KTO RIADI? ČASŤ II.

9. decembra 2020 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V minulej časti sme načali otázku súvislosti riadenia našej krajiny z pohľadu zodpovednosti, ale najmä aktuálnosti tejto otázky v súvislosti s Ránom Svaroga.

Hoci pokračujeme v téme, ktorú sme začali v minulom článku, chceli by sme našim čitateľom pripomenúť, že keď aj vyzývame do neustáleho „boja“, vždy máme na mysli boj v Jemnohmotnom Svete, t.j. vo Svete Príčin. Priestor, v ktorom momentálne žijeme je priestorom nízkorozmerným, teda aj je pod kontrolou nízkorozmerných bytostí/energií. Našou úlohou je vystúpiť do vyšších rozmerností tejto Hry, t.j. do rozmerností 10., 11. a 12. To sú Rozmernosti Zlatého Veku. Pod bojom vždy a zásadne myslíme meditáciu a čistku. Kto má možnosť vidieť Jemnohmotný Svet ten už vie aj bez nás, že bod viditeľného zlomu je naozaj blízko. Približujú ho všetky čistky a meditácie – vrátane preklínaní kde treba – a nie nadávanie a nenávisť, čo sú nízkorozmerné technológie vedúce nadol (hoci príčina aj môže byť spravodlivá). Našim cieľom je negatív odstraňovať, nie ho zväčšovať! Naša energia je Jarosť, nie Nenávisť!

Táto doba je naozaj veľmi prínosná, lebo nám umožnila roztriediť zrno od pliev, teda našich od cudzích. Mnohí s prekvapením zistili, že „naši“ neznamená vždy istotu ani u príbuzných a opačne. Mnohí aj myslia v kategórii „MY“, ale ak pod „my“ myslia iba seba a svoju najbližšiu rodinu, tak to nie je rozšírenie v zmysle výstupu nahor do energií Zlatého Veku. Tie sú iba a jedine My ako Národ, ale každé „My“ je súhrn maximálne čistých jednotlivcov, Človekov, Asov.

Áno, každý, komu dnes leží na srdci osud Národa nemá ustlané na ružiach, ale bez Národa niet budúcnosti jednotlivcov. Prosté, ale bez variantov.

Jemnohmotný Svet však poskytuje nástroje, ktoré môžeme použiť. Jednou z nich je Energetický plášť, ktorý ostal v povestiach opísaný ako „neviditeľný plášť“. Je to veľmi zložitá štruktúra. Veľmi mocné a silné energetické plášte majú vojaci, verejní činitelia, ako aj všetci tí, ktorí nepracujú iba pre seba, iba pre svoju rodinu, ale aj pre spoločnosť, pre Národ. Plášte vznikajú iba pri podmienke, že Človek sa začína rozširovať a pracuje pre svoj rozšírený stav. Ak Človek žije iba pre záujmy a potreby svojej rodiny a pre svoje osobné potreby, tak nijaké energetické plášte sa nevytvárajú. Energetický plášť sa vytvára počas jedného života. Keď Človek – nositeľ energetického plášťa – zomiera, tak jeho plášť ostáva tu, na Zemi. V roku 2015 bola žrecovskou skupinou zo Sibíri realizovaná meditácia, ktorou zozbierali všetky tieto vypracované energetické plášte. Pritom všetci účastníci meditácie dávali súhlas na to, že budú pokračovať v diele tých, ktorí tu svoje plášte zanechali. Znamená to, že s každým prevzatým plášťom treba prevziať aj zodpovednosť s ním spojenú. Napríklad, ak niekto prevzal energetický plášť nejakého veľkého spoločenského dejateľa, ktorý pracoval pre blaho a rozvoj Rusi, tak je povinný aj pokračovať v tomto diele. Plášť je ako zástava, ktorú Človek preberá od toho, kto už odišiel zo života nato, aby pokračoval v jeho diele. Plášť si možno prevziať v meditácii.

Pripomeňme jeden detail z prvej časti. Naši vystúpia z podzemia a prevezmú moc – my na to poväčšine nemáme prístupy. Oni však – hoci po cca 12 000 rokoch – už vystúpiť musia, lebo ak by tam ostali dlhšie, tak už im začína hroziť genetická mutácia.

A našou úlohou je pripraviť vhodné podmienky. Pre nás, pretože sme jeden Národ. A preto sa aj musíme správne orientovať v dnešnej situácii.

V ako keby neriešiteľnej politickej situácii sa niektoré politické strany v parlamente začínajú aktívne ozývať s akýmsi riešením – napríklad že by chceli vyhlásiť referendum. My, občania tejto krajiny už vieme, ako referendá „riešia“ problémy. O to skôr, že Š. Harabin vo svojom blogu už dávno – jasne a zrozumiteľne – vysvetlil, že ak by opozícia naozaj chcela koniec terajšej vlády, tak riešenie je veľmi jednoduché.

Ale k takémuto kroku sa akosi nikto nemá. Prečo asi? Nuž, existuje iba jedno jediné vysvetlenie – všetci sú dohodnutí. Pravdepodobne nie všetci poslanci všetkých strán v parlamente, ale určite všetci predsedovia týchto strán. A ak by zložili poslanecké mandáty a aj by zabezpečili (proti rozkazu zhora), aby nikto z ich náhradníkov nenastúpil, tak by sa dostali do nemilosti majiteľa komerčnej štruktúry pod obchodnou značkou SR. Do ďalšieho parlamentu by sa – bez ohľadu na reálnu podporu občanov a teda hlasov – v žiadnom prípade nedostali.

A ak niektorí poslanci parlamentu tvrdia, že „tak sa to naozaj nedá“, tak len dodržiavajú pokyny nadriadených.

Táto situácia však môže nakoniec dopadnúť aj úplne inak. Aj keď menia zákony, ba dokonca aj Ústavu, to už nič na ich trestnoprávnej zodpovednosti nezmení. Tí, ktorí nastúpia po nich ich majú právo stíhať na základe tých zákonov, ktoré platia teraz. Právny systém – minimálne európsky – nepozná retroaktivitu. Znamená to, že ak niekto spácha zločin – v zmysle platného právneho systému – a potom zákon zmenia, za všetko, čo spáchali do platnosti nového zákona sú zodpovední. A tak to aj bude. To iba dočasne si ošetrili veci tým, že všetky dôležité pozície obsadili svojimi ľuďmi, ktorí blokujú realizáciu práva.

A ilúzia už značne vyprcháva…

V Rusku možno v roku 2021 očakávať nové prezidentské voľby. Jednak dochádza životnosť dvojníkov Putina, jednak Temná vláda Sveta nemôže už od obyvateľstva dostať to, čo by chceli. Teda putinizmus už prestal vyhovovať globálnym Temným Mágom. Ide o to, že všetky komerčné štruktúry, ktoré vznikli na území niekdajšieho Východného bloku potrebujú, aby obyvatelia týchto komerčných organizácii aktívne preberali a odrábali negatív Temných žrecov Sveta, či ak chcete Karmu. Teda tí, ktorí organizujú vo svete všetko to, čo sa proti Človečenstvu deje zároveň chcú, aby nimi vytvorený negatív aj Človečenstvo za nich odrábalo. Takto to bolo vždy. Ale tu je problém. Na to, aby tak mohli urobiť – a pritom neporušiť Kon Všehomíra – musia mať odsúhlasenie. Teda ak krajina – v zmysle svojej Ústavy a platných zákonov – zvolí hlavu štátu, tak táto hlava štátu (veď ju „zvolil“ národ), má právo za jemu (jej) podriadený národ uzavrieť s Temnými Mágmi Sveta kontrakt o práve vylievať na daný národ negatív. Preto aj funkcia nesie názov P-REZIDENT, t.j. „Poverený Rezident“. Teda presnejšie rezident Temných Mágov pre dané územie.

Veď aj meno Put-In je ľahko dešifrovateľné v angličtine. No a v starom jazyku „ča“ znamená koncentráciu nejakej energie v menšom priestore (napr. ča-ša, ča-kra), ktorá je tiež niekde vložená (-put). Teda už mená poverených rezidentov veľa napovedia.

A aký problém majú s inak „poslušným“ povereným rezidentom v Rusku? Skutočný Putin už dávno nežije, ale tí, ktorí (ešte) chodia voliť, dávajú hlas Putinovi. Teda dávajú hlas inej osobe, než aká sa identifikuje za ňu. Preto dvojník, ktorý bol Put-In nemá právo (nedostal žiaden hlas) uzavrieť kontrakt o vylievaní negatívu za ruský národ. A tak Temní Mágovia nemajú právo vylievať svoj negatív na ruský Národ.

Predtým, ako sa pozrieme na niektoré zaujímavé súvislosti u nás, nezaškodí si aj pripomenúť iné, nie tak dávne udalosti. V máji tohto roku sme boli svedkami masového úteku mimozemšťanov z našej Zeme. Ukázalo sa, že takýto úkaz – máme na mysli spozorované neidentifikované lietajúce objekty – nie sú žiadnou zvláštnosťou. Pravdaže, všetky observatória sveta boli zhodou okolností pozatvárané a pozorovania boli prerušené – lebo veď Korona… Ale Medzinárodná Kozmická Stanica s jej posádkou a kamerami ostala akosi mimo vplyvu nariadení z vyhlášok hlavného hygienika. A hľa, v polovici novembra 2020 kamery MKS zachytili flotilu neznámych lietajúcich objektov:https://www.youtube.com/embed/n6K_VFfcTVY?wmode=transparent

Objavili sa všakovaké „odborné vysvetlenia“. MKS je – podľa údajov z Wikipedie – umiestnená na orbitálnej dráhe vo výške 430 km nad Zemou. Ak tam ktosi rozpoznal kŕdeľ vtákov či formáciu dronov…

Nuž, zábery z MKS už samé osebe vylučujú takéto nezmysly. Sú totiž nasnímané smerom do otvoreného Vesmíru, nie oproti Zemi. Aký kŕdeľ vtákov, či aké drony by leteli vedľa Zeme na úrovni pozície MKS (t.j. minimálne 430 km nad povrchom)? Vrtuľové dopravné lietadlá lietajú vo výške okolo 6 km, reaktívne dopravné lietadlá zase vo výške okolo 10-12 km. Najvyššie lietajú niektoré vojenské stíhačky (okolo 25-30 km). A do akej výšky vyletí vrtuľový dron?

Takže môžeme vidieť, že nie všetko vôkol nás je také, ako by „tí hore“ chceli. Už sa to nedá dlhšie skrývať.

A tak zostúpme na pevnú pôdu pod nohami. Pre mysliaceho Človeka už akési parlamentné zábavné hry koalícia-opozícia (riadené z jedného centra) prestávajú byť divácky atraktívne. Už sa dokonca na internete aj objavujú zaujímavé materiály:https://www.youtube.com/embed/rAGxiBq3W_E?wmode=transparent

https://www.youtube.com/watch?v=rAGxiBq3W_E&feature=emb_logo

Nuž, vyzerá to tak, že táto osoba pravdepodobne riadi hráčov v slovenskej verzii predstavenia. Má z nich najvyššiu hodnosť, v rámci subordinácie musia preto ostatní plniť jeho rozkazy. Ale naozaj ide o neprekonateľného odborníka v oblasti medicíny, naozaj vie správne poradiť, čo je najlepšie pre naše zdravie?

Pravdu majú tí, ktorí tvrdia, že nás riadi akási skupinka, ktorá nebola do takejto pozície zvolená vo voľbách, resp. nevytvorili ani len ilúziu toho, že boli zvolení vo voľbách. A o ich ponímaní zdravia a zdravého spôsobu života môžeme súdiť z ich zovňajšku. A keďže sa hlásia ku kresťanstvu, tak môžeme citovať evanjeliá:

15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.

[Matúš; 7:15-20]

33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. 34 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.

[Matúš; 12:33-35]

43 Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

[Lukáš; 6:43-45]

Z okruhu tejto kresťanskej skupiny sme v lete zachytili ťažkanie si, že Slováci nie sú dobrí kresťania. Ktovie čo je skutočne za takýmto postojom. Jedno vysvetlenie na takúto „skepsu“ mocipánov by sme mali. Stačí sa pozrieť do Desatora, teda do 10 božích prikázaní. Napríklad katolícka verzia tak, ako je v Katechizme:

 1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Chýba tu niečo podstatné? Nuž, rýchlo zistíte, že oklamať svojho blížneho nie je VÔBEC hriech. Možno usúdiť, že kto neklame, ten nie je kresťan, teda správny kresťan nemá problém klamať iným.

A už ukazujú sa aj kompetentné východiská:https://www.youtube.com/embed/GbtR5YqV0BA?wmode=transparent

Ale ďalej už nemlčia ani lekári špecialisti:https://www.youtube.com/embed/NCOuyK-AEe8?wmode=transparent

Hoci tento mladý poslanec Smeru vystupuje aktívne, ani oni nechcú zložiť mandáty a vynútiť tak predčasné voľby…

A tu sa dostávame k zaujímavej téme. Podklady k nasledovnému materiálu sme dostali od odborníkov, profesionálov – priateľov našej stránky – t.j. ako z právnej, tak aj z lekárskej oblasti.

Vráťme sa na okamih k uskutočnenému celoplošnému testovaniu z právneho aj lekárskeho pohľadu. Sú lekári, ktorí sa stotožnili s názorom, že testovanie na Covid je okultná akcia, cieľom ktorej je, aby občania dobrovoľne, za svojho života darovali svoje telá, orgány, tkanivá a bunky (korporácii). Popri tejto akcii mohli byť do tiel občanov (podľa medializovaných vyjadrení premiéra) aplikované nejaké liečivá (nový, unikátny slovenský liek, čip, malá „atómová bomba“). S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o častice, ktoré boli označené rádionuklidom. A v tomto stave sa podľa premiéra nachádza približne 3,6 milióna občanov SR.

Právny pohľad na problém:

Dôležitý článok z pohrebníckou tématikou zaznamenávajúci tlačovú konferenciu. Podľa svedectva pozostalých, spomínaný občan sa bicykloval na ceste. Mal nehodu a skončil v priekope v bezvedomí, kde ho aj našla záchranka. Mal hematóm, čo znamená, že síce bol v bezvedomí, ale rozpustenie hematómu nie je pre dnešnú medicínu problém, len to chvíľu trvá. Ale na prekvapenie rodiny, namiesto domov ho odviezli do inej nemocnice, odkiaľ ho zaslali pozostalým už mŕtveho a očividne „vykosteného“.

 • Podľa Zákona č. 317/2016 Z. z., §4, odsek (2), písmeno a) O požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov je darovanie možné len na základe informovaného súhlasu;
 • Problematiku upravuje aj §6 a §2 Zákona č. 576/2004 Z. z. O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Do procesu vstupuje KOB KBS (Komisia pre otázky bioetiky Konferencie biskupov Slovenska)?!
 • 159 a §160 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona: Odobratie čo i len jednej bunky za života osoby je trestným činom.

Teda aby sme boli v obraze. Podľa Ústavy SR je nado všetkým riadiaca štruktúra Vatikánu (garantovaná v preambule Ústavy Cyrilom a Metodom). Teda KOB KBS (či inak nimi nominovaná etická komisia) rozhoduje o tom, čo je a čo nie je etické pri odoberaní orgánov človeka (kto je a kto nie je mŕtvy). Dôležité je si uvedomiť, že v SR je telo po smrti vlastníctvom štátu! A ak človek zomrie pri nehode (alebo je v bezvedomí – rozhodnutie je na komisii), tak mu možno odobrať orgány.

Osoba môže byť vyhlásená za mŕtvu na základe dobrozdania trojčlennej komisie (ošetrujúci lekár, neurológ a anestéziológ). Špecialitka nášho právneho systému.

Podľa názoru a podozrenia niektorých lekárov testovanie zabezpečuje taký stav pre korporáciu, kedy môžu nakladať s telami živých bytostí tak, ako mohli pred testovaním iba s mŕtvym telom.

Jediné nespochybniteľné a nezvratné riešenie je v súlade s transplantačným zákonom vypísať, overiť a odoslať na SCOT (taký názov sa ani nedá vymyslieť) písomné rozhodnutie – svoj osobný nesúhlas s odobratím vašich orgánov po smrti. Týmto právnym aktom dokážete zvrátiť okultné testovanie – očakávané darovanie orgánov. Prehlásenie treba poslať na adresu Národnej transplantačnej organizácie do Bratislavy. Vhodné je na mieste narodenia uviesť aj štát v dobe narodenia (ČSSR, ČSFR, ČR, SR):

 • Slovenská republika od 01.01.1993;
 • Česká a Slovenská federatívna republika, skr. ČSFR – od 23. apríla 1990 do 31. decembra 1992;
 • Česko-Slovenská federatívna republika, skr. ČSFR – od 29. Marca 1990 do 23. apríla 1990;
 • Československá socialistická republika, skr. ČSSR – od 11. júla 1960 do 29. marca 1990;
 • Československá republika, resp. Československo, skr. ČSR – od 28. októbra 1918.

V dobe ČSSR bola právna úprava iná. Kedy sme ako občania dali na také niečo súhlas? Pamätá si niekto?

Dodajme aj právny názor JUDr. Štefana Harabina, že portál Ezdravie je vhodné ponukové miesto pre bohatého západniara, aby mu náš občan s radosťou daroval svoj orgán.

Ďalšou otázkou je pitva. Tá sa tiež dá odmietnuť, ale podpísané prehlásenie je tiež potrebné zaslať počas života, ale na inú adresu. V zákone sa hovorí:

Nuž, téma je naozaj vážna, týka sa každého z nás. Pripomíname, že toto nevymyslela terajšia vláda, toto sa už ťahá niekoľko vlád. Prečo to nikomu nevadilo? Prečo za socializmu bolo telo po smrti majetkom pozostalých (ako je to dodnes vo väčšine európskych štátov) a dnes štátu? Ktovie, či tak isto to je aj v Českej republike.

Doba značne pokročila, nemožno ukončiť vhodnejšie, ako citátom citovaním Reného Descarta:

Cogito ergo sum

Myslím, teda som

Inak to proste nepôjde.

09.12.2020

NAŠI PARTNERI: