LET HORA

24. novembra 2020 | OKOLO SVETA, UŽITOČNÉ VECI

Pre nejakým časom sme sa zaoberali klipom (aj) Ja, capko domáci. Tento klip je priam nabitý slobodomurárskou symbolikou, ale to už samo osebe nie je žiadnou novinkou. Prečo sa teda dnes k nemu vraciame? Nuž, v tomto období nás naši priatelia informovali, že tá verzia klipu, ktorú všetci poznáme, je v skutočnosti nie pôvodná, ale skrátená verzia. Môžete si ich porovnať:

Do akej miery je skutočnosť takáto, nevieme. Ale v dlhšej verzii je čosi naozaj zaujímavé. Je síce k dispozícii iba v oveľa nižšej kvalite, ale jej obsah úplne mení celú podstatu (pôvodného) zostrihu klipu. Ak si to pozriete, zistíte to rýchlo aj sami.

Nízka kvalita kópie, ktorá je k dispozícii na youtube je jednoducho vysvetliteľná. Autorovi síce bola zadaná úloha, aby vhodným spôsobom informoval verejnosť o nadchádzajúcich udalostiach (film bol zverejnený v roku 2012), ale mohol zájsť až príliš – teda neželateľne – ďaleko.

Upravená verzia preto síce poskytuje určitý faktografický podklad, ale celková kompozícia klipu vyznieva úplne „mimo“ (ak to porovnáme s dlhšou verziou).

Nás zaujala najmä preto, lebo do deja zasiahli „egyptské“ Sily, teda niečo, čo s nami zdanlivo nijako nesúvisí.

Ale práve to je dôležité – akosi začína byť jasno, že „egyptskí vládcovia“ súvisia práve s našim územím. A je tu ešte jedna súvislosť. Vedma Nadežda – ktorej metafyziku aj my praktizujeme – na začiatku svojho verejného pôsobenia hovorila, že tie Sily, ktoré za ňou v samom počiatku prišli (Škola), vyzerali presne ako egyptské mytologické postavy.

Náhod by bolo akosi veľmi veľa. Veď niekto aj mohol vyrobiť takýto „hoax“… ale prečo takto? Prečo práve za použitia egyptskej mytológie, ktorá – podľa oficiálnej histórie – nemá s nami vôbec nič spoločné?

V klipe vystupujú tri „egyptské“ entity: Hor, Anup a Bastet (používame egyptské, nie pogréčtené názvy). Prečo práve tieto? Nuž, pripomeňme si niečo z egyptológie.

Hor vystupuje práve v podobe sokola, alebo muža so sokoľou hlavou. Personifikuje energiu Slnka, Nebies a Svetla, je dedičom pozemského panstva Usira, a teda je vládcom Egypta. Dnes už niet pochýb o tom, že pod menom Hor sa skrýval celý rad pôvodne samostatných entít, ktoré síce mali niektoré spoločné vlastnosti, ale neraz sa od seba aj nemálo odlišovali. Niektorí egyptológovia preto vyjadrili presvedčenie (E. A. W. Budge, H. Schäfer, H. Kees, H. Bonnet, či aj J. Černý), že vhodnejšie by bolo hovoriť o Horoch, a nie iba o Horovi, pričom týchto Horov napočítali až okolo dvadsať.

Entitu meno Hor uctievali Egypťania dávno pred začiatkom svojich starovekých dejín, ale aj dlho po ich skončení. Navyše na rôznych miestach rôzne. Od začiatku však bol stotožňovaný so sokolom (v našej mytológii Finist či Rároh). Sokol je vták, ktorý podľa (aj egyptských) skúseností lieta najrýchlejšie a najvyššie, vie sa bleskurýchle vzniesť ku Slnku a zmiznúť v jeho žiare, je to silný a nebezpečný dravec. Podľa starých predstáv sa k Slnku nie iba vzniesol, on s ním priam splynul.

Slnko je darcom Svetla, ale nie iba viditeľného, ale aj neviditeľného (energetického) – „Ra“. Hor je opisovaný aj ako obávaný bojovník, ktorý pomáha panovníkovi v boji.

Ra – Slnko – je dôležité aj v tom, že je „predsedom“ tribunálu Devätora (?) hlavných Energií.

Môžeme teda uzavrieť, že Hor je personifikáciou Energie Ra, je teda dôležitý aj v čase nástupu Rána Svaroga, t.j. východu Slnka Ra.

Ďalšou „egyptskou“ entitou vystupujúcou v klipe je Bastet. Je zobrazovaná v podobe mačky, alebo ženy s mačacou hlavou. V egyptskej mytológii sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného svetla a tepla. Má titul „Oko Ra“, či neraz aj „Ženské Ra“. Egyptské texty ju niekedy spájali s Entitou Slnko Ra, pričom neraz je označovaná ako dcéra, dakedy aj ako manželka Ra.

Treťou entitou účinkujúcou v klipe je Anup. Ten patrí k najdôležitejším entitám, hoci spravidla nie k najvyšším. Podľa Textov z pyramíd je „štvrtým synom Raa“. Jeho úlohou je sprevádzať mŕtvych do podsvetnej ríše, privádza ich na „posledný súd“ pred Usira. Ako sprievodca mŕtvych sa zúčastňuje obradu „váženia srdca“ zomrelých. Spolupôsobil aj pri obrade „otvárania úst“, ktorým sa mŕtvym umožňoval nový život na onom svete, stará sa o obete pre zosnulých a chráni miesta posledného odpočinku zosnulých.

Je zobrazovaný ako ležiaci čierny pes alebo šakal, alebo ako muž so šakaľou či psou hlavou. Jeho kult je doložený už od najstarších čias. Zachovalo sa nespočetné mnoho jeho vyobrazení zo všetkých období starovekého Egypta. Je vždy zobrazovaný buď ako šakal alebo pes. Takto vystupuje aj v Knihe mŕtvych.

Ak sa pozrieme na egyptské záležitosti našou optikou Rána Svaroga, tak sa nám ponúka hneď niekoľko paralel. Všade sa spomína Horný a Dolný Egypt – ale kde bol v skutočnosti „Horný“ a kde „Dolný“? Čo ak „Horný“ bol v Európe (aj vzhľadom na unikátny nález na našom území), a „Dolný“ tam, kde sú dodnes jeho pozostatky?

Ale vráťme sa pár poznámkami ku (staronovému) klipu. Ak na veci začneme nazerať podľa tam zobrazených faktov, tak môžeme dostať úplne inú dejovú líniu. Niekedy na začiatku zmien (2012?) sa k našej Zemi priblížila kozmická pyramída s týmito entitami (Energie Rána Svaroga). Bastet a Anup prebudia Hora, ktorý začne postupne konať. Odbúdajúci čas personifikujú presýpacie hodiny. Hor vyjde z pyramídy, ale hneď sa k nemu priblížia pozemské vojenské vrtuľníky – očividne nebol veľmi želaným hosťom. Likvidácia akejkoľvek vojenskej hrozby pozemských technológii je pre Hora minimálna námaha. Pyramída letí nad obývaným mestom – nie nad piesočnou púšťou. Je teda určená pre nás.

Sokol zletel a začal dávať veci do poriadku, postup času ukazujú ostatné udalosti a náväznosti. Ak sa v tejto súvislosti prizrieme postave bieleho človeka, ktorého Anup postupne vyvádza zo Sveta tieňov do Sveta Javi cez viacero portálov (aj keď sem-tam ho akýsi padajúci kameň aj chce zasiahnuť), tak dospejeme k úplne inému uzáveru. Má síce na hlave tŕňovú korunu, ale skôr ide o personifikáciu (mučeného) bieleho človeka, ktorý postupne začína prichádzať k sebe, nie Ježiša.

Letiaca pyramída zničí aj pozemské pyramídy (predtým však aj predajnú prostitútku – kresťanskú cirkev). Teda Hor – personifikácia Svarogovho Slnka Ra – nakoniec zažiari na novej oblohe. Ak vezmeme do úvahy časovú os udalostí, tak člnok Anupa už vyvádza bieleho človeka (brána vo forme štruktúry DNK) na otvorenú hladinu, do otvoreného priestoru, a teda k záverečnej fáze zmeny. Symbolika DNK je nevyhnutná, pretože – a to už vieme – nevyhnutnou podmienkou na obnovenie moci človeka na Zemi je jeho pôvodná, t.j. nezmenená genetika (preto Kony Rita).

Práve teraz už nie je prekvapujúce, že paraziti nasadzujú proti nám (nášmu prebúdzaniu) tie najťažšie zbrane, aké majú k dispozícii. Ktohovie, či oná „atómová zbraň“ ukázaná v klipe (nad sklenenou fľaštičkou akéhosi preparátu) nie je práve médiami ospevovaná „atómová zbraň“ použitá na Slovensku a proti Slovensku v týchto dňoch. Veď testery obsahovali – ako zistili niektorí odborníci – aj rádionuklidy. Premiér teda zase neklamal.

Je viditeľná aj zvýšená aktivita rôznych mediálnych zdrojov, ktoré sa snažia pôsobiť proti nášmu prebúdzaniu a reklamujú zavádzanie „slovanského náboženstva“, alebo sa jednoducho snažia nás zdiskreditovať či vysmiať. Je to projekt realizovaný spravodajskými službami, takže nečudo, že doň zapájajú koho len chcú, veď prostriedkov majú dosť. Ale kto je napojený na Kolektívny Rozum našej Kultúry, toho už žiadna propaganda neoklame.

Dôležité je však aj neupadať do pasivity (zbabelosti), samosata či naivity. Tu si pripomeňme jeden príklad, ktorý sme už uviedli aj v článku. Varovný je najmä prípad otrávenia Sergeja Danilova. Jedného dňa sa k nemu priplichtil akýsi „sponzor“. Veľmi skoro učičíkal Danilovovu ostražitosť a začal ho „sponzorovať“. Bol správny – mal bradu, dlhé vlasy, ľanové oblečenie s výšivkami a ostatné „náležité“ atribúty. A keď sa už naozaj votrel úplne do Danilovovho vnútorného kruhu, tak ho otrávil. Dnes nikto nevie kam sa podel, ani odkiaľ sa vtedy vzal. Akurát že Danilov už nežije…

Práve kvôli takýmto prípadom už dávno varujeme pred takými „starovercami“, ktorých jedinou „kvalifikáciou“ je vonkajší vzhľad. Ako kto chodí oblečený a upravený je výlučne jeho vec, ale iba oblečenie a vzhľad je proste žalostne málo. Teda aspoň pre tých, ktorí chcú prežiť, ktorí majú rozum na vlastné rozmýšľanie a nie iba opakovanie cudzích programov.

24.11.2020

NAŠI PARTNERI: