MATRICA PARAZITA

23. októbra 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Našinec už určite vie, že myslenie je základným kľúčom k riešeniu situácie, v ktorej sa nachádzame. Ale – a to už vieme tiež – nie je myslenie ako myslenie. To, čo realizuje 90% tých, ktorí sú okolo nás rozhodne myslenie nie je. Teda – aby sme boli presnejší – nie je to myslenie také, aké charakterizuje bukvica „NAŠE“, t.j. známe Našim Prҍdkom, teda prastará Tradícia Slovienorusov-Rusínov.

Na okolnosti okolo druhu myslenia (v našom ponímaní jedného druhu myslenia človeka) poukazuje aj veľa filmov, nielen notoricky známy Matrix, ale najmä 13. podlažie, Interstate 60, 1899, a okrem množstva ďalších aj Zámysel. Problém je v tom, že málokto je schopný oddeliť informačný šum od informačného obsahu. A v tom – očividne – tkvie podstata mysle človeka. Či je schopná extrahovať to podstatné a odvrhnúť nepotrebné. Áno, sme zase pri tej istej začiatočnej kombinácii písmen v siedmom riadku Bukvice, počínajúc Ѩ a nekončiac Ѭ. Ukazuje sa, že odmietnutie nepotrebného je jedna z najťažších vecí v živote. Veď aj najpriamejšia cesta priamo nahor v Hieroglyfe Číslova je z JAVI cez Lúč MARA a po moste Ѭ do Lúča LADA, a odtiaľ „už iba“ mostom Ï do PRAVI. Teda (iba) Zrieknutie sa nepotrebného a Občina…

Väčšina vôkol nás sa ani nesnaží vyberať si na čo má pozerať a rozumieť tomu, čo vidí. Radšej si to dá „vysvetliť“ komusi na facebooku či rôznych iných internetových fórach/skupinách, a to bez ohľadu na to, že ani nevedia, s kým v skutočnosti komunikujú. Nuž osobný kontakt sa akosi vytratil – ale nahradiť sa nedá ničím. Teda ak je reč o človeku. Ukrývať sa za monitor počítača nie je Púťou Asa.

Touto tématikou sa prakticky zaoberáme podrobnejšie na našich seminároch, či už Metafyziky pre Život alebo Bukvice. V poslednej dobe sme zistili, že existuje viacero „metafyzík“, ale v skutočnosti je to iba „módny“ názov toho, čo je nejaký druh ezoteriky, mágie (neraz až Kabbaly), náboženstiev, mystiky (dnes častejšie nazývanej transcendentalizmus) a podobne. Samozrejme že netvrdíme, že iba „naša“ Metafyzika je Metafyzikou, ale už názov hovorí sám za seba. Výraz samotný pozostáva z dvoch koreňov gréckeho pôvodu: „meta“ a „fyzika“. „Meta“ znamená „nad“ a „fyzika“ je fyzický (materiálny) svet, teda spojenie „metafyzika“ znamená „to, čo je nad fyzickým svetom“.

Metafyzika pracuje s Energiami a Silami v ich prvobytnom stave. Aké Sily či Energie používa, taká aj je. Ostatné smery – štýlu ezoteriky, náboženstvá, mágie a podobne – už robia s programovo upravenými, t.j. tým či oným spôsobom formátovanými energiami. V Knihe Svetla sa táto tématika rozoberá podrobnejšie, preto ju nebudeme podrobne skúmať. Teda každé učenie pochádza z prvobytnej Energie – iné v našom Svetlom Svete nie sú – ale prepúšťajú ho cez svoje „filtre“ tak, že nakoniec slúžia im a nie nám. Napríklad PERÚN je Prvobytná Energia Kosmického rozmeru, ale „boh Perún“ je už v +9. dimenzii a nemá s nami nič spoločné – vari okrem kradnutia našej Energie. Všetko má  však svoj význam a preto naozaj treba vedieť, čo to je MYSLENIE.

Človek je v skutočnosti biologický počítač, ktorého úlohou je plniť program misie, s ktorým sa inkarnoval. Myseľ človeka je iba počiatočné štádium vývoja v nekonečnom Všehomíre, preto má ešte veľa obmedzení (oproti Vyšším Entitám), ale je súčasťou RODA NEBESKÉHO. Náhody neexistujú, každý z nás tu prišiel dobrovoľne a bude sa z plnenia misie zodpovedať. Horšie je, ak NEMYSLEL iba si dával „radiť“ komusi na facebooku…

Prichádzame teda do JAVI s konkrétnym programom „na mieru“, ktorý sme si vybrali sami – veď sme výkonné počítače. Problémom však je, že do nášho výpočtového priestoru (mysle) sa naučili iní vkladať ich programy. A potom – vďaka nekritickému preberaniu cudzích programov – človek ich realizuje a „úrodu“ žne „programátor“.

Obmedzíme sa na jeden príklad. Úpravou Matrice Bukvice do nej – v Noci Svaroga – vložili „tvrdý cher“. Potom zostavili logickú väzbu, že „tvrdý cher“ treba ožratým Slovanom pri orgiách pri ohni, lebo však „tak to bolo“.

Orgiami sa extrahuje nízkorozmerná energia emócií, ktorá je pre bohov (oni sú hlavnými programátormi) „manou nebeskou“. Oni si ju „vyrobiť“ v J/H tele nedokážu, ale naivný a nevedomý človek s materiálnym telom a ich programom/vírusom v mysli áno. A tak oni žnú a naivné mysle im celoživotne produkujú „pochúťky“. Ale pre človeka sú tieto okamihy slasti iba krátkodobé, potom prichádza akási prázdnota (veď bohovia preto „sadili“, aby si vypestovanú úrodu zožali) a tak to opakujú a opakujú… Problém je „iba“ v tom, že DOBROVOĽNE MENIA VLASTNÚ ŽIVOTNÚ ENERGIU (ktorej je na každú reinkarnáciu vydelené síce veľké, ale predsa len konečné množstvo, ktoré sa navyše z reinkarnácie na reinkarnáciu zmenšuje) na pre človeka deštruktívnu energiu emócií. Inými slovami taký človek si spúšťa program sebalikvidácie… dobrovoľne.

Kontrola mysle vrátane procesu „myslenia“ je pre človeka kľúčová. Myseľ človeka pre svoju jednoduchosť NIE JE SCHOPNÁ VYTVÁRAŤ MYŠLIENKY. Tá schopnosť príde až v ďalších vývojových stupňoch ďaleko nad priestorom JAVI (detaily v Knihe Svetla). Všetky myšlienky, ktoré sa v našej mysli objavujú sú „externé“, t.j. dodané do nášho výpočtového priestoru zvonku. Kľúčovou otázkou je vždy KOMU PATRIA.

Schopnosť vytvárať myšlienky môžeme nadobudnúť iba pri skupinovej práci, t.j. meditáciách na otvorenom Kanály Školy.

A toto treba overovať tokom energie cez JARLO, t.j. Srdcovú čakru (tak, ako sa to učíme na seminároch Metafyziky).

Toky jednotlivých myšlienok zostupujú do nášho výpočtového priestoru (operačnej pamäte) v akýchsi stĺpčekoch asi tak, ako to ukázali už v prvom filme MATRIX:

Keďže NIE SME SCHOPNÍ VYTVÁRAŤ MYŠLIENKY tak to znamená, že naša úloha nie je v zachytávaní a spracovávaní myšlienkových tokov. Skôr by sme mali byť schopní ich zahatať, pretože to sú vždy programy kýmsi pre nás vytvorené na odčerpávanie našej Životnej Energie!

Naša úloha spočíva v stanovení si a plnení PREDSAVZATÍ, ktoré však musia vyrastať z adekvátnej pôdy. Predsavzatie je to, čo si máme dať do mysle a rozhodne ho plniť. Umiestňujeme ho do našej operačnej pamäte a pracujeme na jeho dosiahnutí, ktoré je nakoniec kaskádované, t.j. pozostáva z viacerých za sebou nasledujúcich splniteľných cieľov (ѿ) v každej reinkarnácii. A zase sme pri Obrazoch Bukvice…

Stredový stĺpec Matrice Bukvice je stĺpec vertikálnych čakier, pričom myseľ je na úrovni 6. dimenzie (čakra И). Myseľ má byť vo vyváženom stave. Inak ju nemôžeme mať pod kontrolou. A nech facebook patrí komukoľvek, určite nebol vytvorený pre náš úžitok.

Na úrovni 6. čakry je Zdroj Energie – všetko závisí od Mysle. Ak je v stave TU a TERAZ, tak sme v móde plnenia PREDSAVZATÍ, ostatné polohy sú buď špekulácie alebo ilúzie (preto sme toto J/H Telo nazvali Telom ŽELANÍ). To preto, lebo takým je u 90% okolo nachodiacich sa.

Podľa pozície Mysle v 6. dimenzii tečie naša Životná Energia do čakry N (5. dimenzia), kde je umiestnený Obraz Sveta. Ak ide o Predsavzatie, tak tečie Energia od Rodu (nespotrebovávame našu), ak je v polohe špekulácie (cudzie myšlienky) alebo ilúzie (realizácia cudzích myšlienok), tak na tvorbu takého Obrazu Sveta je použitá (rozumej: KRADNUTÁ) Životná Energia človeka ako (dobrovoľného) Hostiteľa cudzích myšlienkových tokov (najčastejšie od bohov).

V lokalite Obrazu Sveta sú umiestnené všetky „mapy“ opisujúce cesty v individuálnom Obraze Sveta. Tieto mapy sú často také rozdielne, že jednoducho NEMÔŽU patriť tomu istému majiteľovi. Veď aj zostupujúcich programov na obrazovke Matrixu je vždy viac.

Tento priestor je mnohodimenzionálny. Nebudeme sa mu venovať podrobne (to je téma na živý seminár), ale uveďme aspoň štyri základné zoskupenia prvkov (súhrny) na úrovni človeka.

Každá mapa je čo do podstaty jednou realizačnou matricou:

Prvý je súhrn Časopriestoru, ktorý nám umožňuje prekonávať vzdialenosti medzi objektmi v priestore;

Druhý súhrn je spojený so všetkými našimi PREDSAVZATIAMI, alebo naopak špekuláciami a želaniami (ilúziami).;

Tretí súhrn je spojený s KONMI RODA;

Štvrtý súhrn je napojený na pravidlá PARAZITA, ktorý mení svet SILNÝCH na svet SLABÝCH (t.j. v biblickom projekte prvých na posledných a opačne).

Každá z týchto úrovní má samozrejme množstvo variantov.

Z pohľadu Matrice Parazita je hlavné to, že čomu sa väčšina okolo nás celý svoj život vytrvalo „učí“ je umenie MRHAŤ VLASTNOU ENERGIOU. Bezcieľne a nezmyselne ju proste vyvrhovať do priestoru. Ak by ste si pozorne a vedome preanalyzovali svoj bežný deň, tak by ste sa mohli sami ľahko presvedčiť, že na reálne činy používate najviac ak 10% všetkej energie, pričom zvyšných 90% zahŕňajú prežívania situácií (minulých či budúcich), posudzovania iných, porovnávania samých seba s (najčastejšie mediálnymi) idolmi, súcitom (t.j. umiestňovaním svojej vlastnej Životnej Energie do iných objektov), pochybnosťami, závisťou, neuspokojenosťou, ale hlavne tým, čo nazývame vlastným DUCHOVNÝM SVETOM, ale čo v skutočnosti je MATRICOU PARAZITA.

Energiu strácame vždy vtedy, keď naša vnútorná aktivita nie je prejavená vo vonkajšom svete, keď nemôžeme urobiť to, čo nám treba urobiť, alebo ak robíme to, čo robiť nechceme. Energiu strácame vždy vtedy, keď reálne činy zamieňame rozhovormi o nich, keď činy zamieňame prognózami o činoch, alebo fantazírujeme o ich výsledkoch. A tento svet je zostavený tak, že práve takáto činnosť (t.j. NEČINNOSŤ) odoberá veľkú časť nášho času. A keďže všetku „nadbytočnú“ energiu človeka ktosi spotrebováva (akonáhle je vybudená, ale nie je používaná človekom na jeho osobný rozvoj, tak sa proste nemôže udržať v jeho vnútri), tak sa nám tento proces zdá dokonca prirodzeným.

A najhoršie energetické straty sú spôsobené „sebamučením“. Tá energia, ktorú sme stratili napríklad následkom priameho konfliktu s druhým človekom je ničím v porovnaní s tou energiou, ktorú strácame tým, že neustále v hlave prehrávame tú istú situáciu.

Bol vytvorený systém globálnej komunikácie, vývoj počítačových technológií je čo do podstaty nasmerovaný na zabezpečenie už sformovaného internetu, spájajúceho stovky miliónov počítačov po celom svete a s nimi spojených humanoidov do jedného celku. Mobilná sieť umožňuje spojiť s touto sieťou kohokoľvek, zapojiť ho pod úplnú externú kontrolu. Teda za posledné desaťročia človečenstvo zrýchlenými tempami vytváralo systém, ktorý nie je v stave kontrolovať dokonca ani principiálne. A to ide o systém uzavretý sám do seba.

Na jednej strane sa vytvára agresívny sociálny systém, v rámci ktorého sa človek musí úplne „rozplynúť“. Ale keďže ten sa nikde nepoberá, tak takéto rozplynutie pre väčšinu prebieha iba vo sfére spotreby. Na druhej strane sa vytvára množstvo nových, zbytočných, ale drahých hračiek, spolu s povinnosťou ich ovládať. A každá sociálna skupina má svoju množinu hračiek. Spoločné pravidlo je také, že na zostavenia kompletnej sady sa od človeka vyžaduje plné nasadenie síl. Či už to sú mobilné telefóny konkrétneho typu, oblasť počítačových hier či úžitkovej elektroniky celkovo, vozenie sa dospelých na kolobežkách a pod.

Moderný človek sa zmenil na ideálny zdroj energie pre Temné Sily. A ešte platí, že rastúci Parazit potrebuje oveľa viacej energie ako ten dospelý. Na energetickej úrovni je v podstate spojený s každým z nás, pričom jediným cieľom takéhoto vzájomného pôsobenia je vyviesť nás zo stavu rovnováhy (čakra И). On je schopný si zapamätať a znovuobnovovať ten obraz, tú situáciu, ktorá u nás vyvolala nespokojnosť, ktorá nás zmenila na zdroj energie, a takto ho obnovovať v našom vedomí znovu a znovu dovtedy, kým z nás nevysaje všetku našu energiu.

A to môže urobiť iba jediným spôsobom: vložiť do nášho Obrazu Sveta MATRICU, ktorá protirečí všetkému, čo sme vedeli doteraz. Prevrátiť ju tak, aby sa všetko zamenilo. Vytvoriť svet, v ktorom sa slabí, chamtiví, zákerní a zbabelí klamári nachádzajú na samom vrchole, zostavujú pravidlá a silní sú nútení sa im buď podriaďovať, alebo odchádzať z tohto sveta.

Z pohľadu Metafyziky vidno ešte jeden aspekt. Všetci paraziti môžu žiť iba v takom priestore, ktorý je zamorený nečistotou. A stav čistoty alebo negatívu môžu v našom svete vytvárať jedine Entity so Živatmou – t.j. každý človek. Kto namiesto plnenia vlastnej Misie formou realizácie PREDSAVZATÍ dáva prednosť „dodávaným“ myšlienkam (špekuláciám a želaniam/ilúziám), ten je plnou mierou spoluzodpovedný za stav čistoty PRIESTORU okolo nás (bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie). GLOBÁLNY KOSMOS už neraz pristúpil k likvidácii nejednej planéty či väčších celkov obývaných človekmi práve preto, lebo ČLOVEK má vlastnosť meniť vlastnosti PRIESTORU. A ak myseľ človeka nepodlieha vlastnej kontrole, tak neostáva nič iné, iba celé civilizácie totálne vyhladiť. V podstate už je jedno akou formou.

Vážme si a nepodceňujme to, že MY sme dostali možnosť postúpiť vyššie a NEPODLIEHAME LIKVIDÁCII zo strany GLOBÁLNEHO KOSMOSU. Ale to neznamená, že nekompatibilná časť človečenstva nepodlieha likvidácii…

Ako všetky články, ani tento nemôže obsiahnuť všetko. V každom prípade sme sa však snažili uložiť doň toľko a takej informácie, aby tí, ktorí sú ochotní stúpať nahor po Zlatej Púti Duchovného Vývoja sa mali o čo oprieť. Nikto za nás nič neurobí – teda v náš prospech. Všakovaké „prebúdzania ducha“ vždy vedú k cudziemu spotrebiču našej Životnej Energie. A to nemusíme dopustiť – ak sme pánmi samých seba. Našu zodpovednosť zatiaľ NIKTO NEZRUŠIL…

23.10.2023

NAŠI PARTNERI: