREBITEĽ či JA EGOISTA. A vôbec nezáleží na tom, že je geneticky biely…

Alebo iný príklad. Povedzme, že máte kamarátku, ktorú považujete sa dobrú. Jedného dňa vám povie, že má informáciu – síce nijako neoverenú – že váš partner má inú. Veď predsa je „správne“ niečo také oznámiť – je to „Dobro“, t.j. Pečať Svedomia. A túto informáciu bude šíriť aj inými kanálmi… bez dôkazov.

Ak však nemá informáciu overenú a šíri ju, môže v nejednom prípade spôsobiť vážne problémy v iných rodinách – často niečo také vedie až k rozpadu rodín, kde môžu byť aj deti. Tu znovu platí kritérium „Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe“. Nech už koná podľa akejkoľvek porovnávacej škály – Svedomie to NIE JE. Teda sme opäť vo vatikánskom  Matrixe. Páčilo by sa jej, ak by ste to isté urobili vy jej?

Po tom, ako k nám začala prichádzať sibírska Vedma Nadežda sa začali objavovať rozličné iné „beregine“. Vzniká dojem, že „vyrobiť“ beregiňu je v podstate banalita. Nuž tak, beregiňa je síce preložiteľná ako „ochrankyňa“ ale je to zodpovedajúci výraz? Vyššie sme si ukázali, že SlꞶvꞶ a SlOvO sú dve rozdielne veci. Beregiňa „ochraňuje“ ako matka či manželka nielen na materiálnej úrovni, ale najmä na Jemnohmotnej úrovni. Teda okrem Javi aj v Navi. Dnešný výraz „ochraňovať“ charakterizuje iba materiálnu ochranu. A na ochranu v Jemnohmotnom Svete sú potrené KANÁLY výstupu do Jemnohmotného Sveta, t.j. do Astrálu. Beregine podľa Školy Nadeždy Tokarevej takéto kanály pri iniciácii dostávajú a využívajú. A čo poskytuje iná ponuka „výroby beregíň“?

Keď vám niekto ponúka „kurzy beregíň“ najskôr si overte niekoľko detailov. Ak na tej istej stránke nájdete ponuky všakovakých anjelov a archanjelov, ponuky na pričarovanie či odčarovanie partnerov či partneriek – ste na stránke poskytujúcej služby čiernej alebo cigánskej mágie. Prečo?

Je to jednoduché, pričarovanie alebo odčarovanie partnera či partnerky je PORUŠENIE prvého Konu Stavby Sveta – nikto nemá právo vplývať na právo slobodného výberu inej bytosti. A beregiňa v prvom rade dodržiava Kony Stavby Sveta.

Už sme o tom neraz písali – dnes väčšinu „slovanských“ skupín vedú Židia alebo Cigáni (vrátane ukrajinského Cigána Kurovského). Môžu byť tí, ktorí sa dávajú viesť cudzincami považovaní za samostatný národ? Nuž po prečítaní tohto článku by už odpoveď mala byť jasná.

20.05.2019

NAŠI PARTNERI: