Problematika mikrovĺn nie je taká neškodná, ako by sa zdalo. Na priblíženie si podstaty je dobre sa trochu poohliadnuť do minulosti. Do minulosti preto, lebo mnohí naši ľudia si myslia, že mikrovlnné rúry sú veľmi praktické a dobré – veď nám ich hneď po prevrate r. 1989 začali dodávať priamo z rozprávkového Západu…

Dňa 26. apríla 1986 došlo k tragédii na Černobyľskej atómovej elektrárni. Deväť kilometrov od nej je dodnes umiestnené – dnes opustené – mestečko Černobyľ 2. Kedysi bolo uzavreté a dostať sa doň nemohol len tak hocikto.

Bol tam inštalovaný špeciálny systém monitorovania vzdušného priestoru celého sveta. Žiadna stíhačka ani raketa nikde na svete nemohla vzlietnuť bez toho, aby neboli spozorované. Zahorizontálna rádiová stanica mala názov DUGA. Mala nepredstaviteľný technický potenciál. Tvorili ju antény vysielajúce rádiové signály. Výška antén dosahovala 150 metrov, dĺžka celého systému bola pol kilometra.

Výstavba tohto systému stála 7 miliárd sovietskych rubľov. Pre porovnanie, stavba černobyľskej atómovej elektrárne určenej hlavne na jej zásobovanie stála polovicu. Bola odovzdaná do používania r. 1980.

Duga videla každý štart balistickej rakety aj na území USA. Systém sa však dal použiť aj ako zbraň nepredstaviteľnej ničivej sily. Okrem iného mohla pracovať aj v mikrovlnnej oblasti.

Západní vojenskí experti tvrdili, že Duga predstavuje nebezpečenstvo pre civilné letectvo v Európe. Nie náhodou preto realizovali na černobyľskej elektrárni diverznú akciu, ktorej dôsledky všetci poznáme…

Takéto systémy – dnes to poznáme z činnosti amerických systémov triedy HAARP – môžu vytvoriť oblasť zvýšenej ionizácie. Táto je schopná rušiť rádiové signály všetkých druhov na tisícky km ďaleko. Čo je dôležité, okrem potláčania komunikácie a navigačných systémov pozemných aj leteckých toto rušenie odrezáva aj komunikáciu s ponorkami.

Duga bola prostriedkom rádioelektronickej vojny, ktorý však nikdy nebol zo strany ZSSR použitý proti iným krajinám a civilnému obyvateľstvu, čo už sa nedá povedať o americkom systéme HAARP, resp. o analogických amerických systémoch vôbec.

11.3.2011 bolo v Tichom oceáne, 70 km od japonského pobrežia zaregistrované zemetrasenie o intenzite 9 balov. Cunami dosiahla rekordnú výšku 40,5 m a japonské pobrežie dosiahla o 10 minút. V ten deň zahynulo 16 000 ľudí. To len aby sme si pripomenuli, ako „dobre“ je byť spojencom Anglosasov. Toto totiž nie je jediný známy prípad.

Systémy rádioelektronického boja pracujú s TÝM ISTÝM MIKROVLNNÝM ROZSAHOM ako mikrovlnné pece používané v domácnostiach. Znamená to, že takéto piecky možno použiť ako zbraň protivzdušnej obrany. Pri vojenskej agresii NATO proti Juhoslávii na jar r. 1999 vedenie krajiny cez televízne vysielanie informovalo obyvateľstvo čo robiť v prípade leteckého náletu. Na vyhlásenie leteckého poplachu všetci obyvatelia Belehradu rýchlo vyniesli mikrovlnky na balkóny – predlžovacie šnúry už mali vopred pripravené – a naraz zapli ich. Letiace natovské rakety v takto vytvorenom poli začali zvláštne točiť nosom a následne sa samé zlikvidovali. Na sídliskách bolo veľa pecí a mikrovlnné žiarenie spôsobilo, že v raketách odišla elektronika. Nezodpovedanou otázkou ostáva, kto dal rozkaz útočiť na civilné obyvateľstvo…

Používať mikrovlnné žiarenia na ohrievanie potravín nie je americký vynález. Málo známym faktom je, že tento spôsob prípravy a ohrevu jedál bol testovaný už v predvojnovom Nemecku. Hitler systematicky chystal Wehrmacht na dobyvačné vojny, takže rýchly spôsob prípravy jedla pre vojenské jednotky bol – a u armády vo všeobecnosti je – veľmi dôležitým faktorom. Výsledky analýzy vplyvu mikrovĺn na jedlo boli taká negatívne, že napriek výhodám rýchlosti ohrevu bol tento spôsob kategoricky odvrhnutý.

Testy mikrovlnných rúr prebehli aj v ZSSR, kde sa dlho skúmal vplyv mikrovĺn na potraviny. Nakoniec v r. 1976 padlo definitívne rozhodnutie ich na území krajiny zakázať. Výsledky jednoznačne ukázali škodlivosť tohto pôsobenia na organizmus. Tento zákaz bol zrušený až v deväťdesiatych rokoch v čase Perestrojky.

Uveďme si niekoľko výsledkov z testov. Mikrovlny:

 • Urýchľujú štrukturálny rozpad potravín;
 • V mlieku a obilných kultúrach vytvárajú karcinogénne látky;
 • Menia prvkovú štruktúru potravín, čím vyvolávajú narušenie tráviaceho procesu;
 • Menia chemické zloženie potravín, čo môže mať za následok poruchy lymfatického systému a poškodenie schopnosti organizmu sa brániť zhubným nádorom;
 • Zvyšujú množstvo rakovinových buniek v krvi;
 • Spôsobujú zhubné nádory žalúdka a čriev, všeobecnú degeneráciu periférneho podkožného tkaniva a aj postupné poškodzovanie tráviaceho a vylučovacieho systému u štatisticky vysokého percenta ľudí;
 • Znižujú schopnosť tela spracovávať vitamíny B-komplexu, vitamín C, E, organizmu nevyhnutné minerály a lipotropiká (látky, ktoré spôsobujú urýchlenie rozkladu tukov v organizme);
 • Mikrovlnné pole v okolí pece môže tiež vyvolať zdravotné problémy pre tých, ktorí sa v ňom nachádzajú;
 • Prihrievanie uvareného mäsa v mikrovlnke spôsobuje:

– Vznik d-nitrózodietanolamínu (všeobecne známy rakovinový agent);
– Destabilizáciu biomolekulárnych spojení aktívneho proteínu;
– Efekt hromadenia sa rádioaktivity v atmosfére;
– Vytváranie rakovinových agentov v zlúčeninách bielkovinového hydrolyzátu v mlieku a obilných kultúrach;

 • Mikrovlnné žiarenie vyvoláva aj kolaps v katabolickom správaní sa glukozidových a galaktozidových prvkov v zmrazenom ovocí, ak sa rozmrazuje v mikrovlnnej rúre;
 • Vyvoláva zmeny v chovaní sa katabolických rastlinných alkaloidov v surovej, varenej alebo zmrazenej zelenine, ak bola vystavená mikrovlnnému pôsobeniu hoci iba na krátku dobu;
 • Voľné radikály vyvolávajúce rakovinu sa formujú v určitých molekulárnych štruktúrach mikroelementov v látkach rastlinného pôvodu, zvlášť v surovej koreňovej zelenine;

Tí, ktorí požívali potraviny spracované v mikrovlnnej rúre vykazovali oveľa vyššiu štatistickú úroveň rakoviny tráviaceho traktu ako aj všeobecnú degeneráciu periférneho podkožného bunkového systému s postupným poškodzovaním funkcií tráviaceho a vylučovacieho traktu.

Vysoký nárast deficitu stráviteľných látok v Západnom svete v podstate ideálne korešponduje so zavedením mikrovlnných pecí. Mikrovlnné pece zohrievajú potraviny pomocou procesu vytvorenia molekulárneho trenia, ale práve toto trenie rýchlo likviduje krehké molekuly vitamínov a fytonutrientov (rastlinných liečivých prostriedkov), ktoré sú prirodzeným spôsobom prítomné v jedle. Jeden z výskumov ukazuje, že mikrovlnný ohrev ničí okolo 97% potravinovej hodnoty (vitamíny a ďalšie jedlé rastlinné látky, ktoré zamedzujú ochorenia, zvyšujú imunitu a posilňujú zdravie).

Existuje množstvo výskumov v oblasti mikrovlnnej techniky a jej účinkov na ľudský organizmus. Definitívne výsledky výskumov ešte neboli publikované, ale už aj to, čo bolo povedané má príznaky negatívneho vplyvu na potraviny. Je teda možné si vytvoriť predstavu, aké následky to môže mať na ľudský organizmus. Ak sa teda môžete zaobísť bez mikrovlniek, tak to aj urobte. Stojí to zato, ak by to malo aj iba uchrániť potravinovú hodnotu vašej stravy.

Na obrázku hore vidno vľavo rastlinku polievanú vodou, ktorá predtým prešla mikrovlnnou pecou, vpravo čistou vodou. Výsledky nepotrebujú komentár.

26.02.2017

NAŠI PARTNERI: