LITOSFÉRICKÁ ZBRAŇ

23. augusta 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dnes pokročíme ďalej v poznávaní procesov vôkol nás. Priniesli sme už niekoľko článkov z oblasti vojenských technológií – napríklad aj informácie o pripravovanom útoku na Rusko a Čínu v roku 2016. Či a ako sa takýto útok odohrá sa dozvieme už v nie tak ďalekej budúcnosti. Z védického pohľadu sú čas aj priestor relatívne pojmy. Miera poznania, ktorú každý jednotlivec dokáže abstrahovať z poskytnutej informácie závisí od stupňa jeho evolučného vývoja. Naši Predkovia nám zanechali pre takéto prípady konkrétny systém nadobúdania a overovania poznatkov, ktorý nazývame ZDRAVOMYSLIE. Ostatným môžeme pripomenúť známy fakt z teórie riadenia procesov – každá informácia obsahuje informačný šum aj informačný obsah. Existujú metodiky odfiltrovania informačného šumu, aby bolo možné nájsť ukrytý obsah.

Útok na Rusko alebo Čínu – ktorý sme už opísali – je iba časťou „Veľkej hry“. Dôležité je si uvedomiť, že Anglosasi nikdy nenechávajú veci na náhody. Vždy keď sa pripravujú na veľký projekt, sú do neho zapojené „neviditeľné sily“. Niekoľko posledných storočí síce neboli „viditeľné“, ale dnes je situácia úplne iná. Jednou z takýchto „neviditeľných“ síl – často označovaná ako „stay behind force“ – je operácia GLADIO. Funguje už desaťročia – minimálne od založenia NATO, t.j. roky pred Varšavskou zmluvou – a desiatky rokov bola úplnou neznámou. Je to ozbrojená skupina vojenských profesionálov – pravdepodobne zo všetkých krajín NATO – ktorej úlohou je zlikvidovať na rozkaz všetko, čo sa prieči demokratickému vývoju – ale vychádzame zo skutočného významu slova „Demos“. Ide o neviditeľné, militarizované krídlo NATO, riadené CIA a MI6. Niektoré zdroje hovoria o tom, že priamo podliehajú rozkazom G7. Po desaťročia vykonávalo toto krídlo ozbrojené, teroristické akcie, ktoré potom „slobodné médiá“  vždy pripísali „teroristom“, „ľavicovým silám“, „komunistom z východného bloku“ a podobne. Raz „v mene Brigade Rose“, inokedy „KGB“, ale vždy verejne a kruto, neberúc ohľad ani na ženy či deti. Tu patrí aj smutný prípad Aldo Mora. Táto tajná organizácia garantuje, že ak by aj boli v nejakých európskych krajinách zvolené parlamenty s iným názorom, ako je ten z USA, plnenie úloh v prospech USA je vždy garantované. Vyzerá to tak, že nech vyhrá voľby hocikto, nakoniec bude konať proamericky – hoci aj protieurópsky. Čo tak presvedčilo napríklad gréckeho premiéra konať proti svojim sľubom?

Velenie NATO v Európe má vypracované zoznamy ľudí, ktorí budú v prípade potreby neodkladne zlikvidovaní. Zoznam o. i. obsahuje 15 strán členov nemeckej Komunistickej strany a 80 strán členov nemeckých sociálnych demokratov, čo sú v prípade Nemecka najsilnejšie politické strany.

Dokument, ktorý obsahuje vykonávacie inštrukcie je označený nápisom „Pre prípad X“. „X“ znamená vypuknutie masových nepokojov proti nemeckej vláde ak je proamerická, alebo prípad, že by voľby vyhrala skutočne ľavicová strana odhodlaná konať v prospech ľudu. Všetky tieto dokumenty sú uložené v centrále NATO v Bruseli. Ide o mimoriadne dobre chránené krídlo budovy, kde sa nedostanú neoprávnené osoby. Kto sú v Európe „oprávnené osoby“ hovorí nápis sa spise: „FOR AMERICAN EYES ONLY“.

Keď Európsky parlament oficiálne požiadal NATO, aby zastavilo a zrušilo túto operáciu, USA žiadosť jednoducho ignorovali. Ak vás zaujíma viac detailov, odporúčame práce autorov ako Giuseppe De Lutis, Daniele Ganser (NATO’s Secret Armies); Paul L. Williams (OPERATION GLADIO); Richard Cottrell (GLADIO – NATO’S DAGGER AT THE HEART OF EUROPE) a iných. Zaujímavé informácie nájdete aj na tejto stránke. Podľa dostupných údajov možno predpokladať, že Operácia GLADIO prešla koncom 90-tych rokov do GLADIO-B, čo je prechod k realizácii „projektov“ islamskými radikálnymi skupinami…

Záujemcom odporúčame aj video, v ktorom sa dozviete veľa zaujímavých faktov v prípade, že ste ešte o tomto projekte nič nepočuli:

Túto informáciu prinášame preto, aby naši čitatelia neostali naivní. Náš Kiska dôrazne žiada velenie NATO v Bruseli o všestrannú pomoc (proti svojmu národu – ak vôbec scientológ vidí nejaký národ), lebo akosi nie sme dosť proamerickí… ale čo by sme chceli, veď sme si ho zvolili.

Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci

Marcus Aurelius

Obama hovorí o svete bez jadrových zbraní, ale americké zbrojenie v tomto smere prekročilo čísla z časov studenej vojny. Je známe, že zdieľa Bushovu doktrínu prvého jadrového úderu proti akejkoľvek krajine. Americká doktrína – čo ani neskrývajú – je vyjadrená oficiálnym termínom: FULL SPECTRUM DOMINANCE. Americká vláda chce jednoducho všetko a všade kontrolovať, či už na zemi, vo vzduchu, alebo aj vo Vesmíre. V ich doktríne nájdete otvorenú vetu „deny ohters the use of Space“. Jediná krajina na svete, ktorá im to môže prekaziť je Rusko. Aj preto je pre USA veľmi výhodná situácia na Ukrajine, lebo im umožňuje ako keby kvôli nej koncentrovať svoje ozbrojené sily vôkol hraníc Ruska. Ako už vieme – a vyplýva to z ich dokumentov – USA plánuje jadrový útok na Rusko a Čínu. Podľa elementov tohto plánu je dnes jasné, prečo USA tak tlačili na vybudovanie „protiiránskeho“ systému PRO v Európe. Plán je najskôr zasadiť prvý jadrový úder Rusku a Číne. Keď tieto krajiny odpália rakety ako protiútok, tak tento má zneškodniť – samozrejme, že v Európe – protiraketový systém.

Ako zvyčajne, nič nebolo ponechané na náhodu. Za posledné desaťročia v USA prestali existovať nezávislé médiá. Posledný vývoj je takýto:

USA – samozrejme – nemajú v úmysle oznámiť, či inak oficiálne potvrdiť existenciu svojho plánu prvého úderu. Preto sa môže stať, že väčšina občanov EÚ sa o tom dozvie asi takto:

U veľmocí existuje tzv. „atómový kufrík“, ktorý má vrchný veliteľ ozbrojených síl, náčelník generálneho štábu a minister obrany. Ak príde signál z 2 kufríkov, zaháji sa jadrový útok. Mechanizmus je principiálne rovnaký aj ak nie sú kufríky. Hoci náš premiér nemusí byť stotožnený s útokom NATO na Rusko a ak aj je nadriadený ministrovi obrany, neznamená to nič. Podľa štandardného postupu, NATO pred zahájením útoku vyžaduje súhlas všetkých členských krajín. V okamihu útoku NATO je jasné, že všetky jeho krajiny sú legitímnym terčom protiútoku, ale náš Kiska nebude so súhlasom robiť drahoty a vtiahne našu krajinu do vojny, ktorá NATO kompletne zničí. Vďaka vám, Kiskovi voliči…

Podľa názoru laickej verejnosti nič horšie ako jadrová zbraň neexistuje. Ale je to veľký omyl – existuje. V skutočnosti existuje taká strašná a efektívna zbraň, že k výmene jadrových úderov – minimálne ako hlavnej odvety zo strany Ruska – najpravdepodobnejšie ani nedôjde. NATO a USA sú proti tejto zbrani bezbranné, vrátane ich najmodernejších systémov PVO a PRO, alebo vôbec akýchkoľvek elektronických zariadení, rušičiek atď. Dôležité je však aj to, že zbraň je už pripravená na nasadenie, stačí vydať rozkaz. Spustia uragány a povodne, objavia sa cunami, ktoré zmetú všetko pod hladinu morí a oceánov. Kontinenty sa prelomia a zmiznú pod vodou, dôjde k haváriám atómových elektrární, alebo iba k panike obrovského množstva ľudí. Vojna rýchlo začne a ešte rýchlejšie skončí – definitívne. Je to nová, litosférická zbraň. Rusko sa poučilo v poslednej vojne – 22. jún 1941 sa nikdy opakovať nebude.

Priblížme si túto problematiku a jej vývoj podrobnejšie. Podľa katastrof, ktoré sužujú Zem za posledných 20 rokov odborníci vidia, že aktívne prebiehajú skúšky a overovanie najmodernejších prostriedkov masovej likvidácie ľudstva. Znamená to, že svetová vojna už začala. Po kapitulácii Nemecka 9. mája 1945 ostalo ešte dobre vyzbrojené Japonsko s veľkou a veľmi dobre pripravenou armádou. Aby sa predišlo veľkým stratám, navrhli generáli Stalinovi unikátnu bleskovú vojnu. Vhodiť silné bomby do sopky. Živá sopka Fudži je iba 100 km od Tokia. Takýto útok by vyvolal zemetrasenie na celom území seizmicky nebezpečného Japonska. Ale Američania boli rýchlejší.

Stalin však nezabudol na originálnu myšlienku a čoskoro vydal rozkaz pre armádu a vedcov, aby začali pracovať na takomto druhu zbrane. NKVD ešte r. 1945 zhromaždilo okolo 300 vedcov, pre ktorých vybudovalo dobre chránený špeciálny objekt v Suchumi. Pôvodne rekreačný hotel obohnali 3 líniami ochrany.

Roku 1961 bola na Novej Zemi odpálená najsilnejšia termojadrová bomba – 50 miliónov ton ekvivalentu TNT, t.j. 2 500 Hiroším. Sila výbuchu bola taká, že americké ponorky v stovkách km ďaleko zaregistrovali silný úder vlny. Toto priamo vnuklo ruským vedcom myšlienku o vytvorení tektonickej zbrane v ZSSR.

Na vývoj zbrane bolo potrebné množstvo špičkových expertov, pričom univerzitné vzdelanie na fyzikálnej fakulte sa stalo etalónové minimum. Požiadavka armády na novú zbraň bola jednoznačná: musí byť taká silná, že jej nasadenie v prípade tretej svetovej vojny musí priniesť okamžitý a definitívny výsledok. Jej účinok musí byť taký, aby bol celý nepriateľský svet vymazaný z povrchu Zeme napr. gigantickou vlnou cunami. Na projekt povolali aj otca vodíkovej bomby, akademika Sacharova. On navrhol umiestniť v blízkosti brehov USA – na vhodné miesta tektonických zlomov – na oceánske dno jadrové nálože. Na smolu Američanov, je tam obrovské množstvo vhodných tektonickým lokalít, ktoré už v prvej vlne zotrú zo sveta pol USA. Masa vody, ktorá zaleje z oboch strán a aj zo smeru Karibského mora polovicu územia spôsobí zlom a prevrátenie kontinentu, ktorý zmizne pod hladinu mora. Severoamerický kontinent je na takýto projekt najvhodnejší zo všetkých na Zemi, teda úplne ideálny. Preto aj vedci nazvali Severnú Ameriku „Planetárny katapult“.

Litosféra je vonkajšia obálka Zeme. Skladá sa zo zemskej kôry a hornej časti mantie, t.j. tvrdej a pevnej vrstvy. Pod ňou hlbšie je horúca vrstva, astenosféra. Kôra nie je jednoliata, ale pozostáva z viacerých zemských platní. Kompletná teória geofyzikálnych platní bola dopracovaná až v 60-tych rokoch minulého storočia. Geofyzici a seizmológovia začali systematicky skúmať podstatu zemetrasenia. Zemetrasenie nie je presne lokalizovaný jav. Každé zemetrasenie má svoju rovinu aktivity.

Vedci zistili, že určité druhy kontaktu litosférických platní možno pomocou jadrových náloží nadvihnúť. Zároveň bolo zistené, že oceánska kôra je k takýmto silovým pôsobenia vhodnejšia, čo bol prelomový objav. Týmto ZSSR získalo unikátnu zbraň masového ničenia, ale objav bol okamžite prísne utajený. Keď sa Chručšov dozvedel, akú unikátnu zbraň bude mať ZSSR, povolil všetky druhy potrebných experimentov. Vedci museli vypočítavať mnohé údaje, napr. výšku a šírku cunami, rýchlosť aj počet vĺn a množstvo ďalších údajov.

Cunami sa šíri rýchlosťou cca 600 km/hod, ale dôležitá je aj hĺbka mora a veľa ďalších faktorov. Preto všetko závisí od konkrétnej lokality, t.j. reliéfu morského dna.

Na vytvorenie cunami bolo potrebné uložiť nálože pod niekoľko morských platní, kt. sa nachádzajú v Tichom aj Atlantickom oceáne a v Mexickom zálive. Nálož sa ukladá na vhodný zemský zlom tam, kde existuje potrebné tektonické napätie. Nasleduje seizmický jav, napr. prisadnutie dna. Zemská kryha klesne nadol, vytvorí sa jama a šíri sa vlna.

Viacero sovietskych inštitútov vykonalo modelovanie vlny, výpočtom určovali kritickú hmotnosť nálože a navrhovali jej dopravu na dno oceánu. Následne boli určené skúšobné polygóny, väčšinou na pevnine. Išlo o územia v Kirgistane, Tadžikistane, ale boli aj morské. Veľmi úzko spolupracovali oceánológovia, geológovia a armáda, pričom všetky projekty boli maximálne utajené.

Bol riešený aj problém ako technicky doručiť nálož, ktorá má vydvihnúť zemskú platňu. Ako overiť lokality, ktoré sa nachádzajú ďaleko, na cudzom teritóriu či priamo v blízkosti USA, pre ktorých bolo ZSSR už od začiatku svojej existencie nepriateľom č. 1?


Okolo severoamerického kontinentu sú od čias ZSSR rozmiestnené jadrové nálože, ktoré je možno odpáliť jediným povelom. Okolo USA je ako keby obrovská podvodná rieka, hlboký a veľký kaňon na dne oceánu. V ňom sa môže nepozorovane plaviť ponorka, alebo na hladine môže byť vojenské plavidlo, ktoré počas plavby nad ním spustí nálož spolu s mobilným vrtným systémom. To všetko sa dalo realizovať z bezpečnej vzdialenosti. Po odpálení nálože vznikne výbuch dlhý cca 7 000 km a cunami o výške cca 1 000 m. Armáda realizovala projekt ponorkami tých čias. Najskôr však bolo potrebné, aby geológia preskúmali oceánske dno s cieľom nájsť najslabšie miesta stavby tektonických platní.

Prvá etapa je vždy geologický prieskum, ktorý nájde napäťové body v zemskej kôre. Sú to tie body, pri pôsobení na ktoré môže dôjsť k zmene uloženia zemskej kôry. Vtedy veľa dodnes neznámych sovietskych námorníkov sa ponáralo na ručne riadených ponorkách do obrovských hĺbok na dná oceánov. Lámali všetky možné aj nemožné svetové rekordy, ale nikdy o nich nepísali v novinách. Sovietsky Zväz mal najväčšiu geofyzikálnu flotilu na svete.

Rusko je preto dodnes krajina s najväčšou a najkompletnejšou geofyzikálnou databázou potrebnou na zostavenie litosférickej zbrane. Hydroskopická flotila pozostávala zo stoviek lodí s vojenskými posádkami a špeciálnymi prístrojmi. Nie náhodou poskytoval ZSSR všestrannú pomoc Fidelovi Castrovi. Práve na Kube mali prístavy geofyzikálne lode, kt. pripravovali pôdu na nepredvídateľný útok. Prevážali tu aj zariadenia na podvodné vrtné veže. Počas pobytu na Kube bolo odhalené množstvo jemných bodov litosférických napätí. Dnes na to, aby sa v oblasti Kuby začala apokalypsa pre USA stačí spustiť jednu nálož o hmotnosti 100 kg.

Profesionálom je jasné, že studená vojna preto nikdy neprešla do horúcej, lebo ZSSR na niekoľko krokov predbehol USA pri skonštruovaní unikátnej zbrane. Všetko ostatné je divadlo pre naivných. Preteky v zbrojení boli orientované na to, aby sa docielila ekonomická likvidácia ZSSR. Tu sa pred nami otvára aktuálna otázka dneška: podarí sa udržať stav nepoužitia takýchto prostriedkov?

USA vyvíjali podobnú zbraň, ale informácie o nej sa CIA podarilo získať zo ZSSR až o hodne neskôr. Pomohol im svojho času Gorbačov, čo sa nepodarilo cez neho, to ukradli. Ale cieľ sa im nikdy nepodarí dosiahnuť. Vtedy ZSSR a dnes Rusko v tom najhoršom prípade stratí Ďaleký Východ a časť neobývanej tundry. Strategické objekty, výrobný potenciál a ľudia ostanú mimo zóny dosahu amerického útoku. ZSSR sa vybavilo týmto systémom ešte za Chruščova a Brežneva. Ale samotné USA a niekoľko ďalších krajín je možné proste zmyť z povrchu Zeme ako špinu zo stola.

Aktivita sovietskej geofyzikálnej flotily  a vojenského námorníctva neostala bez povšimnutia CIA. Aby zistili, „čo to vlastne komunisti robia na morskom dne“, r. 1958 kúpilo Námorníctvo USA od Švajčiara Piccarda unikátny batiskaf Trieste a Piccard spolu so svojim synom Jacquesom sa stali hviezdami konca päťdesiatych rokov. CIA pre verejnosť vymyslela rozprávku o skúmaní najhlbšieho miesta oceánu – Mariánskej priekopy. USA pochopili, že za ZSSR strašne zaostali, takže museli zásadne zreformovať svoje tajné služby. Všetkých 36 amerických tajných služieb začali riadiť z jedného centra.

Počas Karibskej krízy sa ukázalo, že rakety nie sú veľmi výhodné, lebo sa nedajú odpáliť bez toho, aby boli spozorované. Cunami je po tejto stránke oveľa výhodnejšia, ale jej príprava je veľmi náročná a drahá. Preto bol skonštruovaný ďalší druh zbrane. Bolo to zariadenie, ktoré dokáže vplývať na magnetosféru. Zistilo sa, že pred zemetrasením sa menia elektrické vlastnosti zemskej kôry. Ak sa použije takéto ovplyvňovanie magnetosféry v lokalite, kde je nepriateľská armáda, ktorá je vybavená vysokotechnologickými zbraňami, tieto prestanú fungovať. Preto dnes možno očakávať – ak dôjde k stretu takýchto armád – vzájomné elektromagnetické útoky. Elektromagnetické bomby zničia všetky elektronické a elektrické prístroje a zaradenia v rádiuse do niekoľkých kilometrov. Nebude fungovať nič okrem klasických spaľovacích motorov a strelných a chladných zbraní.

Dá sa vplývať aj na geomagnetické toky vnútri Zeme, ktoré generujú zemské geomagnetické pole. Američania nazvali takéto zariadenie HAARP. Postavené však bolo až oveľa neskôr. Američania ho použili proti Rusku r. 2010. Nastalo neslýchané sucho a žiara. Nad centrálnym Ruskom 2 mesiace stál blokujúci anticyklón, čo sa ešte nikdy predtým nestalo. Presnejšie, nestalo sa to minimálne posledných 5 000 rokov. Následne ruská vláda vydala zákaz na vyvoz pšenice za hranice, čo priviedlo k hladu v niektorých krajinách – tradičných odberateľov ruského obilia. A tak nielen v Egypte ľahšie začala od hladu „prirodzená“ Arabská jar…

Po vojne na Západe šli cestou projektov Tretej ríše. Ich cieľom sa stalo vytvorenie zbraní účinkujúcich na psychiku človeka. Vývoj psychoneurotickej zbrane si vyžadoval pokračovanie v pokusoch, ktoré začali fašisti v koncentračných táboroch – v tomto smere najmä v Dachau. V polovici 50-tych rokov minulého storočia americká vláda zatvárala nepohodlných občanov a umiestňovala ich do psychiatrických liečební. Práve na nich testovali rôzne vojenské prípravky.

Armáda USA vykonala prvý zdokumentovaný prípad nasadenia klimatickej zbrane vo Vietname, v reálnych bojových podmienkach. Zničili ryžové polia, nastal hlad, prišli dažde, tajfúny, menili atmosféru. Vypustili inak zakázané jedovaté látky. Operácia pod názvom ŠPENÁT začala v marci 1967 a trvala do roku 1972.

Ešte v 70-tych rokoch vedci zistili, že cyklicky sa opakujúce rádiové vlny o špecifickej frekvencii sú schopné vyvolávať zmeny v akejkoľvek hmote, pričom najideálnejším miestom na ich šírenie je voda. Časom našli spôsob ako ich modifikovať a šíriť nielen vo vode, ale aj vo vzduchu. Týmto už dokázali pôsobiť na psychiku a fyziológiu človeka.

Takéto technológie dokážu vyvolať psychotrónne pôsobenie na veľké vzdialenosti, na obyvateľov veľkých oblastí. Preto Američania umiestnili do vesmíru okolo 300 takýchto generátorov.

Bolo zistené, že ak sa vytvorí zariadenie, ktoré bude vydávať takýto druh frekvencií dlhodobo, tak sa začne napríklad zvyšovať počet samovrážd, nehôd, srdcových príhod, ale navonok nič nevidno. Proti takýmto zbraniam zatiaľ niet obrany. Najmä nie pre verejnosť.

Vráťme sa k našej hlavnej téme. Litosférická zbraň sa aplikuje v takých zlomoch, ktoré sú seizmicky aktívne. Sú to hranice tektonických platní a tzv. geoblokov. Aby sa zabezpečila aktivita klesajúcej platne, je možné použiť  viacero postupov. Ideálne je uložiť nálož priamo na tenké miesto. Toto však môže byť z vojenského hľadiska problematické, lebo to môže pritiahnuť pozornosť. Vždy je lepšie pôsobiť zďaleka tak, že nenastane fyzické priblíženie sa k takému zlomu. Preto bolo treba skonštruovať chránenú, kompaktnú vrtnú vežu na pásoch. Z vojenského pohľadu je ideálnym spôsobom ukladanie nálože z lietadla, lebo zásah zo vzduchu je vo vojne často rozhodujúci. Zariadenie dopadne na dno, presunie sa na potrebné miesto, vyvŕta dieru, uloží nálož a detonuje – hotovo.

V ZSSR bol poverený vedením tohto projektu Ikram Kirimov, fyzik z Azerbajdžanu. Bol vedúcim hlavného projektu, neskôr ho nazvali otcom tektonickej bomby. Práve on ako prvý začal skúmať nízkofrekvenčné seizmické šumy v pôde, ktoré sa objavovali niekoľko dní pred zemetrasením. Tieto signály sa dali zaznamenávať špeciálnou aparatúrou. Bol to práve on, kto urobil senzačný, prelomový objav. Prišiel na to, ako vyvolať zemetrasenie umelo. Jeho laboratórium v tom okamihu zmizlo zo všetkých špeciálnych dokumentov, neostala ani poštová schránka. Stalo sa hlavným tajomstvom ZSSR.

Štatistiky ukazujú, že počet zemetrasení sa za posledných 40-50 rokov niekoľkonásobne zvýšil, ale ide o prírodný úkaz, alebo má technogénnu podstatu? Zemetrasenie sa vyvoláva tisíce kilometrov od cieľa, pričom každá vlna je vypočítaná na špecifický cieľový bod. Takáto zbraň bola umiestnená aj v južnej časti Severného ľadového oceánu. Existencia NATO skončí odpálením jedinej nálože.

Keď sa v USA dozvedeli o týchto pokusoch, začali ich opakovať. Chceli si vyvinúť svoju vlastnú tektonickú zbraň. Najskôr hľadali pomocou infranízkych frekvencií  geologicky aktívne miesta na území USA. Pritom zistili, že tieto frekvencie majú schopnosť spustiť zemetrasenie, a teda hneď prikročili k pokusom. 19.9.1985 o 7:00 ráno bolo hlavné mesto Mexika zničené silným zemetrasením. Podľa oficiálnej štatistiky zahynulo 10 000 ľudí, 30 000 bolo zranených. Bez obydlia ostalo okolo 100 000 ľudí. Vláda Mexika obvinila USA v experimente s umelým zemetrasením. USA všetko popreli…

Hoci niektoré tajomstvá ZSSR vyzradil Gorbačov Američanom počas Perestrojky, utajenie bolo také, že dodnes nie je známe, koľko ruských ponoriek má na palube nálože, ktoré sú schopné zdvihnúť tektonické platne. Každá taká ponorka má na palube po 24 jadrových náloží.

Dnes je odborníkom jasné, že najmenej polovica katastrof, ktoré sa vo svete odohrajú sú výsledkom jadrových pokusov. Pred 20 rokmi sa značne zvýšil výskyt nízkych frekvencií v pôde a ďalšie živelné pohromy. Do 90-tych rokov taká úroveň jednoducho nebola. Za posledné roky vidno minimálne 10-násobný nárast zvýšenia zemetrasení a živelných pohrôm.

ZSSR dosiahol prelomové výsledky takýchto nových druhov zbraní ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Išlo o použitie prírodných zdrojov na úder na nepriateľské územie. Ale takéto druhy katastrof vtedy neboli vyvolávané. V týchto pokusoch pokračuje dnes Rusko a USA práve preto pripravuje „Všetko riešiaci jadrový úder“, lebo takto predpokladá zničenie Ruska a Číny pred tým, ako by Rusko mohlo poslať pod vodu severoamerický kontinent.

Technológia dvíhania tektonických platní je dnes dobre utajená, ale princíp nie je tajomstvom. Časom sa k pokusom pridali aj niektoré ďalšie krajiny Východného bloku. Bolo potrebné zistiť, ako fungujú tieto princípy v každom druhu prírodných podmienok. V Maďarsku sa na jadrovej elektrárni konal tiež jeden experiment. Výsledky ukázali, že tektonická zbraň môže byť použitá s rôznym účinkom. Teda nie iba na vyvolanie zemetrasenia, ale aj na uragány, búrky, cunami a pod. ZSSR bol najlepším špecialistom na hlbinné prepadliny.

Cyklická vlna zmyje nepriateľské vojská, celý systém obrany aj nepriateľskú infraštruktúru kompletne. Zemetrasenie sa dá presne nasmerovať, efekty sa môžu prejaviť aj ako klimatická, nielen tektonický zbraň. Presne nasmerovanými nízkofrekvenčnými, elektromagnetickými poľami a rôznym elektromagnetickým účinkom sa dosiahnu rôzne výsledky. V ZSSR sa viedli tieto pokusy pod 2 špeciálnymi projektmi. Prvý mal názov „Vulkán“, pričom skúmali sa hlavne tektonické bomby. Druhý mal kódový názov „Merkúr 18“, a tento bol absolútne unikátny. Bola zostavená technológia, ako postupne v zemskej kôre malými zemetraseniami postupne akumulovať obrovskú mechanickú energiu a potom ju naraz použiť. Merkúru 18 velil osobne Kirimov. Tento projekt bol utajený najvyššou mierou, lebo sa veľmi rýchlo ukázalo, že takouto zbraňou sa dá ľahko zničiť polovica planéty.

Vnútri zeme vzniká 10x väčšia energia ako sa prejavuje na povrchu, vnútri kôry je akumulovaná energia 10x vyššia ako sa javí na porchu. Malé zemetrasenia postupne dvíhajú úroveň mechanickej energie a zároveň je ťažko zistiť, kde je vlastne plánované epicentrum tektonického úderu.

Pri kontakte jednej tektonickej platne s druhou vzniká trenie, pričom postupne sa vytvára napäťové pnutie, niečo ako keby sa naťahoval luk. Výsledný efekt je iba uvoľnenie nakopenej energie pomocou špeciálneho mechanizmu, spravidla zemetrasenia, ktoré možno spustiť aj tisícky kilometrov ďaleko. Vyvolá sa pohyb platní a výsledkom je katastrofické zemetrasenie.

Obrana pred zemetrasením je nemožná, pripraviť sa naň nedá. Určiť čas takéhoto útoku možno iba podľa typických príznakov politického napätia. Iné varovanie nebude.

Zo strany Ruska sotva príde jadrový úder na USA ako odveta za americký jadrový úder, ktorý tak dôkladne a dlho plánujú. Z vojenského hľadiska žiadny úder raketou nemôže byť prekvapivý. Netreba tanky, lietadlá a podobné druhy zbraní. Teda na útočné operácie vo vojne. Je to iba divadlo pre naivnú verejnosť. Navyše, aj vyhratá jadrová vojna znamená neobývateľnú Zem.

Jediná krajina na Zemi, ktorá nemôže byť touto zbraňou ohrozená je Rusko. Je na veľmi starej litosférnej platni, ktorej pohyblivosť je veľmi malá. Presnejšie povedané, na základe hĺbkových vrtov vedci s určitosťou zistili, že platňu možno označiť priam za „megastabilnú“.

Výsledky projektov Vulkán a Merkúr 18 sa vďaka Gorbačovovi dostali do rúk zahraničným expertom. A tak dnes majú v rukách niektoré výsledky. Napríklad jeden z členov Kirimovho tímu odišiel do Izraela, takže určité poznatky v tomto smere má už aj Izrael. Samotný Kirimov odmietol všetky ponuky na prácu v zahraničí. Ale v divokých deväťdesiatych rokoch bol jeho byt vykradnutý a zmizlo viacero tajných dokumentov. Tak či onak, niektoré výsledky síce získali zahraničné služby, ale Rusko dnes v práci na projektoch Vulkán aj Merkúr 18 pokračuje.

Západ sa nespoliehal iba na Perestrojku, ich tajné služby kradli čo sa len dalo. Ale je to aj dobrý predmet na porovnanie, kto berie aký ohľad na obyčajných ľudí. Kým robil pokusy iba ZSSR, nikto nič nevedel a skúšky neprebiehali v oblastiach, kde by mohli zabiť ľudí. Ale ľudia nie sú „chráneným druhom“ pre Anglosasov a im podobných. V 70-tych rokoch minulého storočia odpálili Američana testovaciu jadrovú nálož 150 km od Los Angeles, čo vyvolalo zemetrasenie 8. stupňa. Tragédia atómovej elektrárne Fukušima v Japonsku je rovnako jadrový test. Čína priamo obvinila Japonsko z nesankciovaného jadrového pokusu. Dnes je známe, že takýto test je technicky schopná urobiť každá krajina, ktorá má na svojom území jadrovú energetiku. Roku 1999 vykonala takýto test aj Čína. Tá je v tejto technológii veľmi ďaleko, pričom na svoje územie nikdy nevpúšťa nijakých zahraničných pozorovateľov. Monitorovanie z vesmíru zručne blokuje pomocou klimatickej zbrane, ktorá vytvára potrebné mraky. USA použili tektonickú zbraň v horách Afganistanu, čo spôsobilo silné zemetrasenie v Iráne s desiatkami tisíc mŕtvych.

Dnes má takúto zbraň aj Severná Kórea. Jej tektonická zbraň bola nainštalované ešte za čias ZSSR. Podľa dostupných informácií jej aktivácia zmetie Japonsko a pošle cunami na USA. Celkovo tieto moderné technológie umožňujú použiť morské dno na útok. Na morskom dne je iba zemská kôra, stačí vyhĺbiť 20-30 metrový vrt a uložiť doň cca 100kg jadrovú nálož. Voda nezanecháva stopy a rýchlo neutralizuje komponenty, ktoré boli použité pri výbuchu. Do „klubu“ krajín s takouto technológiou patrí aj Francúzsko.

Pre odborníkov jednoznačný a jasný test takejto zbrane bola aj tragédia na Haiti r. 2010. Americká armáda nevpustila záchranárov k epicentru zemetrasenia, čo sa tam snažila skryť? Rýchlo obsadili letisko v hlavnom meste a nevpúšťali ani lietadla s humanitárnou pomocou a záchrannými tímami. Proste nikto nesmel vidieť, čo tam robili. Z Haiti začali prichádzať strašné správy od 17:00 hodiny 13.1.2010. 3 milióny ranených, pol milióna mŕtvych, a to za jediný deň. Obetí bolo toľko, že ich nestíhali ani odvážať a pochovávať. Miliónové hlavné mesto sa zrútilo ako domček z karát. Z vojenského hľadiska boli výsledky uspokojivé. Deštrukcia nastala v sekundách a počet obetí bol ekvivalentný krvavej vojne. Brazília, Francúzsko a ešte niekoľko medzinárodných humanitárnych organizácií obvinili USA, že bránili prístupu na letisko pre humanitárnu pomoc a záchranné tímy.

Prezident Hugo Chaves vydal dokonca r. 2011 zaujímavé vyhlásenie: Zemetrasenie na Haiti bolo skúškou zbrane 3. tisícročia. Bolo spôsobené technogénnymi faktormi, a že má na to dôkazy. Odvolával sa na tajný ruský vojenský dokument. Túto zbraň USA na Haiti testovali, lebo ju plánovali použiť pri útoku na Iránu. Dokument vyhotovila ruská flotila, ktorá monitorovala činnosť Američanov v regióne od r. 2008.

Chavesove materiály hovorili o 4. flotile USA, čo je tajná vojenská jednotka vytvorená ešte v r. 1948 a existovala do r. 1958. Roku 2008 bola znovu sformovaná, jej operačný priestor zodpovednosti je Karibik a Centrálna a Južná Amerika.

Známy svetový seizmológ, Talian G. Paolo Giuliani vyhlásil, že ak by zemetrasenie na Haiti bolo prirodzené, obetí by bolo omnoho menej: „Zemetrasenie bolo spustené umelo. Ak by bolo prírodné, tak by sme o ňom mali údaje 10 hodín pred katastrofou, ale všetko bolo ticho dovtedy, kým do oblasti nevplávali 3 americké krížniky“.

Mnoho ľudí čakalo od prezidenta Venezuely ďalšie informácie, ale ten znenazdajky a rýchlo zomrel. Tajné ruské dokumenty, na ktoré sa odvolával, zmizli a nikto sa viac neodvážil nič povedať.

Ničivé zemetrasenie v Indonézii bolo tiež technogénneho pôvodu a realizovali ho USA. Nad oblasťou tektonického zlomu – epicentre zemetrasenia – bola vtedy dislokovaná americká flotila.

Ako sa teda majú veci vo svete? Na internete už poľahky zistíte, že z USA začínajú utekať aj miliardári. A to nie hocijakí – ide o také mená ako Rockefellerovci či Trumpovci. Svoje aktíva už dávno previedli do iných krajín, napríklad Južnej Ameriky, v USA majú iba „obslužný personál“. Rusko sa im „kolonizovať“ podľa svojich predstáv nepodarilo, museli sa teda zariadiť inak. Okolo ich odchodu je množstvo špekulácií, ale reálne sa dajú vyšpecifikovať 3 najpravdepodobnejšie dôvody. USA je očividne na prahu občianskej vojny. Dolár rovnako melie z posledného, a navyše Obama na vysoké obrátky roztočil prípravu vojny proti Rusku a Číne. Aj keby ste práve nič nedočítali a nevedeli o nič geofyzikálnej zbrani, na likvidáciu USA stačí jediná ruská raketa s jadrovou hlavicou. Stačí, aby dopadla na Yellowstone alebo San Andreas. Navyše, federálna vláda USA už od r. 2004 zabezpečila zákonom, že nikto nesmie bez jej schválenia poskytovať verejnosti informácie o tektonickej situácii v Yellowstonskom národnom parku. Podľa dostupných informácií situácia sa dlhodobo značne zhoršovala, ale od r. 2013 možno hovoriť o dramatickom zrýchlení vývoja.

Súčasťou neutralizácie útoku NATO proti Rusku bude použitie tektonickej zbrane v južnej časti Severného ľadového oceánu. Vďaka priaznivému reliéfu morského dna – čo bolo zistené už dávno – NATO prestane za niekoľko hodín existovať. Presnejšie, nebude ani Veľkej Británie či Švédska, kilometrová cunami sa prevalí aj Holandskom a Bruselom, prejde Nemeckom a Poľskom, zasiahne až časť európskeho územia Ruska. V tejto súvislosti nám náš kamarát z Bulharska poskytol veľmi zaujímavý článok, týkajúci sa predpovede budúcnosti pre Bulharsko. Táto stránka bohužiaľ ako keby prestala existovať – žeby náhoda? Ale možno sa vám v iných balkánskych médiách podarí článok nájsť. Z prečítania vieme, že predpoveď vydal indický mudrc a hoci sa týkala Bulharska, spomenul v nej aj Prahu. Bulharsko čaká budúcnosť, ale zmeny v Európe sa črtajú – podľa jeho predpovede – značné. Hovorí aj o dlhodobých dažďoch, pričom v Európe budú mať šťastie iba tie územia, ktoré sú dostatočne vysoko nad vodou. Podľa jeho slov smutný osud poskytne aj Prahu.

Takýchto predpovedí je dnes veľa, netreba preto všetkému hneď veriť. Najmä čas je v predpovediach zvyčajne otázny. Berme do úvahy aj skutočnosť – uplatňovanú aj vo védických spisoch – že presné poznatky o čase a rozsahu takýchto globálnych zmien nemôžu byť nikomu na Zemi vopred známe. Bránilo by nášmu evolučnému vývoju, keby sme presne vedeli kedy a čo sa stane.

Za zmienku v tejto oblasti stojí aj jedno svedectvo E. Snowdena. Podľa jeho informácií, americká vláda očakáva katastrofu veľkého rozsahu s miliónmi mŕtvych už v septembri 2015. Podľa všetkého by malo ísť o zmeny v aktivite Slnka. Už sa objavujú aj informácie o páde asteroidu medzi 15. a 28. septembrom 2015.

Nebuďme naivní, ale na druhej strane sa tu hodí jedno staré príslovie: Šťastie praje pripravenej mysli. Podľa nášho Svetonázou je všetko navzájom prepojené a podmienené. Svet ľudí, Svet Vysokých energií (Svet Bohov) a Svet pri našom Rode (Príroda). Grécky vplyv – na ktorom stavia aj kresťanstvo – vytvoril ilúziu, že ľudia sú samostatne, Bohovia sú samostatne a Príroda je tiež samotne, teda všetko existuje samo osebe a nie je s ničím previazané. Preto týrame a zabíjame zvieratá, bez záujmu nechávame kresťanov drancovať lesy a vôbec dopúšťame ekologickú katastrofu. Všetko je však prepojené najvyšším Živlom – Éterom. Každé narušenie prirodzeného súladu generuje torzné polia, teda Éter je sústavne „informovaný“. Je to priestor, v ktorom existuje naša Myseľ, univerzálny priestor Vesmíru. Prichádza čas odplaty, nastolenie prvopočiatočného poriadku. Či to bude o mesiac alebo o rok nevedno. Vieme iba to, že bude.

Ukončiť môžeme aktuálny výrazom: ARMAGEDDON. Tí, ktorí zvládli Starosloviensku Bukvicu vedia, že nijaké slová nikdy nevznikali náhodne, čo už dnes dokázali aj pokusy v kvantovej genetike. Toto slovo síce nie je naše, t.j. nepochádza z našej Kultúry, ale princípy tvorby slov sú univerzálne. Môžeme ho rozložiť podľa nám známej logiky. ARMA je latinské slovo – znamená „zbrane“, „armáda“. G-E-D môžeme Bukvicou rozložiť ako GLAGOLI-ESŤ-DOBRIE DELA; DON v starom jazyku – čo tvrdí aj David Icke – znamená (veľkú) rieku. LONDON vzniklo za použitia tzv. skratkového písma a znamená LONoDONu; t.j. ústie rieky. Prvá obrazová úroveň dáva: Zbraňami spôsobený pohyb nahromaďuje Vody (keďže nejde o naše slovo, nepoužívame hlavné Obrazy). Riadenie Obrazov sprava doľava nám poskytne druhú významovú úroveň, t.j.: Veľké vody nahromadené vo svete (Javi) dané do pohybu zbraňami. Vody teda nebudú iba nahromadené zbraňami. Výsledný Obraz je spojenie oboch smerov čítania, ale hlbšie už ísť ani netreba. Len zopakujeme, Armageddon označuje koniec vlády náboženstiev vo Svete, nie Koniec Sveta.

23.08.2015

NAŠI PARTNERI: